“Gospa” przestraszyła się koronawirusa i przestała ukazywać się…

Od 24 czerwca 1981 zaczęła się w Medjugorie “pojawiać” Zjawa określana jako Matka Boża. Różnym “widzącym” i “słyszącym” ta Matka Boża pojawiała się z różną częstotliwością, niektórym codziennie, niektórym co miesiąc, a niektórym corocznie. Od 2 sierpnia 1987 roku, każdego 18 marca oraz każdego drugiego dnia miesiąca Zjawa-Gospa ukazywała się Mirjannie Dragićević-Soldo – już niekoniecznie w Medjugorie, ale tam gdzie Soldo przebywała. Wczoraj jednak, 18 marca 2020 roku, “Matka Boża” powiedziała Mirjannie Soldo, że już przestanie się jej ukazywać.

Czytaj dalej „“Gospa” przestraszyła się koronawirusa i przestała ukazywać się…”

Godzina Łaski. Prawda czy fałsz? – Ks. prof. Andrzej Kobyliński

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

„(…) żadna kompetentna władza kościelna nie potwierdziła prawdziwości rzekomych objawień Matki Najświętszej w miejscowości Fontanelle di Montichiari.  „Dyrektorium dotyczące kultu maryjnego w miejscowości Fontanelle di Montichiari” (Direttorio circa il Culto Mariano in località Fontanelle di Montichiari) / 15 lipca 2013 roku – Luciano Monari – biskup diecezji Brescia”

Co mówi o naszej polskiej religijności i kondycji intelektualnej katolicyzmu nad Wisłą duża popularność nabożeństwa Godziny Łaski?

Czytaj dalej „Godzina Łaski. Prawda czy fałsz? – Ks. prof. Andrzej Kobyliński”

Michał Mikłaszewski: O „cudach”, „objawieniach”, „orędziach” i innych mamieniach szatańskich.

Bardzo częstym „argumentem” używanym przeciwko tzw. „sedewakantystom” (czyli po prostu Katolikom Rzymskim integralnym) są rzekome „cuda” czy „objawienia”, jakie mają mieć miejsce w soborowym „kościele”.

Czytaj dalej „Michał Mikłaszewski: O „cudach”, „objawieniach”, „orędziach” i innych mamieniach szatańskich.”

List SB Michała Sopoćko w sprawie sfałszowania obrazu „Jezu ufam Tobie”

1-sza edycja 16 Kwi 2012 o 20:52

Uwielbiony Bóg w Miłosierdziu

Wielce Szanowny Panie!

Uprzejmie dziękuję za pamięć i życzenia, a najbardziej za modlitwy.

Do Krakowa na dzień 5. X. br. najprawdopodobniej nie przyjadę z następujących powodów:

a /Ma być konfrontacja obrazu Sługi Bożej s. Faustyny z książki francuskiej P. Winowskiej z właściwą jej fotografią wręczoną mi przez nią samą za parę tygodni przed Jej zgonem. Już wielokrotnie wypowiadałem moje oburzenie na Matkę Ksawerę za sfałszowanie podobizny Sługi Bożej i nie chcę jaszcze raz powtarzać.

b/ Podobnież sfałszowany został obraz najmiłosierniejszego Zbawiciela. Śp. Hyla namalował obraz według własnego widzimisię, a szczególnie ten, co się znajduje w Łagiewnikach nie odpowiada myśli Siostry Faustyny i Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie dn. 29. VI. r. oceniła go bardzo ujemnie, że – “trzeba się od niego odwracać“, –  ze względu na niedopuszczalne w obrazach kultowych feminizmu i niezgodności z liturgią Niedzieli Przewodniej. Dlatego ja przed nim od tego czasu Mszy Świętej odprawiać nie mogę wbrew życzeniom SS. Matki Boskiej Miłosierdzia i Księży Pallotynów, którzy nadal mają ten obraz w Ołtarzu w Częstochowie i Poznaniu. Ten obraz można zawiesić w salonie, jak to uczyniły SS. Karmelitanki w Częstochowie, ale nigdy w Kościele.

Św. Oficjum już dwakroć wypowiedziało się, że święto Miłosierdzia Bożego nie może być ustanowione, a tylko ma być święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, albowiem przedmiotem każdego kultu może być tylko osoba.

