KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ

Ołtarz MB Jasnogórskiej w Kaplicy Częstochowskiej

Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U Twego syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja! ziści nam, spuści nam.

Kyrie, eleison.

Twego dziela Chrzciciela, Bożyce, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy: A na świecie zbożny pobyt, Po żywocie rajski przebyt.

Kyrie elison.

KORONKA do Matki Boskiej Częstochowskiej

Koronka ta w czasie ostatniej wojny bardzo była rozpowszechniona; odmawiało ja tysiące Polaków po schronach, lasach, nawet po obozach koncentracyjnych. Wielu z nich doznało nadzwyczajnej opieki Najświętszej Maryi Panny.

Odmawia się ją na zwykłym różańcu złożonym z 5 dziesiątków.

Na początku mówi się modlitwę św. Bernarda:

188px × 250px

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano abyś opuściła tego,   kto   się   do   Ciebie   ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę  prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

(Na dużych paciorkach, zamiast Ojcza nasz mówi się):

Boże nieskończonego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!

 (Na małych paciorkach, zamiast Zdrowaś Maryjo mówi się):

 O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska, ratuj nas!

 Albo drugie wezwanie:

O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska, wspomagaj nas!

 (zamiast Chwała Ojcu, mówi się):

 Królowo Polski, módl się za nami!

 (Na zakończenie):

 Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.

+ Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
+ Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 

Módlmy się: Wszechmogący i Miłosierny Boże, któryś dla obrony  Narodu polskiego w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc przedziwnie ustanowić raczył oraz Jej święty Obraz Jasnogórski wielką czcią wiernych otoczony cudami wsławił, spraw łaskawie, abyśmy taką obroną wsparci, walcząc za życia, odnieść zdołali zwycięstwo nad złym wrogiem naszym w godzinę śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

—————————————————————–
emjot
Na podstawie : O. Franciszek Uryga: Krzyż naszą ucieczką; KSIĄŻECZKA DO NABOŻEŃSTWA; wyd. IV, Poprawił i uzupełnił o. Benignus Piotr Deptuła. Klasztor Ojców Cystersów, Kraków- Mogiła, 1988., s. 410-413.

Różaniec jest największą i najpewniejszą bronią przeciw dzisiejszym nieprzyjaciołom całego narodu – Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję – Wizja polskiego proroka Prymasa Augusta Hlonda

Missa-Jasna Góra - kaplica MB_gazetawarszawska.com

 1. Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce Swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi.
 2. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej.
 3. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską.
 4. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny.
 5. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba, spełni swe zadania, będzie znowu Matką Świętych.
 6. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźnie go i Różańcem.
 7. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów.
 8. Zachód, oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie.
 9. Trzeba ufać  i  modlić się.  Jedyna broń, której Polska, używając, odniesie zwycięstwo  –  to Różaniec.   On  tylko uratuje Polskę  od   tych strasznych chwil,  jakimi  możne  narody  będą karane  za swą niewierność względem Boga.   Polska  będzie  pierwsza,  która  dozna  opieki  Matki Bożej. Maryja obroni  świat  od  zagłady  zupełnej (…).  Całym  sercem  wszyscy niech się zwracają  z  prośbą   do   Matki  Najświętszej   o   pomoc   i   opiekę pod  Jej płaszczem.
 10. Nastąpi  wielki  triumf  Serca Matki Bożej,  po  którym  dopiero  zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.
 11. Nie ma dla  Matki Bożej milszej,  a dla ludzi skuteczniejszej modlitwy nad Różaniec.  W  Różańcu  siła Boża przeciw zakusom diabelskim.   Różaniec jest   tarczą  obronną.   Różaniec   jest   największą  i  najpewniejszą bronią przeciw dzisiejszym nieprzyjaciołom całego narodu. Cały naród ma uznać szczególną opiekę Matki Bożej nad Polską.

___________________________

Wizja dla Polski Prymasa Augusta Hlonda – (“Różaniec”, maj 2003)

Niebiańsko-rzymski i europejski rodowód – kontekst NMP Królowej Polski – ks. Ksawery Wilczyński

xw-regp356a 1Obraz przedstawiający św. Stanisława Kostkę

Objawienie Sługi Bożego o. Juliusza Mancinellego SJ w Neapolu

*****

Matka-Boza_Rokitno_blogmedia24.pl

KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI

                  Obraz Matki Bożej Królowej Polski Ziem Odzyskanych.                     Tytuł dla tego obrazu ustanowiony został dekretem S.B. ks. Prymasa Augusta Hlonda w dniu 19 marca 1947 roku z odpustami 3 maja i 15     sierpnia.

