GLOBALNY PAKT DLA MIGRACJI (ang.)

GLOBALNY PAKT DLA BEZPIECZNEJ, KORZYSTNEJ I REGULARNEJ
MIGRACJI
OSTATECZNY SZKIC
11 lipca 2018 r

My, szefowie państw i rządów oraz wysocy rangą przedstawiciele, spotkamy się w Maroku w dniach 10 i 11 Grudnia 2018 r., potwierdzając deklarację nowojorską w sprawie uchodźców i imigrantów oraz zdeterminowani w znacznym stopniu do przyczynienia się do wzmocnionej współpracy w zakresie migracji międzynarodowych we wszystkich jej wymiarach, przyjmujemy ten PAKT GLOBALNY dla bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji:

Czytaj: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf