Muzea Watykańskie: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”

Giovanni di Paolo, Chrystus w ogrodzie Getsemane; 1440-45; tempera na desce topolowej, Watykańska Pinakoteka (© Musei Vaticani)

Wielki Piątek, czerpiemy inspirację z „Chrystusa w ogrodzie Getsemane” Giovanniego di Paolo z Pinakoteki Muzeum Watykańskiego.

Czytaj dalej „Muzea Watykańskie: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie””

Watykańska Msza Wieczerzy Pańskiej bez udziału Papieża

Fot. REMO CASILLI/AFP/East News

Bez udziału Papieża Franciszka w Bazylice Watykańskiej sprawowano wielkoczwartkową Mszę Wieczerzy Pańskiej. Liturgii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego. Z powodu obostrzeń pandemicznych zrezygnowano z tradycyjnego gestu obmycia stóp 12 osobom na pamiątkę gestu Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy.

Czytaj dalej „Watykańska Msza Wieczerzy Pańskiej bez udziału Papieża”

Święta Koronka do Męki Pańskiej – Koronka kamedulska

Pexels | CC0

To  bodaj  jedyna koronka,  która powstała z „zazdrości” Pana Jezusa wobec… Matki Bożej. Odmawiania i propagowania wielu koronek zakonnych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zwyczajnie zaniechano. Niekiedy stało się to ze względu na progresywne nurty w Kościele, które postawiły sobie za cel odrzucenie wszelkiej tradycyjnej pobożności. Innym znów powodem stała się dosyć duża popularność łagiewnickiej koronki do Bożego Miłosierdzia.

Czytaj dalej „Święta Koronka do Męki Pańskiej – Koronka kamedulska”

Sanhedryn wydaje wyrok śmierci na Jezusa

HISTORIA BIBLIJNA
MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE
JEZUSA CHRYSTUSA

Sanhedryn wydaje wyrok śmierci na Jezusa

Niektórzy z nich szli do Faryzeuszów i powiedzieli im, co uczynił Jezus. Zebrali tedy najwyżsi kapłani i Faryzeuszowie radę, i mówili: Cóż uczynimy, albowiem ten człowiek wiele cudów czyni? Jeśli Go tak zaniechamy, wszyscy Weń uwierzą: i przyjdą Rzymianie, i wezmą nasze miejsce i naród. A jeden z nich, Kajfasz imieniem, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie, ani myślicie, iż wam jest pożyteczne, żeby jeden człowiek umarł za lud, a nie wszystek naród zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za naród; a nie tylko za naród, ale żeby synów Bożych, którzy byli rozproszeni, zgromadził w jedno. Od onego tedy dnia umyślili, aby Go zabili. Jezus tedy już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł do krainy blisko pustyni, do miasta, które zowią Efrem, i tam mieszkał z uczniami Swymi.

Czytaj dalej „Sanhedryn wydaje wyrok śmierci na Jezusa”

Wielki Czwartek.

Washing of the feet – Capella dei Scrovegni Padua

Pod koniec średniowiecza zmieniono pradawny zwyczaj, by pamiątkę ustanowienia Mszy Świętej, śmierci Pana Jezusa oraz chwalebnego Zmartwychwstania, celebrować w porach, w których te wydarzenia miały miejsce. Pod wpływem ruchu liturgicznego, pod koniec pontyfikatu Piusa XII, obrzędy Triduum poddano reformom, które wprowadzono w życie 16 XI 1955 r.

Czytaj dalej…

Oto błyszczą święte promienie Chrystusowej światłości,

„Oto błyszczą święte promienie Chrystusowej światłości, jawią się czyste pochodnie nieskalanego Ducha, otwierają się niebieskie skarbnice chwały i boskości, głęboka i ciemna noc pochłonięta została przez światło, mglista ciemność utonęła w światłości, a ponury cień śmierci sam został przesłonięty cieniem. Życie rozszerzyło się na wszystkie istoty i wszystkie byty napełniły się wszechogarniającym światłem; Wschód wschodów obejmuje wszystko, i Ten, który istnieje przed Jutrzenką i przed gwiazdami, nieśmiertelny i wspaniały, wielki Chrystus jaśniej od słońca świeci wszystkim bytom.” (1)

Czytaj dalej „Oto błyszczą święte promienie Chrystusowej światłości,”

WIELKI CZWARTEK

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Czytania mszalne

 PIERWSZE CZYTANIE
Przepisy o wieczerzy paschalnej

Czytanie z Księgi Wyjścia

Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak:

Czytaj dalej „WIELKI CZWARTEK”

Bezprecedensowe zalecenia Watykanu dot. Wielkiego Tygodnia – Bergoglio chce przenieść swoją Wielkanoc na wrzesień

Odprawiana zawsze w Wielki Czwartek rano Msza krzyżma świętego może zostać przełożona na późniejszy termin, a podczas wieczornej mszy Wieczerzy Pańskiej tego dnia należy unikać obrzędu umycia nóg – takie są zalecenia Watykanu w związku z epidemią koronawirusa.

Czytaj dalej „Bezprecedensowe zalecenia Watykanu dot. Wielkiego Tygodnia – Bergoglio chce przenieść swoją Wielkanoc na wrzesień”

Wielki Czwartek

Pod koniec średniowiecza zmieniono pradawny zwyczaj, by pamiątkę ustanowienia Mszy Świętej, śmierci Pana Jezusa oraz chwalebnego Zmartwychwstania, celebrować mniej więcej w porach, w których rzeczywiście wydarzenia te miały miejsce. Pod wpływem ruchu liturgicznego, pod koniec pontyfikatu Piusa XII, obrzędy Triduum poddano reformom, które wprowadzono w życie 16 XI 1955 r.

Czytaj dalej „Wielki Czwartek”