Apoteoza masonerii żydowskiej. W jakim stopniu papież Jan Paweł II pozostał papieżem – Polakiem, a w jakim stopniu poddał się podmuchom tajemniczego „zewu krwi”?…

W Polsce 'Syjon' już budują”_konwentnarodowypolski.wordpress.com

Fragment książki Henryka Pająka pt: Nowotwory Watykanu, Retro, Lublin 2005, s. 252-276, ISBN 83-87510-51-3. Przypisy w oryginale.

Wszystko może się zmienić, ale umarłych się nie sprzedaje 334.

Jan Paweł II z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r._wolna-polska.pl

Jan Paweł II z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r.

Niemal  niezauważone  przez  świat  chrześcijański,  do  dziś nieznane setkom milionów katolików,  było  spotkanie papieża Jana Pawła II z bossami herme- tycz­nej loży masońskiej B’nai B’rith w Watykanie  i jej patetyczna  apoteoza w prze­mówieniu papieża.

Dniem, w którym wielu poprzedników Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej prze wracało się  w  grobach podczas tego  spotkania  i tamtej pa­tetycznej laudacji, był 22 marca 1984 roku.

Z tych, którzy się przewracali chyba najboleśniej, wymieńmy choćby papieża Piusa XI, który czwartego października 1929 roku wołał do polskiej pielgrzymki:

Muszę ostrzec was, jak ongiś Chrystus ostrzegł apostołów, mówiąc do nich: Czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki podstępne.

Wróg wszelkiego dobra, którego Chrystus Pan nazwał bramami piekielnymi, nie śpi, ale czuwa i działa wśród was.

Mam tu na myśli przede wszystkim sektę masońską, która szerzy swe przewrotne zasady i zgubne wpływy również w Polsce, usiłując w szczególności zniszczyć waszą świętą i cenną spuściznę duchową i religijną, która stanowi moc i chlubę waszą.

Dlatego też, powtarzam, czuwajcie, gdyż wróg nie śpi, więc i wam nie wolno zasypiać. 355.

A oto słowa papieża Jana Pawła II, skierowane do delegacji tej potężnej wpływami żydowskiej loży masońskiej B’nai B’rith (Synowie Przymierza):

Drodzy przyjaciele

Cieszę się bardzo, że mogę przyjąć was tu, w Watykanie. Stanowicie grupę narodowych i międzynarodowych przywód­ców znanego żydowskiego stowarzyszenia, powstałego w Sta­nach Zjednoczonych, lecz działającego w wielu częściach świata, również w samym Rzymie.

Pozostajecie również w stałym kontakcie z Komisją do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem, założoną dziesięć lat temu przez Pawła VI w celu umocnienia stosunków pomiędzy Kościołem katolickim i Wspólnotą żydowską, na płaszczyźnie właściwych dla obu wy­znań zobowiązań płynących z wiary.

Już sama wasza wizyta, za którą jestem wdzięczny, jest dowodem stałego rozwoju i pogłębienia się takich stosunków.

Następnie papież Jan Paweł II odniósł się do wątków politycznych związa­nych z wizytą „Drogich przyjaciół” z B’nai B’rith”

Poznając się wzajemnie, odkrywamy wciąż na nowo to, co zbli­ża nas do siebie w głębokiej trosce o całą ludzkość: w takich dzie­dzinach – by wymienić tylko kilka – jak głód, ubóstwo, stosowana gdziekolwiek i wobec kogokolwiek dyskryminacja oraz potrze­by uchodźców.

Jednoczy nas, oczywiście, również ogromne zada­nie krzewienia sprawiedliwości i pokoju, będących znakiem ery mesjańskiej zarówno w żydowskiej jak i chrześcijańskiej tradycji, opartej z kolei na wielkim dziedzictwie proroków. 5‚35.