W roku 1989 Królowa Polski z Rokitna została zdegradowana do rangi królowej lokalnej czyli nadano Jej tytuł MB Rokitniańskiej a tytuł Królowej Polski zastąpiono tytułem Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

***

Stan świata – oraz: gdzie są nadzieje dla Polski – Mirosław Dakowski

Reblogged from forumemjot:  [ głos w czasie II spotkań   „Pokolenia  Summorum Pontificum”w Zakroczymiu, 13. 06.’09, wersja poprawiona wygłoszona w Radio Polonia Chicago 22. 06.’09]

Motto:  Okazuje się, że jesteśmy w łapach humanistów  –  Osip  Mandelsztam do żony Nadieżdy (Nadziei) Woroneż, … Czytaj dalej →

Będzie rewolucja w Polsce wymierzona przeciw niesprawiedliwości i obłudzie – Wykorzystamy broń potężniejszą niż atom

Historia Magistra Vitae Est, uczmy się zatem z przykładu innych.  Nie wiadomo, co nas czeka,  ale tak jak mówią ludzie,  chyba  nie zapowiada się dobrze, ale wszystko idzie ku złemu: pogarsza się status rodziny Polskiej, pogarszają się warunki bytowe, co … Czytaj dalej →

Weźmy przykład z Węgrów. Przemiany, które podziwiamy w ich ojczyźnie nie wydarzyły się same z siebie.

Oni je sobie wymodlili.

Jako naród Węgrzy mogą być dumni ze swojej tysiącletniej historii, tradycji królów wiernych Bogu, stających do walki w obronie chrześcijaństwa.

Tak jak Polonia Semper Fidelis, tak i Węgrzy trwali wierni chrześcijaństwu, mieli władców męczenników za wiarę i świętych.

W czasach komunizmu mieli wielkiego prymasa, który za swoje „Non possumus” został wygnany z kraju. Kardynał Józef Mindszenty w latach czterdziestych wiedział, że jego naród oddany w szpony bolszewizmu czeka upadek i powolna zagłada.

Wtedy napisał, że

Węgry będą uratowane przez Różaniec.  — Jeśli choć 10% narodu będzie codziennie odmawiać różaniec za Ojczyznę, ratunek przyjdzie z pewnością.

Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry, — podobnie jak Polska — staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.

Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.

Obliczono, że potrzeba dwóch milionów Węgrów, którzy zadeklarują, że codziennie modlą się za ojczyznę na różańcu. Rozpoczęto zachęcanie wiernych oraz liczenie. Nie było łatwo. Początkowo zgłosiło się ok. 200 tys. osób. Bardzo długo nie można było osiągnąć podwojenia tej liczby. Sprawa wyglądała na beznadziejną.

Potem nieoczekiwanie nastąpił szybki wzrost. Kiedy ilość modlących się przekroczyła milion, zabłysła nadzieja: damy radę.

Cztery lata trwało osiągnięcie stanu, żeby 10% społeczeństwa modliło się co dziennie za ojczyznę.

Dwa miliony Węgrów przystąpiło do Krucjaty Różańcowej w Intencji Ojczyzny.

Cud nie dał na siebie długo czekać. Jego skutki od roku z zazdrością podziwiamy.

Parlament Węgier przyjął nową konstytucję, która uznaje rolę chrześcijaństwa za „kluczową dla podtrzymania narodu”, a jej preambuła zaczyna się od słów modlitwy: —  „Boże, pobłogosław Węgrów!”.

Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu.

Węgrzy tak właśnie wybrali.

Rok temu sądziliśmy, że to Katastrofa Smoleńska skłoniła Węgrów, aby w wyborach odsunęli socjalistów od władzy. Nie łudźmy się.

W pewien niewielki sposób mogło to zaważyć, ale prawdziwą przyczyną jest przeoranie moralne narodu i nawrócenie dokonane dzięki Krucjacie Różańcowej.

