Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce

E2vbBrpX0AUeKs_ The Prophet Ezekiel, 151 Michelangelo

        „Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg:
Biadajcie nad tym dniem! Blisko jest bowiem dzień,
bliski jest dzień Pański.
     Dniem chmur będzie czas [kary] narodów pogańskich.” –  Ez 30; 1-3

Czytaj dalej „Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce”

HEBRAICA NA ADWENT 2 – OCZEKIWANY – I NIEROZPOZNANY

„Lecz tym, co najbardziej popychało (Żydów) do wojny (tej z lat 66-70) było dwuznaczne proroctwo, odnalezione także w Pismach Świętych, według którego w tym właśnie czasie „ktoś” pochodzący z ich kraju miałby się stać władcą świata” (Wojna żydowska VI,5)

Tak pisał w owym czasie żydowski historyk Józef Flawiusz. Interpretując na swój sposób wspomniane proroctwo twierdził on, że:

„Żydzi pojmowali je tak, jakby czyniło aluzję do kogoś z ich narodu, i wielu się pomyliło, bowiem w rzeczywistości dotyczyło ono panowania Wespazjana okrzykniętego cesarzem w Judei” (Wojna żydowska VI,5)

Czytaj dalej…

Czy ojciec Pio mógł znać trzecią Tajemnicę Fatimską?

Amerykańskie media opublikowały nieznane wcześniej wspomnienia ojca Gabriela Amortha, które mogą świadczyć o tym, że Ojciec Pio przewidywał wielką apostazję w Kościele. Zmarły niedawno egzorcysta wyznał, że rozmawiał z ojcem Pio o tym, co później sam odczytywał jako treść trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

Świadectwo   głównego egzorcysty Rzymu pochodzi z książki José María Zavala, „Najpilniej Strzeżona Tajemnica Fatmy” (El Sécreto Mejor Guardado de Fátima).

Wywiad z księdzem Amorth został opublikowany już po jego śmierci w 2016 roku. Cytowane poniżej słowa zawarte w książce hiszpańskiego pisarza, wskazują, że według duchownego nie nastąpiło jeszcze poświęcenie Rosji.

Czytaj dalej „Czy ojciec Pio mógł znać trzecią Tajemnicę Fatimską?”

Niesamowita wizja końca świata ojca Pio. – KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Niesamowita wizja końca świata ojca Pio.

_____________________________________________________________

Zbawiciel nasz Jezus Chrystus oznajmił Ojcu Pio wieść następującą:

—   Godzina   mego   przyjścia,   czyli  sądu dla jednej trzeciej ludności jest bliska.

—  Przy   tym   przyjściu   będzie jednak miłosierdzie Boże a równocześnie twarda i straszna kara.

Moi Aniołowie powołani będą do tego zadania.  Będą uzbrojeni w miecze. — Uwaga   będzie   zwrócona   przeciwko  tym, którzy nie wierzą i bluźnią przeciw Objawieniu Bożemu.

—  W   noc   powstaną   snopy   ognistych   strumieni   padających  na całą ziemię.   — Niepogoda,   pioruny,  burze, powodzie i trzęsienia ziemi  będą nieustannie jedne po drugich następować — Będzie padał deszcz ognisty.

Rozpocznie   się to w bardzo ciemną noc zimową.   — Ci, którzy pokładają nadzieję  we Mnie  i w Moich słowach niech się nie lękają,   — bo ja ich nie opuszczę,   —  szczególnie  tych,   którzy  ostrzeżenie to podają drugim dla ich dobra, aby się nawrócili do Boga i przestali źle czynić.

Czytaj dalej „Niesamowita wizja końca świata ojca Pio. – KONIECZNIE PRZECZYTAJ!”

Jak za czasów Noego. Kto rozpoznaje dziś prawidłowo znaki czasu?

apokalipsa_piens-plApokalipsa

—  Jesteśmy w czasach bezpośrednio poprzedzających wielki ucisk

– w Poranku WNET mówił ks. dr Paweł Murziński 

Ks.   Paweł   Murziński pisał doktorat  o New Age, nowych formach duchowości  — i   ich wpływie   na Kościół   i   wiarę.

New Age   nie stanowi sekty czy organizacji   —  tylko pewną alternatywę, która proponuje człowiekowi zachodu nową koncepcję Boga,   — człowieka, Chrystusa, natury.

— Pewien światopogląd sprzeczny do chrześcijańskiego

wyjaśnił.

Wartości, które Europa obecnie promuje   — są dowodem sukcesu nowego sposobu myślenia. 

— Jest to nowy styl życia, który odwraca się od moralności chrześcijańskiej, na płaszczyźnie duchowej  —  to będzie inwazja wschodu,  pseudoorientalizacja,   — jednym słowem przenikanie duchowości   wschodniej, która skupia się na człowieku i poprzez techniki duchowe uzurpuje sobie uczynienie człowieka boskim

Neopogaństwo, kult natury – to drugie płuco New Age,  —  jeżeli chodzi o duchowość

kontynuował.

Czytaj dalej „Jak za czasów Noego. Kto rozpoznaje dziś prawidłowo znaki czasu?”

O chrześcijanach czasów ostatnich. – Święty Ignacy (Brianczaninow)

Starcy – narratorzy — z prostotą i wiernością przedstawili niezwykłą duchową doskonałość monastycyzmu pierwszych wieków chrześcijaństwa, jak również różnorodność zainteresowań wielu jego członków i niemocą skażonej upadkiem natury.

a20

I   wraz   z   wiernością, połączoną   z prostotą, jakimi wyróżnia się ten obraz – stan starożytnego monastycyzmu, będąc oddzielonym od nas przestrzenią wielu stuleci, pozostaje jednak niezbyt jasnym, tak jak budynek, oddzielony od spojrzeń gęstą mgłą.

 

Od wizji, przedstawianej starożytnością, zwróćmy się do wizji, przedstawianej współczesnością.

Co powinniśmy powiedzieć o sobie? Jak mamy żyć, jak postępować?

— Odpowiedź na te pytania możemy znaleźć u starożytnych mnichów: oni przepowiedzieli o naszym położeniu; —  oni również nakreślili sposób działania w tym położeniu.

„W ostatnim czasie, – powiedział jeden z nich, – ci, którzy zgodnie z prawdą będą pracować dla Boga, — rozważnie ukryją się przed ludźmi i nie będą czynić wśród nich znaków i cudów, jak w chwili obecnej.

Pójdą oni drogą działania, zaznaczonego pokorą, i w Królestwie Niebieskim okażą się większymi od Ojców, którzy wsławili się znakami”. [1]

Czytaj dalej „O chrześcijanach czasów ostatnich. – Święty Ignacy (Brianczaninow)”

Franciszek – najlepszy przyjaciel żydowskiej loży B’nai B’rith

Kapłan Siergij Karamysziew o spotkaniu papieża z delegacjami Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów.

BERGOGLIO-SATANISTA-GLOBALNY 1————————————————————————————————————————————–

W związku z 50-leciem przyjęcia przez II Sobór Watykański Deklaracji „Nostra Aetate”, — posiadającej podtytuł „Drogowskazy na drodze do wzajemnego zrozumienia i poszanowania pomiędzy żydami i katolikami”,

— Franciszek przyjął 30 czerwca w Watykanie, 250 delegatów Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (International Council of Christians and Jews).

Oczywiście mowa tu jest o żydach nie w aspekcie narodowym,  —  ale jako o wyznawcach religii o nazwie judaizm,   — to znaczy religii nie wierzących w Chrystusa — (chociaż wiemy, że byli tacy, którzy uwierzyli, ze świętymi Apostołami na czele   — i że także istnieją tacy do dnia dzisiejszego).

Szczególnie „Radio Watykan”,  —  jako o ważnym wydarzeniu, mówi o spotkaniu papieża z delegacją żydowskiej, społecznej —  (jak ona siebie teraz nazywa) organizacji B’nai B’rith.

Czytaj dalej „Franciszek – najlepszy przyjaciel żydowskiej loży B’nai B’rith”

8 grudnia w południe – Godzina Łaski dla całego świata

MONTICHIARI8   grudnia,   w   Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej   Maryi Panny, w samo południe,   — każdy będzie mógł prosić we własnych,  szczególnych intencjach w tzw. Godzinie Łaski dla całego świata.

***

8 grudnia od 12.00-13.00  GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA

„Jestem Niepokalane Poczęcie… Jestem Maryją, pełną łaski, Matką mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa…

Przez moje przybycie do Montichiari życzę sobie, aby Mnie wzywano i czczono jako Różę Duchowną.

Życzę sobie, by każdego roku 8 grudnia w południe obchodzono „Godzinę Łaski dla całego świata”. Przez to Nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy.

…Moim życzeniem jest, aby ta Godzina Łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o tym dowiedział.

Kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzyska z mojego Serca opiekę i łaski. … Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich dzieci, które słuchają mego głosu i te moje życzenia biorą sobie do serca…

Dzięki modlitwie w tej Godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia. Pan, mój Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie ,jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci.1.

***

Czytaj dalej „8 grudnia w południe – Godzina Łaski dla całego świata”