Czytaj dalej

Jan Paweł II (żyd Wojtyła – Katz) i judaizm czyli apokalipsa

Hołd złożyły JPII – Wojtyle-Katzowi następujące organizacje żydowskie:Anti Defama- tion League; ht tp://www.nostra-aetate.org/ JP_II_JUIFS_2/ ADL  Po- pe JohnPaulII-In OwnWords.pdf;   — Center for Christian Jewish Learning; htt p: //www.nostra-aetate.org/JP_II_JUIFS_2/Definer_o fNew Relation ship . pdf;  — The Jewish American Committee http://www.nostra- aetate.org/JP _II_ JUIFS_2/ jpiii nmemo rium.pdf; — The Pave the Way Foundation – http: //www.nostra-aetate.org /JP_II_JUIFS_2/ Papal Audience. pd f; http://www. nostra-aetate.org/JP_II_JUIFS_2/Jewish Dele gationProgram.pdf

 

Watykan – Neo-„papież” JP2-Wojtyła-Katz odczytuje swoje przesłanie do około 160 rabinów, członków nowojorskiej fundacji „The Pave the Way Foundation” podczas audiencji w Watykanie 18 stycznia 2005 roku.

„Niechaj będzie to okazja do odnowionego zaangażowania na rzecz większego zrozumienia i współpracy w służbie budowania świata mocniej opartego na szacunku dla boskiego wizerunku każdej ludzkiej istoty” — powiedział JP-2-Wojtyła-Katz.

(Pomimo podstępnych słów, sens tych słów należy rozumieć jako wezwanie do budowania New World Order z żydowskimi władcami świata jako istotami boskimi-tłum.)

Watykan — 17 stycznia, JP2-Wojtyła-Katz siedzi z emerytowanym rabinem Rzymu Ellio Toaff’em (trzeci od lewej) podczas „Koncertu Pojednania” w Sali Pawła VI, 17 stycznia 2004 roku w Watykanie.

Czytaj dalej „Jan Paweł II (żyd Wojtyła – Katz) i judaizm czyli apokalipsa”

Nasza Walka – Wyjmijcie swe Krzyże! – Ruch Narodowy Polski

aPasibrzuchy – „lusitgerowie” Kościoła. Wy, którzy nie wierzycie w Boga i suwerenny Polski Naród, baczcie na to, że jecie chleb z pracy rąk naszych.

Dzień Sądu nadchodzi! Wyczerpała się dotychczasowa formuła sprawowania rządów. Przed Polską pojawiło się widmo przewrotu lub wojny. Wyjmijcie swe Krzyże! Nie zbudujecie swej przyszłości z układów i ochłapów unijnych. Te srebrniki ukuto z potu i krwi niszczonych narodów. Nawróćcie się! Polska będzie, bo Bóg tak chce!

Rok 2014 jest dla Polaków trudnym wyzwaniem. To wszystko, co ma się stać, odbędzie się pod znakiem ogłoszenia świętym papieża Jana Pawła II. Choć w naszej publikacji chcemy się skoncentrować głównie na aspektach politycznych, to w wielkim skrócie pozwolimy sobie przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie.

Nie sposób nie docenić wpływu tego pontyfikatu na polskie sprawy i trzeba przyjąć tę prawdę, że znajdujemy się w nurcie zainicjowanych przez Jana Pawła II globalnych przemian.

W 1979 roku wezwał on jakiegoś ducha, który miał odmienić oblicze Ziemi. Od tamtego czasu zaszły rzeczywiście głębokie zmiany. Trzeba rozpoznać ducha tego czasu. On rządzi światem Zachodu i łapczywie rozprzestrzenia swe wpływy. Musimy ocenić czy była to z ludzkiego, narodowego i chrześcijańskiego punktu widzenia pozytywna przemiana?

W 1999 roku Jan Paweł II przemawiał w polskim parlamencie. Z wdzięczności, a może zauroczony sylwetką Zbigniewa Brzezińskiego wygłosił, ku nieskrywanemu zadowoleniu licznie zgromadzonej masonerii, wszelkich antykościelnych środowisk i antypolskich stref wpływu, bardzo długie płomienne przemówienie.

