Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. O cywilizacji współczesnej

Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. 

LXXX. Papież Rzymski
może i powinien pojednać się z postępem,
liberalizmem i cywilizacją współczesną
oraz dostosować do nich.

Pius IX, Alokucja Iamdudum Cernimus, wygłoszona na konsystorzu tajnym dnia 18 marca 1861 roku (wyciąg)

Od dawna już stwierdzamy, Czcigodni Bracia, jak nieszczęsny na­prawdę konflikt wynikający ze zwalczających się wzajemnie zasad – kon­flikt pomiędzy prawdą a błędem, cnotą a występkiem, światłością a ciem­nościami – wstrząsa, w naszej zwłaszcza opłakanej epoce, społecznością cy­wilną.

Czytaj dalej „Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. O cywilizacji współczesnej”

Świętego papieża Grzegorza Wielkiego – 3 września

„Servus servorum Dei” – „sługa sług Bożych”,

tym mianem nazywał siebie i swoją posługę św. Grzegorz I Wielki. Ta dewiza jest używana do dzisiaj przez papieży

W Liturgii ustalił ostateczne brzmienie Kanonu Rzymskiego, do którego wprowadził modlitwę „Ojcze Nasz”. Od czasów Grzegorza Wielkiego do 1969 roku Kanon Rzymski nie był modyfikowany i uznawany jest za najbogatszą w formie Modlitwę eucharystyczną. W roku 600 papież Grzegorz wprowadził łacinę, jako jedyny język liturgii Kościoła zachodniego.

Czytaj dalej „Świętego papieża Grzegorza Wielkiego – 3 września”

Encyklika “Mediator Dei”

Encyklika “Mediator Dei”

Atoli niebieski Odkupiciel pragnął, by życie kapłańskie, które rozpoczął ze swego śmiertelnego bytu przez modlitwy i ofiarę, przetrwało również na wieki w Ciele Jego Mistycznym, czyli w Kościele. Dlatego ustanowił widzialne kapłaństwo, by na wszelkim miejscu była składana ofiara czysta (Mal 1, 11) i by wszyscy ludzie tak ze Wschodu jak z Zachodu, z grzechu oczyszczenia a posłuszni nakazom swego sumienia, pełnili dobrowolnie i chętnie służbę Bogu. Przeto Kościół, wierny i posłuszny poleceniom swego założyciela, sprawuje urząd kapłański przede wszystkim poprzez liturgię. Na pierwszym miejscu czyni to przy ołtarzu, gdzie się ofiara krzyża nieustannie przedstawia i odnawia

Czytaj dalej „Encyklika “Mediator Dei””

80 rocznica wyboru na Papieża J. Św. Ojca Świętego, Papieża Piusa XII – ostatniego Papieża.

80 lat temu – 2 marca 1939 r. Eugeniusz Maria Józef Jan Pacceli (urodzony 2 marca 1876 roku w Rzymie) został wybrany na Papieża. Był ostatnim jak dotąd katolickim Papieżem (widzialną głową Kościoła Rzymskokatolickiego).

Zmarł 9 października 1958 r. Od tego czasu Stolica Apostolska znajduje się w stanie wakatu (jest pusta), a Kościół katolicki pozostaje niejako osierocony (pozbawiony tymczasowo swej widzialnej głowy).

Czytaj dalej „80 rocznica wyboru na Papieża J. Św. Ojca Świętego, Papieża Piusa XII – ostatniego Papieża.”

Św. Gelazy I, papież – 21 listopada

Gelazy I (z lewej), Karol Wielki i Grzegorz Wielki

21 listopada wspominamy św. Galezjusza, papieża, pierwszego ze wspaniałej trójki papieży starożytności, którzy stworzyli praktyczne podwaliny pod doktrynę o społecznym panowaniu Jezusa Chrystusa Króla.

Pochodzący z Afryki sekretarz papieży Symplicjusza i Feliksa III urodził się w Rzymie. W obliczu trwającej schizmy akacjańskiej, a także narastających konfliktów ze Wschodem i szerzących się poglądów pelagiańskich podjął wiele działań mających na celu pokonanie piętrzących się przed Kościołem trudności. Bronił wypracowanych przez Leona I na Soborze chalcedońskim formuł chrystologicznych[2]. Łączyły go znakomite relacje z Teodorykiem Wielkim, następcą Odoakra, do którego zwracał się m.in. z prośbą o pomoc dla ubogich.

Czytaj dalej „Św. Gelazy I, papież – 21 listopada”

Jezus Chrystus Król Wszechświata

krc3b3l_wszechswiata_jezuschrystus-krol-manifo-comW ostatnią niedzielę miesiąca października w tradycyjnej liturgii katolickiej obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Reforma posoborowa w swym nowym kalendarzu przeniosła tę uroczystość na ostatnią niedzielę roku kościelnego i zdaje się w ten sposób symbolizować, że dziś wedle tej liturgii już Pan Nasz nie króluje tu i teraz na ziemi, ale ma dopiero królować gdzie przy końcu świata, w wieczności.

Tymczasem Papież Pius XI po to ustanowił tę uroczystość w swej encyklice Quas primas, wydanej dnia 11 grudnia 1925 roku, aby Chrystus królował w pełni już na naszym ziemskim świecie. Papież przeznaczył na obchody tego święta dzień niedzielny leżący w najbliższej okolicy wspomnienia Wszystkich Świętych i naszych wiernych zmarłych, aby wskazać na głęboką więź Kościoła walczącego na ziemi, cierpiącego w czyśćcu i triumfującego w Niebie z jego Boskim Panem i Mistrzem.

Czytaj dalej…

 

Pius V o homoseksualizmie

Czytaj dalej „Pius V o homoseksualizmie”