Heretycka orgia w TVP w Niedzielę Zmartwychwstania.

Ciekawe, że wśród pojawiających się często już antysemityzmów nie ma mowy: ani o apostazji Jana Pawła II, ani o zaborze Oświęcimia przez żydów, ani a najeździe rabinów na katolickie  świątynie – np. dni judaizmu. A i  rozbój Rabina Pash`a w Lublinie jest totalnie przemilczany.
No i nie o gadanie chodzi, ale podejmowanie środków zaradczych.

To są granice, których nikt w polin nie przekracza – poliniarze znają mores, to widać. / Red. Gazeta Warszawska

+

1. PUBLICZNA ORGIA HEREZJI

Dzisiaj w programie “Minęła 20” mieliśmy okazję oglądać orgię antychrześcijańską. Uczestnikami byli: ks.Paweł Rytel-Andrianik (od 2015 rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski), ks. prot. dr Adam Misijuk (ksiądz mitrat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) oraz – LAST, BUT… PRIME – Szalom Dow Ber Stambler – rabin chasydzki, obecny przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce, rabin domu modlitwy Chabad-Lubawicz w Warszawie (słowo “rabin” możemy wziąć w cudzysłów, bo jak wiadomo w obrębie “religii żydowskich” – na skutek braku urzędu centralnego – rabinem może ogłosić się każdy, podobnie jak w islamie muftim może się sam mianować każdy znawca prawa). Prowadzącym program był A.Klarenbach. Co do ks. Misijuka nie mam uwag, gdyż był jakby poza rozjudaizowaną gromadką trzech panów. Program zapewne jest w sieci w archiwum TVP, polecam obejrzenie. Trzeba ujrzeć Zełeńskich Polski…

Czegoż my tam nie mieliśmy… Utożsamienie Świąt Wielkanocy z żydowską paschą. Utożsamienie Świąt Zmartwychwstania Jezusa z… prowadzeniem Izraelitów po pustyni przez Mojżesza. Lansowanie piątej kolumny terminologicznej pod postacią zwrotu: JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKI, JUDEOCHRZEŚCIJAŃSTWO. Swego czasu idiotyzm i herezję tej żydowskiej zbitki słownej wyłożył prof. Wolniewicz. W ostatnim czasie widzimy ekspansję proroków judeochrześcijaństwa. Wprowadza tę brednię nasz ukochany premier Morawiecki-Lauder-Morash. Wprowadza ją z umiłowaniem pan A.Duda (ostatnio w tłicie po wybuchu pożaru Notre Dame). A nakierował rozmowę na ten temat triumfalnym tonem “red.” Klarenbach mówiąc: “No to co, możemy chyba mówić o wspólnej kulturze judeochrześcijańskiej”. Ach, z jaką rozkoszą wszedł w ten temat, jak nóż w masło – rzecznik episkopatu. Zaczął redukować Wielkanoc do paschy judaistycznej. W narastającej ekstazie począł PO HERBAJSKU recytować judaistyczną modlitwę: Shema, Israel, adonai elohenu, adonai ehad. Swój akt strzelisty zakończył apoteozą koncepcji “narodu wybranego”, by na koniec wytrysnąć HEREZJĄ GŁÓWNĄ,CZYSTYM ANTYTRYNITARYZMEM, CZYLI ZANEGOWAĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ utożsamiając plemiennego boga Jahwe z bogiem w Trójcy Jedynym. Czegoś takiego jak ten program nie widziałem w oficjalnym obiegu do tej pory. Jest to znak nowego Etapu. Ukraina dała im wzór jak zwyciężać mają. Dzisiejsze zwycięstwo marionetki ruchu Chabad Lubawicz na Ukrainie dało napęd naszym rodzimym odszczepieńcom i uwolniło ich żarliwe myśli. Antychrześcijańskie. Testament syjonistyczny Lecha Kaczyńskiego wszedł w fazę intensywnej realizacji za naszą wschodnią granicą – nie mogą więc tego testamentu prokurenci w Polsce zasypiać gruszek w popiele.