Z polskiej religijności, patriotyzmu, historii i tradycji wyprowadził fałszywą tezę o konieczności przyłączenia Polski do niemieckiej „unii”. Później miał jeszcze kilka wypowiedzi w tym samym duchu. Dość zauważyć, że papież wygrał referendum, które Polacy przegrali.

Ten triumf wprowadzania w życie wolnomularskich koncepcji, świętowany niegdyś 1 maja jako „Święto Pracy” przypieczętowano 1 maja 2004 roku spektakularnym przyłączeniem Polski do niemieckiej „unii”, zaś siedem lat później 1 maja 2011 roku beatyfikacją Wojtyły.

Czytaj dalej

Papież Żydów – Papa Judaeorum – ks. prof. Michał Czajkowski * / Gazeta Wyborcza, 4.04.2005.

Poniższy tekst (z tym tytułem) pióra ks. prof. Michała Czajkowskiego ukazał się w Gazecie Wyborczej, 4.04.2005. Przekazujemy go bez komentarza.

aWielokrotnie i na różne sposoby Jan Paweł Il mówił o wspólnych zadaniach chrześcijan i żydów. W przesłaniu na 60. rocznicę oswobodzenia obozu Auschwitz-Birkenau ujął to krótko:

„Tamte mroczne dzieje winny być dla współczesnych wezwaniem do odpowiedzialności za kształt naszej historii”.

Odkrywając z opóźnieniem i przerażeniem Zagładę Żydów, zdumiewając się deklaracją soborową Nostra aetate, niepokojąc się odżywającym i coraz głośniej się odzywającym antysemityzmem przedwojennym, z niedowierzaniem i radością śledziłem pierwsze i następne teksty i gesty nowego Papieża dla pojednania chrześcijańsko i polsko-żydowskiego. Czy to było pierwsze moje uradowanie się obliczem tego pontyfikatu? A może czerpanie obfite z Biblii i biblistyki? Może śmiały i konsekwentny ekumenizm?

Gdy chodzi o papieskie kroki ku „starszym braciom”, nie sporządzałem żadnego ich rejestru (chociaż o nich sporo mówiłem i pisałem), a teraz, przejęty śmiercią Jana Pawła II, piszę na gorąco, dlatego wydobywam tylko to, co w moją pamięć i serce najbardziej się wryło.

Nikomu nie wolno przejść obojętnie. Otóż pierwsze, co mnie uderzyło i dało mi do myślenia, było zatrzymanie się i uklęknięcie młodego Papieża podczas pierwszej pielgrzymki do Polski (1979) przy tablicy z napisem w języku hebrajskim w Birkenau, „tej Golgocie naszych czasów”, jak powiedział.

Czytaj dalej „Papież Żydów – Papa Judaeorum – ks. prof. Michał Czajkowski * / Gazeta Wyborcza, 4.04.2005.”

Katastrofalna kanonizacja żydowskiego papieża – Michael Hoffman

Hoffman 1

Jan Paweł II powiedział do kapłanów Voodoo w Beninie (w Afryce), że ich tradycje satanistyczne zawierają   „ziarna Słowa”.

—  Nieuchronna kanonizacja Jana Pawła II udowadnia, że Kościół rzymski jest drogą  prowadzącą do potępienia dusz

—  mówi Michael Hoffman, znawca  zagadnień judaizmu i demontażu Kościoła.

W dniu 27 kwietnia 2014 roku  w wyniku  rzekomo „nieomylnego” procesu kanonizacyjnego,  Kościół  w  Rzymie  będzie  wynosił  na  ołtarze  papieży  Jana XXIII  i Jana Pawła II 

— jako rzekome przykłady pewnego zbawienia wiecznego — i  jako domniemanego  „wzorca” życia i pracy  — cudu heroicznej świętości  — godnego do naśladowania przez każdego chrześcijanina.

koran 2

Jan Paweł II  jest „papieżem”, który z szacunkiem ucałował księgę islamskiego Koranu,   — i   który powiedział do kapłanów  Voodoo w Beninie w Afryce, — że  ich  tradycje  satanistyczne  zawierają  „ziarna Słowa”, 

— po  których (słowach) — barbarzyńskie praktyki Voodoo na tym zniszczonym lądzie wzrosły niemal dwukrotnie.

