Jan jest głosem, Chrystus Słowem

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 293, 3)

Jan jest głosem, Chrystus Słowem
 

an jest głosem, ale „na początku było Słowo”, czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym.

Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale sercu nie przynosi pożytku.

Czytaj dalej „Jan jest głosem, Chrystus Słowem”

Narodzenie św. Jana Chrzciciela – EWANGELIA (Łk 1,57-80)

Narodzenie-sw-Jana_www.parafia-rzeczyca.plA Elżbiecie wypełnił się czas rozwiązania, i porodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan uczynił jej wielkie miłosierdzie swoje, i radowali sie razem z nią.

I stało, dnia ósmego przyszli obrzezać dzieciątko, i nazwali je imieniem ojca jego, Zachariaszem.

A matka jego odpowiadając, rzekła: Wcale nie, ale nazwany będzie Janem.

I mówili do niej: Iż nikogo nie ma w rodzie twoim, którego by zwano tym imieniem.

Czytaj dalej…

Jan Chrzciciel – obrońca małżeństwa

Przyjmuje się, i słusznie, że Jan Chrzciciel był obrońcą małżeństwa. Był bowiem tym, który skarcił samego władcę, Heroda, za cudzołóstwo, a ściślej związek z żoną jego brata. Potępiał ten związek publicznie. Za tę śmiałą obronę trwałości małżeństwa i czystości obyczajów został skazany na śmierć męczeńską. Jan Chrzciciel został ścięty, a jego głowę, zgodnie z obietnicą Heroda, podano na tacy jego nałożnicy, czego sama się domagała. Natomiast Jezus Chrystus stwierdził na temat Jana Chrzciciela, że między narodzonymi z niewiast nie było dotąd większego człowieka od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel zmarł ok. 32 r. n.e.

***

Urodził się między 6 a 2 r. p.n.e. Przez wiele lat św. Jan był pustelnikiem, a to jako prorok, który wzywał do nawrócenia. Udzielał chrztu w Jordanie. Cel chrztu był jeden, a mianowicie przygotowanie osoby do nawrócenia. Chrzest z rąk Jana przyjął także Jezus. Teologowie tłumaczą, że w ten sposób Mesjasz dokonał uświęcenia wody w Jordanie. Dzięki temu woda służy do chrztu świętego, czyli sakramentu, który jest pierwszym i najważniejszym sakramentem dla chrześcijan.

Czytaj dalej „Jan Chrzciciel – obrońca małżeństwa”

Narodziny Świętego Jana Chrzciciela

Gdy w liturgii czcimy świętych, z reguły wspominamy ich w dniu śmierci, czyli narodzin dla nieba (dies natalis). Św. Jan Chrzciciel jest jedynym ze świętych, którego ziemskie narodziny czcimy specjalną uroczystością. Wprawdzie istnieje w kalendarzu liturgicznym także wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia), ma ono jednak mniejszą rangę niż uroczystość jego narodzin.

Gdy czytamy początek Ewangelii wg św. Łukasza, łatwo nam zrozumieć, dlaczego Kościół przyznał taką rangę narodzinom św. Jana.

W wydarzeniu poczęcia i narodzin św. Jana objawiły się wielkie dzieła Boże, był to także proroczy znak dla Maryi, Matki Chrystusa (Łk 36-37).

 

Czytaj dalej „Narodziny Świętego Jana Chrzciciela”

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – komentarz historyczno-kulturowy i teologiczny do NT

Kazanie Jan Chrzciciela / Fattori -jpg

Św. Hilary
„Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana”

„Przyjdźcie, ludzie, wysławmy proroka i męczennika, i chrzciciela Zbawcy, albowiem zamieszkał w pustyni, jadał miód dzikich pszczół i szarańczę, oskarżył nieprawego króla, a pocieszając naszą małoduszność, mówi: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie”.

Czytaj dalej „Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – komentarz historyczno-kulturowy i teologiczny do NT”

Dziś wspomnienie ścięcia św. Jana Chrzciciela

Jezus powiedział do tłumów: 11 «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. 12 A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. 13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. 15 Kto ma uszy, niechaj słucha!» .

Czytaj dalej „Dziś wspomnienie ścięcia św. Jana Chrzciciela”

Na Uroczystość św. Jana Chrzciciela: – Papież Innocenty III z drugiej mowy Opublikowano Czerwiec 24, 2015

„«Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je».

Głoszenie nadchodzącego Królestwa Bożego/wga.hu

Może się niektórzy zdziwią, że Królestwo Niebieskie gwałtem się porywa: ale się wcale nie zdziwią ci, którzy w tym celu swe członki z występkami i pożądliwością krzyżują; — którzy na rozkaz Boży strzegą dróg ciężkich, zapierają się siebie samych, idąc za Chrystusem postępują po ciasnej drodze życia.

Czytaj dalej…

Narodzenie św. Jana Chrzciciela – EWANGELIA (Łk 1,57-80)

A Elżbiecie wypełnił się czas rozwiązania, i porodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan uczynił jej wielkie miłosierdzie swoje, i radowali sie razem z nią.

I stało, dnia ósmego przyszli obrzezać dzieciątko, i nazwali je imieniem ojca jego, Zachariaszem.

A matka jego odpowiadając, rzekła: Wcale nie, ale nazwany będzie Janem.

I mówili do niej: Iż nikogo nie ma w rodzie twoim, którego by zwano tym imieniem.

I pytali przez znaki ojca jego, jakby go chciał nazwać.

A zażądawszy tabliczki, napisał, mówiąc: Jan jest imię jego. I zdziwili się wszyscy. Wnet zaś otwarły się usta jego i język jego, i mówił, błogosławiąc Boga.

I padł strach na wszystkich sąsiadów ich, i po wszystkich górach Judei rozpowiadano te wszystkie słowa. a wszyscy, którzy słyszeli, brali do serca swego, mówiąc: czym mniemasz, dziecię to będzie? Albowiem była z nim ręka Pańska.

Czytaj dalej…

wigilia św. Jana Chrzciciela – Noc Świętojańska

Noc Świętojańska czyli święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca,  przypada w wigilię uroczystości narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Nazwa wywodzi się od święta narodzin Jana Chrzciciela, które w kościele katolickim przypada na dzień 24 czerwca, czyli dwa dni po przesileniu letnim jako próba zasymilowania przez chrześcijaństwo pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca.

Czytaj dalej „wigilia św. Jana Chrzciciela – Noc Świętojańska”