W maju ulicami stolicy Węgier przeszła piesza pielgrzymka Żywego Różańca. Jej celem było opasanie stolicy różańcem. Myślą przewodnią tego wydarzenia były słowa Psalmu 122

— „Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach!”.

Inicjatorzy tej akcji doskonale zdawali sobie sprawę, Kto jest źródłem „bezpieczeństwa pałaców”.

http://kosciol.wiara.pl/doc/890962.Dobrze-nam-tak

Przekazanie prezydencji połączone było z Narodową Pielgrzymką Dziękczynną Węgrów na Jasną Górę pod hasłem:

— „Dziękujemy Maryi, Wielkiej Pani Węgier i Królowej Polski”.

Ponad tysiąc osób przybyło, aby uroczyście złożyć jako wotum wdzięczności Matce Bożej ryngraf z węgierskim godłem.

Głównym patronem tego przedsięwzięcia jest dr László Kövér, — przewodniczący Parlamentu Republiki Węgierskiej.

Pielgrzymów prowadzili biskupi węgierscy — János Székely z archidiecezji Ostrzyhom-Budapeszt, József Tamás z archidiecezji Alba Julia w Siedmiogrodzie w Rumunii i Antal Majnek z diecezji Mukaczewo na Zakarpaciu na Ukrainie — oraz ks. Botond Bátor, węgierski prowincjał zakonu paulinów.

http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=38249&s=opoka

Ta czterodniowa pielgrzymka pokazuje, że podczas węgierskiej prezydencji z powodzeniem współdziałały organa państwa i Kościoła.

Polska musi pójść w ślady Węgier.

Nam również Kardynał August Hlond przepowiedział, a Kardynał Stefan Wyszyński potwierdził, że:

— „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. (…)

Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem.”

Codziennie módlmy się Różańcem – Apel Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy do wierzącego Narodu polskiego

Apel Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy do wierzącego Narodu polskiego. 

Ten na wskroś bolesny fakt agresji na Świętość Narodu skłania nie tylko do serdecznej ekspiacji, ale równocześnie pobudza do bardzo poważnej refleksji.

W świetle napaści na Święty Wizerunek Jasnogórskiej Matki Kościoła … Czytaj dalej →

Będzie rewolucja w Polsce wymierzona przeciw niesprawiedliwości i obłudzie – Wykorzystamy broń potężniejszą niż atom

Historia Magistra Vitae Est, uczmy się zatem z przykładu innych. Nie wiadomo, co nas czeka, ale tak jak mówią ludzie, chyba nie zapowiada się dobrze, ale wszystko idzie ku złemu: pogarsza się status rodziny Polskiej, pogarszają się warunki bytowe, co … Czytaj dalej →

Ks. Jerzy Popiełuszko – Duchowy Testament: Rozważania z Bydgoszczy 19.10.1984 r.

Do Bydgoszczy ksiądz Jerzy przyjechał z Waldemarem Chrostowskim po południu 19 października. O godzinie 18.00 odprawił nabożeństwo różańcowe w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników.

Wypowiedział tu publicznie swe ostatnie słowa. Nikt nie przypuszczał wtedy, że za chwilę zostanie porwany i … Czytaj dalej →

Różaniec: List ks. Jerzego Popiełuszki z wojska

Przyszedł polityczny, kazał zdjąć różaniec” Wspólną modlitwę praktykuje my w dalszym ciągu, wspólny różaniec, wieczorna modlitwa, w piątek droga krzyżowa – a w święta recytowana Msza święta. Można powiedzieć, że już nie przeszkadzają tak w modlitwie, chociaż może to być tylko … Czytaj dalej →

Różaniec na szaniec – Marcin Jakimowicz, Franciszek Kucharczak

 • Dlaczego nawała turecka niespodziewanie załamała się pod Lepanto?
 • Dlaczego Maryja objawiła się w malutkiej wiosce, która nosi imię córki Mahometa?
 • Dlaczego Armia Czerwona wycofała się z Austrii?
 • Jakie tajemnice kryją tajemnice różańcowe?
 • Modlitwa o zwycięstwo Matka Boża Różańcowa Sprawdzona broń … Czytaj dalej →

KORONKA do Matki Boskiej Częstochowskiej

Koronka ta w czasie ostatniej wojny bardzo była rozpowszechniona; odmawiało ja tysiące Polaków po schronach, lasach, nawet po obozach koncent-racyjnych.