Jan Paweł II dopuścił,  żeby tybetańscy buddyści postawili rzeźbę swojego bożka  na  ołtarzu  w  kościele  w  Asyżu   —  i  ten  „papież”  modlił  się z nimi do ich „boga (ów).”

Jan Paweł II  nauczał,  — że  żydzi  posiadają nieodwołalne przymierze z Bogiem,  z  racji  swojego  rzekomego  rasowego  pochodzenia  od Abrahama,

— a więc ten cielesny  „Izrael”    — nie musi być ewangelizowany i nie musi się nawrócić się do Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej „Katastrofalna kanonizacja żydowskiego papieża – Michael Hoffman”

Antychryst – był ! ? – Czy jest ? – Jan Paweł II głosił Ewangelię o Antychryście

Kod Antychrysta:  Szokująca  prawda  jest  taka – że  Jan Paweł II nauczał,  że człowiek jest Bogiem – Doktryna Antychrysta w samym Watykanie!

Tekst  pochodzi  z witryny tradycjonalistycznego klasztoru katolickiego Najś- więtszej  Rodziny  w  stanie  Nowy York w USA.  Zawiera  sedewakantystyczną ocenę nauczania Jana Pawła II.

Mary Jesus Mary Jesus Mary Jesus Mary Jesus Mary Jesus John Paul II John Paul II

  1. Nasza Władczyni, Przenajświętsza Bogurodzica, przepowiedziała, że Rzym stanie się siedzibą Antychrysta.

W  dniu  19 września 1846 roku,  Przenajświętsza  Bogurodzica  objawiła  się w La Salette, we Francji i przepowiedziała, że:

„Rzym odejdzie od wiary  i  stanie się siedzibą Antychrys­ta… Kościół  bę- dzie w stanie upadku.”

Nasza  Matka  dokładnie  przepowiedziała,  że  Rzym odejdzie od nauki Wiary Katolic­kiej, wpadnie w apostazję (odstępstwo) od Prawdziwego Kościoła Chry stusowego  i  stanie się siedzibą Antychrysta.  Skoro tak, zastanówmy się,  kim jest Antychryst?

  1. Definicja Antychrysta.

W  całym  Piśmie Świętym  słowo  antychryst  pojawia  się tylko czterokrotnie. Słowo  antychryst  nie  pojawia  się  w  Apokalipsie  i nie zostało użyte również przez świętego Pawła (który używa jedynie terminów „syn zatracenia” i „czło wiek grzechu”).

Słowo  antychryst  zostało  użyte  jedynie  przez świętego Jana Apostoła w jego listach.  Dlatego  szukając  definicji  Antychrysta, musimy najpierw zajrzeć do listów świętego Jana, a nie do Apokalipsy; ponieważ święty Jan używa i defini uje słowo „antychryst” w swoich listach, nie zaś w Apokalipsie.

 Spośród tych czterech razy, kiedy święty Jan używa słowa antychryst, definiu je  go  tylko  w  dwóch  wypadkach.  Owe  dwie  defi­nicje  Antychrysta,  podane przez świętego Jana,  są  najważniejszymi istniejącymi dowodami, pozwalają- cymi stwierdzić, kim tak nap­rawdę jest Antychryst. Jest tak z tego powodu, że Pismo Święte jest natchnionym, nieomylnym i bezbłędnym Słowem Bożym.

Czytaj dalej „Antychryst – był ! ? – Czy jest ? – Jan Paweł II głosił Ewangelię o Antychryście”

Papież Jan Paweł II przeprasza

Jan_pawel_synagoga_gazetawarszawska.com

O książce Luigi Accattoliego Kiedy Papież prosi o przebaczenie –  Sławomir Cenckiewicz

Kościół nie jest bez grzeszników, ale jest bez grzechu”. – Karol kardynał Journet

W ostatnim czasie nakładem wydawnictwa „Znak” ukazała się książka Luigi Accattoliego  pt. Kiedy Papież prosi o przebaczenie. Wszystkie „mea culpa” Jana Pawła II (Kraków 1999).
Czytaj dalej „Papież Jan Paweł II przeprasza”

Owoce pontyfikatu JP II: Polskie klęski – Kalendarium konfliktu oświęcimskiego — Od tego się zaczęło

Polskie klęski: Sławomir Cenckiewicz, Krzysztof Cierpisz – Kalendarium konfliktu oświęcimskiego

hirarchia kościelna usuwa krzyże z oświęcimia

Rabin Joskowicz z wizytą u Prymasa (1989)

OŚWIĘCIMSKA HEKATOMBA NARODU POLSKIEGO i dziwne DZIAŁANIA HIERARCHII KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE czyli KOMU poza ŻYDAMI przeszkadzały SIOSTRY KARMELITANKI na MIEJSCU KAŹNI SETEK TYSIĘCY POLAKÓW ?!!!

Jan Paweł II wchodzi do rzymskiej synagogi i obejmuje głównego rabina_gazetawarszawska.com_bibula.comZaprzeczając przeszłym naukom, Jan Paweł II wchodzi do rzymskiej synagogi i obejmuje głównego rabina/gazetawarszawska.com/bibula.com

*****

MARZEC 1983 – WRZESIEŃ 1998

12 styczeń 1983  – siostra Zofia Jaśniak, przełożona domu sióstr karmelitanek bosych  w  Poznaniu, zwraca się do  Urzędu do Spraw Wyznań  w Warszawie z prośbą o założenie domu zakonnego w Oświęcimiu, w budynku starego teatru usytuowanego obok Żwirowiska.

2 luty 1983  – prowincjał karmelitów bosych o. Eugeniusz Jan Morawski w liś- cie do Urzędu do Spraw Wyznań  poparł ideę założenia klasztoru kontempla- cyjnego  w pobliżu  byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Prowincjał napisał m.in.:

„uważamy za nieulegającą wątpliwości potrzebę założenia oraz nieu- stannej modlitwy  i  pokuty w  tym  miejscu, które  bez Chrystusowego Krzyża tchnie beznadziejnością”.  Czytaj dalej

Owoce pontyfikatu JP II: obrazki z nowej „liturgii” – patrz i płacz

„Dzisiaj  z ubolewaniem Nasza uwaga skierowana jest ku jednemu  z naj- częstszych nad użyć, najtrudniejszych  do zwalczenia, a  które  zdarzają  się w miejscach, w których wszystko  zasługuje  na  najwyższy  szacunek  i  cześć; uroda i wspaniałość świątyni, blask z namaszczeniem odprawia nych nabożeństw, obecność i pobożność duchowieństwa  promieniująca  na  pełniących  obowiązki ministrantów. Taką obrazę stanowią naduży cia w muzyce i śpiewie sakralnym”. – St. Pius X, papież

___________

Our Lady of La Salette restore the Holy Church_traditioninaction.org

Posoborowe  „nowe  podejście”  wyeliminowało  jakiekolwiek….. ubolewanie… — „nie bądźcie jak stare baby w kościele” – „papież” Franciszek do zakonnic jeszcze nie wrzeszczących i pląsających w upiornym transie…  – emjot

________________________________

1 głowa świątyni

 głowa świątyni

_______________________

2'masza' odprawiana przez biskupa_edited

‚msza’ w wydaniu biskupa

Czytaj dalej „Owoce pontyfikatu JP II: obrazki z nowej „liturgii” – patrz i płacz”