Dzień Zaduszny

Lecz oni ciągle przecież żywi,
Nadal wytrwale są wśród nas.
Ich dusze przy nas pozostały,
Tylko ich ciała zabrał czas.

🕯️

 

2 listopada: Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

„Modlitwa zaduszna”

Wieczne odpoczywanie
Racz dać,
Panie,
Wszystkim, którzy umarli
Śmiercią sprawiedliwą.

Jest jesień.
Powiew jak ślepiec błądzi pośród grobów.

Bije godzina spełnionych obietnic.

Na ścieżce leży zwiędła chryzantem,
Którą dłoń nieuważna zgubiła w pośpiechu.

Roman Brandstaetter

Czytaj dalej „2 listopada: Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych”

Co dla nas oznacza Chrystusowe zstąpienie do piekieł?

 „Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych” (Mt 8,22).

Jezus nazwał „umarłymi” tych, którzy nie idą za Nim, a nie tych, trzy leżą na cmentarzach.

Chrystus zstąpił nie do strefy potępienia nieodwracalnego, tylko do czegoś, czego nikt nie umiał nazwać ani sobie za bardzo wyobrazić, ale co dało się odcyfrować z faktów przed i po zmartwychwstaniu Chrystusa, z atrybutów miłosierdzia i sprawiedliwości Boga oraz nielicznych zapisów Biblii.

Czytaj dalej „Co dla nas oznacza Chrystusowe zstąpienie do piekieł?”

O. BRUNON VERCRUYSSE SI: Dzień zaduszny

Chrystus Pan to obiecuje, mówiąc: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Nie tylko przykazanie miłości bliźniego obowiązuje nas do niesienia ratunku duszom zmarłych, ale dobrze zrozumiana miłość samego siebie powinna nas do tego zachęcić. Wielkie stąd spływają na nas korzyści za życia i po śmierci. I w rzeczy samej, niosąc w jaki bądź sposób ratunek duszom w czyśćcu cierpiącym: 1) myślimy o surowej sprawiedliwości Bożej; przejmujemy się tym większą nienawiścią grzechu i tym silniej postanawiamy odpokutować grzechy i występki nasze zadośćuczynieniem tejże sprawiedliwości; 2) jednamy sobie wdzięcznych przyjaciół i pośredników przed Bogiem; 3) zapewniamy sobie, gdy po śmierci w takich samych znajdziemy się mękach, rychłe z nich wyzwolenie.

Czytaj dalej…

O. BRUNON VERCRUYSSE SI: Dzień zaduszny

Zaduszki01-1

PRZEWODNIK
PRAWDZIWEJ POBOŻNOŚCI
czyli
NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA
na każdy dzień roku
o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa
ku użytkowi wiernych,
którzy, żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości

O. BRUNON VERCRUYSSE SI

2 LISTOPADA

Dzień zaduszny

I. Prel. Wyobraź sobie dusze, w czyśćcu zostające.

II. Prel. Proś o prawdziwą pobożność do dusz cierpiących. – Pobudki, dla których nieść mamy skuteczny ratunek duszom zmarłych.

Czytaj dalej „O. BRUNON VERCRUYSSE SI: Dzień zaduszny”

Najświętsza Panna Maryja – wybawicielka dusz czyśćcowych

Szczególną pomoc dusze cierpiące w czyśćcu zyskują za przyczyną Matki Bożej. Jest Ona Matką Kościoła, a jak wiemy, należą do niego także dusze cierpiące w czyśćcu.

Z relacji świętych dowiadujemy się, że w dni i święta Jej poświęcone wprowadza Ona wiele dusz do Nieba.

W liturgii Kościoła dniem poświęconym Matce Bożej jest sobota.  — Ojciec Jouvet tak to ilustruje:

— Pewnej nocy czcigodna siostra Paola di Santa Teresa w ekstazie została zabrana do czyśćca. 

—  Zobaczyła, że jest on rzeczywiście oświetlony, jak gdyby przygotowany na specjalne święto.  — Następnie zobaczyła Matkę Bożą otoczoną niezliczoną liczbą Aniołów, którym Najświętsza Matka wydała polecenia, aby uwolnili te dusze, które w czasie swojego ziemskiego życia miały do niej szczególne nabożeństwo.

Jeżeli tak się dzieje w soboty, to co się musi dziać w czasie dużych i ważnych świąt Matki Bożej.

Czytaj dalej…

Módlmy się za Dusze Czyśćcowe. Świadectwa mistyków

cmentarz_noc-684x310

Miłosierny Bóg sprawił, że możemy skrócić czas czyśćcowego oczyszczenia tym, Którzy odeszli już do wieczności, ale ze względu na swoje nieodpokutowane grzechy i zaniedbania nie są jeszcze gotowi, aby wejść do Nieba.

Jak wskazują słowa mistyków, —  Oni nie zapominają o swoich dobroczyńcach.

Odwdzięczają   się tym wszystkim,  którzy pomagają Im dostać się do raju, czyli do miejsca prawdziwego, najdoskonalszego szczęścia, do miejsca spotkania   z   ukochanym  Stwórcą oraz bliskimi.

Czytaj dalej…

In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum – I. classis. – Liturgia Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych

In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum – I. classis.

maxresdefault 1

Katolicka liturgia jest godnym kultem. Katolicka liturgia przemawia.

Mówimy  o katolickiej liturgii, przez którą Kościół przez wieki godnie oddawał cześć Panu Bogu i uświęcał dusze, spełniając katolicki postulat: modlić się za żywych i umarłych.

Liturgia przemawia dzisiaj niezrównanymi słowami Sekwencji Dies irae

Czytaj dalej…