Św. Ojciec Pio

o. Pio = tekst_terliczka.plhttps://forumdlazycia.files.wordpress.com/2012/10/pio_eucharystia_kapucyni-pl1.jpg

Św. Ojciec Pio – Obrońca Mszy Trydenckiej, 

______________________________

7 kwietnia 1913 roku Ojciec Pio pisał do o. Augustyna:

 „Mój drogi Ojcze, w piątek rano, kiedy jeszcze leżałem w łóżku, ukazał mi się Pan Jezus. Był zdruzgotany i załamany. Ukazał mi ogromny tłum księży, pośród których było wielu dygnitarzy z różnych kościołów.

Jedni odprawiali Msze św. bez należnego nabożeństwa, inni  ubierali  lub zdejmowali szaty liturgiczne bez żadnego szacunku. Widok Pana Jezusa w tak opłakanym stanie  wywołał we mnie ogromny ból.

Zapytałem dlaczego tak cierpi. Nie odpowiedział, tylko pokazał mi ukaranie tych księży. Za chwilę jednak, patrząc na nich z wielkim smutkiem zapłakał i zobaczyłem jak dwie duże łzy spłynęły po Jego twarzy. Odwrócił się i odszedł stamtąd wypowiadając gorzko pod ich adresem: Mordercy!

 _____________________________________

“Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej Różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie  szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze.

Jest to  modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.

“Podajcie   mi   moją   broń   –   mówił   Ojciec   Pio,   gdy   czuł,   że traci siły  w walce ze złem.

– Tym się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc  do ręki różaniec”

 “Zawsze odmawiaj Różaniec”. “Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec.

Nawet   wtedy,   gdy   pracujesz:   myjesz   naczynia   czy   cokolwiek   innego robisz,   módl   się   –   bo   wtedy   nie   dajesz   miejsca   szatanowi,   żeby pracował w twoich myślach.

A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny” –  św. O. Pio

___________________________

Święty ojciec Pio przeciwny reformie liturgii

ojcie_pio_i_trydent

  „Nie   wolno   nam   się wynaturzyć,   nie   wolno   nam   się  wynaturzyć! Na   Sądzie   Bożym   św.   Franciszek   nie   pozna   swoich   synów!”.

Ojciec Pio był wzorem czci i poddania się swym duchownym i kościelnym przełożonym, szczególnie w okresie jego prześladowania.

—  Mimo   to  nie mógł milczeć wobec wypaczeń zgubnych dla Kościoła.

Jeszcze przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II, —  w lutym 1965 r.,

—  pewien człowiek poinformował go, —  że wkrótce Ojciec Pio będzie miał odprawiać Mszę św. zgodnie z nowym rytem, ad experimentum, w języku narodowym,  — zgodnie z wytycznymi soborowej komisji liturgicznej mającymi na celu odpowiedzenie na potrzeby współczesnego człowieka.

Natychmiast,  — zanim jeszcze ujrzał tekst nowego rytu Mszy, —  napisał do Pawła VI prośbę o dyspensę od tego liturgicznego eksperymentu oraz o umożliwienie mu kontynuowania odprawiania Mszy św. Piusa V.

Gdy kardynał Bacci odwiedził go przywożąc odpowiednią zgodę, —  Ojciec Pio pozwolił   sobie  na wyrażenie skargi w obecności wysłannika papieskiego:

—  „Na miłość Boską, szybko zakończcie ten Sobór!”.

—————————————————————————————————————————————————–

Św. Ojciec Pio – Obrońca Mszy Trydenckiej, antymodernista

Nie miał nic wspólnego z  „posoborowym”  duchem  „odnowy” w  Kościele.  Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne.

Ostro krytykował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów współczesnego świata (aggiornamento). — Wymagał surowej obyczajowości.

W głębokiej duchowości świętego Ojca Pio (1887-1968) nie było krzty popularnego dzisiaj charyzmatyzmu na modłę Odnowy w Duchu Świętym, Taize, czy też innych wspólnot zapożyczonych z protestantyzmu lub judaizmu.

Niektórzy mówią,  że  osoba  Padre Pio zamyka,  aż do dzisiejszego dnia,  czas wielkich świętych Kościoła katolickiego.

Warto przypomnieć jego życie i miłość do Mszy świętej, którą uwolnił na nowo Benedykt XVI w Mottu Proprio “Summorum Pontificum”, które z kolei weszło w życie 14 września tego roku.

Padre Pio z książek

Skromny kapucyński zakonnik przeszedł do historii głównie dzięki nadprzyrodzonym znakom i cudom, które towarzyszyły jego życiu.  Nic w tym dziwnego.

Jednak nie każdy jest chętny lub gotowy, aby odkrywać u o. Pio istotę jego  życia, którą było zupełne duchowe zjednoczenie z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem oraz głęboka świadomość małości człowieka i wielkości Stwórcy.

