Przejęcie Kościoła Katolickiego w 1958

GiuseppeSiriConclaveKard. Giuseppe Siri (1906-1989)

26 października 1958 miał miejsce zamach stanu w Kościele Katolickim  – i od tej pory rządzą nim oszuści.

Czy to jest naprawdę ważne? —  Według mnie – tak.

Kościół Katolicki jest największą i najstarszą instytucją na świecie z około bilionem członków, około 3 razy więcej niż populacja USA.

Ale od 1958, pomimo tej liczebności, instytucja była w większości nieskuteczna w zwalczaniu problemów społecznych, którymi tak skutecznie zajmowała się przez stulecia.

Aborcja, pornografia, rozwód i nieprzyzwoitość, —  wszystkie stały się widoczne   po  uzurpowaniu  tronu  papieskiego  w  1958.

Żeby pokazać wcześniejszą potęgę Kościoła, spójrzmy na czasy, kiedy to Pius XII ekskomunikował prezydenta Perona w Argentynie w 1955, gdy ten próbował sprzeciwić się konstytucji i pozwolić na rozwody.

W wyniku ekskomuniki populacja Argentyny zwiększyła się, Peron został odsunięty od władzy i zachowano naukę katolicką.

— Kto mógłby myśleć, że 50 lat później Argentyna zalegalizuje „gejowskie małżeństwo”.

Znający   katolicyzm mogą również wiedzieć, że oryginalna Msza, którą można prześledzić do IV wieku —  (ale może też  pochodzić z czasów apostołów), —  została porzucona w 1969,   by zrobić miejsce dla „nowej mszy” – ceremonii, która nie jest podobna do tradycyjnej Mszy.

— Jeszcze raz, — kto chciałby zniszczyć święty ryt, jeśli nie wrogi agent udający papieża?

Część 8 – Zniszczenie Mszy

————————————————————————————

By   dowiedzieć   się   dlaczego   współczesny   Kościół  „Katolicki” stał się chorą karykaturą Kościoła Katolickiego z 2000-letnią tradycją,  —  musimy cofnąć się do konklawe w 1958.

Uważam, że poniższy film dokumentalny da klucz do zrozumienia tego co się wydarzyło.

Głównym   punktem   filmu jest wybór w 1958 konserwatywnego prałata, kard. Giuseppe Siri.

W tej części zobaczycie wyraźną emisję białego dymu z Kaplicy Sykstyńskiej

— dwa dni przed wyborem Jana XXIII.

Tego wieczoru 200.000 ludzi patrzyło na balkon, by zobaczyć pojawienie się tam nowego papieża,  — kiedy agencje informacyjne wysłały na świat informację, że go wybrano.

Później Radio Watykan ogłosiło, —  że biały dym był pomyłką, i że nie wybrano papieża.  — W tej części usłyszycie także świadectwo konsultanta FBI, który twierdzi,

— że są teczki w FBI i Departamencie Stanu, że tej nocy na papieża wybrano kard. Siri, który przybrał imię Grzegorza XVII.

Ponadto były doradca papieski ks. Malachi Martin daje świadectwo,  że kard. Siriego poddano przymusowi przynajmniej na 2, jeśli nie 3 konklawe.

—  Jest to główny punkt filmu (cz. 4) trwającej ok. 10 minut.

———————————————————-

Ale spojrzenie na jeden incydent nie daje perspektywy potrzebnej by zobaczyć, że Kościół został przejęty.

Bardzo wyraźny sygnał, że papieża wybrano 2 dni przed pojawieniem się na balkonie Jana XXIII, jest wielce podejrzany, — ale sam w sobie nie daje wystarczających powodów, by uwierzyć, że skradziono Tron Piotrowy.

Żeby dojść do jasnego wniosku w tej kwestii, musimy wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

Precedensy historyczne

1. Papiestwo jest przywłaszczane.

W historii Kościoła Katolickiego papiestwo przywłaszczano sobie ponad 40 razy, co można łatwo sprawdzić na liście antypapieży.

W filmie podkreślamy przypadek Innocentego II, który był wybrany na papieża, a potem przez papieża-uzurpatora, Anakleta II, zmuszony do ucieczki.

