Koniec gry: bluźniercza i heretycka deklaracja o ludzkim braterstwie staje się oficjalnym aktem „papieskim”

 Jorge Bergoglio i Ahmed Al-Tayyeb podpisują Dokument o ludzkim braterstwie 4 lutego 2019 r.

Herezja Abu Dhabi opublikowana w „Aktach Stolicy Apostolskiej”…

Koniec gry: bluźniercza i heretycka deklaracja o ludzkim braterstwie staje się oficjalnym aktem „papieskim”

Trzy lata temu, 4 lutego 2019 roku, argentyński apostata Jorge Bergoglio ( „Papież Franciszek” ) dołączył do egipskiego Wielkiego Imama Al-Azhar, Ahmeda Al-Tayyeba, podpisując wspólną deklarację zatytułowaną Dokument w sprawie Wspólnota ludzka na rzecz pokoju na świecie i wspólnego życia . Miało to miejsce w ramach międzyreligijnego spotkania w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ( wideo tutaj ).

W środku tego dokumentu znajduje się następujące bluźniercze stwierdzenie:

Wolność jest prawem każdego człowieka: każdy cieszy się wolnością wiary, myśli, wypowiedzi i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wolą Boga w swojej mądrości, dzięki której stworzył człowieka. Ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolność odmienności.

(Antypapież Franciszek i wielki imam Ahmad Al-Tayyib, „Dokument o ludzkim braterstwie dla światowego pokoju i wspólnego życia”, Vatican.va , 4 lutego 2019 r.; dodano podkreślenie.)

Twierdzenie, że Bóg chce różnorodności (różnorodności) religii w taki sam sposób, w jaki chce różnorodności ras, kolorów i płci — co oznacza, że pragnie ich pozytywnie, a nie tylko toleruje ich istnienie — nie jest po prostu herezja jest całkowitą i całkowitą apostazją. Podpisując tę ​​deklarację, Franciszek otwarcie ogłosił, że porzucił religię rzymskokatolicką, a nawet wszelkie pozory chrześcijaństwa. (Nie żeby to był dla niego pierwszy raz, ale na pewno był to taki przypadek.)

To heretyckie zdanie, o którym mowa, jest całkowitym zaprzeczeniem religii rzymskokatolickiej, którą niweczy ona w swoich fundamentach. Gdyby to bluźniercze twierdzenie o wolę Boga innych religii było prawdziwe, to katolicyzm byłby fałszywy, Jezus Chrystus kłamcą, a praktyki religijne byłyby gigantyczną stratą czasu. Podpisując ten dokument w ramach szeroko nagłośnionej konferencji międzyreligijnej, Bergoglio popełnił publiczny akt apostazji wobec świata.

Pisząc w 1943 r., papież Pius XII był bardzo jasny, że publiczna apostazja jest z natury nie do pogodzenia z członkostwem w Kościele (coś, czemu Franciszek wyraźnie zaprzeczył zaledwie dwa dni temu ):

Nie można też wyobrażać sobie, że Ciało Kościoła, tylko dlatego, że nosi imię Chrystusa, składa się w dniach swojej ziemskiej pielgrzymki wyłącznie z członków rzucających się w oczy ze względu na ich świętość, lub że składa się tylko z tych, do których Bóg przeznaczył. nieskończone szczęście. To dzięki nieskończonemu miłosierdziu Zbawiciela w Jego Mistycznym Ciele jest dozwolone miejsce dla tych, których w dawnych czasach nie wyłączał z uczty [por. Mt 9:11; Mk 2,16; Łk 15,2]. Ponieważ nie każdy grzech, bez względu na to, jak poważny może być, jest ze swej natury odcięty od Ciała Kościoła, tak jak ma to miejsce w przypadku schizmy, herezji czy apostazji. Ludzie mogą utracić miłość i łaskę Bożą przez grzech, stając się niezdolnymi do nadprzyrodzonej zasługi, a mimo to nie być pozbawieni wszelkiego życia, jeśli mocno trzymają się wiary i chrześcijańskiej nadziei, i jeśli oświeceni z góry, są pobudzani przez wewnętrzne podszepty Ducha Świętego do zbawiennej bojaźni i są pobudzeni do modlitwy i pokuty za swoje grzechy.

