Wspomnienie Św. Piusa X. „Omnia instaurare in Christo”

Omnia instaurare in Christo

Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Wszystkich pasterzy Twojego Kościoła,
Przyjmij więc hołdy składane z radością
W święto pasterza.

Czytaj dalej „Wspomnienie Św. Piusa X. „Omnia instaurare in Christo””

Przesłanie Fatimskie i prześladowania Kościoła

Święty papież Pius X, aby zachęcić dzieci do gorliwej nauki religii, osobiście prowadził niedzielne katechezy dla najmłodszych rzymian.

Dla sprawdzenia ich stanu wiedzy przepytywał ich z prawd katechizmowych. — Zapytał więc pewnego razu o cechy wyróżniające Kościół katolicki i dowodzące jego boskich początków.

Do odpowiedzi chętnie zgłaszało się wiele dzieci i za każdym razem odpowiadały na kolejne pytania papieża.

— Bez problemów wymieniały: Jeden! Święty! Katolicki! Apostolski!

Ojciec Święty potakiwał i wreszcie powiedział: 

„Bardzo   dobrze.   Ale   kto jest w stanie przedstawić jeszcze jedną cechę charakterystyczną Kościoła?”

Dzieci patrzyły po sobie zakłopotane. Przecież w katechizmie znalazły tylko te cztery przymioty.

Po chwili ciszy, ze ściśniętym gardłem ten święty papież szepnął: — „Męczeński!”.

Czytaj dalej…

113 lat temu wybrano papieża – został nim Giuseppe kard. Sarto, patriarcha Wenecji. To św. Pius X

piusx_.600px.jpg 1113 lat temu, 4 sierpnia 1903 roku, w siódmym głosowaniu Józef kard. Sarto został wybrany 256 następcą św. Piotra

Józef   Melchior  (Giuseppe Melchiore) Sarto urodził się 2 lipca 1835 r. w Riese koło Wenecji jako drugi z dziesięciorga dzieci w ubogiej rodzinie miejskiego posłańca i szwaczki.

Pomimo tych jakże skromnych początków Józef Melchior Sarto stał się jednym z najwybitniejszych papieży XX wieku, św. Piusem X.

Czytaj dalej „113 lat temu wybrano papieża – został nim Giuseppe kard. Sarto, patriarcha Wenecji. To św. Pius X”

BEZDOGMATYCZNY CHRYSTJANIZM

pope-st-pius-xNajliberalniejszy kierunek współczesnej protestanckiej teologii twierdzi, że —  istota chrystianizmu tkwi w nauce moralnej Jezusa, jaka była ogłoszona przezeń, np. w kazaniu na górze,

— a żadnych na ogół nie postawił On zasad wiary.

Wystarczy przypomnieć sobie niektóre ustępy Ewangelii, aby przekonać się o bezpodstawności tych twierdzeń.

Np. formuła Chrztu jasno wyraża zasadę wiary o Trójcy Św., lub słowa Jezusa:

>> Ja i Ojciec jedno jesteśmy<<.

>>Kto wierzy we Mnie, tego Ja wskrzeszę w ostatni dzień<<.

>To jest Ciało moje, to jest Krew moja<<.

>>Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone<< i t. d.

W tych i innych miejscach Ewangelii zawarte są główne dogmaty chrystianizmu.

Czytaj dalej „BEZDOGMATYCZNY CHRYSTJANIZM”

Moderniści z całą swą złą wolą prześladują katolików, walczących mężnie w obronie Kościoła – św. Pius X

San Pio X Papa Giuseppe Sarto
San Pio X Papa Giuseppe Sarto

Do tłumu modernistów można zastosować słowa, pisane z wielką goryczą przez Naszego poprzednika:

„Aby ściągnąć oburzenie i nienawiść do mistycznej Oblubienicy Chrystusowej,  która jest światłością prawdziwą, — synowie ciemności zwykli  używać w obliczu świata całego,  obłudnej potwarzy, i przeinaczając  sens oraz wartość rzeczy i słów, ukazują ją jako przyjaciółkę ciemności, szerzycielkę ignorancji, wroga nauk, światła i postępu”.

Nic też dziwnego, Czcigodni Bracia,   że   moderniści   z całą swą złą wolą i z całą cierpkością prześladują katolików, walczących mężnie w obronie Kościoła.

św. Pius X /Encyklika „Pascendi Dominici Gregis”

Jesteśmy zmuszeni bronić ludu polskiego od zarazy żydów i frankomasonów

pius-x 3

Polski Papież św Pius X

Jesteśmy zmuszeni bronić ludu polskiego od zarazy żydów i frankomasonów,  którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego. — Organem tej bezczelnej kliki jest ,,Przyjaciel ludu ,,

—  tak pisze do Rzymu 10 września 1880 z Chicago Ojciec Leopold Moczygęba,   kuzyn 45 letniego Ks Jana Sarto ..

ao-leopold-moczygeba-kuzyn-piusa-x-3 1

Czytaj dalej „Jesteśmy zmuszeni bronić ludu polskiego od zarazy żydów i frankomasonów”

Oświadczenie o kryzysie kościelnym i cywilizacyjnym 23 Rzymskie Forum [nad jeziorem Garda]

a188——————————————————————————————————————————-

CFN:  Właśnie wróciłem z 23 Rzymskiego Forum (30.06-10.07) nad jeziorem Garda,   —  wyjątkowego wydarzenia które odbyło się w jednej z najpiękniejszych miejsc na świecie.   — Jego piękno zapierało dech w piersiach,   atmosfera   katolickiego   koleżeństwa   wspaniała, i pierwszej klasy wykłady.

Na zakończenie wydaliśmy ważne Oświadczenie „Jeziora Garda” podpisane przez dr Johna Rao, ks. Richarda Munkelta, prof. Thomasa Heinricha Starka, Christophera Ferrarę, Sebastiana Morello, Michaela Matta i przeze mnie.

sm-IMG_2236sm-IMG_2232
sm-IMG_2306sm-IMG_2242

To Oświadczenie zostanie zamieszczone na wielu katolickich portalach i w prasie.

Mam nadzieję, że przeczytacie to Oświadczenie, i będziecie ośmieleni jego treścią, i podzielicie się nią z innymi. Kościół Wojujący jest żywy i ma się dobrze na Rzymskim Forum – John Vennari

„Błagamy rzymskiego papieża by zawrócił Kościół z kursu ostatnich 50 lat, porzucając   katastrofalne   ‚otwarcie na świat’   i   niekończący   się   ‚dialog’   i bezowocną współpracę z zajadłymi wrogami Kościoła…”

Oświadczenie Forum

O kryzysie eklezjalnym i cywilizacyjnym

Preambuła

Wśród katolików narasta przekonanie,   —  że występujący w Kościele kryzys i drastyczny upadek moralny naszej cywilizacji weszły w kluczową nową fazę, która stanowi punkt zwrotny w historii świata.

Czytaj dalej „Oświadczenie o kryzysie kościelnym i cywilizacyjnym 23 Rzymskie Forum [nad jeziorem Garda]”

Papież modlił się przy grobie św. Piusa X

Franciszek na modlitwie

„W liturgiczne wspomnienie św. Piusa X,   —  21 sierpnia,   —  przy jego grobie w Bazylice Watykańskiej odprawiono o godz. 7.00 okolicznościową Mszę, która tradycyjnie zgromadziła sporą grupę wiernych.

W tym roku modlono się za przyczyną tego świętego Papieża we wszystkich potrzebach rodzin, za Kościół i szczególnie za obecnego następcę św. Piotra.

Dużym zaskoczeniem dla uczestników liturgii było pojawienie się tam samego Papieża Franciszka, który na początku Mszy usiadł w ławce między wiernymi.

Czytaj dalej „Papież modlił się przy grobie św. Piusa X”

Niespodziewana modlitwa Franciszka na Mszy przy grobie świętego Piusa X

Henryk Przondziono /Foto Gośc Św. Pius X

Franciszek   zaskoczył   w  piątek duchowieństwo i wiernych uczestniczących w Bazylice Watykańskiej we Mszy przy grobie świętego Piusa X —  podały media.  — „Papież przyszedł nieoczekiwanie na Mszę, usiadł w ławce z innymi i stał w kolejce do Komunii”.

Mszę przy ołtarzu Piusa X, który był papieżem w latach 1903-1914, odprawiono z okazji jego wspomnienia liturgicznego, obchodzonego 21 sierpnia.

O niezapowiedzianym udziale Franciszka we Mszy media poinformowały dzień później,   — gdy zaczęli o tym mówić uczestnicy liturgii.

Franciszek przyszedł rano do Bazyliki pomodlić się przy grobie Papieża kanonizowanego w 1954 roku — i gdy dowiedział się o rozpoczynającej się chwilę później Mszy,   — postanowił na niej zostać.

Mszę dla małej grupy zakonnic, księży i wiernych odprawiał włoski ksiądz z watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Czytaj dalej „Niespodziewana modlitwa Franciszka na Mszy przy grobie świętego Piusa X”