HISTORIA RODZINY CARA MIKOŁAJA II. WĄTEK WATYKAŃSKI I WĄTEK POLSKI

Od autora opracowania:

W Internecie rosyjskim wpisom na temat oficjalnej wersji rozstrzelania Rodziny Carskiej w 1918 roku (w tym roku mija dokładnie 100 – rocznica) dorównuje inna wersja, przedstawiona w dziesiątkach udokumentowanych artykułów, że żadnego rozstrzelania nie było, że Rodzinę Mikołaja II uratował Stalin, że premierem ZSRR był carewicz Aleksiej Nikołajewicz Kosygin, że członkowie Rodziny Cara żyli i w większości zostali pochowani w Rosji…         

W Polsce na  temat drugiej wersji jest głębokie milczenie. Traktuje się ją jako fejkową informację. Dlatego z pewną obawą zabrałem się do tłumaczenia dwóch artykułów o tej drugiej, nieznanej polskiemu czytelnikowi, wersji o „rzekomej” śmierci Rodziny Cara.

Czytaj dalej „HISTORIA RODZINY CARA MIKOŁAJA II. WĄTEK WATYKAŃSKI I WĄTEK POLSKI”

CAR MIKOŁAJ II ZMARŁ W 1958 ROKU.

Rozstrzelania rodziny carskiej w rzeczywistości nie było?

Według oficjalnej historii, w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku Mikołaj Romanow wraz z żoną i dziećmi został zastrzelony. Po otwarciu grobu i identyfikacji szczątków rodziny carskiej zostały one ponownie pochowane w 1998 roku w grobowcu w Soborze św. Piotra i Pawła w Sankt Petersburgu. Jednak wówczas Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie potwierdziła ich autentyczności.

Czytaj dalej