swiety-krzyz-pod-tym-znakiem-zwyciezysz_swiety-krzyz-org

WIELKI POST

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

ANGELUS en latin chanté

Assyrian Chaldean

Zwiastowanie — Radość  w Niebie / Pinterest

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela   do   miasta  w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem  Józef,  z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

28 Anioł wszedł do Niej i rzekł:   —  „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, „.

29 Ona   zmieszała   się   na   te   słowa   i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

30 Lecz Anioł   rzekł   do   Niej:   —  „Nie bój się, Maryjo,   znalazłaś bowiem łaskę u Boga.   31   Oto   poczniesz   i porodzisz Syna, Któremu  nadasz Imię Jezus.   32 Będzie   On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

33 Będzie   panował   nad   domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

34 Na to Maryja rzekła do Anioła: —    „Jakże  się to stanie, skoro nie znam męża?”

35 Anioł   Jej   odpowiedział:    —  „Duch   Święty   zstąpi   na   Ciebie   i moc Najwyższego osłoni Cię.   Dlatego   też   Święte,   które  się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

38 Na to rzekła Maryja: —  „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Św. Łukasz Ewangelista

pinterest.com
Opublikowano ANIOŁ PAŃSKI, Chorał gregoriański - polifonia - muzyka, FILMY, LITURGIA, MODLITWA, PIEŚNI, WYZNANIE WIARY, Zwiastowanie Najświetszej.Mari Panny, św. Gabriel Archanioł, Życie duchowe | 1 komentarz

KAZANIE na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

KAZANIE
na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
(Mówione w Krakowie 1872 r.)

MARIAN MORAWSKI SI

Fra ANGELICO, –  Annunciation, – 1437-46 / en.wikipedia.org

Posłany jest Anioł Gabriel od Boga… do Panny” (Łk. 1, 26)

Dzisiaj   obchodzimy, najmilsi w Panu, rocznicę najważniejszego zdarzenia od początku świata;  —  obchodzimy   pamiątkę   największego   z   dzieł, jakie Bóg wszechmocny uczynił i uczynić może   – tej  najwyższej tajemnicy, którą Paweł św. zowie wielką tajemnicą miłości – „magnum pietatis sacramentum

– Objawioną w Ciele,  —  okazaną Aniołom, —  opowiedzianą narodom, —  a co najważniejsza –  uwierzoną na świecie (1 Tymot. 3, 16).

Święto    dzisiejsze   albowiem   przypomina   nam   ten   dzień,   — w którym za Zwiastowaniem   Anielskim   w   żywocie   przeczystej   Panny   Słowo   stało się Ciałem.

Przenieśmy   się   myślą   w   owe czasy, —   dziewiętnaście wieków przed nami, kiedy jeszcze świat oczekiwał spełnienia tej tajemnicy.

Naród   ludzki   spodlony   bałwochwalstwem,   jęcząc   pod   jarzmem szatana i najszkaradniejszych namiętności,   — wyglądał obiecanego Wybawiciela.

Nieliczni podówczas sprawiedliwi,  patrząc na spustoszenie ziemi, wznosili ku niebu ramiona, wzdychali słowami Proroków:

—   „Ześlij,   Panie,   Baranka  panującego ziemi” (Izaj. 16, 1).  — „Spuśćcie rosę,   niebiosa,     z     wierzchu,   a     obłoki   niech   spuszczą   ze   dżdżem Sprawiedliwego;   — niech się otworzy ziemia, i zrodzi Zbawiciela”   

(Izaj. 45, 8).

Już   wreszcie   dojrzały   czasy,   przez   Proroków   określone.   —   Bóg  w swej nieskończonej   dobroci,   — zamiast mścić się nad światem, który Go obrażał i bluźnił,   —lituje się nad jego nędzą i zaślepieniem, i już ma wykonać obietnicę swoją,   pierwszemu   człowiekowi   uczynioną   i   tylekrotnie przez 40 wieków odnawianą:  —  już Słowo ma się stać Ciałem, aby mieszkać między nami.

Czytaj dalej

Opublikowano KAZANIA - REKOLEKCJE, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, Zwiastowanie Najświetszej.Mari Panny, Życie duchowe | 1 komentarz

Fra Angelico, The Annunciation (Prado)

Smarthistory. art, history, conversation.

Włącz napisy tekst angielski – kliknij na ustawienia i kliknij na przetłumacz automatycznie — i wybierz język

Opublikowano A.| Sztuka - zabytki; malarstwo, FILMY, Zwiastowanie Najświetszej.Mari Panny | Dodaj komentarz

Jak przetrwać w „chorym świecie”? Radzi Pius XI

Fot. Watykan

Ave Crux, spes unica!

Bądź pozdrowiony Krzyżu, nasza jedyna nadziejo!