Swoją judaistyczną ekstazę zakończył rzecznik episkopatu słowami: „Jahwe żyje!”…

2. CHABAD LUBAWICZ TO ORGANIZACJA “ŚWIĘTEJ WOJNY ŻYDÓW”

W sieci można zaleźć niezwykle trafne uwagi jednego z blogerów, który miał okazję znać wiele lat jednego z aktywistów ruchu Chabad. Napisał on tak: Czym jest CHABAD ?

Jest to judaistyczny odpowiednik islamskiego dżihadu, jednak bardziej przebiegły i ma bardziej charakter zakulisowego oddziaływania na rządy światowe niż jakaś tam agresywna wojna i ucinanie głów jak ma to miejsce w przypadku islamskiego odpowiednika, co nie znaczy że nie powoduje ofiar śmiertelnych na całym świecie. Tak naprawdę niewiele wiadomo oficjalnie czym jest chabad i jak daleko sięga. (…) Wielu twierdzi że jest to żydowska sekta marginalizując CHABAD do jakiejś tam zamkniętej grupy nawiedzonych ludzi. To jest błąd ponieważ jest to nurt ideologiczny który może być wyznawany przez każdego żyda niezależnie od stanu, synagogi, a nawet pochodzenia. Więc sama organizacja Chabad Lubawicz to jedynie wierzchołek góry lodowej całego ruchu.(…) Cele CHABADU.

Oficjalnie co można cele ich są bardzo prozaiczne, rozpowszechnianie kultury żydowskiej, pojednanie między żydami a „gojami”, ale tak naprawdę zajmują się głównie prowadzeniem szkół dla nawracających się żydów z całego świata, szkoleniu rabinów wszelkiej maści i rodowodu judaistycznego. Wygląda to jak pospolite ruszenie żydowskie które ma na celu wpajanie idei chabadu każdemu kto ma choć trochę świadomości o swoim żydowskim pochodzeniu.Dlatego najbardziej wiernymi członkami są osoby odkrywające swoje żydowskie pochodzenie. (…) Dokładnie tym zajmuje się organizacja „Lubawicz” od wczesnych lat 40-tych.

Jednak nieoficjalnie dowiedziałem się sporo więcej o ich celach. Otóż starają się przygotować świat na przyjście ich mesjasza. Według Kabalisty po 7 rebbe ( Menachem Mendel Schneerson ) ma nadejść mesjasz żydowski. Dlatego Scheneerson nie wyznaczył swojego następcy. Obecnie Lubawicz nie posiada swojego rebbe, są w stanie oczekiwania na mesjasza. Również się dowiedziałem że, 98% Żydów twierdzi że ostatni rebbe ma się reinkarnować albo zmartwychwstać jako „mesjasz”. (…)

W jaki sposób CHABAD działa?

Nie będę tego zbytnio rozwijał bo schemat jest znany każdemu kto interesuje się tematem rządów zakulisowych. Jest bank w rękach żydowskich, jest telewizja i polityk, więcej nie trzeba by wszyscy nadstawiali ucha po wytyczne. Na moje sugestie jakoby chabad był hamowany przez UE kabalista wybuchł śmiechem, stwierdził że chabad pięknie się realizuje całej EU, Rosji, i USA. Ponoć Putin to wielki przyjaciel chabadu, z resztą ostatnia zadyma na Krymie pokazała jak Putin realizuje pragnienia przywódców religijnych elit żydowskich. Krym jest własnością elity żydowskiej w USA od 1964 r. Wiem że w Rosji główny koordynatorem jest Sam Lazar ( główny rabin Rosji). W Polsce CHABAD jest również realizowany od 25 lat. Objawia się on głównie werbowaniem Polaków z polsko-żydowskim pochodzeniem, rozpowszechnianie „pojednania”, polsko-żydowskiego. Głównie z naciskiem na przyznawaniem się polaków do krwawej historii, holokaustu, oraz rozmywaniu prawdziwej historii II w.ś. Polskie rządy od 25 lat współpracują na rzecz CHABAD, podpisując tajne umowy z Izraelem, (ś.p. Lech Kaczyński ), wprowadzając ustawy sprzyjające odbieranie majątków polskiemu państwu na rzecz żydowskich organizacji. W tym linku mamy typowy przykład jak to działa :

http://natemat.pl/73183,forbes-oskarza-tak-elita-polskich-zydow-zeruje-na-oddanym-im-majatku

