Msza Rzymska – 62 powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na nową mszę

Msza Święta_rorate-caeli.blogspot.com

Medytacja o Najświętszej Ofierze Mszy Świętej (Wersja oryginalna )

———————————————————————————————————

Deklaracja doktrynalna – KATOLICKIEGO PRZYMIERZA BISKUPÓW — którzy czytają tę deklarację, — aby ją rozpowszechniali…

†††

Msza Święta – 62 powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na nową mszę

Nowy ryt Mszy:

 • sfabrykowany w 1969 roku (stanowiący eksperyment)
 • w oczywisty sposób jest posiłkiem (stół)
 • skoncentrowany na człowieku (nieokreślona struktura zachęcająca do nadużyć)
 • na poły protestancki (brak czterech głównych przymiotów)
 • sklecony (dla uzyskania aprobaty sześciu protestantów)
 • jałowy (puste seminaria i kościoły, olbrzymie błędy)
 • eksperyment, który się nie powiódł

Msza Święta Wszechczasów:

 • 2000 lat czcigodnej tradycji (wypróbowana i prawdziwa)
 • w oczywisty sposób jest Ofiarą (ołtarz i kapłan)
 • skierowana ku Bogu (określona struktura pomagająca oddawać cześć)
 • całkowicie katolicka (Jedna, Święta, Powszechna, Apostolska)
 • skodyfikowana na Soborze Trydenckim (przez Świętego papieża Piusa V)
 • owocna (mrowie świętych, męczenników i powołań)
 • nigdy formalnie niewycofana przez Kościół

Czytaj dalej →

Pius V – Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy Świętej

—————————————————————————————————————

Missale Romanum 1915

Bulla Quo primum tempore św. Piusa V —  Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V z 14 lipca 1570 r.

————————————

Msza Święta Trydencka – Św. Pius V, bulla Quo primum tempore

Msza Św. Franciszk._chiesa.espresso.repubblica.it1.Foto/chiesa.espresso.repubblica.it1.

„Na mocy treści niniejszego aktu i mocą Naszej Apostolskiej władzy, przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy świętej w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie można posługiwać się tym Mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać.

Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny, lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania Mszy świętej w inny sposób, niż przez Nas polecono.

Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego Mszału; — a niniejsza Konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna, i będzie mieć moc prawną”

Św. Pius V, bulla Quo primum tempore – Rzym 14.07.1570.

Dlaczego tradycyjna Msza Łacińska?

Msza Św. - padre-pio_remnantnewspaper.comTylko Msza Święta Ojca Pio  —  Ofiara zawsze ta sama

—————————————-

Uderzające podobieństwo REFORM PAWŁA VI DO REFORMY ANGLIKAŃSKIEJ 1549 ROKU

Msza_wieden1683.pl_.600px

Obowiązek bronienia Mszy jest honorem i łaską. Zdobądźcie się na odwagę!

Liturgia Rzymska – Caeremoniale Romanum

Reforma liturgii? Nie, destrukcja!

Reforma liturgii? Nie, destrukcja!Jakie są faktyczne owoce „reformy” liturgicznej przeprowadzonej po ostatnim soborze?

Jakie były przyczyny i faktyczne skutki zmian wprowadzonych w liturgii w ciągu ostatnich dekad?

Na te i na inne pytania odpowiedzi udziela włoski kapłan, autor pracy  —  „The Destruction of The Roman Rite”.

Już kardynał Ratzinger wskazywał, że tekst liturgii zaproponowany i przyjęty po ostatnim soborze został „sfabrykowany” i jest „fałszerstwem”.  Z kolei liturgista ks. Klaus Gamber nazywał zmiany wprowadzone w liturgii „rakiem”.

Autor  „The Destruction of The Roman Rite”  wskazuje  na  pięć  zasadniczych wad  obciążających  Novus Ordo Missae.

Po  pierwsze,  nowa  liturgia  wypacza  obraz  wiary.  Msza św.  przedstawiana jest jako posiłek, Osoba i Bóstwo Chrystusa są zaciemniane; kwestie grzechu, Sądu Ostatecznego, naśladowania Chrystusa i ascetyki są w treściach liturgii marginalizowane.

—  „Wiara   nie   jest   już przedstawiana jako ostateczna prawda,  a  życie wiary jako duchowa walka z siłami ciemności, jako kwestia wiecznego życia i wiecznej śmierci.

Czytaj dalej →

Święty ojciec Pio przeciwny reformie liturgii

ojcie_pio_i_trydent

  „Nie   wolno   nam   się wynaturzyć,   nie   wolno   nam   się  wynaturzyć! Na   Sądzie   Bożym   św.   Franciszek   nie   pozna   swoich   synów!”.

Ojciec Pio był wzorem czci i poddania się swym duchownym i kościelnym przełożonym, szczególnie w okresie jego prześladowania.

—  Mimo   to  nie mógł milczeć wobec wypaczeń zgubnych dla Kościoła.

Jeszcze przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II, —  w lutym 1965 r.,

—  pewien człowiek poinformował go, —  że wkrótce Ojciec Pio będzie miał odprawiać Mszę św. zgodnie z nowym rytem, ad experimentum, w języku narodowym,  — zgodnie z wytycznymi soborowej komisji liturgicznej mającymi na celu odpowiedzenie na potrzeby współczesnego człowieka.

Natychmiast,  — zanim jeszcze ujrzał tekst nowego rytu Mszy, —  napisał do Pawła VI prośbę o dyspensę od tego liturgicznego eksperymentu oraz o umożliwienie mu kontynuowania odprawiania Mszy św. Piusa V.

Gdy kardynał Bacci odwiedził go przywożąc odpowiednią zgodę, —  Ojciec Pio pozwolił   sobie  na wyrażenie skargi w obecności wysłannika papieskiego:

—  „Na miłość Boską, szybko zakończcie ten Sobór!”.

———————————————————————————————————————————————————

Św. Ojciec Pio – Obrońca Mszy Trydenckiej, antymodernista

Nie miał nic wspólnego z  „posoborowym”  duchem  „odnowy” w  Kościele.  Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne.

Ostro krytykował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów współczesnego świata (aggiornamento). — Wymagał surowej obyczajowości.

W głębokiej duchowości świętego Ojca Pio (1887-1968) nie było krzty popularne go dzisiaj charyzmatyzmu na modłę Odnowy w Duchu Świętym, Taize, czy też innych wspólnot zapożyczonych z protestantyzmu lub judaizmu.

Niektórzy mówią,  że  osoba  Padre Pio zamyka,  aż do dzisiejszego dnia,  czas wielkich świętych Kościoła katolickiego.

Warto przypomnieć jego życie i miłość do Mszy świętej, którą uwolnił na nowo Benedykt XVI w Mottu ProprioSummorum Pontificum”, które z kolei weszło w życie 14 września tego roku.

Padre Pio z książek

Skromny kapucyński zakonnik przeszedł do historii głównie dzięki nadprzyrodzonym znakom i cudom, które towarzyszyły jego życiu.  Nic w tym dziwne-go.

Jednak nie każdy jest chętny lub gotowy, aby odkrywać u o. Pio istotę jego  życia, którą było zupełne duchowe zjednoczenie z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem oraz głęboka świadomość małości człowieka i wielkości Stwórcy.

„Bóg zerwał zasłonę (…) widzę siebie tak oszpeconego, że nawet moje odzienie odczuwa odrazę z powodu mego brudu”  –   pisał zakonnik.

Lektura czterech tomów jego dzienników duchowych, dostarcza nam obraz świata wewnętrznego, który pełen był walki, wysiłków wiary, czarnych nocy ducha, dylematów… pisze to stygmatyk, wizjoner, człowiek,  który miał dar bilokacji, a nawet wskrzeszania zmarłych!

Zwolennik Mszy Trydenckiej

W trakcie trwania obrad Soboru Watykańskiego II, w lutym 1965 roku, poinformowano o. Pio,  że  będzie  odprawiać Mszę Świętą zgodnie z nowym rytem ad experimentum,   w  języku  narodowym,  z  wytycznymi  soborowej  komisji liturgicznej  mającymi  na  celu  odpowiedzenie  na  potrzeby   współczesnego człowieka.

O. Pio nie zapłonął wizją „reformowania” Mszy,  która wydała tylu świętych. Nie widział też być może potrzeby „dostrajania”  do nowych czasów kanonizowanego przez św. Piusa V rytu mszalnego.