„Bóg zerwał zasłonę (…) widzę siebie tak oszpeconego, że nawet moje odzienie odczuwa odrazę z powodu mego brudu”  –   pisał zakonnik.

Lektura czterech tomów jego dzienników duchowych, dostarcza nam obraz świata wewnętrznego, który pełen był walki, wysiłków wiary, czarnych nocy ducha, dylematów… pisze to stygmatyk, wizjoner, człowiek,  który miał dar bilokacji, a nawet wskrzeszania zmarłych!

Zwolennik Mszy Trydenckiej

W trakcie trwania obrad Soboru Watykańskiego II, w lutym 1965 roku, poinformowano o. Pio,  że  będzie  odprawiać Mszę Świętą zgodnie z nowym rytem ad experimentum,   w  języku  narodowym,  z  wytycznymi  soborowej  komisji liturgicznej, mającymi na celu odpowiedzenie na potrzeby współczesnego człowieka.

O. Pio nie zapłonął wizją „reformowania” Mszy,  która wydała tylu świętych. Nie widział  potrzeby „dostrajania”  do nowych czasów kanonizowanego przez św. Piusa V rytu mszalnego.

Zanim  jeszcze  zobaczył  tekst  rytuału  nowej  Mszy (!!!), —  napisał  do papieża Pawła VI  prośbę o dyspensę od  tego liturgicznego eksperymentu. 

— Odpowiednią zgodę przywiózł mu osobiście Antoni kardynał Bacci.

O. Pio pozwolił sobie wtedy na mocne słowa skierowane w stronę papieskiego wysłannika:

— „Na miłość boską, szybko zakończcie ten Sobór!”.

Kardynał Bacci doskonale rozumiał słowa zakonnika oraz jego troskę o zachowanie starej Mszy.

Ten  właśnie  purpurant  wraz  z  Alfredo kardynałem Ottavianim  (prefektem Świętego Oficjum)  — napisali szczegółową  analizę  proponowanej  Mszy,  która według  nich  przeciwstawiała  się  definicji  Mszy  ustanowionej  przez   sobór  Trydencki  oraz  cechowała  się  ewidentnym  sprotestantyzowaniem Najświętszej Ofiary.

Również duża część ojców soborowych na czele z abp Marcelem Lefebvre  myślała podobnie.

Mało  tego,  nowy  ryt  został odrzucony w tajnym głosowaniu  przez  większość biskupów.

Czytaj dalej →

45 Rocznica Narodzin dla Nieba Św. Ojca Pio – 23 września 2013

Dziś wspaniały, dzień Narodzin dla Nieba Ukochanego Św.Ojca Pio. Przez 50 lat swego życia nosił na swym ciele Rany Chrystusa. Ojciec Pio miał wielkie umiłowanie do Eucharystii, którą celebrował z wielkim oddaniem, podczas przeistoczenie jednoczył się z cierpiącym Chrystusem. Ojciec Pio stale odczuwał nienasycony głód i pragnienie spożywania Eucharystii.

Zachęcał do codziennej Komunii Św.  i opłakiwał niedbalstwo oraz obojętność ludzi wobec Eucharystii.

Miałbym wiele rzeczy do powiedzenia, lecz brakuje mi słów; powiem tyl ko tyle, że uderzenia mojego serca stają się mocniejsze,  gdy  przebywam z Jezusem w Eucharystii.

Nieraz wydaje mi się, że serce chciałoby mi  wy skoczyć z piersi.  Gdy  jestem  przy ołtarzu,  czuję niekiedy dziwny ogień, który wypełnia całą moją osobę, niestety,  nie jestem  w  stanie opisać go słowami”

Słowa Św.Ojca Pio

Był człowiekiem Modlitwy, miał wielkie umiłowanie do Modlitwy Różańcowej bardzo kochał Niepokalaną Maryję Matkę Naszego Pana. Zależało Mu, aby ludzie  poprzez  modlitwę  kochali  bardziej Boga i innych ludzi oraz modlili się za Kościół i o nawrócenie grzeszników,

— dlatego stworzył Grupy Modlitwy, które z czasem rozprzestrzeniły się na cały świat i istnieją do dziś.

Czytaj dalej →

Wizje św. Ojca Pio – co zobaczył w swoich wizjach?

pio_z krzyżem i Matką Bożą_.kapucyni.ofm.plkapucyni.ofm.pl

Słynny  stygmatyk  był  znany  nie  tylko  ze swoich  krwawiących  ran,  ale  i  z  tego,  że miewał wizje dotyczące przyszłości świata.

Co przewidywał?

Św. Ojciec Pio – Francesco Forgione, bo tak nazywał się naprawdę, — większość swojego życia spędził w klasztorze braci mniejszych kapucynów w San Giovanni Rotondo, gdzie żył aż do śmierci. […] Ojciec Pio pozostawił po sobie wiele przepowiedni dotyczących przyszłych losów świata.

