Piękności Kościoła Katolickiego

LOURDES, FRANCE – JULY 23, 2014: Detail of a side chapel mosaic depicting the Pentecost inside the Rosary Basilica in Lourdes / nl.123rf.com

Msza Święta 

Szymon. Mam w książce swojej do nabożeństwa wykład Mszy św, w którym pojedynczym czynnościom kapłana od początku do końca Mszy św. nadane jest znaczenie kolejnych części męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej „Piękności Kościoła Katolickiego”

Encyklika “Mediator Dei”

Encyklika “Mediator Dei”

Atoli niebieski Odkupiciel pragnął, by życie kapłańskie, które rozpoczął ze swego śmiertelnego bytu przez modlitwy i ofiarę, przetrwało również na wieki w Ciele Jego Mistycznym, czyli w Kościele. Dlatego ustanowił widzialne kapłaństwo, by na wszelkim miejscu była składana ofiara czysta (Mal 1, 11) i by wszyscy ludzie tak ze Wschodu jak z Zachodu, z grzechu oczyszczenia a posłuszni nakazom swego sumienia, pełnili dobrowolnie i chętnie służbę Bogu. Przeto Kościół, wierny i posłuszny poleceniom swego założyciela, sprawuje urząd kapłański przede wszystkim poprzez liturgię. Na pierwszym miejscu czyni to przy ołtarzu, gdzie się ofiara krzyża nieustannie przedstawia i odnawia

Czytaj dalej „Encyklika “Mediator Dei””

Przerażenie – to dzieje się w polskim kościele! Polak-katolik musi to wiedzieć! „…kościołem katolickim rządzą żydzi!”

Bez Dyskusji – Msza Św. Wszechczasów Wroniecka 9 /Published on Jul 17, 2019
Udział w cudzym grzechu kłamstwa jest kłamstwem, na przykładzie ks.Kustosza L.Wilczyńskiego. Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim jest odprawiana codziennie przez ks.Michała Woźnickiego SDB w Kaplicy-Celi księdza w Domu Salezjańskim przy kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9.

Wierni Diecezji Sosnowieckiej od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Świętą w tradycyjnej formie rytu rzymskiego

Wierni Diecezji Sosnowieckiej od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Świętą w tradycyjnej formie rytu rzymskiego sprawowaną w godnych warunkach zapewnionych przez Biskupa miejsca i odprawianą przez odpowiednio przygotowanego księdza … Efektem jest odmowa

Czytaj dalej „Wierni Diecezji Sosnowieckiej od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Świętą w tradycyjnej formie rytu rzymskiego”

Tablice ołtarzowe …. Jak wybrać tablice ołtarzowe?

cropped-osczasu

Dla księży oraz nowo powstających środowisk wiernych przywiązanych do Mszy Trydenckiej jednym z pierwszych problemów w przygotowaniu celebracji jest brak odpowiednich paramentów. Zdarza się, że w kościelnych zakrystiach ocalały stare ornaty, ale najczęściej trzeba je na nowo kompletować. Trudniej spotkać mszały z 1962 roku, a korzystanie z wcześniejszych edycji dla księdza rozpoczynającego celebracje może być nieco trudniejsze.

Czytaj dalej „Tablice ołtarzowe …. Jak wybrać tablice ołtarzowe?”