W Polsce jest tendencja do przyjęcia politycznie poprawnego krytycyzmu wszystkiego co polskie. Oczywiście to jest promowane przez lewicowe struktury, to również część chabadu starającego się osłabić Polskę jako jednolity twór, na rzecz podzielonego państwa wewnątrz. Nie było by to możliwe bez naszych polityków pochodzenia żydowskiego, zajmujących najwyższe stanowiska państwa od 25 lat.

Wszelkie zamieszanie polityczne, wojny na Bliskim Wschodzie , napływ „emigrantów” do Europy, wojna z „teroryzmem”, wszystko to prawdopodobnie efekt działania chabadu.”

Koniec obszernego cytatu z ciekawego tekstu jednego z blogerów (całego tekstu nie polecam, gdyż dalej ów bloger próbuje rozwijać swoje, nieciekawe koncepcje).

3. IDEA WYBRAŃSTWA, NISZCZENIE ŚWIĄTYŃ, PALESTYNA JAKO CENTRUM HISTORII ŚWIATA, ARMAGEDONIZM, MILITARYZM

Doktryna, do której nawiązują ojcowie chasydyzmu oparta jest na apokryfach i pseudoepigrafach oraz na Talmudzie. Ojcowie chasydyzmu rozwijają teorie narodu wybranego, magii kabalistycznej, teorie oczekiwania na żydowskiego mesjasza, teorie apokalipsy rozgrywającej się na terenie Palestyny. Z licznych pism ekstrahowane są wątki etyki narodowej, czyli etyki wyższej, niepisanej i opartej na objawieniu etyki nadczłowieczeństwa członków narodu wybranego. To, co dzisiaj JEST PIĘTNOWANE jako “teoria spiskowa” jest CZĘŚCIĄ DOKTRYNY CHASYDYZMU! Chasydyzm sięgając do apokryfu “Księga Jubileuszów” buduje teorię DWÓCH OBJAWIEŃ. Oprócz powszechnie znanego objawienia chasydzi uznają OBJAWIENIE TAJEMNE I WSKAZÓWKI PRZEZNACZONE DLA ELITY ŻYDOWSKIEJ (por. Ochman, Peryferie filozofii żydowskiej). Metodę ukrywania faktycznych celów i związany z nią religijny nakaz okłamywania “niewiernych” ma judaizm i chasydyzm wspólną z islamem. Czego mają dotyczyć owe “tajemne wskazówki”, skrywane nie tylko przed gojami ale i przed większością Żydów? Oczwiście, głównego celu historii, czyli sposobów i etapów realizacji tego, by Izrael i Żydzi zrealizowali swoją misję PRZEWODZENIA LUDZKOŚCI a goje, by szybciej poczęli naśladować swój wzór, czyli naród wybrany, naród z definicji etyczny. Oczywiście, uznanie objawienia tajemnego implikuje “spiski”, czyli plany niejawne dla gojów wśród których żyją.

Ziemia Palestyny zostaje uznana w naukach mesjanizmu postluriańskiego, Jehudy Halewiego oraz założycieli chasydyzmu – jako centralny, obdarzony magiczną mocą, wybrany i boski rejon świata (por. Jarosław Kaczyński: „Izrael jest cudem”).