Wielu z nich doznało nadzwyczajnej opieki Najświętszej Maryi Panny. Odmawia się ją na zwykłym różańcu złożonym z 5 dziesiątków. Na … Czytaj dalej →

BOGURODZICA – Pieśń i Historia

AVE  REGINA  MARYJA!! “BOGURODZICA”

 1) Bogurodzica, Dziewica, Bogiem slawienna Maryja! Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja, Zisci nam, spusci nam, Kyrie elejson. 2) Twego dziela Krzciciela, Bozycze, Uslysz glosy, napeln mysli czlowiecze, Slysz modlitwe, jaz nosimy, A dac raczy, jegoz … Czytaj dalej →

Przywrócić Bogurodzicę – Jacek Kędzierski

Ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, własność ppor. Lucjana Minkiewicza “Wiktora”. Emblemat ten był bardzo często noszony przez żołnierzy V i VI Brygady Wileńskiej AK.

W latach 1944-56 różnego typu ryngrafy, były chętnie używanym przez żołnierzy formacji antykomunistycznych, dodatkowym elementem … Czytaj dalej →

Zwycięstwo przyszło i przyjdzie przez Maryję! – Zwycięstwa Maryi potwierdzone historycznie

MARYJA RATUJE POD LEPANTO Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja różańcowa dała nam zwycięstwo – napisali sami Wenecjanie na ścianie kaplicy zbudowanej jako wotum dziękczynne … Czytaj dalej →

Pomóżmy Ojczyźnie!

Jesteśmy narodem Maryjnym. Matka Boża odbiera cześć w licznych obrazach. Odnoszący się do Maryi tytuł „Królowej Polski” rozpowszechniony został w XVII stuleciu, po cudownej obronie Jasnej Góry, którą wiązano ściśle ze wstawiennictwem Matki Najświętszej. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan … Czytaj dalej →

BURZYCIELE [Kościoła] – Wyjątki z wizji prorockich Bł. Anny Katarzyny Emmerich

“Widziałam, jak pomoc przyszła w chwili największego niebezpieczeństwa” Błogosławiona  Anna  Katarzyna Emmerich  –  mistyczka  i  stygmatyczka —      

” TAJEMNICA BEZBOŻNOŚCI” 

—  Widziałam   różne części ziemi.   — Mój przewodnik wskazał mi Europę  i pokazując mi piaszczyste miejsce, wyrzekł te znaczące słowa: —  «Oto wrogie Prusy». PokazałCzytaj dalej →

Anna Katarzyna Emmerich o “nowym kościele” – Ptrick Henry Omlor

Anna Katarzyna Emmerich (1774-1824), świętobliwa niemiecka mistyczka, miała wizje i mistyczne doznania, w których widziała narodziny tego co nazywa “mrocznym kościołem” oraz “czarnym, fałszerskim kościołem”.

Słowo fałszerski — przywodzi na myśl coś więcej niż samo pojęcie fałszu (zawsze istniały fałszywe kościoły … Czytaj dalej →

8 maja 1610 r. NMP osobiście ogłosiła się Królową Polski w Krakowie – w Katedrze, przy relikwiach św. Stanisław bpa głównego patrona naszej Ojczyzny.

Owe wydarzenie ma swój kontekst historycznie międzynarodowy, a przedewszystkim związany ze Stolicą Apostolską, z Rzymem.

Tak wstęp, jak i później nieustanne  pogłębianie, do Cudu n/Wisłą 1920 r. włącznie. Najpierw to, że Maryja Wniebowzięta wzięła do nieba św. Stanisława Kostkę właśnie … Czytaj dalej →

Polska jest monarchią! – Jerzy Wolak

 Polska jest Narodem Wybranym Najświętszej Maryi Panny – orzekł siedemdziesiąt lat temu prymas Polski, kardynał August Hlond. Od z górą trzech i pół stuleci nasza ojczyzna stanowi dominium Królowej Anielskiej. Nawet w dzisiejszych, potwornie … Czytaj dalej →

Wizja Prymasa Augusta Hlonda

Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. Polska … Czytaj dalej →

Codziennie módlmy się Różańcem – Apel Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy do wierzącego Narodu polskiego