Zanim  jeszcze  zobaczył  tekst  rytuału  nowej  Mszy (!!!),  napisał  do papieża Pawła VI  prośbę o dyspensę od  tego liturgicznego eksperymentu.  Odpowiednią zgodę przywiózł mu osobiście Antoni kardynał Bacci.

O. Pio pozwolił sobie wtedy na mocne słowa skierowane w stronę papieskiego wysłannika:

„Na miłość boską, szybko zakończcie ten Sobór!”.

Kardynał Bacci doskonale rozumiał słowa zakonnika oraz jego troskę o zachowanie starej Mszy.

Ten  właśnie  purpurant  wraz  z  Alfredo kardynałem Ottavianim  (prefektem Świętego Oficjum)  napisali szczegółową  analizę  proponowanej  Mszy,  która według  nich  przeciwstawiała  się  definicji  Mszy  ustanowionej  przez   sobór  Trydencki  oraz  cechowała  się  ewidentnym  sprotestantyzowaniem Najświętszej Ofiary.

Również duża część ojców soborowych na czele z abp Marcelem Lefebvre  myślała podobnie.

Mało  tego,  nowy  ryt  został odrzucony w tajnym głosowaniu  przez  większość biskupów.

Czytaj dalej →

45 Rocznica Narodzin dla Nieba Św. Ojca Pio – 23 września 2013

Przez 50 lat swego życia nosił na swym ciele Rany Chrystusa. Ojciec Pio miał wielkie umiłowanie  do  Eucharystii,  którą  celebrował  z  wielkim oddaniem, podczas  przeistoczenie  jednoczył  się  z  cierpiącym  Chrystusem.

Ojciec Pio stale odczuwał nienasycony głód i pragnienie spożywania Eucha- rystii.  Zachęcał  do  codziennej  Komunii  Św.  i opłakiwał niedbalstwo oraz obojętność ludzi wobec Eucharystii.

Miałbym wiele rzeczy do powiedzenia, lecz brakuje mi słów; powiem tylko tyle, że uderzenia mojego serca stają się mocniejsze,  gdy przebywam z Jezusem w Eucharystii.

Nieraz wydaje mi się, że serce chciałoby mi  wy skoczyć z piersi.  Gdy jestem  przy ołtarzu,  czuję niekiedy dziwny ogień, który wypełnia całą moją osobę, niestety,  nie jestem  w  stanie opisać go słowami”

Słowa Św.Ojca Pio

Msza Święta Ojca Pio – zdjęcia archiwalne

Msza Święta Ojca Pio – świadectwa

Ojciec Pio święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Benewencie 10 sierpnia 1910 r. Tak napisał na swoim obrazku prymicyjnym:

“Jezu, moje pragnienie  i  życie moje,  kiedy  dziś  drżący  Cię  unoszę  w tajemnicy miłości, spraw, abym był dla świata drogą, prawdą, życiem, a dla Ciebie świętym kapłanem, ofiarą doskonałą”.

Kiedy Ojciec Pio odprawiał Mszę św., wszyscy czuli, że prawdziwie z Chrystusem przeżywa mękę i przybicie do krzyża.  W prywatnym objawieniu tak Pan Jezus o nim mówił:

“Posiada  moją  władzę,  ponieważ  Ja,  Jezus,  żyję w nim…  Jego  gesty, słowa,  spojrzenie dokonują więcej niż przemowa wielkiego mówcy.  Ja nadaję wartość temu wszystkiemu, co z niego wychodzi.

Jest  arcydziełem  mojego  miłosierdzia.  Jego  obdarzyłem   wszystkimi darami mojego Ducha. Jest moim doskonałym naśladowcą, moją Hostią, moim ołtarzem, Moją Ofiarą, moim upodobaniem, moją chwałą!”.

O.  Jerzy  Tomziński,  przełożony  generalny  Zgromadzenia  Ojców  Paulinów, uczestniczył we Mszy Świętej odprawianej przez O. Pio.  I wspomina,  że to, co najbardziej wtedy przeżył, to moment konsekracji:

“Ojciec  Pio  zachowywał  się tak,  jakby widział Chrystusa.  Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i patrzył na Hostię. On widział Pana Jezusa,  że cierpi, że umiera.  Widział Go  w  Hostii  –  to  się ujawniło w jego twarzy. To było coś nieprawdopodobnego…

Nie widziałem kapłana celebrującego, ale Mękę Pana Jezusa na Golgocie. Widziałem, Pan Jezus cierpi i umiera, że krew się leje.  Widziałem i przeżywałem, dzięki Ojcu Pio. niebo przy ołtarzu”.

