Jezus /Zooya diament/
Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Nagroda UJ „Ignatianum” dla TW! … donosiciela na ks. Popiełuszkę – W ramach dezubekizacji ?

Media przyniosły zdumiewającą wiadomość o tym, że w dniu 2 marca 2018 r. w krakowskiej uczelni Ignatianum zostanie wręczona nagroda ks. prof. Michałowi Czajkowskiemu, o którym od dawna wiadomo, że był tajnym współpracownikiem SB pod pseudonimem TW „Jankowski”.

TW komunistycznej SB laureatem nagrody przyznawanej „osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego

Czytaj dalej

Opublikowano APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Herezje JP II - Karola Wojtyły, Jan Paweł II, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, Owoce pontyfikatu JP II, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Sojusz Watykanu i Partii Demokratycznej? – Katolicy pytają administrację Trumpa o śledztwo

List otwarty do prezydenta Donalda Trumpa (20 stycznia 2017 r.)

Ameryka jest wielka, bo jest dobra.  Jeśli Ameryka przestanie być dobra, Ameryka przestanie być wielka .” Alexis de Tocqueville

Drogi Prezydencie Trump:

Kampania „Make America Great Again” rozbrzmiewała  wśród milionów zwykłych Amerykanów, a twoja nieustępliwość w odpieraniu wielu najbardziej szkodliwych ostatnich trendów była najbardziej inspirująca.  Wszyscy oczekujemy dalszego odwrócenia tendencji kolektywistycznych ostatnich dziesięcioleci.

Odwrócenie najnowszych tendencji kolektywistycznych z konieczności wymagać będzie odwrócenia wielu działań podjętych przez poprzednią administrację.

Wśród tych działań wierzymy, że są takie, które pozostają okryte  tajemnicą. W szczególności mamy powody, by sądzić, że watykańska „zmiana reżimu” została opracowana przez administrację Obamy.

Czytaj dalej

Opublikowano ABDYKACJA PAPIEŻA, APELE - KOMUNIKATY, Benedykt XVI, Franciszek, HISTORIA KOŚCIOŁA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Nowe '"credo" Franciszka, Sobór Watykański II, Życie duchowe | Dodaj komentarz

Benedykt XVI – „Pokaż mi, co przyniósł Mahomet…”

„Pokaż mi, co przyniósł Mahomet, co byłoby nowe, a odkryjesz tylko rzeczy złe i nieludzkie, takie jak jego nakaz zaprowadzania mieczem wiary, którą głosił”.

Benedykt XVI wykład, jaki wygłosił na uniwersytecie w Ratyzbonie 12 wrz 2006

Opublikowano ABDYKACJA PAPIEŻA, „Nostra aetate”, Benedykt XVI, HISTORIA KOŚCIOŁA, Islam, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, Prawda o islamie, Sobór Watykański II | Dodaj komentarz

Zbawienie poza Jezusem to kłamstwo! – Benedykt XVI

fot/Giuseppe Ruggirello /lic via_wikipedia

Fragmenty z Deklaracji „Dominus Iesus” o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła

Niekiedy jako twierdzenia, a czasem jako hipotezy, formułowane są propozycje teologiczne, które odbierają chrześcijańskiemu Objawieniu oraz Tajemnicy Jezusa Chrystusa i Kościoła charakter absolutnej prawdy i zbawczej powszechności, a w każdym razie rzucają na nie cień wątpliwości i niepewności.

Aby przeciwstawić się tej relatywistycznej mentalności, która rozpowszechnia się coraz bardziej, należy przede wszystkim potwierdzić ostateczny i pełny charakter Objawienia Jezusa Chrystusa.

Należy mianowicie — mocno wierzyć w to, że   — w Tajemnicy Jezusa Chrystusa, Wcielonego Syna Bożego, Który jest «drogą, prawdą i życiem» (J 14, 6),  — zawarte jest Objawienie pełni Bożej Prawdy:

«Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić» (Mt 11, 27);

«Boga nikt nigdy nie widział; ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył» (J 1, 18);

«W nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim» (Kol 2, 9-10) (…).

