Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę…

+++

Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom,
ten, w którym mieszkasz – Polskę…

Polska jest w stanie wojny,

tej najtrudniejszej, bo niewypowiedzianej.

  Hańba   tym,   którzy   tkwią w  bezczynności lub   co  gorsza, tolerują wroga!

Motywy leżące u podstaw próby zamachu na Marsz i jego przewidywane/planowane skutki: rozlew krwi, potem restrykcje policyjne przeciw Polakom – o stałym administracyjnym charakterze – są proste.

Byłoby to przyspieszenie powstawania nowych struktur administracyjno-ludnościowych w Polsce, które uczyniłby Polskę jeszcze słabszą, niż jest obecnie.

Zmiany takie byłoby najłatwiej dokonać właśnie przy okazji tego chaosu i naprędce wymuszanych zmian prawnych.

Chodzi tu o otwarcie Polski ma inwazję osadników żydowskich z Izraela.

O stworzenie przy takiej okazji warunków prawnych, terytorialnych i logistycznych na wolną „przestrzeń życiową” dla żydów – uciekinierów z Bliskiego Wschodu.

Żydom zaplanowano dać miejsce w Polsce – na ich nowe masowe osadnictwo, możliwe, że pod przykrywką pomocy humanitarnej z powodu obecnie planowo wywołanej wojny.

Jest to – rzecz jasna – nic nowego, ale reaktywacja dawnych planów Judeopolonii.

Żydzi prowokują Palestyńczyków do ataków celowo po to, aby sami mieli usprawiedliwienie do ucieczki z Izraela – raju, o którym mówią z typową sobie teatralną miłością, a którego w głębi serca nienawidzą.

Bo to wymaga od nich miłości niekłamanej i odpowiedzialności, —  a nie egoizmu, nienawiści do innych i furiactwa,   — które to cechy są żydom wrodzone, a potem troskliwie rozwinięte poprzez wychowywanie żydów w religijnym rasizmie i zoologicznej ksenofobii.

Poza tym żydzi nie są narodem, a ich cechy charakteru i osobliwe talenty, jakie posiedli, wykluczają ich jako społeczność, która potrafi racjonalnie kierować swoim krajem.

Podkreślała to już w latach 50-tych polska endecja w Londynie, prorokując krótki żywot tego krwawego państwa i niebezpieczeństwo powrotu tamtych żydów do Polski.

Nic zatem dziwnego w spostrzeżeniu, że żydzi już od dawna szukają dla siebie jakiegoś azylu.

Ale także już od lat widać było i to, że nowym miejscem osiedlenia-inwazji będzie Polska, bo jest to dla nich najlepsze miejsce na ziemi i od wieków sprawdzone.

Budowa Izraela na Bliskim Wschodzie była największym błędem żydostwa na przestrzeni 2000 lat,   —  bo  ich koczownicza i egoistyczna psychika połączona z niską inteligencją oraz patologiczną miłością własną czynią zamieszkanie samodzielne zbyt trudnym, — jak na ich niedostateczny intelekt i słabowite barki,   — a co dało im genetyczny nawyk oglądania się na goja, którego w Izraelu nie ma w dostatecznej ilości.

Zatem to, co obecnie widzimy w Polsce i Izraelu, to przygotowania do skorygowania tego błędu.

Tak zupełnie na marginesie; — konflikt arabsko-izraelski, palestyńsko-izraelski, irańsko-izraelski, tak naprawdę nie istnieją!  

— To, co jest rzeczywiste, — to jedynie agresja judaizmu wymierzona w chrześcijaństwo, a sam Izrael ze swoim napadaniem na sąsiadów, to jakieś uzewnętrznienie sprzeczek wewnątrz-żydowskich.

Sprzeczności te miotające żydami, wynikają głównie z braku własnej tożsamości żydostwa,   — bo judaizm powstał jako antyteza chrześcijaństwa, samodzielnie nigdy nie istniał i jest od chrześcijaństwa młodszy.

Kiedy żydzi wyjechali z Europy na B. Wschód, to   —  zostali automatycznie odcięci od swego własnego głównego korzenia, jakim jest wspomniane antychrześcijaństwo, a   które   trudno  uprawiać bez chrześcijan,   —  skutkiem czego utracili też całkowicie i resztę jakiejś tam nieokreślonej, pozostałej im jeszcze tożsamości, a nie stworzyli nowej – apriorycznej, jak myśleli założyciele.

