swiety-krzyz-pod-tym-znakiem-zwyciezysz_swiety-krzyz-org

WIELKI POST

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Ks. Tomasz Jochemczyk o trzęsieniu ziemi w Nursji

Znak   czasu  odczytany przez Ks. Tomasza Jochemczyka po trzęsieniu ziemi w Nursji z 30 października 2016 r.

Ocalała fasada Bazyliki  św. Benedykta po trzęsieniu ziemi w Nursji /Rzeczpospolita

Ocalała z trzęsienia ziemi figura św. Benedykta w Nursji /traditia.fora.pl

Opublikowano CZASY OSTATECZNE, FILMY, KARY I ZNAKI BOŻE, KATAKLIZMY, św. Benedykt, Życie duchowe | Dodaj komentarz

Zniszczone „serce” Nursji – miasta św. Benedykta – nie ma już Bazyliki, benedyktyni na ulicy

Zniszczone „serce” Nursji – miasta św. Benedykta

Świadectwa naszej cywilizacji legły w gruzach

A crack along the outer colonnade of St. Paul’s Basilica closed following the earthquake in central Italy, Rome, Italy, 30 October 2016. A 6.6 magnitude earthquake struck 6km north of Norcia, Italy, on 30 October 2016. EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Dostawca: PAP/EPA.

Włochy: to było najsilniejsze trzęsienie ziemi od 36 lat. Zniszczeniu uległy zabytkowe bazyliki, ludzie modlą się na ulicach.

Na   skutek   katastrofalnego   trzęsienia   ziemi   uległa   zniszczeniu  Katedra i Bazylika   św.   Benedykta   w   Nursji,    —   zaś   z   obawy  o możliwą katastrofę budowlaną    —   zamknięto  Bazylikę św. Pawła za Murami w Rzymie – donosi agencja ANSA.

Bazylika św. Pawła zamknięta po trzęsieniu ziemi

(…) / http://www.traditia.fora.pl/wydarzenia-wywiady-wiadomosci,12/tragiczne-

Nursja ugodzona w serce, nie ma już Bazyliki, benedyktyni na ulicy

Modlitwa przed zburzoną Bazyliką św. Benedykta – ANSA

Poranne trzęsienie ziemi rzuciło Włochów na kolana. — Potężny wstrząs  był odczuwalny   i   to  niekiedy bardzo silnie na niemal całym Półwyspie Apeniń- skim   aż   do   Wenecji.

— Było to bowiem najsilniejsze trzęsienie ziemi we Włoszech od 1980 r.

Porażająca   jest   również symboliczna wymowa tego kataklizmu. Epicentrum znajdowało   się   opodal Nursji,  —  a zatem rodzinnego miasta św. Benedykta, współpatrona i współzałożyciela chrześcijańskiej Europy.

Z Bazyliki wzniesionej nad jego domem pozostała tylko fasada. […]

— „Sytuacja jest krytyczna, zostaliśmy ugodzeni w serce…   —  Nie ma już Bazyliki   św.   Benedykta,   wzniesionej   nad  pozostałościami z domu, w którym urodzili się Benedykt i Scholastyka.

—  W   Konkatedrze   Matki   Bożej zawalił się dach.   — Nie ma dostępu do historycznego centrum miasta.

Wszyscy ludzie są na ulicach i placach.   — Wszyscy się boją.  —  Obrona cywilna nie wyklucza ewakuacji całego miasta.[…]  jest to cios w serce, — jesteśmy załamani na duchu”

– powiedział Radiu Watykańskiemu Paolo Millefiorini.

Czytaj dalej

Opublikowano CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, HISTORIA KOŚCIOŁA, Judaizacja Kościoła, KARY I ZNAKI BOŻE, KATAKLIZMY, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Nursja - miasto św. Benedykta, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM, św. Benedykt | Dodaj komentarz

Benedykt z Nursji i jego Reguła Zakonna

 Benedykt z Nursji i jego Reguła Zakonna

J. HOLZWARTH

Treść:

Benedykt w Subiaco; Monte Cassino; św. Benedykt i św. Scholastyka; reguła św. Benedykta; klasztor benedyktyński; zakon benedyktynów i kultura chrześcijańska.