Czytaj dalej

Opublikowano ABDYKACJA PAPIEŻA, Benedykt XVI, GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU, HEREZJE i heretycy, JEZUS CHRYSTUS KRÓL, JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL I ODKUPICIEL ŚWIATA, KAZANIA - REKOLEKCJE | Dodaj komentarz

Czego Morawiecki nie powiedział: Polska jest pod żydowską okupacją.

+++

Laudetur Iesus Christus

Eliasz zaś im rozkazał:  „Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie ujdzie!”

—  Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich wytracił.

 Krl 18- 20-40

To czego Morawiecki nie powiedział żydom i innym:  —  Polska jest pod żydowską, rasistowską okupacją, która dopuszcza się na Polakach zbrodni ludobójstwa – ta zbrodnia w swojej drastyczności jest sprowadzona w Polsce do poziomu żydowskiego ludożerstwa na Polakach.

To w sensie nie tylko liczby aborcji szacowanych na 25 milionów nienarodzonych za czasów obowiązywania komunistycznej ustawy, ale i innych zbrodni – określenie żydów ludożercami ma charakter dosłowny i nie jest żadną przenośnią.

Czytaj dalej

Opublikowano APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, HISTORIA KOŚCIOŁA, Islam, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Sobór Watykański II, Talmud, WALKA Z KOŚCIOŁEM, Życie duchowe | Dodaj komentarz

Auschwitz: początek nowej ery?

Gregory Baum:teologia zastępcza: 

— „istnienie” „żydów” jest pierwszą zasadą, której muszą ustępować nawet najbardziej podstawowe dogmaty katolickie.

Czytam książkę zatytułowaną „Auschwitz: Beginning of a New Era?” [Auschwitz: początek nowej ery?]

Jest to zbiór dokumentów wręczanych na    „Międzynarodowym sympozjum o holokauście”,   jakie odbyło się w Katedrze św. Jana Bożego w Nowym Jorku w dniach 3-6 czerwca 1974 roku.

Książkę zredagowała Eva Fleischer i opublikował Kościół Katedralny św. Jana Bożego i należąca do B’nai B’rith ADL.

Tytuł tej książki winien być   „Theological Contrivances Rationalizing Displacement of Calvary by Auschwitz to be Taught in Christian Churches and Schools”   [Teologiczne pomysły racjonalizujące zastąpienie Kalwarii przez Auschwitz mają być nauczane w kościołach chrześcijańskich i szkołach],  

bo  to jest dokładnie to z czym razem wyszli katoliccy księża, protestanccy kaznodzieje, rabini i inni łącznie z Elie Wiesel żeby zsyntetyzować to sympozjum.

Gregory Baum był judejskim (rzekomo) konwertytą na katolicyzm i katolickim księdzem,  —  asystentem kard. Bea i peritus (doradca teologiczny) na II soborze,   — zwłaszcza w trzech pierwszych najtrudniejszych dokumentach: Dignitatis Humanæ, Unitatis Redintegratio i Nostra Aetate.

Teraz skupię się głównie na jego słowach, gdyż był bardzo wpływowym księdzem w Rzymie I na II soborze.

Przechodząc od razu do sprawy, o. Gregory Baum w ten sposób rozpoczął swoją wypowiedź:

—  „Po  Auschwitz,  kościoły  chrześcijańskie  już  nie chcą nawracać żydów.

Skoro nie są pewni w kwestii teologicznych podstaw, które zwalniają ich z  tej  misji,  kościoły  uświadomiły  sobie, że  proszenie żydów by stali się chrześcijanami jest duchowym sposobem wymazania ich z egzystencji, i tym sposobem tylko wzmacnia skutki holokaustu.

Ponadto,  kościoły  realizują śmiertelną ironię ukrytą w chrześcijańskim pretekście konwersji żydów; bo po Auschwitz i udziale narodów, to chrze ścijański świat potrzebuje nawrócenia.

Główne  kościoły  odżegnały  się  od misji wobec żydów, nawet jeśli jej nie usprawiedliwiały odpowiednimi wyjaśnieniami doktrynalnymi.

Mamy  tu  przypadek,  często występujący w historii kościoła, gdzie pra- ktyczna decyzja ze strony kościołów, w reakcji na znaczące wydarzenie, poprzedza  dogmatyczną  refleksję  i  faktycznie staje się wskazówką dla przyszłego rozwoju doktrynalnego.

Poruszone poczuciem wstydu z powodu sformułowań doktrynalnych ne- gujących  istnienie  żydów,  kościoły  doszły  do  uznania  judaizmu  jako autentycznej religii przed Bogiem, z niezależną wartością i znaczeniem, a nie jako etap na drodze do chrześcijaństwa. . .

Nowa  otwartość wobec wiary żydowskiej i pojawienie się nowego zrozu- mienia  misji  odzwierciedla  reakcję  chrześcijańskiego sumienia na głos holokaustu. . .

Kościoły  uważają, że przez te wydarzenia do nich skierowane było Sło- wo Boże;—  one poddały się sądowi Bożemu”.

Później o. Baum powraca do idei, że „Słowo Boże”

— przemawia do „chrześcijańskiego sumienia” poprzez holokaust, i wyjaśnia co jest „wymagane” w reakcji na „wezwanie Boga”.

Nawet bez opracowywania odpowiedniej podstawy dogmatycznej, wygłosili znaczące publiczne deklaracje i w niezwykły sposób zmienili politykę publiczną.

Czytaj dalej …

Opublikowano A-PAPIEŻE PO VATICANUM II, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Franciszek, Herezje JP II - Karola Wojtyły, Jan Paweł II, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, Nowe '"credo" Franciszka, Sobór Watykański II, Talmud, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Krótki tekst o Judaszu

Tomy napisano o tym, dlaczego Judasz zdradził,  dlaczego wystarczyło do tego trzydzieści srebrników, dlaczego wybrał akurat pocałunek jako znak, dlaczego jednak dostał zapalenia sumienia i powiesił się.

Postać intrygująca tak, jak każde zło i małość ludzka.

Nie przypadkiem kolorowe czasopisma rozpisują się  o tym kto kogo zdradził, komu   kumpel   dał   w pysk i  która gwiazda dostała mandat.   —  Nie napiszą przecież o zwyczajnie żyjącej rodzinie czy nawet o aktorce, która po skończonej  pracy przykładnie wraca do domu, do męża i dzieci bo niby o czym pisać, to ludzi, jak się dziś mówi „nie rajcuje”, takie tematy „nie grzeją”.

Czytaj …

Opublikowano JUDAIZM - ŻYDZI, Judasz, KARY I ZNAKI BOŻE, Komentarze, NOWY TESTAMENT, Talmud | Dodaj komentarz

Cud Św. Dominika – Różaniec narzędzie wybrane przez Niebo, by ocalić świat.

„Głoście wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. ” Św. Dominik

Nazwisko tego hiszpańskiego świętego nie jest szeroko znane; gdyby zaczęto nam opowiadać o „św. Guzmanie”, początkowo nikt z nas nie wiedziałby, o kim mowa. A chodziłoby o św. Dominika, założyciela dominikanów. Cała tradycja Kościoła zgodnym głosem uważa go za „twórcę” Różańca.

Przypomnijmy: —  od czasów Aleksandra IV (1261 r.) potwierdziło ją trzydziestu dziewięciu papieży, a wzmiankę o św. Dominiku —  jako pierwszym apostole Różańca otrzymanego od Najświętszej Maryi Panny znajdujemy w dwustu czternastu wypowiedziach zawartych w papieskich bullach, dekretach i encyklikach.

Na przykład Grzegorz XIII pisał:

—  „Różaniec został wprowadzony przez św. Dominika, aby uśmierzyć gniew Boży i wyjednać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.”.

