LITANIA LORETAŃSKA

Matka_Boża_Loretańska_neobeatalitanie.blox.pl

Litania Loretańska [przedsoborowa]

†††

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najśliczniejsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku prawdziwej pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo Wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały Zmartwychwstania doprowadzenie byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najmiłościwsza Panno Maryjo, iż od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się pod Twoją obronę, błagając o Twoją pomoc, żebrząc Twego wstawienia się, został przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą płaczący grzesznik stawam. Nie chciej, Matko Słowa Wcielonego, gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Ojcze nasz…  10 Zdrowaś Maryja…  Chwała Ojcu…

———————-

(Papieże: Sykstus V 1578 r. i Pius VII 1817 r.  za nabożne odmówienie tej lita- nii nadali: pierwszy 200, drugi 300 dni odpustu za każdy raz.  Za codzienne odmawianie  –  odpust  zupełny,  a  w  każde z pięciu głównych świąt NMP tj. Niepokalanego  Poczęcia,  Oczyszczenia,  Zwiastowania,  Wniebowzięcia   i Narodzenia po spowiedzi, Komunii świętej i pomodleniu się na intencję Ojca świętego)
Nihil OBSTAT: Mgr Stanislaus Olechowski / IMPRIMATUR: Mgr  Joannes Grabowski Vicarius Generalis / Siedlce, die 14. II 1959 a./Książeczka do Nabożeństwa: WIANEK MARYJNY;  W-wa  1961

Litania Loretańska. Modlitwa Szturmowa

W   maju do Matki Bożej zwracamy ze śpiewem Litanii Loretańskiej (niektórzy nazywają ją „Modlitwą Szturmową”).

Litania Loretańska - Domek i Aniołowie - ragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof_stacja7

„Domie złoty” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

Kiedy kilka lat temu pracowałem z ministrantami, — naszą  dobrą tradycją było organizowanie wyjazdów wakacyjnych. Jak to zwykle bywa,  staraliśmy się wtedy połączyć zarówno rozrywkę jak i edukację osadzone na fundamencie zwykłego życia chrześcijańskiego.

Uczestników co roku było około setki. —  Pewnego razu, —  trzy tygodnie przed wyjazdem, — okazało się, że jeden ze sponsorów wycofał swoje wsparcie i w kasie brakuje nam sporo pieniędzy.

Przez cały tydzień potrzebnej kwoty zdobyć się nie udało. — Wtedy coś mnie tknęło: — pełen już desperacji, zaraz po komplecie, stanąłem przed obrazem Matki Bożej i powiedziałem:

—   „Jeśli   Ty   nam nie pomożesz, to nie wiem, co to będzie. Pomóż, proszę Cię”.

Za dwa dni  mama jednego z ministrantów, pracująca w banku, zadzwoniła, że anonimowy darczyńca przelał nam na konto brakującą sumę, — wyraźnie zaznaczając,   —  że to na wyjazd wakacyjny ministrantów i scholi.

Historia jakich wiele.  — Pewnie każdy mógłby skomentować ją na swój sposób. Mnie jednak pomogła w zrozumieniu  — jaka  jest rola świętych.

Trudno  by się nam żyło, gdybyśmy nie mogli liczyć na życzliwość innych ludzi:  —  rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy.

2. 413.0

 Relief w portalu katedry w Mediolanie przedstawiający wezwania do Maryi z Litanii Loretańskiej /fot. Giovanni Dall’Orto

Skoro wierzymy w życie wieczne, — czemu mamy przypuszczać, że Święci (przypomnijmy: — święty  oznacza  kogoś zbawionego, niekoniecznie postać czczoną oficjalnie w liturgii Kościoła) — nie  są nam życzliwi i nie chcą nam pomóc jak i za życia pomagali innym ludziom?

Trudno opisać mechanizmy działania królestwa Bożego;  — a jednak od wieków ludzie doświadczają pomocy świętych.

Aby   spróbować   zgłębić   tajemnicę  Świętych obcowania, — trzeba się modlić,   —  a jak mawiał wielki benedyktyn, John Chapman OSB,

—  „Bóg daje modlitwę tylko temu, kto się modli”.

W maju do Matki Bożej zwracamy ze śpiewem Litanii Loretańskiej (niektórzy nazywają ją  „Modlitwą szturmową”).

—  Może rzeczywiście każde kolejne wezwanie jak uderzenie tarana stara się wedrzeć aż do samego nieba?

Samo słowo „litania”   — oznacza w języku greckim prośbę.

Początki Litanii Loretańskiej sięgają XII w.  —  i wbrew nazwie, — wiążą się z nie z Loreto, ale z Francją.

Wzorem dla jej twórców była pewnie poezja rycerska i nazywanie Maryi „Panią”.

—  W  języku polskim nie mamy takiego wyrażenia,  —   ale do Matki Bożej jako   do   „Naszej Pani”   — zwracamy się chociażby w języku angielskim – Our Lady,   francuskim – Notre Dame   — czy włoskim – Madonnna  = Mia Donna  —  (tu nawet bardziej osobiście:  —  „Moja Pani”).

W różnych wersjach ten sposób pisania wezwań do Matki Bożej rozprzestrzenił się po całej Europie.

Wersję, —  która była śpiewana w sanktuarium w Loreto, — zatwierdził ostatecznie papież Sykstus V w 1585 r.

W   Litanii Loretańskiej mamy aż cztery grupy wezwań, które mają nam pomóc zrozumieć Matkę Bożą;  —  ale nie tylko Ją samą, chyba też trochę Pana Boga…

Tekst Litanii, może stać się dla nas jak rekolekcje, jak zapis kolejnych punktów do rozmyślania.

Co Litania Loretańska ma nam jeszcze do powiedzenia?

Wpierw nazywamy Ją Matką.

Macierzyństwo to dzielenie się życiem. —  I sławiąc Ją jako Matkę,  rozważamy to, w jaki sposób swoim życiem się dzieliła i życie swego Syna i Jego uczniów wspierała.

—  Śpiewając   —  „Matko Kościoła” — patrzymy na to, w jaki sposób dzieli się życiem niebiańskim z nami dzisiaj.

To Jej bycie Matką nas wszystkich, —  nie tylko Matką Bożą,  —  jest naprawdę przedziwne, nieskalane, najczystsze – bo po prostu bezinteresowne…

Później wołamy do Niej  —  „Panno..”.

(Dziś  w języku polskim zatarło się już dawne znaczenie tego słowa, które ongiś było synonimem dziewicy.) 

Święty Bazyli Wielki powiedział kiedyś,

—  że Syn Boży narodził się z Dziewicy,   — aby  nikt nie gardził dziewictwem, — a wzrastał w normalnej rodzinie, żeby nikomu nie przyszło do głowy lekceważyć małżeństwa.

Dziewictwo   (nasi  dziadkowie powiedzieliby pewnie „panieństwo”) Maryi jest dla nas wyzwaniem pewnie większym niż Jej Macierzyństwo…

—  A może dziś ma dla nas jeszcze większą wartość niż kiedyś, —  choć nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę?

3. 582.0

„Matko Zbawiciela” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

Jako   trzecia   grupa wezwań jest ta, która zawiera w większej części aluzje do Ksiąg Biblijnych.

Nazywanie Maryi   —  „Przybytkiem”

– to przypomnienie świątyni jerozolimskiej, w której, —  jak to czytamy w Księgach Kronik, Izajasza czy Ezechiela  —  przebywał w tajemniczy sposób Bóg – podobnie jak w Maryi mieszkał Boży Syn a Ona sama była pełna Ducha Świętego. […]

Wreszcie nazywamy Ją   — Królową.

To niejako zwieńczenie kolejnych wezwań. —  Bycie królem, królową,  — oznacza rzecz jasna panowanie.

Ale kto jest tak naprawdę władcą, kto może panować i w pełni rozkazywać jeśli nie ten tylko, kto jest szczerze kochany?

—  Królowanie Maryi zatem oznacza to, że i kocha, i jest kochana.

Litania Loretańska  —  nawet jeśli stanie się naszymi rekolekcjami, —  nie ma być rejestrem naszych niedostatków.

Śpiewając kolejne wezwania dodajemy jedynie  — „Módl się za nami”.

— Nie precyzujemy naszych próśb pewni,   — że roztropniej niż my, — sami Maryja   dostrzeże   nasze   braki   i   zaradzi   naszym  potrzebom.

588.0 4

„Zwierciadło sprawiedliwości” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

581.0 5

 „Przybytku sławny pobożności” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

584.0 6

 „Różo Duchowna” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

587.0 7

 „Wieżo Dawidowa” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

585.0 8

 „Wieżo   z   kości  słoniowej” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

Litania Loretańska - Domek i Aniołowie - ragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof_stacja7

„Domie złoty” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

586.0 10

 „Arko przymierza” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

589.0 11

„Bramo niebieska” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

590.0 12

„Pocieszycielko strapionych” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

1. 412.0

—————————————————————

Szymon Hiżycki OSB / Za; http://www.stacja7.pl/article/751/Litania+Loreta%C5%84ska.+ Modlitwa+szturmowa/63

Litania Loretańska – historia powstania modlitwy

 

phpThumb_generated_thumbnailjpg ffgurkaCentralną częścią Nabożeństwa Majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, — w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.

Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V.

Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, — gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.

Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r., do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti.

11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył „Litanię Loretańską” dwustu dniami odpustu.  — Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI.

W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian;   —  te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła.

Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: — Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia.

— Później pojawiały się inne wezwania: — Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny (1995).

W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: —  jest ich w sumie 49, —  a w Polsce 50.

— Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, —  do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie   —  „Królowo Polskiej Korony”, — przekształcone po drugiej wojnie światowej na   „Królowo Polski”.

Święty Domek w Loreto

Święty Domek w Loreto, — a właściwie jego ściany, — zostały przywiezione z Ziemi   Świętej do Europy przez krzyżowców.

Jak mówi tradycja, — w domku tym żyła Matka Boża i Pan Jezus, — stąd jego wielkie znaczenie dla chrześcijaństwa.

Początkowo umieszczono go w Jugosławii, — później przeniesiono do Włoch, w okolice Ankony i postawiono w lesie laurowym, — stąd późniejsza nazwa Loreto. — Jednocześnie z postawieniem Domku, — w ołtarzu umieszczono figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Rzeźba posiada dwie charakterystyczne cechy: — jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, — a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza.

W 1981 roku do polskiego Loretto, o którym poniżej,  sprowadzono wierną kopię tej figury

phpThumb_generated_thumbnailjpg ffgurka Domek_phpThumb_generated_thumbnailjpg

fot. Loreto, figura M.B.Loretańskiej oraz kaplica loretańska

Ma i Polska swoje Loretto…

Loretto — to wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Wyszków,  nad rzeką Liwiec.

Początki polskiego sanktuarium Maryjnego w Loretto sięgają 1928 roku.

Wówczas ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek, ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie,  zakupił duży majątek pod nazwą Zenówka, położony nad rzeką Liwiec, w odległości 60 kilometrów od Warszawy.

Dnia 27 marca 1929 roku zmieniono urzędową nazwę miejscowości na Loretto,  —  nawiązując   w ten sposób bezpośrednio do Sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto —  (pisane przez jedno „t”)  — koło Ankony we Włoszech

Na początku w Loretto była skromna kapliczka w lesie, którą następnie przeniesiono do murowanego budynku. — Z uwagi na wzrastającą liczbę wiernych przychodzących na Nabożeństwa zaczęto myśleć o wybudowaniu dużej kaplicy poświęconej Matce Bożej Loretańskiej. —  Prace rozpoczęto w 1952 roku.

Pomimo utrudnień ze strony władzy komunistycznej, —  w 1959 roku kaplica była już w stanie surowym. — Pierwsza Msza święta została odprawiona 19 marca 1960 roku.

Prace nad wykończeniem kaplicy trwały przez wiele lat.

https://forumdlazycia.files.wordpress.com/2012/12/1-obraz.gifW   1971 roku wykonano elewację zewnętrzną, —  umieszczając na frontonie   grafikę   przedstawiającą  Matkę Bożą Loretańską z napisem:

—  „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Loretańskiej 1971’’.

Początkowo   kaplica   była   pod   wezwaniem   Matki   Bożej   Różańcowej,   —  a od momentu sprowadzenia z Włoch figury Matki Bożej Loretańskiej – jest pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej.

Obecnie w Loretto mieści się klasztor sióstr loretanek i dom nowicjatu, dom dla starców, domy rekolekcyjne i  wypoczynkowe

Domek Loretański

Tak nazywane są małe budowle wzniesione we wnętrzu kościoła lub w jego pobliżu na wzór „Świętego Domu” Santa Casa w Loreto.

W Polsce Domki Loretańskie znajdują się

—   w Gołębiu z 1640 r,

—  Warszawie w kościele Matki Bożej Loretańskiej z 1645 r.,

—  Krakowie przy klasztorze kapucynów z 1719 r., 

—  przy Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowicach

—   oraz w Głogowie w kościele pw. św. Mikołaja.

Znany  jest także Domek Loretański związany z kapucynami —   a znajdujący się w Pradze z 1631 r .

phpThumb_generated_thumbnailjpg ffgurkafot. Polskie Loretto

Domek_loretański_Kraków_kapucyniDomek Loretański w Krakowie oo.kapucynów

———————————————————————————
Za; http://www.pijarzy.pl/?strona,doc,pol,glowna,221,0,1917,1,221,ant.html

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.