Eksodus albo śmierć

Z całym dobytkiem, czyli z całą naszą świadomością – jak Mojżesz z owcami, które wypasał – powinniśmy już być w głębi pustyni. Jest przecież Wielki Post; czas głębokiej świadomości siebie na wielkiej pustyni świata.

Czytaj dalej „Eksodus albo śmierć”

Michael Hoffman: Kto zabił Jezusa Chrystusa?

„Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy”

(I List do Koryntian 5: 7-8, Wydawnictwo Pallotium, 1983)

Teraz, w epoce „po holokau$cie,” to znaczy, po Auschwitz, jesteśmy zmuszani, aby wierzyć, że Boga nie ma w niebie, On jest na ziemi, i występuje w osobie samego narodu żydowskiego. — Krzyż został zastąpiony rzekomymi morderczymi komorami gazowymi. „Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży”, przyszedł na nas, jako że współpracujemy w dziedzinie tego szalbierstwa.

Czytaj dalej „Michael Hoffman: Kto zabił Jezusa Chrystusa?”