Zaś Sykstus V nauczał w 1586 r. w encyklice Deum Innefabilis, że

—  „Święty Psałterz lub różaniec, natchniony przez Ducha Świętego, został – jak wiemy – ogłoszony przez św. Dominika”.

Czytaj dalej

Opublikowano ANIOŁOWIE, Ave Maryja, CUDA, DO MATKI BOŻEJ, HEREZJE i heretycy, Matka Boża Różańcowa, NABOŻEŃSTWA - MODLITWY, Nabożeństwa do Najś.Maryi Panny, Nawrócenia, RÓŻANIEC, Świadectwa Różańcowe, św. Dominik | Dodaj komentarz

Ostateczny cel islamistów: „Zdobędziemy Rzym, połamiemy wasze krzyże i zniewolimy wasze kobiety”

Muzułmanie przed Bazyliką św. Piotra Fronda.pl

Symbolem prawdziwego zwycięstwa islamu, czego nikt szczególnie nie ukrywa, będzie zaś dopiero, gdy sztandar proroka zawiśnie nad Bazyliką św. Piotra, tak jak wcześniej zawisł nad Bazyliką Hagia Sophia w Konstantynopolu.

I ani Państwo Islamskie, ani inni muzułmanie wcale tego nie ukrywają.

W manifeście Państwa Islamskiego rzecznik tego ruchu szejk Abū Muhammad al-’Adnānī ash-Shāmī wprost wskazywał, że ostatecznym celem dżihadystów jest pokonanie Kościoła katolickiego.

—  „Zdobędziemy Rzym, połamiemy wasze krzyże i zniewolimy wasze kobiety, za pozwoleniem Boga Potężnego. To jest Jego obietnica dla nas”

– podkreślał rzecznik Państwa Islamskiego już w roku 2014.

—  „Ostatecznie Allah jest z muzułmanami i nigdy nie pozostawi ich w obliczu wrogów. I dlatego Państwo Islamskie zawiesi swoje flagi nad Rzymem”

– uzupełniał.

Czytaj dalej …

Opublikowano APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, Islam, Judaizacja Kościoła, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, Prawda o islamie, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Jan Paweł II publicznie całuje księgę Koran mówiąc o „braciach” islamskich,

Ostateczny cel islamistów: „Zdobędziemy Rzym, połamiemy wasze krzyże i zniewolimy wasze kobiety”


  Nie pamiętał o wszystkich pomordowanych przez „braci” islamskich…?

To nie Berlin, nie Paryż i nie Londyn są ostatecznym celem islamistów. Oni chcą zniszczyć nie tylko Europę, ile chrześcijaństwo. I wcale tego nie ukrywają.

Ostatecznym celem islamu i islamistów nie jest ani Londyn, ani Paryż, ani nawet Berlin (choć bez wątpienia one także maja stać się miastami islamskimi), ale… Rzym.

—  „Celem jest Rzym, ponieważ trwająca wojna ma wymiar nie tyle ekonomiczny, polityczny czy demograficzny, ile przede wszystkim – jak zawsze – religijny, i ponieważ to z Rzymu płynie owa siła moralna, która w 1571 roku w Lepanto i w 1683 r. pod Wiedniem rozgromiła islam.

Prawdziwym wrogiem nie są Stany Zjednoczone czy państwo Izrael, które nie istniały, kiedy islam dotarł do bram Wiednia w 1683 r., ale Kościół katolicki i cywilizacja chrześcijańska, których  religia Mahometa stanowi diaboliczną parodię”

– pisał w eseju „Islam idzie na Rzym” („Nasz Dziennik” 12-13.09.2015) włoski historyk Roberto de Mattei.

 Czytaj dalej …

Opublikowano A-PAPIEŻE PO VATICANUM II, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, Herezje JP II - Karola Wojtyły, Islam, Jan Paweł II, Judaizacja Kościoła, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Owoce pontyfikatu JP II, Prawda o islamie, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz