Opcja Benedykta

Screenshot_2021-05-18 Opcja Benedykta(1)

Hans Memling, „Św. Benedykt”, 1494, Galeria Uffizich, Florencja.
east news

W świecie, który odrzucił Boga, chrześcijanie muszą znaleźć sposób nie tylko na przetrwanie, ale na wypełnianie Chrystusowego nakazu głoszenia Dobrej Nowiny.

Czytaj dalej „Opcja Benedykta”

Opcja Benedykta – droga dla współczesnych katolików czy dezercja?

Trwa olbrzymi kryzys katolicyzmu, kryzys dotykający praktycznie każdej płaszczyzny życia Kościoła: jest to kryzys teologiczny, moralny, misyjny, tożsamościowy, liturgiczny a nawet dotyczący ogłaszania nowych świętych i błogosławionych. Ale trwa przede wszystkim kryzys kapłaństwa.

Czytaj dalej „Opcja Benedykta – droga dla współczesnych katolików czy dezercja?”

Benedykt z Nursji i jego Reguła Zakonna

 Benedykt z Nursji i jego Reguła Zakonna

J. HOLZWARTH

Treść:

Benedykt w Subiaco; Monte Cassino; św. Benedykt i św. Scholastyka; reguła św. Benedykta; klasztor benedyktyński; zakon benedyktynów i kultura chrześcijańska.

Św. Benedykt przekazujący swoją Regułę św. Maurowi i innym mnichom (obraz z 1129 w klasztorze św. Idziego w Nîmes)

Jeden   ze   współczesnych  Benedyktowi z Nursji powiada, że świat nie mógłby dłużej istnieć gdyby nie posiadał pokornych za­konników w swoim łonie.

Zdania   tego   słuszność każdy oceni, kto porówna upadek Europy ówczesnej z majestatycznymi postaciami, jakie wtedy w murach klasztornych spotykamy.

Kiedy   pod   cio­sami   barbarzyńców   runęło  państwo Rzymskie,   —  wówczas przerażenie ogarnęło umysły ludzkie.

Czytaj dalej…

Św. Benedykt

„Był mąż, z łaski Bożej i z imienia Błogosławiony (Benedictus), którego życie przepełniała świętość.”

Tymi słowami pierwszy autor piszący o św. Benedykcie, papież Grzegorz Wielki (540-604), rozpoczyna poświęconą mu II księgę swych „Dialogów”.

Benedykt wg tradycji pochodził z możnego rodu Anicjuszów. Urodził się ok. 480r. w Nursji. Rozpoczął studia w Rzymie, które jednak przerwał, by podjąć życie pustelnicze. Początkowo mieszkał w grocie, w okolicach Subiaco, 72 km na wschód od Rzymu (Monte Albano).

Grzegorz podaje, że świętość życia Benedykta skłoniła mnichów z pobliskiego klasztoru do poproszenia go o to, by został ich opatem. Historia ta ma niezwykłe zakończenie – zakonnicy zniechęceni jego wymaganiami próbowali go otruć. Zaskoczony postępowaniem współbraci Benedykt powrócił do Subiaco. Jednak wkrótce potem zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie.

Czytaj dalej …

Ks. Tomasz Jochemczyk o trzęsieniu ziemi w Nursji

Znak   czasu  odczytany przez Ks. Tomasza Jochemczyka po trzęsieniu ziemi w Nursji z 30 października 2016 r.

Ocalała fasada Bazyliki  św. Benedykta po trzęsieniu ziemi w Nursji /Rzeczpospolita

Ocalała z trzęsienia ziemi figura św. Benedykta w Nursji /traditia.fora.pl

Zniszczone „serce” Nursji – miasta św. Benedykta – nie ma już Bazyliki, benedyktyni na ulicy

Zniszczone „serce” Nursji – miasta św. Benedykta

Świadectwa naszej cywilizacji legły w gruzach

A crack along the outer colonnade of St. Paul’s Basilica closed following the earthquake in central Italy, Rome, Italy, 30 October 2016. A 6.6 magnitude earthquake struck 6km north of Norcia, Italy, on 30 October 2016. EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Dostawca: PAP/EPA.