Otóż zanim wyślemy oficjalnie do Stolicy Apostolskiej z jakąś prośbą, trzeba na samprzód uzgodnić nasze stanowisko w tych sprawach zasadniczych. Inaczej nasze stanowiska w tych sprawach zasadniczych. Inaczej próżne będą nasze wysiłki.

Łączę pozdrowienia wszystkim Czcicielom Miłosierdzia Bożego czyli Najmiłosierniejszego Zbawiciela i pozostaje najoddańszy w Panu

Ks. Michał Sopoćko
Białystok 30IX.1969

Za; http://mariateresa.pl – Ufam Tobie

Według abp Hosera: w Medjugorie wszystko zmierza w dobrym kierunku

– W Medjugorie wszystko zmierza w dobrym kierunku

– ocenił w wywiadzie udzielonym KAI abp Henryk Hoser, badający jako delegat Stolicy Apostolskiej sytuację duszpasterską w tym miejscu.

Misją abp. Hosera było zyskanie dogłębnej wiedzy na temat sytuacji w Medjugorje – wiosce, w której od 1981 r. trwają domniemane objawienia Matki Bożej.

— „Wnioski są pozytywne. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, zresztą moja misja miała na celu nie zamknięcie tego miejsca, tylko ocenienie czy duszpasterstwo jest dobre, skuteczne, strukturalnie zorganizowane  – jest.  Od strony duszpasterskiej jest z pewnością bardzo pozytywna konstatacja”

powiedział abp Hoser.

Czytaj dalej „Według abp Hosera: w Medjugorie wszystko zmierza w dobrym kierunku”

Medjugorje: diabelskie uwiedzenie

Miedjugorie/Panoramio

Diabelskie uwiedzenie nie ustaje… Oto Gospa  z Miedjugorie objawiła Vice i  innej  „widzącej”,   Jelenie   Vasilij   — „prawdziwą”   datę   swoich   urodzin! oznajmiając, że 5 sierpnia 1984 roku przypadnie dwutysięczna rocznica Jej narodzin:

„Przez wieleset lat całkowicie się wam oddałam. Czy to zbyt wiele, zarezerwować dla Mnie trzy dni? W ciągu tych dni nie pracujcie, ale weźcie różaniec i módlcie się! „

Dodała jeszcze: — „W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zapomniano o poście w Kościele katolickim”.

Czytaj dalej „Medjugorje: diabelskie uwiedzenie”

Kłamstwo Boże, czyli zjawy Faustyny Siostry Kowalskiej

Autor rzekomych objawień żąda, by Kościół Święty ustanowił osobne Święto Miłosierdzia Bożego, właśnie w obchody Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą Kościół obchodzi na pamiątkę otrzymania od Zbawiciela mocy odpuszczania grzechów w Imię Jezusa Chrystusa oraz konieczność nawrócenia i pokuty, aby w Sakramencie Spowiedzi Świętej otrzymać łaskę przebaczenia i nadziei na zbawienie. — emjot

Gdy   więc   był   wieczór  owego dnia,  pierwszego   w   tygodniu,  a drzwi były   zamknięte,  gdzie  uczniowie  byli    zgromadzeni  z    obawy    przed  żydami, przyszedł Jezus, i stanął pośrodku, rzekł   im:   —  » Pokój wam. «

A to   rzekłszy,   pokazał   im   ręce i  bok.    Uradowali się  tedy uczniowie,  ujrzawszy Pana.  Rzekł im  więc  znowu:   » Pokój wam. Jako mię   posłał  Ojciec, i ja was posyłam«.

To powiedziawszy,  tchnął na nich,  i  rzekł  im: 

—    » Weźmijcie   Ducha   Świętego;   którym   odpuścicie   grzechy,   są im odpuszczone,  a  którym zatrzymacie, są zatrzymane«.

Z listu św. Jana Apostoła; (J 20, 19-31)

_______________________

Wielu z Katolików, tak zwanych dobrej woli, zachwyciły przekazy z „Dzienniczka” Siostry Faustyny: Boże Miłosierdzie dla całego świata, bezwarunkowa Miłość Boża do każdego człowieka, Łaska spokojnej śmierci, a po niej – Życia wiecznego… Piękne słowa, sielski żywot, brak zobowiązań niechybnie przyciągają uwagę, zwłaszcza w dzisiejszym trybie życia. Nie dziwi więc, że teoretyczne tysiące Katolików bardzo przywiązały się do obrazu „Jezu, ufam Tobie” i nowoczesnej wersji Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Prawdziwi jednak Katolicy, którym sprawy Wiary Świętej nie są obojętne i niedający się porwać tłumowi wołającemu: „Ukrzyżuj!” (por. J XIX,6) oraz: „Nie mamy Króla prócz [Cesarza/Jana Pawła II]*” (por. J XIX,15), uważnie zbadają każdą z nowinek w sprawach religii, a przede wszystkim zdadzą się na decyzję samego Papieża.

Czytaj dalej…

Kongregacja Nauki Wiary nie uznała autentyczności objawień w Medjugorie

„Il Giornale”: Kongregacja Nauki Wiary nie uznała autentyczności objawień w Medjugorie

mid_36579fot. Mariusz Musiał, Wikimedia Commons

Kongregacja Nauki Wiary nie uznała autentyczności objawień w Medjugorie, które może być miejscem wiary, modlitwy, pobożności, ale nie sanktuarium — orzekło  zebranie plenarne Kongregacji Nauki Wiary.

Dokumentacja przeanalizowana podczas wczorajszego spotkania trafiła na biurko Ojca Świętego, który podejmie ostateczne decyzje w tej sprawie.

Według informacji włoskiego dziennika sesja Kongregacji Nauki Wiary zachęca pielgrzymów, — by odwiedzając Medjugorie nie utrzymywali kontaktów z „widzącymi”

— i zakazuje uczestnictwa w rzekomych „objawieniach”, których nie należy uznawać za „objawienia nadprzyrodzone”.

Czytaj dalej „Kongregacja Nauki Wiary nie uznała autentyczności objawień w Medjugorie”

„Oszustwo Medjugorje” – E. Michael Jones

„Oszustwo Medjugorje” — Michael Voris rozmawia z autorem książki Michaelem Jonesem

—————————————-

W   drugiej   części   naszego   programu   mówić   będziemy  o Medjugorie. Od jakichś 600 lat (żart) mają tam miejsce objawienia,  — więc postaramy się to jakoś rozgryźć i rozłożyć na czynniki pierwsze.

Jednym z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie jest autor książki Medjugorie Deception\Oszustwo Medjugorie, E. Michael Jones, —  który jest z nami w studio.

Czytaj dalej „„Oszustwo Medjugorje” – E. Michael Jones”

Projekt Blue Beam – fundamentalna część planu zajęcia naszej planety

a„Mamy rząd światowy, czy tego chcesz, czy nie. Pytanie tylko, czy taki rząd jest ustanowiony przez podbój czy zgodę”

– Paul Warburg, członek Rady Stosunków Zagranicznych ( CFR ), wydał oświadczenie w Senacie USA w lutym 1950 roku.

„Jesteśmy u zarania transformacji globalnej. Potrzebny nam dobrze prowadzony poważny kryzys, a narody zaakceptują Nowy Porządek Świata”

– powiedział we wrześniu 1994 roku David Rockefeller, prezes honorowy Rady Stosunków Zagranicznych (CFR), honorowy przewodniczący Komisji Trójstronnej, członek grupy Bilderberg .

W 1994 roku niezależny dziennikarz Serge Monast zaprezentował w Quebec Free Press Centre raport, który nazwał Projekt NASA Blue Beam.

W tym raporcie Serge poinformował o istnieniu spisku, wspieranego przez NASA i rząd Stanów Zjednoczonych jako całości, którego celem jest oszukać opinię publiczną, zmuszając ludzi aby uwierzyć w niebieskie znaki i „cuda” jako dowody, osłabiając własne przekonania religijne lub ich brak, aby móc szerzyć religię New Age.

Tę samą, która będzie potrzebna, aby móc ogłosić Moshiacha (żydowski antychryst/a303) i ustanowić Nowy Porządek Świata.

Wkrótce potem, Serge i inny dziennikarz, który pomagał mu w pracy nad sprawozdaniem i ich rodziny zaczęli otrzymywać groźby i byli prześladowani przez państwo. I dość szybko zmarli w dość dziwnych okolicznościach.

Czytaj dalej