Osiemdziesiąt   lat temu powstały dwa wielkie dzieła katolickiej nauki społecz- nej   będące   wielkim   potępieniem   bezbożnych i ludobójczych ideologii oraz ustrojów totalitarnych, a jednocześnie pozostające wielką apologią katolickiej doktryny społecznej oraz prawa naturalnego.   — Aktualne po dziś dzień.

W   marcu   przypada   osiemdziesiąta rocznica opublikowania dwóch encyklik papieża   Piusa XI   –  przeciw niemieckiemu narodowemu socjalizmowi („Mit brennender Sorge” z 14 marca 1937)  —   oraz   przeciw bezbożnemu komuniz- mowi  — (tak dosłownie) – „Divini Redemptoris” z 19 marca 1937 roku.

Pisałem   już   na   ten  temat  na łamach magazynu „Polonia Christiana”. Tutaj chciałbym   odnieść się do innego kontekstu związanego z tymi dokumentami, czyli  ich aktualności dla nas, żyjących w epoce gorączkowych prac

–  w samym Watykanie i w zaprzyjaźnionych episkopatach – nad  wypracowa- niem   „nowego  paradygmatu Kościoła”,   —  a   raczej   paradygmatu  nowego Kościoła.

Co aktualnego po osiemdziesięciu latach mówi do nas Pius XI?   — Jaka nauka płynie   z antytotalitarnych dokumentów w epoce, gdy niektórzy kardynałowie stwierdzają,   że    —  „wymogi   duszpasterskie”   są ważniejsze   niż „czystość doktryny”,

— a   to   ostatnie   słowo  ma się odtąd kojarzyć z „bezdusznym rygoryzmem”, który nie dostrzega, że —  „życie ludzkie jest o wiele bardziej skomplikowane aniżeli formułki prawne”?

Czytaj dalej

Opublikowano A-PAPIEŻE PO VATICANUM II, APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, HISTORIA KOŚCIOŁA, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Krzyż Chrystusa, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Obowiązek sprzeciwu, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WYZNANIE WIARY, Życie duchowe | 1 komentarz

WATYKAN – Bractwo FSSPX: KROK od zawarcia Umowy. Zdjęcia siedziby nowej centrali Bractwa w Rzymie- głównej prałatury

Franciszek zaskoczył Fellay’a  🙂 …?

Bergoglio i Fellay

… Bractwo FSSPX w jedności z Rzymem

— Wiarygodne źródła mówią, że FSSPX i Watykan są o krok od porozumienia.

W rzeczywistości, —  według niektórych głosów, —  nadal nie ma przyzwolenia   wszystkich zwolenników abpa Lefebvre’a

Mimo to   —  Fellay ogłosił   „wykończenie”    wewnętrznej  sytuacji w Bractwie [1]   —  i   powrót  do   pełnej   i   oficjalnej   jedności  z Rzymem,  jako prałatury personalnej.

Tym   samym   Bergoglio udało się zawrócenie FSSPX  z podróży, która zaczęła się w latach pontyfikatu Benedykta XVI [2]   —   i  zatrzymanie doktrynerskich zagadnień ideologicznych;

— podobno  zostały   przezwyciężone   dzięki   „elastyczności”   papieża  jakoby podzielającego   się  wątpliwości, że nie wszystkie punkty (porozumienia) — są jasno zdefiniowane [3].

Czytaj dalej

Opublikowano A-PAPIEŻE PO VATICANUM II, APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, Benedykt XVI, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, Franciszek, Judaizacja Kościoła, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Owoce pontyfikatu JP II, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Rosja – Budowa cerkwi Antychrysta

W Moskwie od dnia 25 marca do dnia 15 maja odbędzie się bezbożny, międzyreligijny maraton „paschalny”.

Uroczyste   otwarcie   maratonu   będzie   miało  miejsce 30 marca w Memorialnej Synagodze na Pokłonnej Górze !!!

IV   Moskiewski   Międzyreligijny   Maraton   Paschalny  odbędzie się w dniach od 25 marca do 15 maja.  

—  Wezmą    w    nim   udział   przedstawiciele   chrześcijańskich   wyznań, wspólnoty islamskiej i wspólnoty żydowskiej,

—  informuje   służba prasowa Departamentu Polityki Narodowej i Stosunków Międzyreligijnych miasta Moskwy.

Czytaj dalej

Opublikowano APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Prawosławie, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Ks. Tomasz Jochemczyk o trzęsieniu ziemi w Nursji

Znak   czasu  odczytany przez Ks. Tomasza Jochemczyka po trzęsieniu ziemi w Nursji z 30 października 2016 r.

Ocalała fasada Bazyliki  św. Benedykta po trzęsieniu ziemi w Nursji /Rzeczpospolita

Ocalała z trzęsienia ziemi figura św. Benedykta w Nursji /traditia.fora.pl

Opublikowano CZASY OSTATECZNE, FILMY, KARY I ZNAKI BOŻE, KATAKLIZMY, św. Benedykt, Życie duchowe | Dodaj komentarz