Znana pisarka, Maria Winowska tak opisuje Eucharystię   Ojca Pio  w  książce Prawdziwe oblicze Ojca Pio:

“Twarz jego przeobraża się, gdy stanął u stopni ołtarza.  Nie  trzeba  być mędrcem,  żeby  zrozumieć,  że  znalazł  się  w świecie dla nas  niedostęp- nym.  Nagle pojmuję,  dlaczego  Msza odprawiana przez niego przyciąga tłumy, dlaczego je przykuwa i podbija.

Od  pierwszej  chwili  jesteśmy  raptownie  wciągnięci  w  głąb tajemnicy. Jak niewidomi otaczający widzącego. Jesteśmy bowiem ślepcami,  prze- bywającymi  za  granicami  rzeczywistości.  

Czytaj dalej →

Ostatnia Msza Święta Ojca Pio – cz. 1-2 video – Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku. [I ostatnie dwie I Komunie św., których udzielił…]

Podtrzymywany przez dwóch pomocników, zmuszony do posłuszeństwa starzec, udaje się w kierunku krzyża .

„Biedna ofiara  –  pisze duchowa córka Świętego  Cleonice  Morcaldi  w swoim dzienniku  –  oślepiony przez światła  i  błyski,  ogłuszony  przez dźwięki  i  śpiewy!

Z oczu,  które nie  będą  już na nas spoglądać, płyną wielkie łzy.  Czy  to będzie ostatnia Msza? –  zadawałam sobie pytanie.

Ojciec był nieobecny w pełnym znaczeniu tego słowa. Gdzie była dusza Ojca?  Nie  było  jej z nami.  Nie czuliśmy jego obecności ani jego miłości. Mój Boże, co się dzisiaj dzieje?”.

Tak rozpoczynała się pełna dramatyzmu ostatnia Msza Ojca Pio, dla którego Najświętsza Ofiara była za każdym razem realnym uczestnictwem w wydarzeniach z góry Kalwarii…

Ostatnia Msza Święta Ojca Pio – zdjęcia z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

— “Podtrzymywany przez dwóch pomocników, zmuszony do posłuszeństwa starzec, udaje się w kierunku krzyża. […]

Tak rozpoczynała się pełna dramatyzmu ostatnia Msza Ojca Pio, dla którego Najświętsza Ofiara była za każdym razem realnym uczestnictwem w wydarzeniach z góry Kalwarii. ”

[ Z książki: Alessandro Gnocchi, Mario Palmaro :„Ostatnia Msza Ojca Pio”; Wyd.: Dom Wydawniczy Rafael, 2011] –

A wszystko to po to, aby pokazać wiernym – patrzcie, o. Pio też odprawia Nową Mszę!

Ojciec Pio podczas Soboru krzyczał – co wy chcecie zrobić?!!!

Moderniści mogli pokazywać jak “Ojciec Pio odprawiał Novus Ordo”.

— Został zmuszony do odprawienia przodem do ludzi. — Przeżył to tak ciężko,  do czego  go  zmuszono, że zmarł,  — co potwierdziła to Jego duchowa córka. 

Św. O. Pio, który nie miał nic wspólnego z “posoborowym” duchem “odnowy”  w Kościele  — do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”),  — o co prosił władze Kościelne. — Z  tyłu, za Ojcem Pio znajduje się ołtarz, przy którym zawsze odprawiał Msze Święte. /Zdjęcie poniżej/

Judaizacja nowego rytu Mszy – ks. prof. Michał Poradowski

Ofiara Mszy_intencjemszalne.blogspot.comJudaizacja Chrześcijaństwa polega przede wszystkim na wyeliminowaniu dogmatu Trójcy Przenajświętszej,

a przynajmniej na jego interpretacji kabalistycznej, a jest to widoczne już w samych początkach Kościoła, i łatwo nam to zrozumieć, gdyż należeli do niego w pierwszych wiekach głównie nawróceni na Chrześcijaństwo żydzi

(w nowej mszy mamy usunięte wszystkie odniesienia do Trójcy świętej za wyjątkiem ostatniego błogosławieństwa, które abp. H.Bugnini również pragnął zupełnie wyeliminować – red.)