—  Anaklet II rządził przez 8 lat do śmierci, kiedy na papieski tron wstąpił Innocenty.

Anaklet i wszyscy wyświęceni przez niego księża — zostali potępieni na II Soborze Laterańskim.

Kim byli ‚porywacze’

Osoby, które przejęły urząd zamiast kardynała Siri, — a mianowicie Jan XXIII (Angelo Roncalli) i Paweł VI (Giovanni Montini), — to więcej, niż zgniłe jabłka.

JAN XXIII

Masońska   inicjacja  Jana XXIII opisana jest szczegółowo w książce Pier Carpi „Proroctwa Jana XXIII”  [The Prophecies of John XXIII] — i jest w niej ogromna ilość dowodów i świadectw, że faktycznie był masonem.

— Tylko za to byłby ipso facto ekskomunikowany i oczywiście nie kwalifikowałby się na papiestwo.

Po jego wyborze natychmiast mianował Montiniego (przyszły Paweł VI) kardynałem i zwołał II Sobór Watykański, — dwie najbardziej katastrofalne decyzje w historii Kościoła Katolickiego.

W   Watykanie   przyjął córkę i zięcia Chruszczowa na prywatnym spotkaniu, w   czasie, kiedy reżimy komunistyczne na świecie mordowały i więziły miliony katolików.

— To szeroko rozgłoszone spotkanie zdobyło ekstra milion głosów dla komunistycznej partii we Włoszech w krajowych wyborach.

Jan   XXIII   również zaczął wprowadzać zmiany we Mszy, — zmiany, które będą kulminować całkowitym zniszczeniem łacińskiej Mszy trydenckiej za Pawła VI.

Część 5 – Kim był Jan XXIII?

——————————————————————–

PAWEŁ VI

Paweł  VI,   — który  nawet jeden dzień nie był księdzem w parafii, zanim został papieżem,  — w czasach seminaryjnych lubił czytać książki Oscara Wilde.

To nie wydawałoby się tak złe, gdyby nie liczne oskarżenia publiczne o sodomię, które pojawiły się w czasie i po jego pontyfikacie.

Jeśli to nie wystarcza – były członek szlacheckiej gwardii watykańskiej, Franco Bellegrandi wspomina w książce Nikita Roncalli,

— że  Pius XII przeprowadził tajne śledztwo i dowiedział się, że Montini, wtedy sekretarz stanu, — przekazywał sowieckiej tajnej policji nazwiska księży działających za żelazna kurtyną.

—  Wtedy księża ci albo byli rozstrzeliwani, albo wysyłani do gułagu.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/nikitaroncalli-przeciwzycie-papieza-2015-04

Część 7 – Kim był Paweł VI?

——————————————————–

Faktycznie ci dawj mężczyźni nie tylko byli „złymi papieżami”, — ani nie zostali papieżami a potem stracili wiarę. 

— Oni byli agentami wroga, którzy wmanewrowali Kościół w starannie opracowany plan zniszczenia.

Kiedy   już  ustalono zdradę tych dwu mężczyzn, —  3-tygodniowy okres między   śmiercią Piusa XII (prawdziwego papieża) i tzw. wyborem Jana XXIII (uzurpatora)  —  był kluczowy.

Czy wydarzyło się coś ważnego między tymi dwu datami?

Tak,  —  był 5-minutowy sygnał wskazujący na wybór papieża, —  dym kłębiący się  z Kaplicy Sykstyńskiej 2 dni przed pojawieniem się Jana XXIII na balkonie na Placu św. Piotra.

Czy tego wieczora wybrano prawdziwego papieża, i czy był nim kard. Siri?

Powołam się tu na 3 źródła poświadczające, że dokładnie tak się stało.

  •  Paul L Williams

Informator FBI — Paul Williams —  w książce Watykan zdemaskowany [The Vatican Exposed] —  cytuje dokumenty Departamentu Stanu twierdzące,

—  że kard. Giuseppe Siri został wybrany i przyjął imię Grzegorz XVII w niedzielę 26 października,  —  ale francuski kardynał unieważnił ten rezultat.

  • Ks. Malachi Martin

Ks. Malachi Martin w wywiadzie pod koniec lat 1990 mówi, — że Siri dostał wystarczającą liczbę głosów, by zostać papieżem, — ale odmówił urzędu,  bo uważał,  że nie pozwolą mu żyć.

  • Ks. Charles-Roux

Ks. Charles-Roux twierdzi, —  że kard. Joseph Siri z Genui został wybrany i przyjął urząd papieski,

—  ale dziekan Kolegium Kardynałów (kard. Tisserant) przekazał mu bardzo poważną  groźbę  —  i   Siri   natychmiast   się  usunął, faktycznie bez abdykacji.

Tu mamy 3 osoby potwierdzające, że kard. Siri został wybrany na papieża i że mu grożono.

To razem z potwierdzeniami (dwa razy) przez kard. Siri, — że był wybrany na papieża — wskazuje na to,

—  że człowiekiem którego wybrano na papieża, kiedy wydobywał się biały dym 26 października 1958, —  był kard. Giuseppe Siri z Genui.

Ponadto  jest wiele dowodów na to, — że kard. Roncalli i cała afera z 1958 roku  —  zostały  zaplanowane przez bezbożne siły, co pokazuje Część 3 filmu.

Część III – Wybrany kandydat

—————————————————————-

Ci którym trudno uwierzyć w to, że kard. Siri został wybrany, — wydają się chcieć potwierdzenia ze strony sił ciemności, które zdobyły papiestwo,

—  i dokładnego wyjaśnienia, jak tego dokonali.

Inni oczekują, że Siri wyjdzie i potwierdzi iż był papieżem, kiedy oczywiście nikt by w to nie uwierzył, nawet gdyby udało mu się przesłać słowo, zanim zostałby wyeliminowany.

I na koniec, — film przekaże pewne podstawowe instrukcje, —  jak znaleźć tradycyjne kościoły, księży, katechizm itd.,

—  i przekaże słowo lub dwa na temat aktywizmu.

Część XII – Podziemny Kościół

———————————————————

Film składa się z 12 części:

Cz. 1 Precedensy historyczne http://www.youtube.com/watch?v=rQBP9HmZDGk
Cz. 2 Październik 1958 http://www.youtube.com/watch?v=qikkoocqgUE
Cz. 3 Wybrany kandydat http://www.youtube.com/watch?v=giVuud52ijY
Cz. 4 Konklawe 1958 http://www.youtube.com/watch?v=ZQp00j4H3Kg
Cz. 5 Kim był Jan XXIII? http://www.youtube.com/watch?v=WOgD0Yyoqts
Cz. 6 Konklawe 1963 http://www.youtube.com/watch?v=HCBNwhnHius
Cz. 7 Kim był Paweł VI? http://www.youtube.com/watch?v=FeEkSJukLaw
Cz. 8 Zniszczenie Mszy http://www.youtube.com/watch?v=vdIDIOwjGN4
Cz. 9 Rok dwu konklawe http://www.youtube.com/watch?v=cvUWfaXG9lk
Cz. 10 Konfrontacja kard. Siri http://www.youtube.com/watch?v=iGk14Fau41U
Cz. 11 Zakończenie http://www.youtube.com/watch?v=R8wdrmFxSBQ
Cz. 12 Podziemny Kościół http://www.youtube.com/watch?v=nTPZZLvFANo

***

GilbertK

The 1958 Takeover of the Catholic Church
http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=207074.0

P.S. 2 maja minęła rocznica śmierci papieża Grzegorza XVII (kard. Siri), [zm. 1989]  —  więzionego od 1958 w Pałacu Biskupów w Genui.

Tłum. Ola Gordon

Za; https://marucha.wordpress.com/2015/05/04/przejecie-kosciola-katolickiego-w-1958/

Zobacz: Przejęcie Kościoła Katolickiego w 1958 – post scriptum: „To jest straszna tajemnica”

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii FILMY, GRZEGORZ XVII - kard. Siri, HISTORIA KOŚCIOŁA, KONKLAWE 1958, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.