CZY UMIEMY SIĘ MODLIĆ?

Czym jest modlitwa w życiu duchowym Chrześcijanina? W istocie, jest ona oddechem duszy, żyjącej z Bogiem, stałym wznoszeniem umysłu i serca do Boga, jest pełnym czci słowem do Boga – wypowiadanym albo na głos, albo wewnętrznie, w sercu.

Czytaj dalej „CZY UMIEMY SIĘ MODLIĆ?”

Dionizy Kartus, „O modlitwie” (cz. II)

Rozdział XXIII. Jak różnie Bóg odnosi się do tych, którzy go wzywają.

„Gdzie jest […] mnóstwo wnętrzności twoich i litości twoich? Zahamowały się ode mnie!” (Iz 63,15)[1].

Modlitwa św. Katarzyny Aleksandryjskiej przed męczeńską śmiercią.

Podobnie jak modlący się z rozmaitej pobudki i w różnym usposobieniu zwracają się do Boga, jak to widzieliśmy w poprzednim rozdziale, po­dobnie i Bóg w wieloraki sposób odpowiada na ich modlitwę, a nawet nie zawsze w równy spo­sób, zależnie od okoliczności, na modlitwę jednej i tej samej duszy.

Czytaj dalej „Dionizy Kartus, „O modlitwie” (cz. II)”

Z Księgi proroka Izajasza – 6, 1-13

   Bóg otacza Cherubinów

   W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”.

   Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!”

Czytaj dalej „Z Księgi proroka Izajasza – 6, 1-13”

Ta modlitwa przeprowadzi Cię przez największe życiowe ciemności – Benedykt XVI

(fot. Grant Whitty / Unsplash)

Modlimy się jej słowami codziennie, ale czy znamy ich właściwe znaczenie i moc? Wyjaśnia je papież Benedykt XVI. – Fragment pochodzi z książki „Przyjście Pana. Rozważania papieskie” wydanej przez wydawnictwo WAM. Więcej znajdziesz tutaj.

Czytaj dalej „Ta modlitwa przeprowadzi Cię przez największe życiowe ciemności – Benedykt XVI”

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.

maternity-of-mary-new-popup_catholicharboroffaithandmorals-comAntyfona

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo!
W.: Amen.

Czytaj dalej „Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.”