(…) Widzimy że już za czasów apostolskich niektórzy żydzi ochrzczeni, być może, że w dobrej wierze, usiłowali judaizować wiarę chrześcijańską- o czym wspominają teksty z Dziejów Apostolskich i z Listów Apostołów, a z biegiem czasów szerzyli najrozmaitsze herezje, z których najbardziej judaistycznymi były arianizm i protestantyzm.

Otóż ostatnio, to jest po Drugim Soborze Watykańskim, być może na skutek zbliżenia i współżycia przez ekumenizm z protestantami, niektóre dogmaty naszej wiary zostały ponownie zaatakowane przez judaizm,

Czytaj dalej →

Msza Święta w encyklice “Mediator Dei” – Wiara Katolicka

W roku 1947 papież Pius XII napisał swą doniosłą encyklikę o liturgii katolickiej “Mediator Dei”. — Potępił w niej występujące już wówczas pewne poglądy i praktyki, jako błędy, jak choćby ołtarz zwrócony frontem ku wiernym, msza w języku miejscowym itp.

Przede wszystkim jednak formułuje tu niepodważalne zasady, na jakich musi się opierać liturgia, by zasługiwać na miano prawdziwie katolickiej.

— Dlatego też liturgia, musi być w zgodzie z katolickimi artykułami wiary, (…) po to by chronić nieskazitelność religii przez Boga objawionej.

Pius XII, Mediator Dei

Liturgia i modlitwa a Wiara Katolicka

Oto więc liturgia musi pozostawać w zgodzie z wiarą katolicką, musi ją wyrażać, w przeciwnym razie zagrożona jest “nieskazitelność religii przez Boga objawionej”,  — zagrożony jest byt założonego przez Chrystusa Kościoła.

W takim właśnie wymiarze poruszamy się, gdy powstaje kwestia głębokich zmian w liturgii:  — oto zagrożone jest trwanie religii katolickiej, gdy obrzęd Kościoła nie wyraża wiary w sposób nieskazitelny.

Czytaj dalej →

Czasy bezczeszczenia Hostii podczas Komunii na rękę. Komunia na rękę jest to świętokradztwo – John Vennari

chaliceIlustracja z  czasopisma  z  1959  dla  księży, [pokazująca układ rąk  podczas  Podniesienia], kiedy  łacińska  Msza  trydencka była normą.

Zwróć uwagę na kciuk i palec wskazujący na każdej ręce: są trzymane razem, nawet przy podniesieniu kielicha. Miało to zapobiec profanacji nawet najmniejszej cząstki Hostii.

To jest podstawą prawdy katolickiej, nauczanej przez Kościół od czasów Apostołów, że nasz Pan Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny w Najświętszej Eucharystii: Ciało, Krew, Dusza i Bóstwo.

Sobór Trydencki zdefiniował dogmatycznie, że nasz Pan Jezus Chrystus jest obecny w każdej cząstce Najświętszego Sakramentu.

Sobór nauczał nieomylnie:

“Jeśli ktoś zaprzecza, że w czcigodnym Sakramencie Eucharystii, obecny jest i nierozdzielny cały Chrystus , pod każdą postacią, niech będzie wyklęty”.

Oznacza to, że  nasz Pan Jezus Chrystus  jest  obecny nawet  w  najmniejszej cząstce  konsekrowanej Hostii, , która  może  spaść na  ziemię.   Dlatego  też szacunek dla Najświętszego Sakramentu wymaga, aby podjąć wszelkie środki ostrożności wobec nawet najmniejszej cząstki Hostii – która narażona jest na profanację w jakikolwiek sposób.

Św. Tomasz z Akwinu nauczał, że

“z czci dla tego Sakramentu, nie może mieć z Nim styczności nic, co nie jest poświęcone”

Tak nauczał. 

“Święte naczynia Ołtarza są konsekrowane do tego świętego celu i także ręce kapłana są konsekrowane przez dotknięcie tego Sakramentu”.

Św. Tomasz powiedział też,  że 

“nie  jest  więc  zgodne z prawem, aby  ktokolwiek inny dotykał Go i nie popełnił profanacji.” (Summa, III, Q. 82. Art. 3)

Prawda o 
 Komunii na rękę – John Vennari

The Truth About 
Communion in the Hand – by  John Vennari: Catholic Family News; Catholic Family News  

“każdy – poza kapłanem – kto dotknie świętą Hostię jest świętokradcą.”

”Z szacunku dla tego Sakramentu, dotyka [Go] tylko to, co jest poświęcone “ – Tomasz z Akwinu W 1931 roku, w eseju o nowym pogaństwie, … Czytaj dalej →

____________________________________

https://forumdlazycia.files.wordpress.com/2013/07/685ea-messaritoambrosianogmg2013.jpg?w=630&h=276

Światowe Dni Młodzieży – Młodzież koncelebruje Mszę z biskupem Mediolanu! –

   Kilka dni temu, tuż przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży doszło do poważnego naruszenia liturgii, w  którym uczestni- czył biskup pomocniczy Mediolanu – Mario Delfini. […]  Jak widać na powyż- szym zdjęciu,  które  obiegło  blogi  tradycjonalistów   na  całym świecie,  mło- dzież podczas jednej z doksologii wraz z  kapłanem wzniosła kielichy z  Najś- więtszą Krwią Chrystusa.  Czytaj dalej →

Msza św. nie jest ucztą

msza2032k1rl1

Szok? Nie, teologiczna prawda.

Msza święta jest bowiem Ofiarą, a nie ucztą.

Jest prawdziwą Ofiarą, bezkrwawą Ofiarą Kalwarii, uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Nie jest ucztą, wspólnotową agapą, bankietem itp. Nie!

Msza święta jest, powtarzam, Ofiarą. Podczas Mszy Jezus ofiaruje się Ojcu za nasze grzechy, jak uczynił to na krzyżu, tylko w sposób bezkrwawy. Na Mszy stajemy pod krzyżem Chrystusa.

Taka jest wiara Kościoła katolickiego.

Czytaj dalej →

Atak na tabernakulum – Fragment książki Mary Bell Martinez: “Podkopywanie fundamentów Kościoła Katolickiego

   W dawnych czasach każdy kościół i kaplica miały swoje Serce, Najświętsze z najświętszych, Tabernakulum, skrzynkę  wyłożoną  od  wewnątrz  jedwabiem, niekiedy pozłacaną, którą  umieszczano  pośrodku  głównego ołtarza.  W  nim zamknięte  na  klucz  w  pięknie  wymodelowanych, często przyozdobionych drogimi kamieniami kielichach, przechowywano pozostałe po Mszy poświę- cone komunikanty.

Należy pamiętać, że dla wierzących katolików te komunikanty to Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej →


linia zielona_zwoje-scrolls.com

13 odpowiedzi na „Msza Rzymska – 62 powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na nową mszę

 1. juniszewski pisze:

  Dziękuję. Wiele zrozumiałem. Boże wybacz mi, gdyż w nieświadomości grzeszyłem.

 2. Na tym Filmie jest Kaplan FSSPX ktury w swojej Parafi zostal wygnany na ulice Niedziela Odprawia SWIETA MSZE na Dworze ulicy spal bo niemail Dachu nad Glowa Schodach przy Kosciele Sw. za to ze Glosil Prawde ZA RZYMSKO KATOLICKI KAPLAN Niepodobalo sie…. Dzis jemu jest dobrze ma Dom…. tu Film…… https://gloria.tv/video/3kWj1gMeqtrQEFrQp8qcSBUDG

 3. Hymnus proelii pro Missa Tridentina !!!

  1.Resurrecta ex ruina
  Versus tabernaculum
  Spiret Missa Tridentina
  Ad firmandum populum.

  Ref.: Lupos ovium in pelle
  Vincimus Rosario.
  Mediatrix, Co-Redemptrix,
  Virgo Dei Genitrix,
  Tu adjuva nos!
  Tu adjuva nos!

  2.Sancte Pater, pastor Sancti,
  Sacrum duc Imperium!
  Gregi da desideranti
  Sacrum ritum veterum!

