29 listopada – Początek Nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia

Śpiewaj codziennie Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

 Niepokalana NMP z Cudownym Medalikiem_ogienmilosci.plNiepokalana z Cudownym Medalikiem/ogienmilosci.pl

8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej   Maryi   Panny  

12:00 – 13:00  —  Godzina Łaski  dla całego świata

Zawierzcie się Matce Bożej.

 Najświętsza Panna Maryja w chwili Poczęcia została zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków — tę wiarę Kościół wyznawał od pierwszych wieków.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym  z najstarszych świąt  w Kościele (VIII w.).

W 1166 roku cesarz bizantyjski Manuel I Komnenos nadal mu rangę państwową.   Sobór   w   Bazylei (1437)   zlecił,  aby było obchodzone w całym Kościele.

Pius IX ogłosił tę prawdę jako dogmat wiary katolickiej (8 grudnia 1854). Do jego zrozumienia i spopularyzowania przyczyniły się objawienia w Lourdes (1830).

image003 1

O! Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy   i   za  wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami i poleconymi Tobie.

Noś na sobie CUDOWNY MEDALIK

Cudowny Medalik_traditia.fora.pl

 ”Wiele niezwykłych nawróceń, na­głych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokala­nej i Jej Medalik. 

—  Nazywa się go nawet „cudownym”, właśnie ze względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wstawien­nictwa Panny Maryi.

Objawiła go sama Niepokalana w dniu 27 listopada 1830 roku Katarzynie Laboure, nowicjuszce sióstr szarytek, w Kaplicy na ulicy Rue du Bac w Paryżu.

Pierwszy taki medal został wybity w roku 1832 za zezwoleniem ks. abp. Ludwika de Ouelen. — Przez prawie 150 lat wiele niezwykłych wydarzeń potwierdziło prawdziwość tego objawienia.

Głośne zwłaszcza było nawróce­nie niewierzącego Alfonsa Ratisbonne’a w roku 1841,   —  który przyjąwszy od przyjaciela Medalik Niepokalanej  — nawrócił   się   po  wizji w jednym z kościołów rzymskich,  

— a zakon,  który on potem założył, —  wielu z jego współziomków obmył wodą Chrztu Świętego.”1.

Początek Nowenny 29 listopada,   — można odmawiać również w innych terminach i intencjach.

DZIEŃ – 1, 29 LISTOPADA

O! Maryjo, Twą nienaruszoną czystość, wiecznie żywą i bezustannie zbawiającą, wyrażał ów przedziwny okrzyk gorejący na górze Horeb, który płonął, a nie spalał się.

Mocą owej łaski Niepokalanego Poczęcia wspomagaj nasze mozolne zmagania o czystość serca, myśli i czynów, abyśmy zwycięsko umieli pokonywać wszelkie namiętności zmysło­we, wiodące do grzechu.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O! Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy   i   za  wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami i poleconymi Tobie.

DZIEŃ – 2, 30 LISTOPADA

O Maryjo, Ciebie Bóg w swej nieskończonej Opatrzności zachował niczym arkę mistyczną od powszechnego potopu zła.

Stań przy nas w godzinach próby i wesprzyj nas Swą łaską, gdy grzech i przewrotność świata będą usiłowały nas ogarnąć swoim podstępnym działaniem i wtrącić na dno upadku.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami  i poleconymi Tobie.

DZIEŃ – 3, 1 GRUDNIA

O Maryjo, podobna do gołębicy o nieskalanej bieli, uniosłaś się nad brudem świata i uniknęłaś wszelkiej zmazy, kalającej ten padół ziemi.

Spraw, aby dobra doczesne nie spętały nam ducha. Naucz nas posłu­giwać się nimi dla chwały Bożej i pożytku bliźnich.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami  i poleconymi Tobie.

DZIEŃ – 4, 2 GRUDNIA

O Maryjo, pełna łaski, odblasku świętości samego Boga; zachwycasz oczy i serca wszystkich pokoleń ziemi, bo wiecznie Jesteś piękna, kwiatem lilii wonnych okryta i owocami Macierzyńskiej miłości da­rząca.

Uproś nam u Stwórcy łaskę, byśmy, pozbywszy się grzechu, kształ­towali w sobie Jego obraz, stając się odbiciem Jego doskonałości.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami  i poleconymi Tobie.

DZIEŃ – 5, 3 GRUDNIA

O Maryjo, Ty z woli samego Boga stałaś się ogrodem zamkniętym i rajem przyobiecanym, do którego podstępny wąż nie miał przystępu.

Prosimy Cię, Matko, broń naszych dusz od przewrotnych działań złe­go ducha, byśmy nigdy nie stali się jego ofiarą.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami  i poleconymi Tobie.

DZIEŃ – 6, 4 GRUDNIA

O Maryjo, Ty ukazałaś się w ciemnościach znękanej grzechem ludzko­ści, jako jutrzenka nadziei, okryta blaskiem niewinności.

Rozpraszaj mgły zakłamania, w czarną noc naszej nędzy i upadku ,rozbłyśnij światłem porannej zorzy, przynosząc nam zbawienie Pana Jezusa.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami  i poleconymi Tobie.

DZIEŃ – 7, 5 GRUDNIA

O Maryjo! Jesteś jak pole pokryte tysiącami róż kolorowych, których wonny zapach niweczy złowieszcze podmuchy.

Pozwól   nam  Tobą oddychać, urokiem Twoich cnót się sycić, byśmy wpatrzeni w Ciebie, potrafili zachować dusze czyste i wolne od trujących wyziewów tego świata.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami  i poleconymi Tobie.

DZIEŃ – 8, 6 GRUDNIA

O Maryjo, pojawiłaś się na tej ziemi, jak lilia między cierniami  rozkwi­tła doskonałym pięknem i urzekająca swym wdziękiem duchowym.

Dopomagaj nam rozwijać w sobie życie wewnętrzne, przeniknięte łaską niebieską, mimo pokus, burz namiętności i ataków przewrot­nych ludzi.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami  i poleconymi Tobie.

DZIEŃ – 9, 7 GRUDNIA

O Maryjo, stałaś się świątynią Boga, Matką wszech żyjących, drzwiami zbawionych, Królową Wszystkich Świętych i ucieczką grzeszników.

Bądź moją Matką i Przewodniczką, bym za Twoim przykładem unikał/a wszelkiego brudu moralnego, żył/a w coraz większej bojaźni  Bożej i stawał/a się wzorem życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi Dziewi­cy godny Synowi Swojemu przybytek zgotował. spraw, Ciebie prosimy, abyśmy  przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Swojego od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym przyjść przyjść do Siebie dozwolił, przez Tegoż Chrystusa Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

O! Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za masonami  i poleconymi Tobie.

†††

 emjot

Źródła:

1. http://www.apokalipsa.info.pl

2. Rozważania modlitewne: www.apokalipsa.info.pl

3. Modlitwa na koniec rozważań: Modlitewnik – Krzyż naszą ucieczką; Klasztor O. Cystersów, Kraków-Mogiła

4. Wezwanie: „O! Maryjo bez grzechu poczęta”  – wg św. o. Maksymiliana Marii Kolbe

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii CUDOWNY MEDALIK, DO MATKI BOŻEJ, Matka Boża z Lourdes, NABOŻEŃSTWA - MODLITWY, Nabożeństwa do Najś.Maryi Panny, NIEPOKALANA, NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY, ZWYCIĘSTWA MARYI, Życie duchowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s