Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

KAZANIE NA NIEDZIELĘ III ADWENTU – KS. PIOTR XIMENES

NA NIEDZIELĘ III ADWENTU – KS. PIOTR XIMENES

swiety-jan-chrzciciel_dziennikparafialny-pl

Ewangelia u Jana św. w rozdz. 1

—  Jam głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską.

Jan   św. zmuszony naleganiami kapłanów i Lewitów do dania świadectwa o samym sobie, przejęty duchem prawdziwej pokory, zamiast pragnąć wyniesienia i nabycia szacunku przed ludźmi, — przedstawiając im godność swoją, jako poprzednika Zbawiciela, przepowiedzianego przez proroków, którego poczęcie Anioł ojcu jego ogłosił, który od dzieciństwa Duchem Świętym napełnionym był; — nie szuka i owszem jak tylko utajenia wielkości i godności swojej, i oddając jedynie świadectwo prawdzie, mogącej przyczynić się do chwały Boga człowieka, którego miał przyjście na świat ogłaszać, mówi:

— Jam głos wołającego na puszczy, prostujcie drogę Pańską, jako przepowiedział Izajasz Prorok.

To   jest,   ja   jestem   spełnieniem   proroctwa,   za którego pośrednictwem Bóg   chciał   przyjście   swoje na   świat   oznajmić;   —   nie   uważajcie na mnie,  — ale na Tego, Któremu moje i wasze uwielbienie się należy, Któregom wam ogłaszać przyszedł.

Czytaj dalej

Opublikowano ADWENT, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, NOWY TESTAMENT, Ojcowie Pustyni, św. Jan Chrzciciel | Dodaj komentarz

2b. Nauka św. Tomasza o Bogu – Bóg Stwórca

Doktryna o Bogu Stwórcy i o stworzeniu jest jednym z najważniejszych elementów teologii Akwinaty. Wszystkie bardziej szczegółowe problemy teologiczne rozwiązuje on w taki sposób, by nie naruszyć swoich fundamentalnych ustaleń dotyczących relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. Wśród najważniejszych inspiracji nauki o stworzeniu wymienić należy: koncepcję stwarzającej dobroci Boga św. Augustyna, Pseudo Dionizego koncepcję miłości i udzielającego się dobra oraz metafizykę przyczynowości Arystotelesa.

Podstawowa myśl św. Tomasza dotycząca Boga Stwórcy i stworzenia jest następująca: chociaż Bóg istnieje „poza porządkiem całego stworzenia” (extra ordinem totius universi), to jednak jest immanentnie i najgłębiej obecny w stworzeniu przez udzielanie mu istnienia (esse).

Czytaj dalej

Opublikowano A.| Nauka - Filozofia, STARY TESTAMENT, STWORZENIE ŚWIATA | Dodaj komentarz

Dogmaty polskich elit. „Polska – ojczyzna Żydów”

Opublikowano Judaizacja Kościoła, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Nowa etyka moralności, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna | Dodaj komentarz

Chrystus i jego święci używali mocnych słów. Pamiętaj o tym!

Lucia Giordano – Wypędzenie kupców ze świątyni / Ermitaż St. Petersburg

„Wrogowie Boga, ministrowie diabła, członkowie Antychrysta, wrogowie zbawienia ludzkości, oszczercy, bluźniercy, niegodziwi, ignoranci” – to słowa wypowiedziane o wrogach Kościoła przez jednego z Jego największych świętych. Nigdy nie wolno nam zapomnieć, że zarówno sam Chrystus jak i Jego naśladowcy nigdy nie zachowywali się jak „ciepłe kluchy”!

Czytaj dalej

Opublikowano GRZECH, HEREZJE i heretycy, HISTORIA KOŚCIOŁA, KARY I ZNAKI BOŻE, WYZNANIE WIARY | Dodaj komentarz

Różaniec

Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy Kościoła Rzymsko-Katolickiego, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej od czasów średniowiecznych w tradycji katolickiej, oraz obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławieństwem. O tej modlitwie (podobnie jak o innych modlitwach z ustalonym tekstem – poza Ojcze nasz i Psalmami) nie ma wprost wzmianki w Piśmie Świętym, choć znaczna część tej modlitwy jest oparta na Ewangelii (Łk 1, 28, 45).

