Św. Maksymilian Maria Kolbe

św. Maksymilian z Niepokalaną i Aniołami w celi śmierci_gloria.tv

————————————————

    

św. Maksymilian

Święty Maksymilianie – wstaw się za nami do Niepokalanej!

———————-

RÓŻANIEC – O. Maksymilian Maria Kolbe

św. Maksymilian_pu.i.wp.plOdmawiaj jedną dziesiątkę dziennie, a zobaczysz, że Maryja będzie Cię zmieniała, a przez Ciebie świat. Ale pamiętaj, owoce Różańca są długo niewidoczne, dlatego wydaje się on nudny.

Szatan zrobi wszystko, byś tej modlitwy nie odmawiał, bo wie, że ona otworzy Twoje serce na największą miłość, jaką jest Bóg,

i że przez Nią będziesz rządził światem , wypraszając dla niego łaskę pokoju przed obliczem Boga i Maryi.

Modlitwa św. Maksymiliana do Trójcy Przenajświętszej – dziękczynienie za Niepokalaną

Uwielbiam Cię, o Trójco Przenajświętsza, o Boże w Trójcy Świętej jedyny, za tak Boskie wyniesienie Niepokalanej.

   I nie będę ustawał, codziennie po przebudzeniu się ze snu, najpokorniej z czołem o ziemię uwielbiać Cię, Boże Trójco, mówiąc trzykrotnie: «Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen»”

List Kazimierza Świtonia do papieża Jana Pawła II – List z Watykanu do Kazimierza Świtonia / w sprawie ciała św. Maksymiliana/

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN BYŁ WIDZIANY W MARKACH POD WARSZAWĄ – ŚWIADECTWO KOBIETY POLSKIEJ 20-03-2011

20 marca 2011, godz. 22:17 – jesteśmy w domu Walentego Kasprzyka w Markach. Pewna kobieta polska, która widziała Świętego Ojca Maksymiliana po jego chwalebnej śmierci daje świadectwo.

Przysłuchuje się jej Kazimierz Świtoń, obrońca Krzyża na Żwirowisku w KL Auschwitz. Wzruszające świadectwo życia i świętości Świętego Maksymiliana Marii Kolbe wśród Narodu Polskiego. [eugeniuszsendecki]

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE: Wielka tajemnica ! – APEL!!!

Dalszy ciąg z nadesłanych materiałów, dokumentów i listów od  Kazimierza Świtonia – prezesa Stowarzyszenia Pamięci Polaków Zamordowanych w K.L. Auschwitz do członka założycielskiego Zygmunta Jana Prusińskiego.

Wielka tajemnica !

Od 67 lat zmowa oświęcimska kryje jedną z największych na terenie Polski tajemnic drugiej wojny światowej.

Na naszej Polskiej ziemi w Oświęcimiu, Niemcy zbudowali potężny obóz zagłady. Obóz w którym planowali wymordować wszystkich Polaków. Przez cały okres okupacji hitlerowskiej kominy K.L. Auschwitz dymiły na okrągło w dzień i w noc roznosząc woń palonych ludzkich ciał.

W tym obozie mordowano prawie tylko Polaków. Żydów uśmiercali w obozie w Brzezince, zaś w Auschwitz rasiści żydowscy byli „kapami” i znęcali się nad Polakami.

Setki tysięcy Polaków zostało przez Niemców zamordowanych tylko za to, że nie chcieli się wyrzec wiary w Boga i bycia Polakami. Wiele książek napisano na temat tego obozu, dlatego nie będę się powtarzał. Pragnę tylko ujawnić tajemnicę ciała Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Czytaj dalej

ŁUNA NAD AUSCHWITZ : K. ŚWITOŃ – USOPAL KONGRES 2011 – TAJEMNICA OJCA MAKSYMILIANA I ZWYCIĘSTWA POLSKI

Marzec 2011 – Kazimierz Świtoń i Jan Grudniewski są na Kongresie USOPAL, na którym ujawniona została tajemnica wielkiego polskiego Świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Jego ciało nie uległo spaleniu, lecz jaśnieje wielkim blaskiem i jak się pojawi wśród Polaków – Polska powstanie z kolan!

