Marek z Aviano, kapucyn, Legat papieski w dniach Victorii Wiedeńskiej

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/King_John_III_Sobieski_Sobieski_sending_Message_of_Victory_to_the_Pope%2C_after_the_Battle_of_Vienna_111.PNG

W Sali Sobieskiego /Muzeum Watykańskiego/ eksponowany jest obraz Jana Matejki przedstawiający Jana III Sobieskiego po zwycięstwie pod Wiedniem. Na obrazie król podaje list z wiadomością o pokonaniu Turków księdzu – o. Markowi z Aviano, który przekazuje go wraz ze zdobytym sztandarem papieżowi.

Obraz został podarowany przez Jana Matejkę papieżowi Leonowi XIII z okazji obchodów 200. rocznicy stoczenia zwycięskiej bitwy/pl.wikipedia.org

Na obrazie Matejki

Jan Matejko  w  200. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej uwiecznił na płótnie zwycięstwo   króla   Jana   III   Sobieskiego pod Wiedniem i obraz ten ofiarował papieżowi  Leonowi XIII  (oglądać go można w Muzeum Watykańskim).  — Po  lewej stronie zwycięzcy spod Wiednia malarz umieścił o. Marka z Aviano.

Czytaj dalej…

Marek z Aviano, kapucyn, Legat papieski w dniach Victorii Wiedeńskiej

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/King_John_III_Sobieski_Sobieski_sending_Message_of_Victory_to_the_Pope%2C_after_the_Battle_of_Vienna_111.PNG

W Sali Sobieskiego /Muzeum Watykańskiego/ eksponowany jest obraz Jana Matejki przedstawiający Jana III Sobieskiego po zwycięstwie pod Wiedniem. Na obrazie król podaje list z wiadomością o pokonaniu Turków księdzu – o. Markowi z Aviano, który przekazuje go wraz ze zdobytym sztandarem papieżowi. Obraz został podarowany przez Jana Matejkę papieżowi Leonowi XIII z okazji obchodów 200. rocznicy stoczenia zwycięskiej bitwy/pl.wikipedia.org

Na obrazie Matejki

Jan Matejko  w  200. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej uwiecznił na płótnie zwy- cięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i obraz ten ofiarował papie żowi  Leonowi XIII  (oglądać go można w Muzeum Watykańskim).  Po  lewej stronie zwycięzcy spod Wiednia malarz umieścił o. Marka z Aviano.

W doskonałej biografii króla Jana III pióra Zbigniewa Wójcika o. Marek naz- wany został  „jednym z głównych bohaterów epopei wiedeńskiej„.  Mało  kto jednak  w  Polsce  interesował się, kim był ów bohater, jakie były jego życiowe losy, poprzestano na ogólnikowych wzmiankach.

Wstąpienie do zakonu

bł. O. Marek z Aviano*

Przyszły  legat papieski w dniach odsieczy wiedeńskiej  przyszedł  na świat 17 listopa da  1631 r.   w   miejscowości   Aviano   w północnych  Włoszech.  Uczył  się do 16. roku   życia   w  kolegium   Jezuitów    w Gorycji.

Pewnego   dnia,   nie   wiadomo   z   jakich  powodów,   chłopiec  uciekł   z   kolegium. Prawdopodobnie  chciał  wziąć  udział w wojnie z Turcją, którą toczyła wówczas Republika Wenecka (1645-69).

Udał się do Capodistria, by wsiąść na sta- tek i odbyć podróż. Spotkało go niepowo- dzenie.  Wyrzucony  ze  statku  –  jako bezdomny  znalazł  się  przed  klasztorem  Kapucynów.  Przełożony  klasztoru zaopiekował się nim i odesłał do rodziców.

Kontakt z kapucynami spowodował, że 21 listopada 1648 r.  zgłosił się do pro- wincjała weneckiego Kapucynów, wyrażając wolę wstąpienia  do  tego zakonu. W  kilka  dni  później  rozpoczął  nowicjat  w  Conegliano,  przyjmując  ku czci swego ojca zakonne imię Marek.

Czytaj dalej „Marek z Aviano, kapucyn, Legat papieski w dniach Victorii Wiedeńskiej”