Dogmatem chasydyzmu (jak wcześniej judaizmu i talmudyzmu) jest KONCEPCJA WYBRAŃSTWA. Składowe koncepcji wybraństwa to (por. Ochman, 1997)

  1. Duma z faktu wybrania
  2. Poczucie wyższości wobec tych, którzy nie zostali wybrani
  3. Idea nadczłowieczeństwa.

Musimy być tego świadomi. Wszystkie cechy tego, co nas bulwersuje w mentalności (charakterze) narodu żydowskiego nie są akcydensem lub ekstremą – są ŚWIADOMIE WYBRANYM I REALIZOWANYM KOMPLEKSEM IDEI. Musimy być świadomi tego, iż w naukach chasydów nasze, katolickie i chrześcijańskie (protestanckie wyznania jednak szybko się judaizują) świątynie są uważane za “miejsca szatana” i tak nazywane. Badacz “filozofii” żydowskiej (termin filozofia ująłem w cudzysłów, gdyż nie istnieje coś takiego jak “filozofia żydowska”, podobnie zresztą jak “filozofia rosyjska”) Jerzy Ochman nazywa chasydami sektę “terapeutów” z I w.p.n.e.. Otóż ci “protochasydzi” posiadali apokryf “Testament Hioba”, które to “dzieło” stwierdza, że poza świątynią Jahwe wszystkie inne świątynie są siedzibą fałszywych bogów i OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO POBOŻNEGO ŻYDA JEST JE NISZCZYĆ, BURZYĆ. Bohater tego apokryfu burzy świątynię nie poświęconą bogu Jahwe.

Ludzie nie chcący się podporządkować ideom wybraństwa i nadczłowieczeństwa Żydów są przez nich nazywani grzesznikami prowadzonymi przez szatanów a ich (nasze) dusze określane są stworzonymi nie przez Boga, lecz przez demony, podobnie jak dusze zwierząt (por. „święta” księga sekty Chabad Lubawicz “Tanya”).

Przejrzyjmy wreszcie na oczy, tym bardziej, że wszystkie dane do odzyskania wzroku są jawne i dostępne. W oczach “narodu etycznego” my jesteśmy (tak, jak opisuje to hebrajska “Księga o wojnie Synów światłości z Synami ciemności”) Synami ciemności, jesteśmy ARMIĄ BELIALA, armią bezbożnych, których trzeba zwalczyć a ich świątynie zburzyć,  naprzeciw nas zaś stoi armia synów “Lewiego, Judy, Benjamina, towarzyszących im aniołów oraz… sił kosmicznych [sic!]. To jest wojna, wojna na niebiosach. Wojna przy urnach wyborczych, w studiach telewizyjnych i w parlamentach.

4.

Szokujące jest to, że w studio TVP, telewizji publicznej w najważniejszy, święty dla chrześcijan dzień – pojawia się jakiś sekciarz antychrześcijański, głosi publicznie swoje herezje. Półgłówki (lobbiści partii rządzącej) nie znające faktów od wielu lat przedstawiają i reklamują heterodoksyjną, stricte heretycką sektę judaizmu (powinno się mówić “talmudyzmu”, ale to obszerna kwestia na inną okazję) o nazwie Chabad Lubawicz jako “ruch ortodoksyjnego judaizmu” (angielska Wiki, też bredząc, ale delikatniej pisze: – is an Orthodox Jewish Hasidic movement).

Każdy chasydyzm (jest ich wiele) to taka ortodoksja, jak protestantyzm to ortodoksja chrześcijańska (czy katolicka). Chasydyzm, gdy powstawał przez rabinów był traktowany jako heretyckie potomstwo Sabbataja Cwi i był zwalczany. Rabin Chaim z Wołoszyna (1749-1821) nazwał cały chasydyzm “prawdziwym bałwochwalstwem”. Chasydyzm tak zaniepokoił ortodoksję, że sprowokował powstanie czegoś w rodzaju kontrreformacji żydowskiej, czyli ortodoksyjnego ruchu antychasydzkiego o nazwie musaryzm (stworzonego przez ucznia w/w rabina Chaima – Józefa Zundela).

Chabad Lubawicz to szowinistyczny, mesjanistyczny ruch polityczny posługujący się sztafażem religijnym i mydlący oczy odwoływaniem się do “pobożnych, ubogich Żydów”. Aktywa ruchu idą w setki miliardów $. Jego cele są jasne. Jakie? Wystarczy przyjrzeć się ekspansji ruchu na Ukrainie w ostatnich 30 latach.