Apel Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy do wierzącego Narodu polskiego Ten na wskroś bolesny fakt agresji na Świętość Narodu skłania nie tylko do serdecznej ekspiacji, ale równocześnie pobudza do bardzo poważnej refleksji. W świetle napaści na Święty Wizerunek Jasnogórskiej Matki Kościoła … Czytaj dalej →

Autentyczny cud nad Wisłą – Tomasz P. Terlikowski

To Matka Pana uchroniła Warszawę i Polskę przed bolszewicką nawałą w roku 1920. 15 sierpnia rzeczywiście wydarzył się cud nad Wisłą. Na niebie pojawiła się Matka Pana w znaku Patronki Warszawy. W nocy z 14 na 15 sierpnia dokonuje się … Czytaj dalej →

Orędzia z Siekierek z lat 1943-1949

Informacja: czcionką koloru czarnego zapisano słowa Matki Bożej, natomiast czcionką koloru niebieskiego wyróżniono słowa Pana Jezusa 12-letnia

Władzia Papis w czasie objawienia 26 maja 1943: 

— Zapal lampkę. Przynieś różaniec.

27 maja 1943: 

— Śpiewajcie i módlcie się do Mnie tu. TerazCzytaj dalej →

Objawienie w Siekierkach 3 maja 1943 r – wywiad z Władysławą Papis z domu Fronczak – wizjonerką

Władysława   Papis (z domu Fronczak)  pierwsze objawienie miała 3 maja 1943 roku. Od tego momentu do 1949 roku doznała wielu objawień Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa, zawsze w tym samym miejscu – w sadzie pod wiśnią przy ul. Gościniec. Teraz … Czytaj dalej →

Jest mi bardzo przykro, że Patronka Stolicy – Matka Łaskawa, znana praktycznie od 1920 roku, nie jest kochana i publicznie czczona – ks. prof. Czesław Bartnik

Rok 1920 Cud nad Wisłą – W 1920 roku pomimo przygnębiającej atmosfery, poczucia zbliżającej się nieuchronnie  klęski, cały Naród, nie tylko Warsza- wa, solidarnie mobilizował siły duchowe.

Ojczyzna została oficjalnie zawierzona Sercu Jezusowemu (19.06.1920 r.) z udziałem  Naczelnika Państwa

i … Czytaj dalej →

Teologia narodu – ANEKS: Chrześcijańska historia Polski

W niniejszym artykule chciałbym, abyśmy pochylili się nad problematyką narodu.  

Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: — czym jest naród i jaką rolę odgrywa w planie Bożym?

To pomoże nam zrozumieć, dlaczego Pan Jezus zażądał dokonania Intronizacji właśnie w narodzie – w … Czytaj dalej →

Walka Najświętszej Panny

Przez ostatnie 2000 lat, Najświętsza Panna przychodziła do ludzkości – do Kościoła katolickiego i do wszystkich chrześcijan – atakowanej zarówno duchowo jak i fizycznie.

Jej wezwanie do włączenia się w walkę z mocami Ciemności poprzez modlitwę różańcową podejmowali pokorni posłańcy, … Czytaj dalej →

Kto się boi Królowej Polski? Na drogach i bezdrożach Maryjnego wybraństwa – Krzysztof Zagozda

” Na tę chwilę zapamiętajmy jedno: — nasz kraj został warunkowo wybrany przez Niebo do zapoczątkowania trudnych do zdefiniowania wydarzeń eschatologicznych.

Warunek został postawiony jasno. Polska musi pozostać wierna Chrystusowi! I ta właśnie obietnica przekazana nam za pośrednic- twem – świętej już Czytaj dalej →

Kto się boi Królowej Polski? (cz. 2.) – Krzysztof Zagozda

Kiedy hymn śpiewano (…) zdarzył się nadzwyczajny wypadek znamionujący niejako przepowiednie przyszłości Polski:—  jedna świeca po prawej stronie sama przez się zgasła (wszyscy to zaraz spostrzegli i postrach wszystkich ogarnął)…

Ziemia przez Matkę wybrana A skoro wilkom przychodzącym w owczych … Czytaj dalej →

Stan świata – oraz: gdzie są nadzieje dla Polski – Mirosław Dakowski

Reblogged from forumemjot: [ głos w czasie II spotkań „Pokolenia Summorum Pontificum”w Zakroczymiu, 13. 06.’09, — wersja poprawiona wygłoszona w Radio Polonia Chicago 22. 06.’09]