  3.Re divina celebrata
  Ori nostro sacerdos
  Corpus ex Immaculata
  Det cum eo jungens nos!
  ==========

  1.W stronę Wschodu odprawiana
  Katolicka wśród złych mód
  Msza Trydencka, ukochana
  Wciąż utwierdza wierny lud

  Ref.: My Różańcem zwyciężymy
  W owczych skórach wilków las
  Pośredniczko Łask, Dziewico,
  Maryjo, Bogarodzico,
  Matko, wspieraj nas!
  Matko, wspieraj nas!

  2.Ojcze Święty, swoją ręką
  Prowadź śmiało owce swe
  Daj proszącym Mszę Trydencką
  Ojców naszych świętą Mszę!

  3.Gdy Ofiarę Bóg-Syn złoży
  I w Golgoty cofnie czas
  Ciało Jego w Usta włoży
  Kapłan, łącząc nas z Nim wraz.

  ♥ REFLEKSJA NA DZISIEJSZE CZASY…. ♥

  Na Mszy Świętej od początku
  Kościół śpiewał swą modlitwę;
  Dziś na nowym tym obrządku
  Chce esteta ciąć się brzytwą…

  Wiem, antyczne też zwyczaje
  Święte Ciało brać na rękę:
  Jednak gdy jak chips się staje…
  Cóż, napawa mnie to lękiem

  Zwłaszcza, kiedy za ołtarzem
  Widzę klauna; propozycję
  Mam ja Ojcze – o tym marzę:
  Wskrzesić Świętą Inkwizycję!

  Niechaj sprawdza swym urzędem
  Czy w herezji nie trwa który,
  Czasem bowiem od ich nauk
  Winny dzielić grube mury…

  Niech już będzie, jak chce papież
  Że to use jest, nie ryt nowy
  Lecz gdy ciągle w rączki klapiesz
  Czy to przyjdzie Ci do głowy?

  Lub czy od tych deformacji
  (a Kościoła stan jest marny )
  oraz innych nas uzdrowi
  jeden indult generalny?

  Ojcze, wybacz poufałość,
  Może też zbyt wiele pytam…
  Wciąż Tradycji cenić stałość
  Zdaje się tylko elita!

  Cóż, biskupie, za te znoje
  Usłyszysz, gdy Niebo runie
  Ze słów Mych „ Paś owce moje!”
  której części nie rozumiesz?

  • emjot pisze:

   Komunia Święta nigdy nie była udzielana ‚DO RĄK”; tak jak Chrystus rozdzielał Swoje Ciało przy Ostatniej Wieczerzy – tak później Apostołowie i biskupi…
   Natomiast czym innym była Agape…
   – Chrześcijanie jeszcze raz zbierali się w niedzielę po południu – i
   – cyt. ” Grecy i Afrykańczycy nazywali tę wieczerzę posiłkiem miłości, czyli agapy. Już Pliniusz Młodszy pisał o chrześcijanach, że „zbierają się dla spożycia pokarmu, ale zwykłego i zupełnie niewinnego”. Tertulian pozostawił w Apologetyku barwny opis agapy kontrastującej swą prostotą z wystawnością pogańskich festynów, surowo przez niego osądzanych. Pisał, że instytucję tę stworzyła wielka miłość, jaką chrześcijanie darzą się wzajemnie.” – Chorym i starcom, którzy w wieczerzy nie mogli uczestniczyć – zanoszono do domu.

 4. Polecam Zobaczyc ten tu Film….. Jak zakochałem się w Tridentinie… https://www.youtube.com/watch?v=VqdegG1CM2I&feature=youtu.be

 5. Polecam ta strone jest taka Tabelka po Prawej sa Jezyki i jest tez Polski…..
  https://custos-sancto.blogspot.de/

 6. Szkoda ze niema Tlumacza…. Ciekawe co tu pisze bylo by to po Polsku przetlumaczone o Falszywych Papiezy…. co tu na tej wspanialem stronie za Fotka calkiem na Gorze z Papiezami sa cos o nich.
  https://novusordowatch.org/francis/
  https://novusordowatch.org/benedict-xvi/
  https://novusordowatch.org/john-paul-ii/
  https://novusordowatch.org/john-paul-i/
  https://novusordowatch.org/paul-vi/
  https://novusordowatch.org/john-xxiii/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.