I w taki to bigos żydowskiego, finansowego dżihadu oraz wojującego antychrześcijaństwa wprowadził nas L.Kaczyński. Ukraina wzięta, w Polsce więc pobudka dla mających przewodzić światu Synów światłości. Miej nas, Boże w Trójcy Jedyny w opiece przed takimi władzami, jakie mamy.

PS

W świetle tego wszystkiego nie dziwią słowa w jakich J.Kaczyński złożył Polakom życzenia wyrzeźbione niczym kielnią:

Dobrych świąt, życzliwych i słonecznych świąt.

W Wielką Sobotę…

_________________

https://www.salon24.pl/u/wawel/950505,antychrzescijanska-heretycka-orgia-w-tvp-w-niedziele-zmartwychwstania-brawo,3

Zobacz:

https://gazetawarszawska.com/index.php/historia-2/3392-heretycka-orgia-w-tvp-w-niedziele-zmartwychwstania-polscy-zelenscy-w-akcji

 1. Zbrodnia: Rabin Boaz Pash, chanuka w Warszawie. …(Okupacja żydowska w Polsce)…  https://ots.org.il/a-thousand-words-december-10-2018/     (+++): P.G. Z. Ziobro, zawiadomienie o przestępstwie rabina Boaz Pash: Profanacja Bazyliki …(Okupacja żydowska w Polsce)… Świętego …Created on 26 December 20182.

P.G. Z. Ziobro, zawiadomienie o przestępstwie rabina Boaz Pash: Profanacja Bazyliki …(Okupacja żydowska w Polsce)… Świętego w Lublinie, adres: Złota 9, 20-112 Lublin, przez żyda, rabina Boaz Pash. Przestępstwa tego dokonał rabin Boaz Pash wraz z wieloma innymi towarzyszącymi mu osobami fizycznymi i prawnymi, w dniu …Created on 06 November 20184.

Rabin wprowadził demony do bazyliki lubelskiej! …(AntiEcclesia)Kto i jak te demony teraz wypędzi? Grzechu Ryś? On ma taki rozum, takie gesty…..takie….. Da radę? No, a może diabłów nie ma, albo rabin jest konsekrowany i do bazyliki niczego złego nie przyciągnął? …Created on 07 October 20186.

Czy to judeochrześcijańscy dominikanie usunęli Drzewo Krzyża Świętego z bazyliki w Lublinie?(AntiEcclesia)…  bluźnierstwa z rabinem Boaz Pash byłyby niemożliwe w świątyni, której znajdują się relikwie odnoszące się bezpośrednio do Pana Jezusa Chrystusa (Mesjasza) i Jego Ukrzyżowania przez żydów. Zauważmy, ż …Created on 28 September 20187.

Arcybiskup Ryś i rabin Pash bohaterami debaty dwóch ambon u lubelskich dominikanów  …(AntiEcclesia)Darmozjad Grzegorz Ryś z Diecezji Łódzkiej, duchowni, zebrani wierni, wszyscy są exkomunikowani – za udział w tym religijnym bluźnierczym zebraniu z rabinem Boaz Pash. Exkomunika i przekleństwo – excommunicatio …Created on 28 September 20188.

Rabin Boaz Pash musi zginąć. …(Okupacja żydowska w Polsce) +++ Laudetur Iesus Christus Jeżeli rabin Boaz Pash przekroczy próg Bazyliki ­ (bazylika ojców dominikanów, przy ul. Złotej 9 na Starym Mieście w Lublinie) jako żyd sakralny, to musi zostać stracony …Created on 27 September 20189.