W Izraelu powstało coś samoistnego, — toczy się tam wstydliwy dla żydów, niewątpliwie powolny i zwalczany, ale jednak niepohamowany proces powstawania nowej tożsamości, której nikt nie przewidział:   — „odżydzania” Izraela (normalnienia, bo każde państwo musi być „normalne”, aby jakoś egzystować, nawet tak zbrodnicze).

Fenomen jest zauważany już od lat sześćdziesiątych, a nawet ma swoją nazwę: „antysemityzm w Izraelu”.

To jest PROBLEM.

Problem losów Izraela i jego tożsamości były dyskutowane nieprzerwanie od początku dwudziestego wieku do dziś.

I tak „dziś” jak i „wtedy” Izraela  składa się trzech głównych środowisk żydowskich, gdzie „koszulka lidera” ciągle przechodzi z rąk do rąk: —  jedni chcą Izraela w Palestynie,   — drudzy w Polsce,   — a trzecia grupa chce ten cały Izrael w ogóle zlikwidować.

Ta trzecia strona uważa (i tak cały czas twierdziła), że to bardzo głupio tak się afiszować z tym swoim  —  „Izraelem”,   — bo   — „czas jeszcze nie nadszedł”   — i cały ten „Izrael” niebezpiecznie otwiera gojom oczy na obecność i zachowanie żydów, psując tym żydowskie interesy.

Ci trzeci są najbardziej autentyczni, bo najcwańsi —  i jeżeli usłyszymy w wiadomościach informacje o tym, że Izrael wyleciał w powietrze na bombie atomowej,   — (bo jakiś „palestyński terrorysta” ukradł armii Izraelskiej ten nuklearny ładunek, założył go sobie na szelki, wsiadł do autobusu i nacisnął guzik detonatora)   —  to   znaczy, że tym razem pierwsza opcja przegrała, a wygrała opcja druga, a najpewniej trzecia.

W trzeciej opcji jest też rozwiązanie wstydu, jaki trapi wielu rezolutnych żydów w świecie.

To jest PROBLEM, polski problem.

Wydarzenia w po-okrągłostołowe ostatnich 20 lat to nic innego, jak systematyczna i planowa reaktywacja Izraela w Polsce.

To w tym celu zniszczono polską infrastrukturę militarną, ciężki przemysł, ochronę prawną i socjalną emerytów, wprowadzono gigantyczne zadłużenie tak osoby fizycznej, jak i państwa po to, aby wszystko było zatomizowane, osłabione i jako takie łatwo poddane totalnej kontroli jewrejstwa. — Wydzielono osobną jednostkę MSW od cyfryzacji Polski, która jest sterowana przez serwery izraelskie.

To wszystko zostało rozpoczęte 20-30 lat temu, w ogłupiającym, okultystycznym jazgocie ekumeniczno-shoahowego bełkotu filozoficzno-teologicznego, który był niczym innym, jak narzędziem żydowskim użytym przeciwko katolickiej Polsce.

Jego skutki pozostają do dziś, a nawet tamto zło zaczyna żyć już własnym życiem. — Np. film „Pokłosie” jest prostym produktem tamtych czasów, tamtego kąkolu.

To w tamtych czasach osłabiono mentalnie polski system immunologiczny, który teraz bez większych problemów przyjmuje na siebie tę diabelską kloakę i zezwala na bezkarne chodzenie po ulicach tym świniom z „Pokłosia”. — A i moment premiery tego antypolskiego przestępstwa nie jest przypadkowy, lecz zaplanowany w wieloletniej perspektywie.

Słyszy się uspokajające głosy, które mają osłabić polski niepokój związany z zagrożeniem żydowskim.

Uspokajacze   motywują,   że    —  przecież   — „żydzi mieszkali w Polsce od setek lat i nic to, jak będą tu mieszkać obecnie, bo  —  “w końcu to tacy sami Polacy jak i my”.