Zadziwiające, że początkowo sam nie zdawał sobie  sprawy,  że wizje,  których doznawał są czymś nadzwyczajnym. A wszystko przez to,  że  pierwsze  z  nich pojawiły się,  kiedy Franciszek był jeszcze małym dzieckiem. 

Może  to  zabawne,  ale  najzwyczajniej  w  świecie  przez wzgląd  na niewinność dziecięcą myślał, że wszyscy ludzie posiadają tego typu zdolności. Dlatego między innymi nie wspominał o nich, traktując jako przysłowiowy chleb powszedni.

Z  czasem jednak zaczął spostrzegać swoją inność  coraz  wyraźniej.  Niektóre doświadczenia mistyczne O. Pio opisywał  w  listach  do swojego powiernika  i opiekuna duchowego, ojca Augustyna.

Poniżej przytaczamy krótkie fragmenty jednego z nich.  Korespondencja  pochodzi z 7 kwietnia 1913 roku.

A pisał ojciec Pio takie oto słowa:

„Mój drogi Ojcze, w piątek rano […] ukazał mi się Pan Jezus. Był zdruzgotany i załamany. 

Ukazał  mi  ogromny tłum księży, pośród których było wielu dygnitarzy z różnych kościołów. Jedni odprawiali msze święte bez należnego nabożeństwa,  inni  ubierali  lub zdejmowali szaty liturgiczne bez żadnego szacunku. […]

Zapytałem dlaczego tak cierpi.  Nie odpowiedział, tylko pokazał mi ukaranie tych księży.

Za chwilę jednak, patrząc na nich z wielkim smutkiem  zapłakał  i  zobaczyłem jak dwie duże łzy spłynęły po Jego twarzy.

Odwrócił się i odszedł stamtąd wypowiadając gorzko pod ich adresem 

— ‘Mordercy!’.

Czytaj dalej →

Msza Święta Ojca Pio – zdjęcia archiwalne

Msza Święta Ojca Pio – świadectwa

Ojciec Pio święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Benewencie 10 sierpnia 1910 r. Tak napisał na swoim obrazku prymicyjnym:

“Jezu, moje pragnienie  i  życie moje,  kiedy  dziś  drżący  Cię  unoszę  w tajemnicy miłości, spraw, abym był dla świata drogą, prawdą, życiem, a dla Ciebie świętym kapłanem, ofiarą doskonałą”.

Kiedy Ojciec Pio odprawiał Mszę św., wszyscy czuli, że prawdziwie z Chrystu- sem przeżywa mękę i przybicie do krzyża.  W prywatnym objawieniu tak Pan Jezus o nim mówił:

“Posiada  moją  władzę,  ponieważ  Ja,  Jezus,  żyję w nim…  Jego  gesty, słowa,  spojrzenie dokonują więcej niż przemowa wielkiego mówcy.  Ja nadaję wartość temu wszystkiemu, co z niego wychodzi.

Jest  arcydziełem  mojego  miłosierdzia.  Jego  obdarzyłem   wszystkimi darami mojego Ducha. Jest moim doskonałym naśladowcą, moją Hostią, moim ołtarzem, Moją Ofiarą, moim upodobaniem, moją chwałą!”.

O.  Jerzy  Tomziński,  przełożony  generalny  Zgromadzenia  Ojców  Paulinów, uczestniczył we Mszy Świętej odprawianej przez O. Pio.  I wspomina,  że to, co najbardziej wtedy przeżył, to moment konsekracji:

“Ojciec  Pio  zachowywał  się tak,  jakby widział Chrystusa.  Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i patrzył na Hostię. On widział Pana Jezusa,  że cierpi, że umiera.  Widział Go  w  Hostii  –  to  się ujawniło w jego twarzy. To było coś nieprawdopodobnego…

Nie widziałem kapłana celebrującego, ale Mękę Pana Jezusa na Golgo- cie. Widziałem, Pan Jezus cierpi i umiera, że krew się leje.  Widziałem i przeżywałem, dzięki Ojcu Pio. niebo przy ołtarzu”.

Znana pisarka, Maria Winowska tak opisuje Eucharystię   Ojca Pio  w  książce Prawdziwe oblicze Ojca Pio:

“Twarz jego przeobraża się, gdy stanął u stopni ołtarza.  Nie  trzeba  być mędrcem,  żeby  zrozumieć,  że  znalazł  się  w świecie dla nas  niedostęp- nym.  Nagle pojmuję,  dlaczego  Msza odprawiana przez niego przyciąga tłumy, dlaczego je przykuwa i podbija.

Od  pierwszej  chwili  jesteśmy  raptownie  wciągnięci  w  głąb tajemnicy. Jak niewidomi otaczający widzącego. Jesteśmy bowiem ślepcami,  prze- bywającymi  za  granicami  rzeczywistości.  

Czytaj dalej →

Ostatnia Msza Święta Ojca Pio – cz. 1-2 video – Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku. [I ostatnie dwie I Komunie św., których udzielił…]

Podtrzymywany przez dwóch pomocników, zmuszony do posłuszeństwa starzec, udaje się w kierunku krzyża .

„Biedna ofiara  –  pisze duchowa córka Świętego  Cleonice  Morcaldi  w swoim dzienniku  –  oślepiony przez światła  i  błyski,  ogłuszony  przez dźwięki  i  śpiewy!

Z oczu,  które nie  będą  już na nas spoglądać, płyną wielkie łzy.  Czy  to będzie ostatnia Msza? –  zadawałam sobie pytanie.

Ojciec był nieobecny w pełnym znaczeniu tego słowa. Gdzie była dusza Ojca?  Nie  było  jej z nami.  Nie czuliśmy jego obecności ani jego miłości. Mój Boże, co się dzisiaj dzieje?”.

Tak rozpoczynała się pełna dramatyzmu ostatnia Msza Ojca Pio, dla którego Najświętsza Ofiara była za każdym razem realnym uczestnictwem w wydarze- niach z góry Kalwarii.

Wstrząsające, wzruszające, głębokie wymową wydarzenia towarzyszące ostat niej Mszy Świętej  sprawowanej przez Ojca Pio zaledwie na kilkanaście godzin przed  jego  śmiercią  stają  się  dla autorów  kanwą niezwykłej opowieści o cu- dzie, który wydarza się zawsze podczas sprawowania Eucharystii.                       [ Z książki: Alessandro Gnocchi, Mario Palmaro :„Ostatnia Msza Ojca Pio„; Wyd.: Dom Wydawniczy Rafael, 2011]

Ostatnia Msza Święta Ojca Pio – cz. 1

Ostatnia Msza Święta Ojca Pio – cz. 2

Ostatnia Msza Święta Ojca Pio – zdjęcia z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

“Podtrzymywany przez dwóch pomocników, zmuszony do posłuszeństwa starzec, udaje się w kierunku krzyża. […] Tak rozpoczynała się pełna dramatyzmu ostatnia Msza Ojca Pio, dla którego Najświętsza Ofiara była za każdym razem realnym uczestnictwem w wydarzeniach z góry Kalwarii. ” [ Z książki: Alessandro Gnocchi, Mario Palmaro :„Ostatnia Msza Ojca Pio„; Wyd.: Dom Wydawniczy Rafael, 2011] –

A wszystko to po to, aby pokazać wiernym – patrzcie, o. Pio też odprawia Nową Mszę! Ojciec Pio podczas Soboru krzyczał – co wy chcecie zrobić?!!!

Moderniści mogli pokazywać jak “Ojciec Pio odprawiał Novus Ordo”.

Został zmuszony do odprawienia przodem do ludzi. Przeżył to tak ciężko,  do czego  go  zmuszono, że zmarł, co potwierdziła to Jego duchowa córka.  Św. O. Pio, który nie miał nic wspólnego z “posoborowym” duchem “odnowy”  w Koś- ciele do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsobo- rową”),  o co prosił władze Kościelne. Z  tyłu, za Ojcem Pio znajduje się ołtarz, przy którym zawsze odprawiał Msze Święte. /Zdjęcie poniżej/

Image

Ołtarz przy którym Msze Św. sprawował św. O. Pio/traditia.fora.pl
 Fotografie: Voce di Padre Pio, San Giovanni Rotondo 

0001-pio_msza01

0002-pio_msza02

Czytaj dalej →

Korespondencja Ojca Pio z Raffaeliną Cerase – duchową córką

Padre-Pio-young_pl.wikipedia.org“Zazdroszczę jej wyboru i oby spodobało się Bogu, przez wstawiennictwo tej wybranej duszy, dać także mnie odpoczynek sprawiedliwych.

Jestem zmęczony, mój ojcze, życiem – czuję odrazę do tego świata tak samo jak dusza Jezusa mogła czuć odrazę do grzechu”

Raffaelina Cerase pochodziła z szlacheckiej rodziny zamieszkującej Foggię. Jako małe dziecko została oddana na wychowanie do klasztoru, gdzie przebywała do wieku szkolnego. Od siódmego roku życia do dwudziestego pierwszego prowadziła normalne życie dziewczyny z dobrego domu. Był to czas dystansu wobec religii – w tym czasie nie przystępowała nawet do sakramentów świętych w okresie wielkanocnym.

Zmiana następuje dzięki nabożeństwu do Matki Bożej z Pompei, którą nazywa piękną i dobrą mamą.

Czytaj dalej →

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.