Włochy: to było najsilniejsze trzęsienie ziemi od 36 lat. Zniszczeniu uległy zabytkowe bazyliki, ludzie modlą się na ulicach.

Na   skutek   katastrofalnego   trzęsienia   ziemi   uległa   zniszczeniu  Katedra i Bazylika   św.   Benedykta   w   Nursji,    —   zaś   z   obawy  o możliwą katastrofę budowlaną    —   zamknięto  Bazylikę św. Pawła za Murami w Rzymie – donosi agencja ANSA.

Bazylika św. Pawła zamknięta po trzęsieniu ziemi

(…) / http://www.traditia.fora.pl/wydarzenia-wywiady-wiadomosci,12/tragiczne-

Nursja ugodzona w serce, nie ma już Bazyliki, benedyktyni na ulicy

Modlitwa przed zburzoną Bazyliką św. Benedykta – ANSA

Poranne trzęsienie ziemi rzuciło Włochów na kolana. — Potężny wstrząs  był odczuwalny   i   to  niekiedy bardzo silnie na niemal całym Półwyspie Apeniń- skim   aż   do   Wenecji.

— Było to bowiem najsilniejsze trzęsienie ziemi we Włoszech od 1980 r.

Porażająca   jest   również symboliczna wymowa tego kataklizmu. Epicentrum znajdowało   się   opodal Nursji,  —  a zatem rodzinnego miasta św. Benedykta, współpatrona i współzałożyciela chrześcijańskiej Europy.

Z Bazyliki wzniesionej nad jego domem pozostała tylko fasada. […]

— „Sytuacja jest krytyczna, zostaliśmy ugodzeni w serce…   —  Nie ma już Bazyliki   św.   Benedykta,   wzniesionej   nad  pozostałościami z domu, w którym urodzili się Benedykt i Scholastyka.

—  W   Konkatedrze   Matki   Bożej zawalił się dach.   — Nie ma dostępu do historycznego centrum miasta.

Wszyscy ludzie są na ulicach i placach.   — Wszyscy się boją.  —  Obrona cywilna nie wyklucza ewakuacji całego miasta.[…]  jest to cios w serce, — jesteśmy załamani na duchu”

– powiedział Radiu Watykańskiemu Paolo Millefiorini.

Czytaj dalej „Zniszczone „serce” Nursji – miasta św. Benedykta – nie ma już Bazyliki, benedyktyni na ulicy”

Benedykt z Nursji i jego Reguła Zakonna

 Benedykt z Nursji i jego Reguła Zakonna

J. HOLZWARTH

Treść:

Benedykt w Subiaco; Monte Cassino; św. Benedykt i św. Scholastyka; reguła św. Benedykta; klasztor benedyktyński; zakon benedyktynów i kultura chrześcijańska.

Św. Benedykt przekazujący swoją Regułę św. Maurowi i innym mnichom (obraz z 1129 w klasztorze św. Idziego w Nîmes)

Jeden   ze   współczesnych  Benedyktowi z Nursji powiada, że świat nie mógłby dłużej istnieć gdyby nie posiadał pokornych za­konników w swoim łonie.

Zdania   tego   słuszność każdy oceni, kto porówna upadek Europy ówczesnej z majestatycznymi postaciami, jakie wtedy w murach klasztornych spotykamy.

Kiedy   pod   cio­sami   barbarzyńców   runęło  państwo Rzymskie,   —  wówczas przerażenie ogarnęło umysły ludzkie.

Przerażenie   takie  wydaje pospolicie dwo­jaki skutek: —  jednych doprowadza do   rozpaczy, która na żaden czyn męski zdobyć się nie może, gdyż niczego się już   nie   spodziewa;   —   w   innych   zaś   rozkiełznywa   ono   wszystkie niskie instynkty natury ludzkiej.

Przypatrzmy  się  zakonnikom  Europy  zachodniej;   —  oni  jedni  nie upadają na   duchu   i   stoją   jako   dęby   niepożyte   pośród   po­walonego   naokół lasu, zielonymi koronami swymi wzbijając się ku niebiosom i niosąc ruinom świata nadzieję lepszej przyszłości.

„Wkrótce,   — powiada Montalembert (Les moines   d’Occident),   —   młode,  o namiętnościach   gwałtownych,   ludy  barbarzyńskie  zaraziły się zepsuciem społeczeństwa     rzymskiego     i   uległy   wpływowi   zgrzybiałej   cywilizacji pogańskiej.”

Zabory   germańskie   już   zamieniały   się   w jedną wielką kałużę występków i zdawało   się,   że świat zmienił tylko pana, nie poprawiwszy bynajmniej losów swoich.

Czytaj dalej „Benedykt z Nursji i jego Reguła Zakonna”

21 marca – Uroczystość św. Benedykta z Nursji, Opata, Ojca Kościoła

Modlitwa do św. Benedykta o dobrą śmierć:

Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Chrystusa stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.

Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Boga                                                                        A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem

Wszechmogący Boże, Który udzieliłeś świętemu Benedyktowi wielkich łask w godzinę śmierci, spraw, prosimy Cię, aby u kresu naszego życia obronił nas Swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Benedykt z Nursji

Św. Benedykt z Regułą/ ruda_parafianin.republika.pl

Był   mąż,   z   łaski  Bożej i z imienia „Bło­go­­sławio­ny” (Benedictus), którego życie prze­peł­nia­ła świę­tość.

Od   dzieciństwa miał  serce doj­rza­łe i wy­ra­sta­jąc da­leko ponad swój wiek cno­tami nie zaprzedał swo­jej duszy żadnej roz­ko­szy.

A choć ży­jąc jeszcze na ziemi mógł przez czas pewien swobodnie korzy­s­tać ze świa­ta,  

—  wzgardził nim i jego kwiatami, jakby już wszystkie uwiędły.

Pochodził  ze  szlachetnego  rodu, z  prowincji Nur­sji.  —   Stąd   został posłany do Rzymu, gdzie stu­dio­wać miał sztuki wyzwolone.

Kiedy jed­nak spostrzegł, jak wie­lu spośród jego towa­rzy­szy studiów wpada  w  prze­paść   występków,    —  cof­nął   nogę,    którą  już nie­ja­ko postawił na pro­gu świata. 

Obawiał   się   bowiem,  że gdy­by za­kosz­tował  coś  niecoś z  jego nauk,  mógłby łat­wo stoczyć się cały w otchłań bezdenną. 

Czytaj dalej…

Opat z Monte Cassino wzywa Europę do pewności siebie wobec islamu.

Europejczycy muszą odważnie bronić swoich chrześcijańskich korzeni!

8e7395ef658bd41396cf7aeb3db36865—————————————————————————————————————————–

Arcyopat opactwa benedyktynów na Monte Cassino o. Donato Ogliari uważa, że masowe przyjazdy muzułmanów stanowią „ogromne wyzwanie” dla chrześcijańskiej tożsamości Europy.

—   Tego nie wolno lekceważyć

— stwierdził włoski zakonnik w rozmowie z austriacką agencją katolicką Kathpress.

Jego zdaniem     dialog   z muzułmanami może mieć szanse powodzenia, jeśli mieszkańcy naszego kontynentu z większym przekonaniem będą bronili swoich wartości, które

– czy się to komuś podoba czy nie – są oparte na korzeniach chrześcijańskich.

Czytaj dalej „Opat z Monte Cassino wzywa Europę do pewności siebie wobec islamu.”

12 marca 1742 roku w breve papieża Benedykta XIV wyznaczone zostały podstawowe elementy wzoru Medalika „Krzyż św. Benedykta”

TRADYCYJNY WYGLĄD MEDALIKA

crux_liturgialatina.org

Podstawowe elementy wzoru Medalika „Krzyż św. Benedykta” wyznaczone zostały w breve papieża Benedykta XIV z 12 marca 1742 roku.

Medaliki „Krzyż św. Benedykta”, które powstawały w XVIII i XIX wieku (także część z tych z XX wieku) mieściły się pewnej ogólnie przyjętej tradycji wykonania.

Konkretne medaliki co prawda różniły się od siebie w szczegółach oraz w wykończeniu artystycznym, nie na tyle jednak, by odbiegały od jednego klasycznego wzoru.

Czytaj dalej „12 marca 1742 roku w breve papieża Benedykta XIV wyznaczone zostały podstawowe elementy wzoru Medalika „Krzyż św. Benedykta””