Paweł IV: w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi

mid_34087Paweł IV nauczał, że

„w   razie   odstępstwa   od   wiary,  można się sprzeciwić nawet papieżowi,     który pełni władzę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, — a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony”

– przypomina historyk prof. Roberto de Mattei.

Włoski historyk przypomina wydarzenia z konklawe z 1549 r., kiedy to po śmierci papieża Pawła III wybierano nowego Namiestnika Chrystusowego.

Czytaj dalej „Paweł IV: w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi”

Paweł IV: herezja przesądza o nieważności wyboru nawet papieża

papiez-pawel-iv_franciszekfalszywyprorok.wordpress.comWyjątki z bulli papieża Pawła IV „Cum ex apostolatus officio”.

§ 1. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi, który pełni władzę BOGA i Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA na ziemi (…)

§ 6. Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś biskup, a nawet pełniący obowiązki arcybiskupa, patriarchy, albo prymasa, czy też kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, albo jak to zostało wyżej powiedziane legat,

— czy też papież rzymski przed dokonaniem jego wyboru do godności kardynała, albo przed wyniesieniem go do godności papieskiej odpadł od wiary katolickiej, albo popadł w jakąkolwiek herezję, wówczas wybór albo wyniesienie tej osoby, nawet dokonane w zgodzie i jednomyślnie przez wszystkich kardynałów będzie żadne, nieważne i próżne.

Czytaj dalej „Paweł IV: herezja przesądza o nieważności wyboru nawet papieża”

Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej – Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26.

Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; — jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny

Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r. odnośnie heretyków stanowi co następuje:

“Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi, który pełni władzę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. (…) mocą pełni naszej władzy apostolskiej ustalamy, postanawiamy, stwierdzamy i określamy, (…)

Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś biskup, a nawet pełniący obowiązki arcybiskupa, patriarchy, albo prymasa, czy też kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, albo jak to zostało wyżej powiedziane legat, czy też papież rzymski przed dokonaniem jego wyboru do godności kardynała, albo przed wyniesieniem go do godności papieskiej

odpadł od wiary katolickiej, albo popadł w jakąkolwiek herezję, wówczas wybór — albo wyniesienie tej osoby, nawet dokonane w zgodzie i jednomyślnie przez wszystkich kardynałów — będzie żadne, nieważne i próżne.

Czytaj dalej „Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej – Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26.”