(Papież Pius XII, Encyklika Ciała Mistycznego , n. 23; podkreślenie dodane).

Omówiliśmy szczegółowo skutki herezji Francisa w Abu Dhabi w przeszłości, a także jego własne wysiłki na rzecz kontroli szkód i różne próby innych osób, aby przekształcić jego wyraźne zaprzeczenie Wiary w coś przypominającego ortodoksję:

  • Odstępstwo w Abu Zabi: Franciszek mówi, że Bóg chce różnorodności religii

  • Arka apostazji: dlaczego dokument międzyreligijnego braterstwa Franciszka nie przyznaje się do interpretacji prawosławnej

  • Franciszek w Maroku: „Być chrześcijaninem nie polega na trzymaniu się doktryny”
  • Franciszek okłamuje „Bp.” Schneider mówi mu, że chodziło mu o to, że Bóg zechce Różnorodność Religii jedynie pobłażliwie
  • Naturalizm w pełnym rozkwicie: Franciszek o istnieniu wszystkich religii

  • Rok później: Deklaracja odstępstwa z Abu Zabi o ludzkim braterstwie

Jednak w tym poście nie skupimy się na ponownym obaleniu odrażającej herezji Franciszka z Abu Zabi. Zamiast tego pragniemy uświadomić opinii publicznej, że ta herezja — w rzeczywistości cały Dokument o ludzkim braterstwie dla światowego pokoju i wspólnego życia — został teraz opublikowany w oficjalnym i autorytatywnym kompendium aktów papieskich Watykanu, tak zwanym Acta Apostolicae . Sedis („Akta Stolicy Apostolskiej”), zwykle w skrócie Acta lub  AAS .

Właściwe odniesienie do tego, gdzie dokładnie znajduje się tekst w Acta  , jest następujące:

Akty Stolicy Apostolskiej 111, n. 3 (marzec 2019) 349-356

Sama herezja pojawia się na s. 353, po włosku: „Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są mądrą wolą Bożą, z którą Bóg stworzył człowieka”.

Chociaż to wydanie Acta  zawierające dokument odstępczy o ludzkim braterstwie zostało opublikowane w 2019 roku, dopiero w ostatnich dniach pojawiło się jako ogólnodostępny dokument na watykańskiej witrynie internetowej. Wersja PDF do pobrania jest dostępna pod tym linkiem (kliknij w obrazek lub kliknij tutaj ):

herezja abu-zabi

W swojej książce The Catholic Church in Action z 1958 roku autor Michael Williams wyjaśnia, że  Acta Apostolicae Sedis  jest „jedyną oficjalną publikacją Stolicy Apostolskiej […], w której ogłaszane są wszystkie oficjalne akty i prawa w jakiejkolwiek formie” (s. 155). Pismo zostało założone przez Papieża św. Piusa X w 1908 roku Konstytucją Apostolską Promulgandi .

Jakie więc znaczenie ma włączenie Dokumentu o ludzkim braterstwie do AAS ? Co to znaczy?

Oznacza to co najmniej, że Franciszek oficjalnie przyznaje – dla wszystkich, którzy mogli w to wątpić – że zatwierdzenie deklaracji odstępstwa jest jego oficjalnym aktem „papieskim”, a nie czymś jedynie powiedzianym lub zrobionym w jego charakterze jako osoba prywatna.