Św. Benedykt przekazujący swoją Regułę św. Maurowi i innym mnichom (obraz z 1129 w klasztorze św. Idziego w Nîmes)

Jeden   ze   współczesnych  Benedyktowi z Nursji powiada, że świat nie mógłby dłużej istnieć gdyby nie posiadał pokornych za­konników w swoim łonie.

Zdania   tego   słuszność każdy oceni, kto porówna upadek Europy ówczesnej z majestatycznymi postaciami, jakie wtedy w murach klasztornych spotykamy.

Kiedy   pod   cio­sami   barbarzyńców   runęło  państwo Rzymskie,   —  wówczas przerażenie ogarnęło umysły ludzkie.

Przerażenie   takie  wydaje pospolicie dwo­jaki skutek: —  jednych doprowadza do   rozpaczy, która na żaden czyn męski zdobyć się nie może, gdyż niczego się już   nie   spodziewa;   —   w   innych   zaś   rozkiełznywa   ono   wszystkie niskie instynkty natury ludzkiej.

Przypatrzmy  się  zakonnikom  Europy  zachodniej;   —  oni  jedni  nie upadają na   duchu   i   stoją   jako   dęby   niepożyte   pośród   po­walonego   naokół lasu, zielonymi koronami swymi wzbijając się ku niebiosom i niosąc ruinom świata nadzieję lepszej przyszłości.

„Wkrótce,   — powiada Montalembert (Les moines   d’Occident),   —   młode,  o namiętnościach   gwałtownych,   ludy  barbarzyńskie  zaraziły się zepsuciem społeczeństwa     rzymskiego     i   uległy   wpływowi   zgrzybiałej   cywilizacji pogańskiej.”

Zabory   germańskie   już   zamieniały   się   w jedną wielką kałużę występków i zdawało   się,   że świat zmienił tylko pana, nie poprawiwszy bynajmniej losów swoich.

Czytaj dalej

Opublikowano św. Benedykt, Życie duchowe | Dodaj komentarz

21 marca – Uroczystość św. Benedykta z Nursji, Opata, Ojca Kościoła

Modlitwa do św. Benedykta o dobrą śmierć:

Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Chrystusa stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.

Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Boga                                                                        A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem

Wszechmogący Boże, Który udzieliłeś świętemu Benedyktowi wielkich łask w godzinę śmierci, spraw, prosimy Cię, aby u kresu naszego życia obronił nas Swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Benedykt z Nursji

Św. Benedykt z Regułą/ ruda_parafianin.republika.pl

Był   mąż,   z   łaski  Bożej i z imienia „Bło­go­­sławio­ny” (Benedictus), którego życie prze­peł­nia­ła świę­tość.

Od   dzieciństwa miał  serce doj­rza­łe i wy­ra­sta­jąc da­leko ponad swój wiek cno­tami nie zaprzedał swo­jej duszy żadnej roz­ko­szy.

A choć ży­jąc jeszcze na ziemi mógł przez czas pewien swobodnie korzy­s­tać ze świa­ta,  

—  wzgardził nim i jego kwiatami, jakby już wszystkie uwiędły.

Pochodził  ze  szlachetnego  rodu, z  prowincji Nur­sji.  —   Stąd   został posłany do Rzymu, gdzie stu­dio­wać miał sztuki wyzwolone.

Kiedy jed­nak spostrzegł, jak wie­lu spośród jego towa­rzy­szy studiów wpada  w  prze­paść   występków,    —  cof­nął   nogę,    którą  już nie­ja­ko postawił na pro­gu świata. 

Obawiał   się   bowiem,  że gdy­by za­kosz­tował  coś  niecoś z  jego nauk,  mógłby łat­wo stoczyć się cały w otchłań bezdenną. 