Nie wdając się w ocenę tego, czy ktoś, kto tak argumentuje jest albo durniem, albo oszustem,  —  zauważmy dwie sprawy, które każą nam takie myślenie odrzucić i to bez jakiejś specjalnej dyskusji:

Żydzi zawsze byli wrogami polskości i polskiej państwowości, wyniszczali Polaków na wszelkie sposoby, zawsze kolaborowali z naszymi wrogami przeciw nam.

Oni wiedzą lepiej niż Polacy to, że Polski katolicyzm jest Wybraństwem, które zostało utracone przez Lud Starego Testamentu z powodu zamordowania Syna Bożego –Pana Jezusa Chrystusa, a które to Wybraństwo przeszło na Polski Kościół.

Żydzi podając się fałszywie za biologiczno-historycznych kontynuatorów Staro-Izraelitów, chcieliby – do kompletu – ukraść to Wybraństwo Polakom, tak jak ukradł to Jakub Ezawowi.

— Utrata wybraństwa przez Ezawa na rzecz Jakuba polegała na jego osłabieniu moralnym, a nawet fizycznym utrudzeniu.

To   dlatego   żydzi   dbają  o to, aby na każdym kroku wyniszczać poziom moralny Polaków, —   szczególnie   intensywnie  wyniszczają polską młodzież i macierzyństwo, licząc na to, że tak wyczerpany Polak przyjmie od żyda miskę soczewicy.

Mało kto wie lub rozumie (czy jest w stanie to policzyć w wartości pieniądza), że potęga militarna nowoczesnych Prus została zbudowana za polskie złoto, które żydzi ukradli Polakom i wywieźli do Berlina.

Mało kto wie i rozumie, że we wrześniu 1939 roku żydzi owacyjne przyjmowali wkraczające wojska niemieckie – Wehrmacht,  —  a to na trupach polskich obrońców Państwa Polskiego.

Nawet polscy analfabeci historii coś wiedzą o owacyjnych powitaniach Armii Czerwonej przez żydów, a nawet ich zbrodniach ludobójstwa, których się dopuszczali na Polakach od 17 września 39 (Katyń zaczął się na drodze Piaski – Hrubieszów już 17 września 1939 i jego sprawcami byli żydzi).

Ale witanie Niemców przez żydowskie gminy jest przykryte zmową milczenia, bo nie pasuje to do religii holocaustu.

A to tak naprawdę było, żydzi witali Niemców transparentami, śpiewem i podarkami; mądrzy żydzi witali w Polsce dobrych Niemców.

2.

Żydzi, którzy najadą Polskę:

–   Będą   obcym   państwem, które wkroczy na terytoriom bez państwa.  —  A nie muszą oni na samym początku defilować ze swym uzbrojeniem, ale mogą – dla uspokojenia –  występować w roli uchodźców z terenów wojennych w Palestynie, a i będą wyglądali jak pokrzywdzeni przez los.

 — Będą „narodem”, „ludźmi”, którzy w Polakach spotkają motłoch, tak w oczach własnych, jak i w oczach całej opinii światowej

– Staną się – z czasem – uzbrojeni po zęby i broni tej będą używać przeciw Polakom.

Każdy żydowski chłopak w wieku lat 18 jest nie tylko przeszkolony wojskowo, ale i na dodatek strzelał już średnio do kilku Palestyńczyków  i ma on obniżony próg decyzji oddania strzału do drugiego człowieka.

Przy   czym  strzelanie do Polaka nie będzie strzelaniem do człowieka, ale do psa lub osła. — Polak nie jest dla żyda człowiekiem, ale bydlęciem, które nie tylko można, ale wręcz trzeba zabić, bo jest to radością dla Jahwe, a tak naucza „święty” Talmud.   — A żydzi są wierni słowu tego najświętszego dla nich pisma.

—  Będą środowiskiem hermetycznym, tak mentalnie, fizycznie i logistycznie.

— Utworzą natychmiast wielkie getta, głównie w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu, a tereny te zdobędą przez wypędzenie obecnych mieszkańców.   — Uczynią to za pomocą broni masowego rażenia lub pozorów ich użycia przez „terrorystów”. — Przy takim ataku Polacy w panice opuszczą swe domy i osiedla, a żydowscy antyterroryści wejdą, aby zabezpieczyć teren przed katastrofą, a zaraz potem okaże się, że Polacy nie będą mogli już wrócić i będą musieli koczować w jakichś własnych obozach dla uchodźców. — Lub też dostaną zaproszenie do osiedlenia się w Niemczech Wschodnich, z czym Niemcy sami wystąpią, bo nie chcą Turków, a Merkel ma dla nas zrozumienie.

—  Utworzą kontrolę nad telekomunikacją, zasileniem w wodę i energię elektryczną. Wyłączą Polakom Internet, a ten, który pozostanie, będzie źle działał i na warunkach zawyżonej opłaty za korzystanie z niego.   — O kontroli bankowej nie wspominamy.

– Przejmą lub zniszczą wszelkie archiwa, akty notarialne, a nawet księgi kościelne, dokonają zajęcia tej części administracji, która odpowiada za ewidencje ludności, a to łącznie z sądami.

– Będą terroryzować Polaków indywidualnie tam, gdzie ich getta nie będą totalne – a zamieszkanie będzie mieszane. Żydzi będą mieszkać na górnych piętrach, a Polacy na dolnych.   — Przejścia dla Polaków będą osiatkowane i Polacy przemieszczający się w tych tunelach upodobnią się do groźnych zwierząt cyrkowych przeganianych z klatki na arenę i z powrotem.   — Jeżeli żyd uzna za konieczne, będzie rzucał w takie polskie zwierzę niedopałki papierosów lub polewał je fekaliami.   — Żyd będzie podawał duże cegły 2-4 letnim żydziakom, aby one zrzucały te kamienie na polskie dzieci przechodzące akurat pod nimi, bo żyd musi uczyć się zabijać gojów równocześnie z własną nauką chodzenia.

—   Zabiorą Polakom dowolne nieruchomości – te, które żyd zażyczy sobie zabrać Polakowi,   będą   zabrane   gwałtem  albo podstępem.   —  Gdyby jakiś wieśniak przyszedł z awanturą do sołtysa lub na policję, domagając się tam usunięcia żyda z jego nieruchomości, to zostanie zastrzelony na miejscu i to „w obronie własnej”.

– Będą   „Polakami”,   —  to  oni będą występować na forum międzynarodowym jako Polacy, jako „polskie organizacje” i będą odpowiadać za praktyczne funkcjonowanie polskiego terytorium w stosunku do sąsiadów,  —  np. bezproblemowe transporty surowców z Rosji do Europy. —  Zdobędą tym poklask międzynarodowy, bo wszystko będzie funkcjonowało lepiej i np. obecna plaga piractwa drogowego będzie wyeliminowana.

– Dokonają w skali całego kraju terytorialnego podziału bezpieczeństwa według sieci komunikacyjnych oraz większych ciągów wodnych, a do pewnych stref Polacy nie będą mieli   wstępu.   —  Z powietrza   kontrola   będzie  odbywała się za pomocą dronów. System kamer identyfikujący twarze przechodniów lub kierowców będzie zsynchronizowany  z dronami i algorytm komputera będzie decydował o tym, czy nasycenie podejrzanych, zarejestrowanych twarzy osób jadących w jednym autobusie nie jest zbyt wysokie lub dopuszczalne.  —  To zadecyduje o tym, czy autobus będzie puszczony dalej, czy zatrzymany przez patrol. Jeżeli rewizja bagażów w zatrzymanym autobusie wykaże kije do szczotek od zamiatania, które będą podejrzane jak narzędzia walki, to będą one   skonfiskowane,   a   ich   właściciel  zamknięty w więzieniu za terroryzm.  — Natomiast gdyby ktoś w trakcie takiego zatrzymania stawiał opór, to będzie zastrzelony – “w obronie własnej”.

Gdyby autobus się nie zatrzymał do kontroli, to dron odpali rakietę, która zniszczy ten „terrorystyczny obiekt” w całości.

— Będą dokonywać aktów terrorystycznych przeciw samym sobie, a to po to, aby budować zarówno motywacje walki wśród własnych szeregów, jak i pozyskiwać dla siebie litość i pozytywne opinie obserwatorów zagranicznych.

—  Doprowadzą do tego, że ich agenci w rządzie warszawskim dokonają głębokiej decentralizacji różnych prowincji.   — Agenci zgodzą się na to, aby takie zdecentralizowane prowincje podjęły intensywne kontakty integracyjne z krajami sąsiednimi tak, że ciężar administrowania prowincjami będzie zdjęty z Warszawy.