Innymi słowy, Franciszek popełnił rażący akt apostazji jako domniemana głowa Kościoła rzymskokatolickiego i Wikariusz Chrystusa na ziemi. To jest niemożliwe dla prawdziwego papieża. Chociaż nie można udowodnić, według św. Roberta Bellarmina, że papież nie jest w stanie odstąpić od wiary jako osoba prywatna , jest absolutnie niemożliwe, aby prawdziwy papież popełnił herezję lub apostazję podczas oficjalnego wykonywania Papiestwo . Gdyby było inaczej, katolicka nauka o papiestwie stałaby się bezsensowna, a co gorsza, fałszywa i niebezpieczna:

Gdyby papież popadł w herezję, nie jest już członkiem Kościoła, a tym bardziej jego głową. Zrozumiałe jest, że Papież nie może być winny herezji, kiedy nieomylnie przemawia ex cathedra . Przypuszczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy papież naucza heretyckiej doktryny w sposób prywatny.

(Rev. Matthew Ramstein, A Manual of Canon Law  [Hoboken, NJ: Terminal Printing & Publishing Co., 1948], s. 193; podkreślenie dodane.)

Papież jest Nauczycielem i Pasterzem całego Kościoła, dlatego też cały Kościół jest tak zobowiązany go słuchać i podążać za nim, że gdyby on błądził, to cały Kościół by się mylił.  Teraz nasi przeciwnicy odpowiadają, że Kościół powinien go słyszeć, dopóki właściwie naucza, bo Boga trzeba słuchać bardziej niż ludzi. Z drugiej strony, kto osądzi, czy papież nauczał słusznie, czy nie? Nie do owiec bowiem należy osądzać, czy pasterz odchodzi, nawet, a zwłaszcza w tych sprawach, które są naprawdę wątpliwe. Chrześcijańskie owce nie mają też większego sędziego ani nauczyciela, do którego mogłyby się zwrócić. Jak wykazaliśmy powyżej, z całego Kościoła można się odwoływać do Papieża, ale od niego nikt nie może się odwołać; dlatego z konieczności cały Kościół pobłądzi, jeśli popełni błąd Papież.

(Św. Robert Bellarmine, O papieżu rzymskim, księga IV, rozdział 3; tłumaczenie Granta , s. 160; podkreślenie dodane.)

Więcej na ten temat można znaleźć tutaj:

Nie jest jasne, czy publikacja heretyckiego i bluźnierczego Dokumentu o braterstwie ludzkim w Acta czyni go również częścią oficjalnego magisterium Franciszka. Wychowawca Novus Ordo, dr Jeffrey Mirus, twierdzi, że samo włączenie tekstu do Acta nie czyni go magisterium. Chociaż w rzeczywistości nie udowadnia swojego twierdzenia, nie możemy go również obalić.

W każdym razie, czy to jest nauczycielskie, czy nie, nie jest tak ważne. Najważniejszym punktem jest to, że Franciszek publicznie i oficjalnie – jako „papież” – ogłosił herezję tak rażącą, że niszczy fundamenty religii rzymskokatolickiej i kładzie podwaliny pod Antychryst, ponieważ jeśli Bóg pozytywnie tego zechce być różnorodnymi religiami, oznacza to, że wszystkie religie są równe , a jeśli wszystkie religie są równe, to mogą być tylko równie fałszywe , ponieważ są ze sobą sprzeczne. W ten sposób ludzie zaakceptują kłamstwo, że żadna religia nie jest w rzeczywistości prawdziwa , a Antychryst, gdy już przybędzie, nie będzie miał trudności z ustanowieniem własnej religii, w której sam będzie czczony (por. 2 Tes 2,3-4).

Ogłaszanie przez Franciszka w swoich oficjalnych aktach, że różnorodność religii jest (pozytywnie) chciana przez Boga, dowodzi zatem, że nie może być prawdziwym papieżem. Koniec gry!

Niektórzy mogą pomyśleć, że herezja Franciszka w Dokumencie o ludzkim braterstwie jest czymś, co sam wymyślił i być może również umrze razem z nim. Ale to wielki błąd. W rzeczywistości korzenie tej herezji można dostrzec chociażby w nauczaniu „Papieża”, a teraz „Świętego” Jana Pawła II, który nauczał wprost:

Należy przede wszystkim pamiętać, że każde poszukiwanie przez ducha ludzkiego prawdy i dobra, a w ostatecznym rozrachunku ku Bogu, jest natchnione przez Ducha Świętego. Różne religie powstały właśnie z tego pierwotnego otwarcia człowieka na Boga. U ich początków często spotykamy założycieli, którzy z pomocą Ducha Bożego osiągnęli głębsze doświadczenie religijne. Przekazywane innym, doświadczenie to ukształtowało się w doktrynach, obrzędach i przykazaniach różnych religii.

 (Antypapież Jan Paweł II, Audiencja Generalna , Vatican.va, 9 września1998)

To jawne heretyckie bluźnierstwo! To jest modernizm!

Papież św. Pius X, pogromca modernistów, tak opisał ich trującą doktrynę. Zobaczcie, czy dostrzegacie pewne podobieństwa do tego, co zostało właśnie zacytowane przez Jana Pawła II:

…[F]aith, która jest podstawą i fundamentem wszelkiej religii, musi polegać na pewnym sensie wewnętrznym, wywodzącym się z potrzeby boskości [według modernistów]. Ta potrzeba boskości, doświadczana tylko w szczególnych i sprzyjających okolicznościach, nie może sama z siebie przynależeć do sfery świadomości, ale najpierw jest ukryta pod świadomością lub, zapożyczając termin z filozofii współczesnej, w podświadomości, gdzie również jej korzeń leży ukryty i niewykryty.

Można by zapytać, jak to jest, że ta potrzeba boskości, której człowiek doświadcza w sobie, przekształca się w religię? Na to pytanie modernistyczna odpowiedź byłaby następująca: nauka i historia są ograniczone do dwóch granic, jednej zewnętrznej, to znaczy świata widzialnego, drugiej wewnętrznej, czyli świadomości. Kiedy jedna lub druga z tych granic zostanie osiągnięta, nie może być dalszego postępu, ponieważ poza jest niepoznawalnym. Wobec tego niepoznawalnego, czy to poza człowiekiem i poza widzialnym światem przyrody, czy też ukryte w podświadomości, potrzeba boskości w podatnej na religię duszy podnieca — zgodnie z zasadami fideizmu, bez poprzednie skupienie umysłu — pewien szczególny zmysł, a ten zmysł posiada, zakładana w sobie zarówno jako własny przedmiot, jak i jako jej wewnętrzna przyczyna, sama boska rzeczywistość i niejako jednoczy człowieka z Bogiem . To jest ten sens, któremu moderniści nazywają wiarę i to jest to, co uważają za początek religii.

