Psalm 90 (91) ratuje przed śmiercią i uzdrawia

a100

Część I

„Kto się w opiekę oddał Najwyższemu”

Jest niezwykła modlitwa, Psalm 90 (91 – w polskiej wersji Biblii – A.L.) – „Kto  w opiekę oddał Najwyższemu” (ros. – «Живый в помощи Вышняго»). Modlitwa ta ma Potężną Moc, gdy człowiekowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo i jeśli przeczyta on tę modlitwę, to Pan Bóg go uratuje od każdego nieszczęścia

Czytaj dalej „Psalm 90 (91) ratuje przed śmiercią i uzdrawia”