Rabin Boaz Pash na ambonie. Naprzeciw niego stanie abp Grzegorz Ryś …(AntiEcclesia)… przy ul. Złotej 9 na Starym Mieście w Lublinie. Na ambonach naprzeciw siebie będą debatować rabin Boaz Pash z Jerozolimy oraz abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Temat brzmi: „Przełom czasu w judaizmie …Created on 13 September 2018

Kalendarium konfliktu oświęcimskiego …(Okupacja żydowska w Polsce)Kalendarium konfliktu oświęcimskiego marzec 1983 – wrzesień 1998 12 styczeń 1983 – siostra Zofia Jaśniak, przełożona domu sióstr karmelitanek bosych w Poznaniu, zwraca się do Urzędu do Spraw Wyznań …Created on 21 January 20183.

Calendar of the Oświęcim (Auschwitz) conflict(Okupacja żydowska w Polsce)…  about” criminal past „defenders of the cross.   prepared by Sławomir Cenckiewicz (supplemented by photographs and short comments by Krzysztof Cierpisz 2011-11-29)   Edition 06-XII-2014 Gazeta Warszawska Edition 10-II-2019 Gazeta Warszawska Edition 19-IV-2019 Gazeta Wa …Created on 19 April 2019

Oświęcim 27/01: Czy Facebook jest narzędziem żydowskiego terroru?(Okupacja żydowska w Polsce)… zbrodnia na Polakach.(Okupacja żydowska w Polsce)… żydowska w Polsce)Kalendarium konfliktu oświęcimskiego marzec …Created on 27 January 20195.  Leszek Żebrowski – wyzwolić Auschwitz(Okupacja żydowska …Created on 11 February 20198.

Oświęcim: Żydowskie upodlenie Polski(Okupacja żydowska w Polsce)…  A los klasztoru jest przemilczany:  Kalendarium konfliktu oświęcimskiego …(Okupacja żydowska w Polsce)Kalendarium konfliktu oświęcimskiego marzec 1983 – wrzesień 1998 12 styczeń 1983 – siostra Zofia …Created on 10 February 20199.

Biało-czerwona w Auschwitz-Birkenau(Okupacja żydowska w Polsce)…   Kalendarium konfliktu oświęcimskiego …(Okupacja żydowska w Polsce)Kalendarium konfliktu oświęcimskiego marzec 1983 – wrzesień 1998 12 styczeń 1983 – siostra Zofia Jaśniak, przełożona domu sióstr karmelitanek …Created on 09 February 201910.

Kukułcze jajo żydostwa, żydowska narracja czyli Żebrowski i inni. …(Okupacja żydowska w Polsce)Żebrowski – na licznych YT – przy okazji bardzo żarliwej gorliwości w zwalczaniu żydowskich kłamstw, zniewag i wyłudzeń jeszcze gorliwiej celebruje kukułcze jajo żydostwa. Czyli tymi licznymi prelekcjami …Created on 17 July 20182.

Leszek Żebrowski – wyzwolić Auschwitz(Okupacja żydowska w Polsce)… a żydowska w Polsce)+++ Laudetur Iesus Christus O społeczną exhumację i obalenie okupacji żydowskiej w Jedwabnem oraz całej Polsce. Całkiem niespodziewanie nasz prosty artykuł pod tytułem „Kukułcze ja …Created on 05 January 20193.

O społeczną exhumację i obalenie okupacji żydowskiej w Jedwabnem oraz Polsce.(Okupacja żydowska w Polsce)+++ Laudetur Iesus Christus O społeczną exhumację i obalenie okupacji żydowskiej w Jedwabnem oraz całej Polsce. Całkiem niespodziewanie nasz prosty artykuł pod tytułem „Kukułcze jajo żydostwa, żydowska …

Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, WALKA Z KOŚCIOŁEM, Z cyklu: Ekumeniczne wysiłki na rzecz Jednej Światowej Religii i NWO. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Heretycka orgia w TVP w Niedzielę Zmartwychwstania.

  1. majk koszyk pisze:

    Czemu oni tak dręczą nasz starożytny naród Lechitów? Czyżby to był kompleks młodszego rodzeństwa? Koniecznie wyłącznie przez polskojęzyczność mieli by być Polakami? Gdzie duch? Co z Rzeczpospolitą?

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.