…Jak dalece to stanowisko jest odległe od nauczania katolickiego! Widzieliśmy już, jak jego błędy zostały potępione przez Sobór Watykański. Później zobaczymy, jak te błędy, w połączeniu z tymi, o których już wspomnieliśmy, otwierają szeroko drogę do ateizmu. Tutaj dobrze jest od razu zauważyć, że biorąc pod uwagę tę doktrynę doświadczenia zjednoczoną z doktryną symbolizmu, każda religia, nawet ta pogańska, musi być uznana za prawdziwą .Co ma zapobiec takim przeżyciom w jakiejkolwiek religii? W rzeczywistości są tak utrzymywane przez nielicznych. Na jakiej podstawie moderniści mogą zaprzeczać prawdzie doświadczenia potwierdzonego przez wyznawcę islamu? Czy zdobędą monopol na prawdziwe doświadczenia tylko dla katolików? Rzeczywiście, moderniści nie zaprzeczają, ale faktycznie utrzymują, niektórzy niejasno, inni szczerze, że wszystkie religie są prawdziwe. To, że nie mogą czuć się inaczej, jest oczywiste. Na jakiej bowiem podstawie, zgodnie z ich teoriami, można by orzekać o fałszu jakiejkolwiek religii? Z pewnością byłoby to albo z powodu fałszu zmysłu religijnego, albo z powodu fałszu formuły wypowiadanej przez umysł. Otóż ​​zmysł religijny, chociaż może doskonalszy lub mniej doskonały, jest zawsze ten sam; a formuła intelektualna, aby była prawdziwa, musi tylko odpowiadać zmysłowi religijnemu i wierzącemu, bez względu na jego zdolności intelektualne. W konflikcie między różnymi religiami moderniści mogą jedynie utrzymywać, że katolik ma więcej prawdy, ponieważ jest bardziej żywa”. i tym bardziej zasługuje na miano chrześcijanina, ponieważ w pełni odpowiada początkom chrześcijaństwa. Nikt nie uzna za nierozsądne, że te konsekwencje wypływają z przesłanek. …

W tej części ich nauczania jest jeszcze jeden element, który jest całkowicie sprzeczny z prawdą katolicką. Albowiem to, co jest ustanowione jako doświadczenie, stosuje się również z destrukcyjnym skutkiem do tradycji, która zawsze była podtrzymywana przez Kościół katolicki. Tradycja w rozumieniu modernistów to komunikowanie się z innymi o oryginalnym doświadczeniu, poprzez przepowiadanie za pomocą formuły intelektualnej. Formuła ta, poza jej wartością reprezentatywną, przypisują pewien rodzaj sugestywnej skuteczności, który działa w wierzącym po pierwsze, pobudzając zmysł religijny, gdyby się zdarzył, że osłabł, i odnawiając raz nabyte doświadczenie, a po drugie, w tych którzy jeszcze nie wierzą, budząc w nich po raz pierwszy zmysł religijny i wywołując doświadczenie. W ten sposób doświadczenie religijne rozprzestrzenia się wśród narodów; i to nie tylko wśród współczesnych przez głoszenie, ale wśród przyszłych pokoleń zarówno przez książki, jak i przekaz ustny od jednego do drugiego. Czasami ta komunikacja doświadczenia religijnego zakorzenia się i kwitnie, innym razem natychmiast więdnie i umiera. Dla modernistów życie jest dowodem prawdy, ponieważ dla nich życie i prawda to jedno i to samo. W ten sposób ponownie dochodzimy do wniosku, że wszystkie istniejące religie są jednakowo prawdziwe , gdyż inaczej by nie przetrwały.

(Papież Pius X, Encyklika Nakarmienie owczarni Dominikańskiej, nry 7,14-15; dodano podkreślenie).

Ale tak jak doktrynę Franciszka można znaleźć, przynajmniej w sposób nasienny, u Jana Pawła, tak też doktrynę Jana Pawła można znaleźć zakorzenioną w odstępczym Soborze Watykańskim II (1962-65) .

Widzimy zatem, że odstępstwo zaczęło się nie od Bergoglio, ale od Vaticanum II, który położył podwaliny doktrynalne dla religii Novus Ordo, która w naszych czasach jest uważana za prawdziwy katolicyzm. Całe soborowe i posoborowe magisterium jest przesiąknięte fałszywymi teologicznymi ideami, a w naszych czasach widzimy dojrzałe, a raczej zgniłe  owoce całej tej niegodziwości. Franciszek jedynie kładzie wisienkę na torcie i sprawia, że ​​odejście od Wiary staje się niezwykle widoczne.

Kto teraz tego nie widzi, jest ślepy.

Game Over: Blasphemous and Heretical Declaration on Human Fraternity becomes official “Papal” Act

Za: https://www.gazetawarszawska.com/index.php/antiecclesia/7287-bluzniercza-i-heretycka-deklaracja

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: