La Salette_po-owocach-ich-poznacie-ich-mt-716_novusordowatch-org_bannerduchowa-ruina-i-nedza-jxxii-i-jpii_gazetawarszawska-com

Ale choćbyśmy my,  albo  Anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili  —  niech będzie przeklęty. (Gal. 1,6-9)

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie? – część 2

Nierządnica na bestii, Michael Hutter, der Triumph des Fleisches_malarstwo.fineartexpress.pl

 część 2

7. Nierządnicę charakteryzuje cudzołóstwo i nierząd

—  “Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu”

(Ap 17:1-2).

— “Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu”

(Ap 18:3).

Taki jest prosty fakt, —  że kiedy Pismo św. używa terminu ‘nierząd’, wiele razy opisuje bałwochwalstwo i niewierność duchową.

—  “A   także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi”

(Wj 34:16).

— “Uprawiając nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali”

(Rdz 2:17).

Można cytować wiele innych wersetów by pokazać, że Pismo św. opisuje niewierność duchową i bałwochwalstwo jako nierząd, prostytucję i wszeteczeństwo.

Kiedy w tym kontekście mówi się o “wielkiej nierządnicy” popełniającej ladacznictwo na skalę światową,   to wyraźnie pokazuje się odejście od jedynej prawdziwej wiary.

Czytaj dalej…

Opublikowano APOKALIPSA św. Jana, BIBLIA, CZASY OSTATECZNE, GRZECH, HEREZJE i heretycy, Judaizacja Kościoła, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, NOWY TESTAMENT, STARY TESTAMENT, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie? – cz. 1

Siedmiogłowa bestia Apokalipsy i nierządnica (XIX-wieczny miedzioryt rosyjski)_pl.wikipedia.org

część 1

– “A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu”.

Ap 17:4 

Nic co przedstawiamy nie jest konieczne do udowodnienia, że —  posoborowa sekta i jej antypapieże nie są katolikami. Zawarte w tej książce źródła doktrynalne dowodzą tego w szczegółach.

— Ale wszystko to jest ciekawe i oświecające, gdyż pomaga bardziej wyjaśnić dlaczego jest ten katastrofalny kryzys i co o nim sądzić.

 –  ”Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie:

—  “Chodź,   ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami. . .”

Ap 17:1

Rozdziały 17 I 18 Apokalipsy dają uderzające proroctwa o “wielkiej nierządnicy” lub “ladacznicy Babilonu”,   — która pojawi się w ostatnich dniach w mieście na siedmiu wzgórzach.

Rzym zbudowano na siedmiu wzgórzach.   To dlatego na przestrzeni historii Rzym utożsamiano z miastem siedmiu wzgórz wspomnianym w Apokalipsie.

Przyjmując to za podstawę, protestanci przez wieki oskarżali Kościół Katolicki   o to, że jest ladacznicą babilońską.

Ale protestanci nie mają racji, bo Kościół Katolicki to Niepokalana Oblubienica Chrystusa,    jedynego założonego przez Niego Kościoła.

Opisywaną   ladacznicą   babilońską   jest   sfałszowana oblubienica – kościół — kontra Katolicki – który pojawia się w ostatnich dniach,  by oszukać katolików   (prawdziwych wiernych),    podeptać wiarę i dokonać duchowego nierządu.

Czytaj dalej…

Opublikowano Antychryst, APOKALIPSA św. Jana, „Nostra aetate”, BIBLIA, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, GRZECH, Judaizacja Kościoła, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Niewiasta i Nierządnica

piens_nn______________________________________________________

—  W Kościele panuje już faktyczna schizma

– pisze na łamach niemieckiego tygodnika katolickiego „Die Tagespost” Guido Horst.

— Watykan przestał być instytucją, która wyjaśnia – zamiast tego biernie przypatruje się, jak rozpada się jedność Kościoła.

W powyżej wspomnianym artykule opisane są sprawy dotyczące rozdarcia, jakie pojawia się w Kościele po opublikowaniu przez  Franciszka posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris leatitia”,    która ze względu na zawarte w niej niejasne sformułowania jest przedmiotem licznych kontrowersji.

W tekście „Amoris laetitia”,   zwłaszcza w rozdziale VIII, zawarte są dwuznaczności, które są nie do pogodzenia.

Najlepszym dowodem na brak możliwości jednoznacznego odczytania treści adhortacji jest fakt, że   poszczególni biskupi wydali dla swoich diecezji rozporządzenia, w których pojawiają się sprzeczne interpretacje tekstu dokumentu.

Nie może być tak, że to, co w jednej diecezji jest grzechem, w drugiej grzechem nie jest.

Czytaj dalej

Opublikowano A-PAPIEŻE PO VATICANUM II, APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Franciszek, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, Nowe '"credo" Franciszka, Satanizm, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

„Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela ■■ zdrajcy Chrystusa i Narodu Polskiego

znak-pdf_st-0_90x0_90  – „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

11 lutego 2013 r. Benedykt XVI ogłosił swą decyzję o ustąpieniu z urzędu papieża. — Wyznaczono termin konklawe na 12 marca 2013 r.

— Wszystkie media głównego nurtu tym się zajmowały i to nagłaśniały. 

W owym to czasie, pod panowaniem Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego,  —  w   dniach   7 -14  marca 2013 r. —  z historyczną wizytą do Izraela udała się delegacja Episkopatu Polski. 

zdjc499cie-2013_gondecki_peres_poczet_opis-600-w-jpg1

„Na czele 15-osobowej delegacji biskupów i duchownych stanął abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Delegacja   przebywała   w Izraelu z oficjalną wizytą — jako goście Państwa Izrael.”