— Utworzą – będą ich finansować i wspierać medialnie – opozycję antysemitów, a w zasadzie   żydożerców.   —  Ci   zaś   będą   agresywnie i hałaśliwie napadać na żydów, nawet krwawo, ale to tak „od święta” lub przy okazji jakiejś wizyty dyplomatów z zagranicy, ale w końcowym rozrachunku- bezskutecznie.

Jeżeli ktoś określa powyższy punkt nr 2 jako niedorzeczność,  — to odsyłamy go do rzeczywistości w Palestynie i okolicach.

Punkt   ten  jest w zasadzie prostą forma transkrypcji językowej warunków palestyńskich na polskie, a które są tam na Bliskim Wschodzie rzeczywiście wypraktykowane od lat. — W podpunktach tych nie ma niczego, co byłoby zmyślone lub choćby występowało sporadycznie.

Na dowód powyższego istnieje ogromny materiał dokumentalny, łącznie z video ukazującym małych żydków (pół metra wzrostu) zrzucających – z balkonu – głazy na palestyńskie dzieci.

Podobne historie piszący te słowa usłyszał od syna polskiego oficera (z II Korpusu), którego ojciec pozostawił swą ciężarną żonę w Palestynie, a sam poszedł dalej na wojnę.

Kiedy ten synek polskiego oficera nauczył się chodzić, to doświadczył właśnie czegoś podobnego – mali żydzi kamienowali małych Polaków (którzy byli tam jakąś małą garstką, a i jako taką bezwzględnie wyniszczaną przez żydów),   —  ale w tę opowieść piszący te słowa nie mógł uwierzyć,   —  dopóki nie zobaczył w TV małych żydów rzucających głazy na palestyńskie dzieci.   — „Dopóki nie dotkniesz, to i nie uwierzysz”.

Polska jest w stanie wojny,

tej najtrudniejszej, bo niewypowiedzianej.

Hańba tym, którzy tkwią w bezczynności lub co gorsza, tolerują wroga!

(-) Krzysztof Cierpisz

+++

18 January 2018

Za; http://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/134-kiedy-zydzi-przyjda-ukrasc-twoj-dom

_________________

http://gazetawarszawska.net/pugnae/2200-judeopolonia-nieznane-karty-historii-prl-u-1-2

http://gazetawarszawska.net/judaizm-islam/835-giertych-1

http://gazetawarszawska.net/judaizm-islam/834-giertycscz-2

http://gazetawarszawska.net/judaizm-islam/1820-niedoszle-panstwo-zydowskie

http://gazetawarszawska.net/judaizm-islam/500-jedrzej-giertych-a-jewish-state-in-central-poland

7 odpowiedzi na “Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę…”

  1. Wielce przekonywujący artykuł a przytoczonych faktów nie komentuje. Czy więcej rozwagi, przestrogi czy posiania Strachu? Dla optymizmu dodam że co ma być będzie i człowiek przed tym uciec nie zdoła. Wiara jest Naszym zwycięstwem i gdy przyjdzie chwila taka Bóg wskaże jak postąpić mamy, wszak ten kraj JEMU jest oddany. Nie zmogły go komunizm nie zmógł też go faszyzm i kolejny raz nie zmoże GO nienawiść .

    Polubienie

  2. Prawda nie do przyjęcia przez wiekszość. Ta wiekszosc nigdy nie przyjmie że świat jest aż taki zły. Zwiedzeni przez kosciół, opozycyjnych politykierów, celebrytów i innych „autorytetów”, jak można przekonywać niedouczonych że za chwilę ich nie będzie.Bardziej oczywiste zagrożenia ( szczepionki, widoczny upadek struktur państwa) traktowany jest za oczywistą erozję świata ( a „Polska ma być oszczedzona”). Ostatecznie, przegramy swe miejsce w swiecie. Za słabi, bez wiedzy, bez własnego systemu pro narodowego(wojsko+sądy+politycy). Na pociechę. Zapisano światu i nam czasy ostateczne. I badźmy gotowi. Pozdrawiam Panie Krzysztofie! Nie wielu takich, nie wielu!

    Polubienie

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.