Archiwa kategorii: św. Atanazy

Nieposłuszny Święty Atanazy.

Święty Atanazy urodził się w barwnym okresie końca III wieku ( 296 r. ) w Aleksandrii. W zasadzie nie było już masowych holocaustów chrześcijan. Goci i Wandale jeszcze spokojnie polowali na tury w północnych puszczach, a Hunowie smakowali kumys gdzieś … Czytaj dalej

Opublikowano HEREZJE i heretycy, HISTORIA KOŚCIOŁA, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WYZNANIE WIARY, św. Antoni Pustelnik, św. Atanazy | Dodaj komentarz

2 maja – Świętego Atanazego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

Atanazy urodził się w 295 r. w Aleksandrii. Jak można  wnosić  z  jego pism oraz z imienia jego brata,  Piotra,  który  po nim zasiadł na stolicy aleksandryjskiej,  Atanazy  był z  pochodzenia Grekiem. Posiadał   wszechstronne   wykształcenie.   Jego młodość przypadła na … Czytaj dalej

Opublikowano HEREZJE i heretycy, HISTORIA KOŚCIOŁA, WYZNANIE WIARY, św. Atanazy | Dodaj komentarz

Nieposłuszny święty bp Atanazy

Są granice posłuszeństwa. Nawet namiestnikowi Chrystusa. Jak wiadomo nie myli się On tylko w sprawach wiary i obyczajów i tylko głosząc je „ex cathedra”. W innych sytuacjach i na inne tematy – jak najbardziej. Czasami ze strasznym skutkiem. Np. nawet … Czytaj dalej

Opublikowano HEREZJE i heretycy, HISTORIA KOŚCIOŁA, WALKA Z KOŚCIOŁEM, św. Atanazy | Dodaj komentarz

Quicumque – SYMBOL ATANAZJAŃSKI

SŁOWO WSTĘPNE Z pomiędzy najdawniejszych wyznań wiary katolickiej (bo w miarę powstawa- nia  błędów, rozwijały się prawdy),  to  jest wyznania Apostolskiego, wyznania Soboru Nicejskiego (325)  i wyznania wyrażającego zasady Soboru Konstanty- nopolitańskiego (384), podajemy ostatnie znane pod imieniem św. Atanazego … Czytaj dalej

Opublikowano Wiara, Wyznanie wiary (Credo), św. Atanazy | Dodaj komentarz

„Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem” – Wyznanie wiary św. Atanazego wierszem

Wyznanie wiary św. Atanazego *) – (Przekład wierszem na język polski) Maurycy hr. Dzieduszycki Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba, Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba, Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości, Bez pochyby zatraci swą … Czytaj dalej

Opublikowano Wiara, Wyznanie wiary (Credo), św. Atanazy | Dodaj komentarz

Wyznanie wiary św. Atanazego *) – Przekład wierszem na język polski Maurycy hr. Dzieduszycki |POLECAM!

W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi niewątpliwie sławne ono i od wieków w kościelnej liturgii i modlitwach używane „wyznanie wiary” (symbolum) św. Atanazego biskupa aleksandryjskiego i Doktora Kościoła zwane. Ułożone po grecku w pierwszej połowie IV wieku, kiedy … Czytaj dalej

Opublikowano NAUCZANIE KOŚCIOŁA, Wiara, WYZNANIE WIARY, św. Atanazy | Dodaj komentarz

SYMBOL ATANAZJAŃSKI – Quicumque (pol. łac.)

SŁOWO WSTĘPNE Spomiędzy najdawniejszych wyznań wiary katolickiej (bo w miarę powstawania błędów, rozwijały się prawdy) to jest wyznania Apostolskiego, wyznania Soboru Nicejskiego (325) i wyznania wyrażającego zasady Soboru Konstantynopolitańskiego (384), —  podajemy ostatnie znane pod imieniem św. Atanazego; — podajemy … Czytaj dalej

Opublikowano KOŚCIÓŁ KATOLICKI, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, WYZNANIE WIARY, św. Atanazy | Dodaj komentarz