Czytaj dalej…

Opublikowano św. Benedykt, Życie duchowe | Dodaj komentarz

“Ukraina jest wrogiem Polski”

“Ukraina jest wrogiem Polski”

Telewizja Narodowa

Za; https://wordpress.com/read/feeds/21587183/posts/1383427283

Opublikowano 1. Grekokatolicy, APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Owoce pontyfikatu JP II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WOJNA | Dodaj komentarz

Operacja „Wisła” zakończyła banderowskie ludobójstwo | POLECAM! BARDZO WAŻNE DLA KAŻDEGO POLAKA!

Z inicjatywy Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, w dniu 11 marca 2017 r. w sali konferencyjnej SZŻ AK w budynku Pasty, —  dzięki pomocy senatora Grzegorza Peczkisa,  —  odbyła się konferencja nt 70. rocznicy Operacji „Wisła”, która zakończyła ukraińskie ludobójstwo dokonane na Polakach w latach 1939-1947.

Bardzo   ciekawe,   udokumentowane   źródłowo   referaty, przedstawiające tło wydarzeń, wygłosili:

  • dr   Lucyna  Kulińska (Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie):  „Stan zagrożenia ludności polskiej ze strony band OUN-UPA w latach 1944-1947 w świetle dokumentów Ministerstwa Administracji Publicznej”,
  • prof. Czesław Partacz   (Politechnika Koszalińska):   „Operacja „Wisła”, a polska racja stanu”,
  • dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski):  „Ukraińska narracja w sprawie Operacji Wisła”,
  • dr Bogusław Kuźniar   (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział  w   Prze- myślu):   „Operacja   „Wisła”   jako   realizacja   naturalnego prawa RP do obrony swojego terytorium i ludności”
  • oraz Artur Brożyniak (IPN Rzeszów):   „Działania   Przemyskiego Kurenia UPA w okresie operacji.”

Czytaj dalej..

Opublikowano 1. Grekokatolicy, APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, HISTORIA KOŚCIOŁA, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Owoce pontyfikatu JP II, ROCZNICE, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Pan Jezus naszym wzorem – św. Jan Maria Vianney

Czy wiecie dlaczego z taką zaciekłością usiłuje szatan przywieść człowieka do upadku?

Bo pragnie, by stworzenia wyrządzały wzgardę swemu Bogu.

Jak   jesteśmy   szczęśliwi, że Jezus Chrystus jest dla nas wzorem i przykładem we   wszystkich  okolicznościach życia!

Gdy    nas  spotyka  pogarda, —  patrzmy,    jak    On   idzie przed nami z koroną cierniową   na głowie,   jak   Go  szkarłatnym odziewają płaszczem i uważają za głupca.

W  naszych cierpieniach możemy się pocieszać widokiem Zbawiciela okrytego ranami, umierającego na krzyżu w strasznych boleściach.     

Gdy   prześladują   nas  źli, nie narzekajmy, wiedząc, że Jezus Chrystus umiera za swych katów.  W  pokusach diabelskich nie upadajmy na duchu, pamiętając o tym, że i miłego Zbawiciela po dwakroć unosił duch piekielny.

A   więc  zawsze i wszędzie, w każdym cierpieniu i pokusie,      —  miejmy przed oczyma duszy Boga, Który idzie przed nami i dopomoże do zwycięstwa.

Te   myśli   powinny   napełniać wielką pociechą chrześcijanina, bo także i on z pewnością nie ulegnie pokusie, byle tylko uciekał się do Boga.

Św. Jan Maria Vianney, O pokusach, w: Kazania, t. II, Sandomierz 2010, s. 130-131. / 2017-03-07: pch24.pl/

Opublikowano Antychryst, CZASY OSTATECZNE, GRZECH, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, WYZNANIE WIARY, św. Jan Maria Vianney - Proboszcz z Ars, Życie duchowe | Dodaj komentarz