Archiwa kategorii: Sylwester I

Legenda Syl­we­stro­wej nocy

Za chwilę skoń­czy się rok kalen­da­rzowy. Kolejny w naszym życiu, może ostatni. W każ­dym razie warto przy­po­mnieć sobie kilka ogól­nie zna­nych fak­tów i jedną legendę. Wiemy prze­cież jak liczono czas w daw­nych wie­kach. Według olim­piad lub od zało­że­nia Rzymu (AUC). … Czytaj dalej

Opublikowano HISTORIA KOŚCIOŁA, KONIEC ŚWIATA, Sylwester I, Sylwester II | Dodaj komentarz