Motto:  —  Okazuje się, że jesteśmy w łapach humanistów Osip Mandelsztam do żony Nadieżdy (Nadziei) Woroneż,Czytaj dalej →

Każdy naród musi mieć ambicje i nadzieje! – Prymas kard. Stefan Wyszyński

Naród polski zawsze krzepił się tymi nadziejami, czerpiąc z przykładów Chrystusa i Jego Matki, ukazując wielkich Polaków, którzy ożywieni chrześcijańskim duchem ofiary umieli oddać życie za prawa ojczyste, za ołtarze … Czytaj dalej →

Kazanie ks. Dawida Wierzyckiego wygłoszone w niedzielę 11.11.2012 r

Kazanie zostało wygłoszone w niedzielę 11.11.2012 r. w Przeoracie w Warszawie na Mszy św. o godz 8.30.

—  Drodzy   wierni, w dzisiejszym kazaniu pozwolę sobie odbiec trochę od tematu dzisiejszej epistoły i Ewangelii. Nie chcę jednak wchodzić tu w polemikę, czy kazanie

Czytaj dalej →

“Warszawska Ósemka Różańcowa” – Chciały modlitwą ocalić Warszawę – Maria Okońska wielka czcicielka Matki Bożej Jasnogórskiej,

Królowo Polski módl się za nami_wobroniewiaryitradycji.wordpress.comMaria Okońska to wielka czcicielka Matki Bożej Jasnogórskiej, która przez całe swoje piękne życie jest wyjątkowym narzędziem w rękach Pana Boga.

Gdy rozpoczęła się II wojna światowa, Maria Okońska miała 19 lat. Od 1941 r. prowadziła konspiracyjną pracę wśród młodzieży.

Swoim oddziaływaniem objęła kilkaset dziewcząt, uważając, że walczyć o wolność Polski i budować nową Polskę – to znaczy wychowywać siebie i innych. Ta młoda dziewczyna widziała świętość jako wyjątkową szansę dla człowieka.

I to przekonanie chciała przekazać innym młodym ludziom, którzy po zakończeniu wojny mieli budować wolną Polskę.

PRÓBY ZBURZENIA JASNEJ GÓRY – 1939.

Miesięcznik sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej „Jasna Góra” nr 2/84 zamieścił relację Kazimierza Hektora z Wrocławia – Pawłowic na temat niezwykłych okoliczności obrony Jasnej Góry w dniu 1 i 2 września 1939 r.

Prezentujemy ten tekst w całości… Nad położeniem jasnogórskiego

Czytaj dalej →

W cieniu swastyki – Jasna Góra w latach 1939 – 1945

Kolejną ciężką próbę przeszła Jasna Góra w latach 1939 – 1945. Pod nieustannym nadzorem okupanta, stale zagrożona, pozostawała mimo wszystko ostoją duchową Polski walczącej i cierpiącej.

Tu udzielano bezpośredniego wsparcia ludziom, wielu ratując życie. Niemieckie warty na murach klasztoru jasnogórskiego … Czytaj dalej →

N.M.P. Częstochowska – 26 sierpnia

Drodzy Wierni! W dzisiejszej uroczystości Najśw. Maryi Panny, Matki Bożej Częstochowskiej, dziękujemy Panu Bogu za to, że zesłał na świat Maryję, tę błogosławioną niewiastę, którą obiecał jeszcze w raju; której świat z pragnieniem wyczekiwał przez tysięcy lat; która przez swego … Czytaj dalej →

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej przez świat w obronie życia – Rajd Katyński 20.07.2012.

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej przez świat w obronie życia Wpisał: Rajd Katyński    20.07.2012. Motocykliści, uczestnicy Rajdów Katyńskich ! UWAGA!!! NIEZWYKŁE WYDARZENIE!!!

NMP ogłosiła się Królową Polski – Ks. Ksawery Wilczyński

„Szczęśliwe Narody, które taką mają historię jak Polska, szczęśliwszego od Was nie widzę Państwa,   — gdyż Wam jedynym zechciała być Królową Maryja, —  a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne

– obyście to tylko zrozumieli sami” (z akt zakonu Marianów … Czytaj dalej →

50-ta rocznica ogłoszenia przez papieża, na wniosek Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, Najświętszej Maryi Panny Główną Patronką Polski.

Pielgrzymka-Marsz Patriotów 3 maja 2012 r. 3 maja 2012 r., w 50. rocznicę ogłoszenia   Najświętszej   Maryi,   Królowej  Polski, główną patronką Polski, — zgromadzimy się wszyscy o godzinie 10:00 w Parku Traugutta  i wyruszymy w pielgrzymce przez Warszawę. Przejdziemy w religijno-patriotycznym skupieniu, … Czytaj dalej →

MATCZYNE KRÓLOWANIE

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo…

Jakże często śpiewamy podobne pieśni, nie zastanawiając się nawet, co oznacza sam tytuł „Królowa Polski”, — ile zawiera odcieni i od jak dawna przypisywany jest Matce Bożej.

I choć … Czytaj dalej →

Niepokalana pocieszycielką ludu polskiego

Frater |Rycerz Niepokalanej – Grudzień 12 (12) 1922, s. 235 |

Było to w Boleszynie, we wiosce leżącej na południe od Lubawy, w województwie Chełmińskiem,  skropionem obficie łzami i krwią ludu naszego, uciskanego ongiś przez wiarołomnych Krzyżaków.

Już późno wieczorem. … Czytaj dalej →

Moc różańca – Józef Klimurczyk OP

Można śmiało powiedzieć, że członkowie bractw różańcowych byli grupą najbardziej prężną i najbardziej widoczną w Kościele japońskim.

Wielu z nich ryzykowało życie i życie dla Chrystusa i Maryi oddało, wyznając publicznie swoją wiarę.

Wielki wpływ na rozwój dzieła misyjnego dominikanów w XVI i XVII wieku miały na … Czytaj dalej →

Różaniec ratunkiem w czasie grabieży

Pocieszycielka utrapionych – Podczas wojen W czasie wielkiej wojny światowej (1914 – 1918 r.) działy się różne rzeczy.

Pozostające rozbitki którejkolwiek armii opuszczały szeregi bojowe i uciekając w nieładzie, dopuszczały się grabieży dworów, klasztorów, kościołów a nawet i domów prywatnych. … Czytaj dalej →

Różaniec na szaniec – Marcin Jakimowicz, Franciszek Kucharczak

Dlaczego nawała turecka niespodziewanie załamała się pod Lepanto? Dlaczego Maryja objawiła się w malutkiej wiosce, która nosi imię córki Mahometa? Dlaczego Armia Czerwona wycofała się z Austrii? Jakie tajemnice kryją Tajemnice Różańcowe?

Modlitwa o zwycięstwo Matka Boża Różańcowa   — Sprawdzona broń … Czytaj dalej →

Pius XI: “Chociaż tak liczne grożą nam niebezpieczeństwa…”

Różaniec powinien być w codziennym użyciu. To naprawdę najbardziej podstawowe, ale i jedno z najskuteczniejszych narzędzi w naszej codziennej walce.

— O jego sile i znaczeniu przypominali nieraz papieże.

Dziś przypominamy fragment encykliki Pisa XI Ingravescentibus malis. A Różaniec. którego moc … Czytaj dalej →

ŚWIĘTY PIUS V – SOBÓR TRYDENCKI I ZWYCIĘSTWO POD LEPANTO

Urodził się 17 I 1504 r. w miejscowości Bosco koło Aleksandrii w północnej Italii.  — Jego rodzice, Paweł Ghislieri i Dominika Augeria,  — nadali synowi na chrzcie imię św. Michała Archanioła.

Rodzice Michała byli bardzo ubodzy i nie stać ich było na … Czytaj dalej →

ZIELONE ŚWIĄTKI – wg Katarzyny Emmerich

W wigilię Zielonych Świąt przystrojono wspaniale całą salę wieczernika zielonymi drzewkami, a w gałęzie powstawiano wazony z kwiatami; zielone girlandy przyozdabiały salę od jednej ściany do drugiej.

Poodsuwano ruchome ściany, oddzielające sale boczne i przedsionek i zamknięto tylko bramę, wiodącą … Czytaj dalej →

_______________________________________

Różaniec-Biblia_pl.123rf.com

RÓŻANIEC NA SZANIEC !!!

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.