Św. Maksymilian Maria Kolbe – Do dzisiaj Auschwitz kryje największą tajemnicę II Wojny Światowej.

Na przełomie lipca i sierpnia w 1941 roku po ucieczce więźnia, komendant obozu postanowił, że co dziesiąty z więźniów będzie ukarany śmiercią głodową w bunkrze bloku jedenastego. Los przypadł na p. Gajowniczka ojca rodziny, wtedy święty Maksymilian Maria Kolbe wystąpił z szeregu i prosił komendanta, aby ten zechciał Gajowniczka uwolnić od kary, a on za niego pójdzie do bunkra głodowego.

Tak też się stało, Święty Maksymilian poszedł na śmierć głodową z miłości do innego więźnia i oddał swoje życie naszej Królowej Maryi Niepokalanej, Którą tak bardzo miłował przez całe swoje życie.

14 sierpnia 1941 roku, po strasznej męczarni w bunkrze głodowym, święty Maksymilian został zamordowany zastrzykiem fenolu. Zwłoki świętego Maksymiliana usiłowano spalić w krematorium. Płomienie ogarnęły całe ciało, ale nie uległo ono spaleniu.

Nastąpiła niesamowita konsternacja, ponownie włożono ciało Świętego do innego pieca, lecz i tam nie uległo Ono spaleniu i po dłuższym okresie czasu zostało wyjęte z pieca i pogrzebane na terenie obozu. Nie wiadomo tylko w którym miejscu. Czytaj dalej

Św. Maksymilian Maria Kolbe – ON NIE SPALIŁ SIĘ – JEGO CIAŁO WYKOPALI MASONI I GDZIEŚ UKRYLI, PRZERAŻENI ŻE WŁADZA SIĘ IM Z RĄK WYMKNIE!

Wiadomość przekazał Kazimierz Świtoń. W oświęcimskim krematorium ciało Świętego Maksymiliana nie spaliło się, pomimo tego, że kilka razy było wkładane do rozpalonego pieca. Strażnicy obozowi kazali więźniom zakopać ciało w okolicach krematorium.

Natchniony obrońca Krzyża na Żwirowisku opowiedział o tym podczas swojej wizyty w Urugwaju w roku 2011 – u Jana Kobylańskiego, szefa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ).

Zaniepokojeni sataniści (WASP-owska masoneria – ci, którzy sprawują władzę nad Światem i nad Polską) monitorujący polski internet i oglądający wystąpienie Świtonia w USOPAŁ w Urugwaju wpadli wtedy w popłoch, rozkazali podległym sobie ludziom zarządzającym terenem bylego hitlerowskiego obozu w Auschwitz sprawdzić, jak się sprawy mają,

A ci szybko odnaleźli (wiedzieli gdzie szukać jeszcze od hitlerowców zapewne) i wykopali Święte Ciało – żeby je potem Nieznanym Sprawcom przekazać.  Czytaj dalej

Święty Maksymilian Maria Kolbe – Zamilczany Cud XX wieku: Jego ciało nie uległo spaleniu!!!

św. Maksymilian z Niepokalaną i Aniołami w celi śmierci_gloria.tv

Ciało św. Maksymiliana NIE uległo spaleniu…

Przyznam, że kiedy tylko mogę w rozmowach z franciszkanami konwentualnymi to wspominam, czy wiedzą coś o tej opcji, że On mógł się nie spalić. Wówczas obserwuję niejakie zmieszanie.

Pytam czy jestem pierwsza która o tym mówi? Niektórzy faktycznie wydają się być zaskoczeni, niektórzy zaś mówią, że słyszeli od dawna, ale nie jest to nigdzie odnotowane w materiałach beatyfikacyjnych „bo po co”.

Moim zdaniem jak jeden, drugi, trzeci człowiek im mówił, że o czymś takim od świadków z Obozu słyszał, to wypada to odnotować. Ale ja się oczywiście na Watykanie nie znam.

Znając jednak dowcip św Maksymiliana, jakoś wewnętrznie przekonana jestem, że On jeszcze jakoś „wypłynie”, a ten ostatni znak również wykorzysta dla chwały Niepokalanej. Czytaj dalej

Jeden z nas był Świętym… – mówi jeden z ostatnich świadków słynnego apelu w obozie KL Auschwitz, na którym o. Maksymilian Kolbe zdeklarował się pójść na śmierć

33_ps_big 1

Michał Micherdziński był jednym z ostatnich świadków słynnego apelu w obozie KL Auschwitz, na którym o. Maksymilian Kolbe zdeklarował się pójść na śmierć w zamian za współwięźnia. Prezentujemy rozmowę z Michałem Micherdzińskim, w której wspomina o. Maksymiliana i tamten apel 29 lipca 1941 roku. Na dwa lata przed śmiercią Michała Micherdzińskiego (1919-2006), rozmowę z nim przeprowadził o. Witold Pobiedziński.

——————————-

Wszystkich więźniów przywożonych do obozu Auschwitz witano tymi samymi słowami:

„Nie przybyliście do sanatorium, tyko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak tylko przez komin. Żydzi mogą żyć dwa tygodnie, księża miesiąc, a reszta trzy miesiące. Komu się to nie podoba, może zaraz iść na druty”.

Oznaczało to, że może ponieść śmierć, ponieważ w drutach okalających obóz płynął bez przerwy prąd wysokiego napięcia. Te słowa już na początku odbierały nadzieję.

W Auschwitz dostąpiłem ogromnej łaski, z o. Maksymilianem przebywałem w jednym bloku, stałem z nim w jednym szeregu w czasie selekcji na śmierć. Byłem naocznym świadkiem jego heroicznej ofiary, która mi i innym więźniom przywróciła nadzieję.

Czytaj dalej

Regulamentum vitae (Regulamin życia) św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbe

1) – Muszę być świętym jak największym.

2) – Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną – M. I. 3.

3) – Peccatum mortale vel veniale deliberatum a priori exclude

– Jak  największa  chwała  Boża,  zbawienie  i uświęcenie moje i innych jest (zawiera się, mieści się) w Woli Bożej. Spokój o przeszłość. – Gorą cością wynagródź czas stracony.

4) – Nie opuszczę:

a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i b) żadnego do bra,  które  bym  mógł  zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) – Regula tua oboedientia (Posłuszeństwo twoją regułą)

– Wola Boża przez Niepokalaną. Narzędzie.

6) – Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe nie zwracaj uwagi.

7) – Semper quieta, amorosa actio (Zawsze spokojne, nacechowane mi- łością działanie).

8) – Serva ordinem, et ordo servabit te (Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa).

9) – Praeparatio, actio, conclusio (Przygotowanie, działanie, skutek).

10) – Pamiętaj  zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwa- runkową,  bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej:

czymkolwiek  jesteś,  cokolwiek masz lub możesz, wszystkie actiones (myśli, słowa, uczynki) i passiones (przyjemne, przykre, obojętne) są Jej całkowitą własnością.

Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek się Jej (a nie tobie) podo ba.

Tak  samo  Jej  są  wszystkie  twe intencje:  niech więc zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie umie naru szyć).

Jesteś  narzędziem  w Jej ręku, więc czyń to tylko, co Ona chce: wszyst- ko  z  Jej  ręki  przyjmij.  Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz.

Staraj  się  o  Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i twoich Jej pozostaw.

Nic  sobie, ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej. Cały owoc twych prac  zależy  od jedności z Nią, tak, jak i Ona jest narzędziem miłosier- dzia Bożego.

Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim, o Niepokalana. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci się podoba.

11) – Omnia possum in Eo, qui me per Immaculatam confortat

(Wszystko  mogę  w  Tym,  który  mnie  przez  Niepokalaną   umacnia) (por. Flp 4,13).

12) – Życie wewnętrzne: Totus primo sibi et sic totus omnibus (idem in exer[citiis] spir[itualibus] a[nno] 1920 m[ense] Septembri)

(Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich – (to samo w cza- sie ćwiczeń duchownych 1920 roku w miesiącu wrześniu).

św. Maksymilian M. Kolbe

Figurka od której wszystko się zaczęło

Początek  istnienia  Niepokalanowa  ściśle  związany  jest z figurą Matki Bożej Niepokalanej,  którą o. Maksymilian z kilkoma współbraćmi wystawił na teresińskich polach, należących do księcia Jana Druckiego-Lubeckiego.

Kalendarium życia i działalności Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

——————————-

Czasy ostateczne – zamiana życia na modlitwę

„Współczesne czasy są zdominowane przez szatana i będą zdominowa- ne  coraz  bardziej  w przyszłości. Ludzie, nawet najbardziej sprytni, nie mogą wejść w równą walkę z piekłem.

Jedynie Immaculata (Niepokalana) ma od Boga obietnicę zwycięstwa nad szatanem. Będąc w Niebie Matka Boża

„dzień czcicieli judaizmu” a nauczanie św. Maksymiliana Marii Kolbe – o czym warto w tym dniu pamiętać

Pod hasłem „Pan jest moją mocą, (…) Jemu zawdzięczam moje ocalenie” (Wj 15, 2) – posoborowi obchodzili XVII Dzień Judaizmu. Centralne uroczystości w tym roku odbyły się w Katedrze Sandomierskiej.  Pytanie  — Kto jest ich pa- nem?  Odpowiedzi udziela św. Maksymilian …

„Jak krótkie jest życie, jak szybko upływa czas! Sprzedajmy je (…), i to tak drogo jak to tylko możliwe” – św. Maksymilian

„Jak krótkie jest życie, jak szybko upływa czas! Sprzedajmy je (…), i to tak drogo jak to tylko możliwe”  —  (św. Maksymilian).

„Szalone” słowa wyrywane z duszy świętego,  każą  nam  przekraczać  granice doczesnych spraw i zadbać  o  niebieskie „interesy”. …

„Nosić Cudowny Medalik” – św. O. Maksymilian Maria Kolbe

Znany  jest  powszechnie  Medalik „Cudownym”  zwany. Pochodzenie jego się- ga roku 1830, a szczęśliwą duszą, której Najświętsza Maryja Panna Niepokala na go objawiła, to – Katarzyna Labouré [3], podówczas nowicjuszka Sióstr Mi łosierdzia w Paryżu przy ulicy „du Bac”. Posłuchajmy jej … Czytaj dalej →

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO – MĘCZENNIKA

Posted on Sierpień 14, 2013 by emjot

Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gor liwy czciciel  Matki Bożej  założył stowarzyszenie  „Milicja Maryi Niepokala nej” i  powołał  do życia wydawnictwa  w  Polsce  i  w … Czytaj dalej →

Nieprzyjaciel przegrał – Ona wygrała

Gdyby  żył  w  dzisiejszych  czasach,  lewicowe  media nazwałyby go mieszkań- cem  ciemnogrodu,  fundamentalistą,  katolickim  talibem,  wreszcie   oszoło- mem. „Otwarci katolicy” określiliby go mianem niebezpiecznego tradycjona-listy…. Św. Maksymilian Maria Kolbe kilkakrotnie wymienia w swych pismach przyczyny powstawania herezji. Przede wszystkim zauważa, że …

Tajemnica siły i potęgi katolików – Św. Maksymilian Maria Kolbe

Nieraz słyszymy skargę: Chcę się poprawić, chcę być lepszy, ale nie mogę. […] Zdawać by się mogło, że takie przyznanie własnej niemocy, jak nie mogę się poprawić w podobnych okolicznościach to objaw pokory. Tymczasem gnieździ się w nim ukryta pycha. A …

Przez Niepokalaną do Przenajśwętszego Serca Jezusa {2} – św. Maksymilian Kolbe

„Miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz  jak najściślej  z  Nim  przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem”

– czytamy  w  „uwadze 2″ dyplomika Milicji Niepokalanej.  Oto cel dalszy, do którego dążą nasze wysiłki. Jasno też to … Czytaj dalej →

Przez Maryję do Jezusa – św. Maksymilian Maria Kolbe

„Przez Maryję do Jezusa” – przez Maryję idzie się do Jezusa i właśnie ta dro- ga jest najpiękniejsza, najmilsza i najpewniejsza. 

Powierzywszy się Sercu Matki, takiej Matki, dochodzi się  do  Serca  Syna,  oto  głos tego uroczystego święta Nawiedzenia: i Maryja … Czytaj dalej →

Gdzie szczęście? – O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE OFMCONV.

Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest.           Wyjdźmy na ulicę. Szerokim chodnikiem gorączkowo spieszą ludzie różnego wieku i stanu, a każdy dąży do jakiegoś celu, który ma być

—————————–

Wielkość a świętość – św. Maksymilian Kolbe

Każdy święty – to wielki człowiek, ale nie każdy wielki  był  świętym  zarazem ,  chociaż   nieraz  bardzo  ludzkości  się  przysłużył.  Zachodzi jednak między nimi  pewne  podobieństwo. Pomijam  tu  ludzi  głośnych  z  nagromadzonego   mienia, znanych z fizycznej siły, lub zapisanych … Czytaj dalej →

Św.Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach – pisma wybrane

Dzisiejsi wrogowie Kościoła Nie mam zamiaru w tym krótkim referacie mówić o  wrogach  Kościoła  wewnętrznych,  ale  pragnąłbym tylko zwrócić uwagę na nieprzyjaciół z zewnątrz.

Jesteśmy świadkami gorączkowej akcji zwróconej przeciw Kościołowi Bożemu i to, niestety, nie bezowocnej. Apostołów bez liku. …

Franciszkanie Niepokalanej we włoskiej Tarquini (+ o wytrwanie w powołaniu)

Na wyraźną franciszkańską prośbę i tym samym złożoną przeze mnie obietni- cę  publikuję  film  z  uroczystości  obłóczyn, które odbyły się w miniony week- end we włoskiej Tarquini. [Artykuł z 10.09.2012 – admin. ] Należy śmiało roz- powszechniać po świecie. Nie sposób oddać całego … Czytaj dalej →

Głębsza symbolika włoskiego aktu profanacji (15 października 2011 w Rzymie na Lateranie)

Jak pisał św. O. Maksymilian Maria Kolbe:

„coraz to bardziej jawne poczynania masonów i innych wrogów Kościo- ła Chrystusowego w samej stolicy chrześcijaństwa”

15 października 2011 w Rzymie na Lateranie, doszło do profanacji w kościele katolickim  pod wezwaniem św. Marcelina i … Czytaj dalej →

Tu zaszła zmiana – 30 lat od kanonizacji św. Maksymiliana Mari Kolbe

środa, 10 października 2012.   Dzisiaj mija 30 lat od kanonizacji św. Maksymi- liana Mari Kolbe.

Dwulicowość masonerii – O.Maksymilian Kolbe

Tymi samymi słowami, którymi zabezpieczył Chrystus Pan Kościołowi Swemu stałość  i  niespożytość – tymi  samymi zapowiedział prześladowania, jakie ze strony potęg piekielnych spotykać go miały:

„…zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go”.

I spełniły się słowa Boskiego Zbawiciela …

Żydzi, masoni i … Niepokalana – Robert Wyrostkiewicz

[ W 14. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana-Marii Kolbe]

„Kolbe  był  również  w  jakiejś  mierze  twórcą  “Rycerza Niepokalanej” i “Małego Dziennika”, a więc pism, które symbolizują ciemny i obskuran- cki  nurt  polskiego katolicyzmu, pism prymitywnych, krzewiących reli- gijną nietolerancją i etniczną nienawiść”

—————————————–

Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i żydach; Pisma wybrane – Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski

——————————

Rodzina św. Maksymiliana Marii Kolbe – Fragment wspomnień ciotki św. Maksymiliana, siostry jego mamy, Anny Kubiak z domu Dąbrowskiej

Małżonkowie Franciszek Dąbrowski i Maria z Klinickich zamieszkiwali z dawien dawna w Zduńskiej Woli. Własności rolnej nie mieli i żyli z pracy rąk. Prowadzili chałupnicze warsztaty tkackie (…) Oboje małżonkowie byli ludźmi religijnymi. Żyli po Bożemu. Obowiązki religijne wykonywali wiernie. …

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.