Źródło: Publikacja na stronie Ambasady Izraela w Warszawie pod datą 15.03.2013    —  „Wizyta polskich biskupów w Izraelu”.

11 marca 2013 r. delegacja – pielgrzymka – Episkopatu Polski została powitana w Knesecie i tam  

„biskupi usłyszeli ważne słowa o roli Kościoła w Polsce dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego”

– Źródło: KAI.

14 marca 2013 r. pielgrzymka polskich biskupów —  (delegacja w liczbie 15 osób) — dostąpiła zaszczytu  przyjęcia przez Prezydenta Izraela Szymona Peresa.

 KAI w swej publikacji pod datą 15 marca 2013 r.  —  „Polscy biskupi modlili się w Ziemi Świętej”   — podał:

— „W pielgrzymce do Ziemi Świętej uczestniczyło 10 biskupów i 4 księży z sekretariatu KEP.

Delegacji   przewodniczył   abp   Stanisław  Gądecki, wiceprzewodniczący KEP.

W jej skład weszli także czterej biskupi diecezjalni:   — metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, — biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser,   — biskup włocławski Wiesław Mering,   — biskup łowicki Andrzej Dziuba

— i czterej biskupi pomocniczy:   — bp Józef Kupny z Katowic, bp Stanisław Gębicki z Włocławka, bp Adam Szal z Przemyśla i bp Mieczysław Cisło z Lublina.

W   pielgrzymce   uczestniczył także sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak.”

Czytaj dalej

Opublikowano „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Franciszek, Jan Paweł II, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, Owoce pontyfikatu JP II, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM | 1 komentarz

O strasznych planach Żydów ! – Ks. prof. hab. Jerzy Bajda

forumemjot dla Polski

palestyna33

„NIEMCY,   SOWIECI,   UKRAIŃCY   z   OUN   UPA,  ŻYDZI zgodnym CHÓREM   i   równie   zgodnym   DZIAŁANIEM,   PARLI   ku  EKSTERMINACJI       POLAKÓW       i       tę       EKSTERMINACJĘ       KRWAWO REALIZOWALI …

Z ŻYCIA PAŃSTWOWEGO należy USUNĄĆ wszelki OBCY NALOT odpowiedzialny   za   NISZCZENIE   NASZEJ   TOŻSAMOŚCI,   za   ROZKŁAD ETOSU   i   NARODOWEJ   KULTURY,   za   RUINĘ   GOSPODARCZĄ   i KOLONIZACJĘ   POLSKI,   za   SPRZEDANIE   POLSKIEJ  SUWERENNOŚCI, w wyniku czego staliśmy się WASALAMI EUROPEJSKIEJ BIUROKRACJI.” !!!

*****

Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów — została z całą precyzją zastosowana przez Hitlera, a także bolszewików, w ogóle socjalistów.

Rewolucja ustrojowa… ustrojona w barwy mesjanizmu światowego wiąże się w szczególny sposób z epoką „Manifestu komunistycznego”.

Element mesjanizmu pochodzi oczywiście z judaizmu, — ale w mistyce rosyjskiej znalazł podatny grunt dla zaszczepienia i rozwoju.

Oczywiście już masoneria w wieku…

View original post 1 028 słów więcej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Wystawa grafik ukazujących kolaborację Żydów z sowietami: – sowieckie i banderowskie zbrodnie na Polakach, w warszawskim IP

forumemjot dla Polski

ipn_kolaboracja_zydow-960x600-jpg1

Do   18   marca  — Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki,   przy  ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie,  — zapraszało na nową wystawę prac Stanisława Kulona „Świadectwo II. 1939–1946.

To już trzecia prezentacja twórczości wybitnego rzeźbiarza i pedagoga, ukazująca tragiczne losy Polaków deportowanych do ZSRR.

Na ekspozycję składają się rysunki czarnym i kolorowym tuszem inspirowane pierwszą wersją cyklu „Droga Krzyżowa”,   — prace z okresu studiów na warszawskiej ASP   — oraz drewniane rzeźby i reliefy – zapowiedź kolejnego cyklu, nad którym obecnie pracuje profesor Kulon.

View original post 379 słów więcej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wydarzenia przygotowane przez IPN

forumemjot dla Polski

1-33-jpg1Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

IPN informuje:

Z okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  Instytut   Pamięci   Narodowej   przygotował  wiele imprez w całym kraju.

— Celem przedsięwzięć jest uczczenie pamięci o podziemiu niepodległościowym z lat 1944–1963 oraz popularyzacja wiedzy na temat ich wysiłku w walce z sowietyzacją Polski.

W organizację obchodów święta Żołnierzy Wyklętych zaangażowały się zarówno centrala IPN, jak i wszystkie oddziały i delegatury Instytutu.

Centralne obchody święta, zaplanowane na 1 marca na terenie całej Polski, poprzedzą imprezy towarzyszące, m.in. biegi ku czci polskich bohaterów, pokazy wystaw, filmów, warsztaty i gry edukacyjne, a także możliwość sprawdzenia sił w pierwszym w Polsce pokoju zagadek, poświęconym żołnierzom podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny — (w niektórych przypadkach wymagana jest wcześniejsza rezerwacja).

View original post 1 496 słów więcej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz