Św. Michał Archanioł

Św. MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperat illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen

(„Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”*).

Cudownie ocalały snajper z Afganistanu

Rzadko media, opisując historie cudownie ocalałych żołnierzy, nawiązują do ich przywiązania do wiary. „The Wall Street Journal” przedstawił historię podoficera Andrew Koeninga,   — który   przeżył,   mimo   iż  został postrzelony przez  afgańskiego snajpera w głowę. —  W jego hełmie znajdował się obrazek z Archaniołem Michałem, miażdżącym głowę Lucyfera.

Sanktuarium świętego Michała Archanioła: Monte Sant`Angelo – Dom Boży i Brama Niebios

Gargano, zwane także „ostrogą” Italii, jest pod-regionem tego kraju, leżącym w południowo – wschodniej części półwyspu apenińskiego, w miejscu odpowiadającym położeniu ostrogi na bucie. Znajduje się tam malowniczo położone na wzgórzach Gargano, miasteczko  Monte Sant’Angelo (Góra świętego Anioła), a w nim jedno z najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła.

Na wysokości 856 m n.p.m wznosi się jedyna w swoim rodzaju Bazylika, w której “jakakolwiek wina będzie zgładzona…

29 września – Uroczystość św. Michała Archanioła / ”Żywoty Świętych” 1931

Św. Michał Archanioł należy do grona owych Siedmiu Duchów, którzy najbliżej stoją Tronu Bożego.  — Jest on hetmanem Archaniołów, a zasłużył sobie na tę godność zwycięstwem, jakie odniósł nad szatanem.

Pismo Święte poucza nas, że jeszcze przed świata stworzeniem Aniołowie nie byli w dobrem wiecznie umocnieni, lecz mieli wolną wolę, którą wysłużyć sobie mogli Królestwo wieczne.

Część Aniołów uniosła pycha; — ci pod wodzą Lucyfera chcieli stać się równymi Bogu.

Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Fall_of_the_Rebel_Angels_-_Google_Art_Project_upload.wikimedia.orgPieter Bruegel – Bunt aniołów /Google_Art_Project_upload.wikimedia.org

– Wówczas na czele wiernych aniołów stanął św. Michał i z okrzykiem: – „Któż jak Bóg?!”  — stoczył z buntownikami wielką walkę na niebie. (Apok. 12, 7-9).

I zrzucony jest Lucyfer do piekieł i aniołowie jego z nim razem. Od tego czasu stwardnieli w pysze i złości i na wieki wieków takimi pozostaną bez nadziei poprawy.

Dobrzy Aniołowie za swą wierność utwierdzeni zostali w cnocie, iż grzeszyć już nie mogą, i nie utracą nigdy wiecznej chwały w niebie.

– Ów okrzyk zwycięski: — „Któż jak Bóg” co znaczy po hebrajsku „Michael” — stał się odtąd nazwą hetmana Anielskich zastępów.

W słowach „Któż jako Bóg”, wypowiedział św. Michał tę prawdę, że — wszelkie stworzenia, wszystkie bogactwa, siła i doskonałości ludzkie i anielskie, niczym są wobec Boga, że więc nie rozumem jest podnosić bunt przeciw Bogu.

(…)

Niektórzy zarabiają szerząc zgorszenie złymi pismami, niemoralnymi powieściami, przewrotnymi gazetami; — inni starają się być dowcipnymi rozpowiadając nieprzyzwoite żarty, dwuznaczne historyjki itp

Unikaj gorszyciela, bo ten zawsze ma łuk napięty i każdej chwili gotów wypuścić zatrutą strzałę, jeżeli widzi, że przystęp do ciebie łatwy.

Modlitwa

Boże, Który uwielbioną wolą Swoją Aniołom opiekę nad ludźmi przeznaczyłeś, spraw miłosiernie,   — niech Ci, co w niebie tron Twój otaczają, ochraniają nas tutaj na ziemi.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

_________________________

Prawie wszystko o św. Michale Archaniele

Odwieczna tradycja religijna, powszechne przeczucie pokoleń podpowiada, że istnieją   owe  Istoty   tak  inne, a zarazem jakoś bliskie człowiekowi. Bliskie – a przecież niewyobrażalne.

Święty Michał Archanioł – Któż jak Bóg

533px-Simon_Ushakov_Archangel_Mikhail_and_DevilSimon Ushakov –  St. Archangel Mikhail and Devil

Kim jest święty Michał Archanioł?

Szlachetną   Istotą,  która bez zastanowienia stanęła po stronie Trójcy Świętej i Najświętszej Maryi Panny, był św. Michał Archanioł (hebr. Mika’el).

Jako pierwszy z szeregów Anielskich czynnie wystąpił przeciwko buntowi Lucyfera, atakując dotychczasowego księcia aniołów z okrzykiem  —  „Któż jak Bóg?!”.

Ugodzony przez Michała Lucyfer został wraz z innymi buntownikami strącony w otchłanie piekielne.

Okrzyk Archanioła był sprzeciwem wobec pychy szatańskiej, a także deklaracją wolnej woli Anielskiej oddającej pierwszeństwo Bogu.  — „Któż jak Bóg?!”  –  któż godniejszy chwały,  niż Pan Zastępów?!

Czyn św. Michała Archanioła, w naturalnej konsekwencji natury anielskiej, wyniósł go ponad Lucyfera, oddając mu jako Księciu Aniołów władzę nad wszystkimi bytami duchowymi w Niebie.

Sancte Michael Archangele, defende nos! – Święty Michale Archaniele, broń nas!

Kościół Rzymski czci dziś św. Michała Archanioła, Wodza Zastępów Niebieskich – z tej okazji pragniemy zaprezentować skromny komentarz o tym,  jak jawi się w liturgii rzymskiej postać Tego, Który według Objawienia i Tradycji strącił szatana do piekieł   —  (gdy  ten w swej pysze wypowiedział non serviam – „nie będę służył Bogu!”),

— a z którym stoczy zwycięską walkę na końcu świata.

Pietro Perugino, Święty Michał Archanioł
(XV wiek)

Bazylika w rzymskiej wsi

Za główne święto honorujące duchy niebieskie – Anioły – uważa się to obchodzone w dniu 29 września.   — Właśnie tego dnia w V wieku zadedykowano jedną z bazylik na wsi w północnej części Rzymu świętemu Michałowi Archaniołowi   — (dzisiaj miejsce to zwie się Castel Giubileo).

Świątynia ta w niedługo potem została zniszczona i mimo, że nie pozostał po niej najmniejszy ślad   —  jej dedykacja jest wspominana do dziś w liturgii rzymskiej (w 1969 roku, w ramach posoborowej reformy liturgicznej,

— święto to zostało usunięte,   —  a na jego miejsce wprowadzono uroczystość świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,  

— co miało być podyktowane tym, — że od samego początku – wnioskowano tak na podstawie modlitw mszalnych –  dzień dedykacji bazyliki ku czci św. Michała Archanioła uważano za święto wszystkich Aniołów).

W niedługim czasie święto to stało się dniem, w którym Kościół czci Archanioła, można powiedzieć, najbardziej znanego, gdyż jego imię jest pięciokrotnie cytowane w Piśmie Świętym (Księga Daniela, List św. Judy, Apokalipsa)

Czytaj dalej…

Więcej zobacz w spisie treści: św. Michał Archanioł (22)