MASOŃSKI SUPERKOŚCIÓŁ JANA PAWŁA II – DETRONIZACJA CHRYSTUSA KRÓLA ► PRZYCZYNA KRYZYSU KOŚCIOŁA I MORALNEGO I MATERIALNEGO UPADKU NARODÓW EUROPY

010_PopeEmbracesRabbi_ActMay-June2003.jpg - 81303 Bytes

Jan  Paweł  II i  rabin  Rzymu:  —  początek wizyty w rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 roku /Actualite des Religions, maj-czerwiec 2003 / traditioninaction.org/ RevolutionPhotos/

— „Kościoła nigdy nie wolno nadużywać do demagogii antyeuropejskiej oraz podgrzewania antyeuropejskich nastrojów.  — Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy”. 

  Jan Paweł II w przemówieniu do austriackich deputowanych, marzec 1997

—  „Kiedy król izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronę, zaofiarowaną mu przez Europę,   — z tą chwilą stanie się patryarchą świata”.

Protokoły Mędrców Sjonu, XV. par. 157.,« za ks. dr. Stanisław Trzeciak Program Światowej Polityki Żydowskiej, Warszawa 1936,

Fragmenty za: JUDEOMASOŃSKA  INFILTRACJA  KOŚCIOŁA  KATOLICKIEGO: NIEBEZPIECZNE  TEORIE  JANA  PAWŁA  II

 TEORIA I.

O PRZYCZYNACH KRYZYSU KOŚCIOŁA I MORALNEGO UPADKU NARODÓW EUROPY

W myśli Jana Pawła II na temat historii, stanu obecnego i przyszłości Europy można wyodrębnić dwie tendencje. Ulegniemy niepomiernemu zdziwieniu, gdy stwierdzimy, że są to tendencje skrajnie przeciwstawne, wyrastające z dwóch najzupełniej rożnych nurtów filozoficznych i religijnych.

Czytaj dalej….

Jan Paweł II – Osculator Alchoranis – Całowacz Koranu.

Osculator Alchoranis

Bp Oliver Oravec

Oskulator1

Od pierwszego wydania Prawdy o Kościele minęły już  trzy lata (*). Zawsze miałem nadzieję, że Watykan się opamięta i naprawi swoje destrukcyjne błędy oraz powróci na katolicką drogę.

Niestety tak się nie stało i moderniści nadal kroczą swoim antykatolickim szlakiem,   — z duchową szkodą milionów formalnych i nieformalnych członków modernistycznego „Kościoła”, który nielegalnie nazywa się „katolickim”.

Ten kurs Watykanu wyrządza też wielką szkodę wszystkim niekatolikom i niechrześcijanom, —  którzy   nie   widzą   w   modernistycznym „Kościele” tego katolicyzmu, który miał na myśli Pan Jezus, gdy ustanawiał Swój Kościół.

Moralny wymiar tej sytuacji jest groźny:   — Coraz więcej ludzi odpada od wiary, —  przygniatająca większość ludzkości odrzuca Chrystusa  — a ci, co nazywają się chrześcijanami nie znają nauczania Kościoła katolickiego albo znają je tylko częściowo.

Świat jest targany strachem z powodu terroryzmu, broni biologicznej.

Terroryzm szerzy się również na szczytach polityki.   —  Obawiam się, że żyjemy już w czasach, o których nasz Zbawiciel przepowiedział:

— „Wszelako Syn Człowieczy gdy przyjdzie,   — sądzisz że znajdzie wiarę na ziemi?” (Łk. 18, 8).

Czytaj dalej…

Słowo dla Polski Część 2: Szokująca postawa: spowiedź przed eutanazją?! (in Polish) | WAŻNE!

 Część 2: Szokująca postawa: spowiedź przed eutanazją?!

_____________________________________________________________

Słowo dla Polski Część 2:

Szokująca postawa: spowiedź przed eutanazją?!

W programie telewizyjnym ksiądz Kobyliński podczas dyskusji o tak zwanej decentralizacji Kościoła, mówił również o kwestii eutanazji, połączonej ze Spowiedzią i Komunią Świętą.

Cytat z programu:

„Dwa sprzeczne dokumenty ze sobą zostały wydane w Kanadzie przez Kościół Katolicki. 

— Część biskupów podpisała się pod dokumentem, który mówi, że, tak, kapłan ma towarzyszyć takiej osobie (która zdecydowała się na eutanazję), — może nawet po odpowiednim rozeznaniu udzielić jej Sakramentów Świętych,  —  można powiedzieć na drogę eutanazji.

Druga część  —  biskupi Alberty   — uznali,  że takiej decyzji podjąć nie może, że   w   sytuacji,   jeśli  ksiądz wie o   tym,   że  taka osoba szykuje się do eutanazji,   —  nie powinien jej towarzyszyć, udzielać sakramentów na ostatnią drogę i nie powinien również sprawować obrzędów pogrzebowych.”

++

Jak w ogóle mogło dojść do tego, że w takiej kwestii jak eutanazja, część biskupów eutanazję – samobójstwo – zaakceptowała tym, że pozwoliła księżom udzielać Świętych Sakramentów samobójcom, przed świadomym aktem samobójstwa?

Zgoda   biskupów   jest znakiem, że oni całkowicie ignorują istotę Sakramentu. To nie tylko kwestia duszpasterska, to jest kwestia dogmatyczna.

Czytaj dalej „Słowo dla Polski Część 2: Szokująca postawa: spowiedź przed eutanazją?! (in Polish) | WAŻNE!”

Franciszek widzi rabina Skorkę jako swego ambasadora

Franciszek widzi rabina Skorka jako swego mobilnego ambasadora.

a313-300x180-jpg1„The Sex Pistols” — reaktywacja?

— „Jakie to byłoby dziwne   30   lat   temu, że rabin   reprezentuje Ojca Świętego”

– Franciszek w e-mailu do rabina Skorka — (a na video poniżej w momencie 20 minut 34 sekundy).

Należy pamiętać, że rabin Skorka:

1. nie wierzy w Boskość Jezusa, w rzeczywistości dla rabina Skorka Jezus to jest „ziomal”.

2. ciągle z troską oczekuje żydowskiego moshiacha.

3.  jest syjonistą.

4. jest wielkim zwolennikiem „małżeństw” homoseksualnych i specjalnych praw dla wszelkich zboczeńców seksualnych.

5.  wierzy, że „shoah” nie ma precedensu w historii.

6. wierzy, że nazizm i antysemityzm pochodzą z teologii Kościoła Katolickiego.

7.  i   uważa,   że  nie można być chrześcijaninem o ile nie rozumie się istoty talmudycznego judaizmu i długu, który chrześcijaństwo zaciągnęło wobec niego.

Przypuszczamy, że jest to na porządku dziennym jeżeli czyjś rabiniczny mentor był pederastą i znanym zboczeńcem pedofilskim!

Czytaj dalej „Franciszek widzi rabina Skorkę jako swego ambasadora”

Rabin Adin Steinsaltz na prywatnej audiencji u Franciszka?

czfhk4axcaavysp-jpg1

Co Franciszek  i  Steinsaltz mają ze sobą wspólnego?

Adin Steinsaltz  —  słynny tłumacz Talmudu babilońskiegoszef powstającego Sanhedrynu   — (niektórzy twierdzą, że zrezygnował z tego stanowiska), i  nauczyciel talmudu po zmarłym  Antonin Scalia, — został przyjęty w poniedziałek w Rzymie  na prywatnej audiencji przez Franciszka.

Czytaj dalej „Rabin Adin Steinsaltz na prywatnej audiencji u Franciszka?”

Narastający sprzeciw – Christopher Ferrara

krzyz-chrystusa_gloria-tv

Franciszek najprawdopodobniej przekonany   jest,   iż potrafi   uśmierzyć burzę    jaką   wywołał  adhortacją   Amoris laetitia

i wymusić akceptację forsowanych przez siebie nowinek w sferze teologii moralnej — pomimo Listu Czterech Kardynałów.

Przyjęta przez niego strategia wydaje się polegać — na umiejętnym posługiwaniu się zaufanymi prałatami, wyniesionymi przez niego uprzednio do godności kardynalskiej – które to posunięcie przypomina wymianę pionka na hetmana w końcowej fazie rozgrywki szachowej.

Ich   rola  na bergogliańskiej szachownicy polega na nieustannym piętnowaniu czterech kardynałów oraz innych krytyków [AL] — jako podżegaczy do „rozbijania jedności Kościoła” i okazywania „nieposłuszeństwa” papieżowi, — jak gdyby Franciszek był szefem partii politycznej, który musi być  broniony niezależnie od tego co powie i co uczyni.

Czytaj dalej „Narastający sprzeciw – Christopher Ferrara”

Obecny kryzys w kontekście dziejów Kościoła – De Mattei

mid_43174Giotto / Navicella

W Ewangeliach Jezus Chrystus używa licznych metafor by opisać założony przez siebie Kościół.  

—  Jedną z najczęstszych jest metafora łodzi zagrożonej przez burzę.

Obraz   ten   jest   często   wykorzystywany   przez   Ojców Kościoła  i świętych – Kościół przedstawia się jako barkę na wzburzonym morzu, otoczoną groźnymi falami i błyskawicami, a mimo to utrzymującą się na powierzchni.

Dobrze znana jest też ewangeliczna scena uspokojenia przez Chrystusa burzy nad Jeziorem Tyberiadzkim.

Gdy papiestwo przeniosło się do Awinionu,   —  Giotto di Bondone, uwiecznił świętego Piotra na wstrząsanej nawałnicą barce,   —  na mozaice zdobiącej Bazylikę Świętego Piotra.

W czasie Wielkiego Postu święta Katarzyna ze Sieny ślubowała przychodzić każdego ranka modlić się pod tym obrazem.

Pewnego dnia, 29 stycznia 1380 roku,   —  mniej więcej w czasie Nieszporów, —  Katarzyna mocno pogrążyła się w modlitwie, a Jezus zstąpił z mozaiki i wręczył jej stery uwiecznionej na mozaice barki – Kościoła.

Ciężar przygniótł Świętą tak mocno, że natychmiast padła nieprzytomna na ziemię.  

—  To była ostatnia wizyta przy tym wizerunku świętej Katarzyny, która wciąż zwracała się do papieża by kierował Łodzią Piotrową bez strachu.

Przez dwa tysiące lat swej historii, ta mistyczna Łódź dzielnie pokonywała kolejne burze i sztormy.

Czytaj dalej „Obecny kryzys w kontekście dziejów Kościoła – De Mattei”

List otwarty do Franciszka – „, abyś zrzekł się urzędu Piotrowej posługi „

„Rok Miłosierdzia: list otwarty do Papieża Franciszka”

Dodaj swoje nazwisko do tej petycji 

ac550b751c05d513d859ea611f80b816_XLIn italiano / In Italian
En español / In Spanish
En français / In French
In limba romana / In Romanian
Pyсский перевод / In Russian

Auf Deutsch / In German

 Z gorącym apelem do Papieża Franciszka:

— albo zmienisz kurs albo musisz zrezygnować z Urzędu św. Piotra

O!   Maryjo   bez   grzechu   poczęta,  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy

8 grudnia 2015
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Wasza Świątobliwość:

Celestyn V (Celestyn V (1294 r., pustelnik Piotr z Morrone),  — uznając swoją niezdolność do sprawowania urzędu, na który w sposób tak nieoczekiwany został wybrany  —  uznając   poważne szkody, jakie jego złe rządy wyrządziły,  —  po swoim pięciomiesięcznym pontyfikacie — zrezygnował z Papieskiego Urzędu.

Przez papieża Klemensa V*  w 1313 r.  został kanonizowany. Papież Bonifacy** VIII, usuwając wszelkie wątpliwości, co do ważności nadzwyczajnego i kwestionowanego aktu papieskiego, ad perpetuam rei memoriam (na wieczną rzeczy pamiątkę) — potwierdził  —  że „Biskup Rzymu może dobrowolnie zrezygnować. „

Coraz więcej katolików, —  w tym kardynałów i biskupów, — dochodzi do przekonania, że obecny pontyfikat, — podobnie będący także wynikiem nieoczekiwanego wyboru, —  powoduje poważne szkody dla Kościoła.

Stało się to niemożliwością, aby zaprzeczyć, że Wasza Świątobliwość, nie posiadają zdolności lub woli do tego, co jest obowiązkiem każdego papieża, który   — używając słów Twojego  poprzednika:

„… Musi być  nieustannie  przywiązany  do  Kościoła  i  do posłuszeństwa Słowu  Bożemu,  — przeciwstawiając się jakiejkolwiek formie oportunizmu  wobec wszelkich prób przystosowywania Go i rozwadniania”

Czytaj dalej „List otwarty do Franciszka – „, abyś zrzekł się urzędu Piotrowej posługi „”