Symbolika różańca oparta jest na objawieniach maryjnych potwierdzonych przez Kościół katolicki.

Czytaj dalej

Opublikowano RÓŻANIEC | Dodaj komentarz

Przez Maryję przyszła Łasaka i Życie – Co Pismo Święte mówi o Maryi? MUSISZ ZOBACZYĆ!

Opublikowano 1. Dogmatyka katolicka, MATKA BOŻA, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKA | Dodaj komentarz

Czy potrzebny jest jeszcze Jezus z Nazaretu?

Boccaccino – Fresk z Katedry w Cremonie – 1506-68

Czy potrzebny jest jeszcze Jezus z Nazaretu? – czy Ewangelię zastąpi Nowina kardynałów, biskupów, prałatów i innych pseudokatolickich intelektualistów, którzy próbują zbudować wieżę Babel – dla nas i dla naszego zbawienia, które sami sobie ufundujemy… Czy Ewangelię ma zastąpić oficjalna pseudo-ekumeniczna linia Kościoła posoborowego ?- Czy kult Chrystusa ma zastąpić kult holokaustu?

Czytaj dalej

Opublikowano JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL I ODKUPICIEL ŚWIATA, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Dalszy ciąg prześladowania O. Augustyna Pelanowskiego

Dziś wczesnym rankiem, pewien kapłan karmelita, uznany rekolekcjonista rozesłał sms-a o treści: – ,,Prośmy za O. Pelanowskiego. Ma od kilku dni areszt zakonny, odebrano mu telefon i dostęp do internetu. Dziś ma zjawić się u Niego Prowincjał Czy Generał zakonu i będą podejmować kolejne kroki dyscyplinujące za to, że mówi prawdę. Mogą nawet wydalić Go z zakonu.” – Tyle sms. Nie usłyszałem dotychczas żadnych informacji o tym czy i co zadecydowali przełożeni zakonu.  Tymczasem polecam:

Źródło: romanowski

Opublikowano APELE - KOMUNIKATY, Judaizacja Kościoła, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Uwierzyli w teorię ewolucji i zapomnieli o Bogu

Hitler, Stalin i inni
Teoria ewolucji a rasizm, wojna ‚konieczna’ i masowa eksterminacja

Wypowiedzi twórców teorii ewolucji

Karol Darwin (‚ojciec’ teorii ewolucji – pierwszy człowiek, który w miarę logicznie przedstawił hipotezę ewolucji)

„Pochodzenie Gatunków na Drodze Doboru Naturalnego lub Zachowania Faworyzowanych [tj. znajdujących się w korzystniejszej sytuacji, na lepszej pozycji] Ras w Walce o Życie”

Czytaj dalej

Opublikowano II Wojna Światowa, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, Społeczno - polityczna, Uncategorized | Dodaj komentarz

Historia Sanktuarium Domku Loretańskiego w Głogówku

Casa Santa (Święty Dom), w którym na świat przyszła Przenajświętsza Maria. Kopia Domku Loretańskiego w Głogówku swoje powstanie zawdzięcza hrabiemu Jerzemu III Oppersdorffowi.

Fundator większości zabytków naszego miasta był wielkim czcicielem Najświętszej Marii Panny. W czasie studiów w kolegium jezuitów w Austrii (Graz) zapisał się do Solidacji Mariańskiej. Przez całe życie wiernie wypełniał zobowiązania i ćwiczenia pobożne nałożone przez tę wspólnotę. W 1609 roku hrabia ukończył studia.

Czytaj dalej

Opublikowano A.| Sztuka - zabytki; malarstwo, Głogówek, Matka Boża z Loreto (Włochy) | Dodaj komentarz