Kazimierz Świtoń – „Żydzi opanowali centralne władze Solidarności”

Kazimierz Świtoń – „Żydzi opanowali centralne władze Solidarności”

OD   REDAKCJI:    Śp.   Kazimierz Świtoń zmarł 4 grudnia 2014 r. Przytaczamy fragment Jego wypowiedzi jakże trafnie obrazujący rzeczywistość, w której żyjemy.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

„NAJWIĘKSZYM   publicznym   PRZYZNANIEM   się   ŻYDÓW,   że   RZĄDZĄ NASZĄ   OJCZYZNĄ   i   KIERUJĄ   niektórymi  POLSKIMI „BISKUPAMI”, było   ŻĄDANIE   ŻYDÓW   usunięcia   KRZYŻA   (…)  z terenu KL AUSCHWITZ w OŚWIĘCIMIU” !!!

*****

13.06.2006 […]   —   Podam   tylko  niektóre wydarzenia z mojego życia.

Pragnę   zaznaczyć,   że kierowana przez żydów Służba Bezpieczeństwa PRL od maja roku 1977   — (kiedy to uczestniczyłem w głodówce protestacyjnej w kościele św. Marcina w Warszawie, w obronie aresztowanych robotników z Radomia i Ursusa)  

— do roku 1989 sporządziła 20.000 (dwadzieścia tysięcy!!!) stron raportów operacyjnych na temat mojej otwartej walki z żydokomuną, którą to walkę rozpocząłem właśnie ową głodówką w maju 1977 roku.

Dzisiaj nadal fałszuje się najnowszą historię Polski. — Żydzi opanowali centralne władze „Solidarności”   — i nie dopuszczają do ujawnienia, kto pierwszy i gdzie powoływał pierwsze w obozie komunistycznym Wolne Związki Zawodowe i pokazał drogę do wolności.

Powstanie   „Solidarności”   przypisuje  się Lechowi Wałęsie,   — a prawdą jest, że   —  pierwsze Wolne Związki Zawodowe powstały z mojej inicjatywy 23 lutego 1978 roku w Katowicach.

Żydzi z Komitetu Obrony Robotników nie chcieli dopuścić do ich powołania.

Czytaj dalej…

Nagroda UJ „Ignatianum” dla TW! … donosiciela na ks. Popiełuszkę – W ramach dezubekizacji ?

Media przyniosły zdumiewającą wiadomość o tym, że w dniu 2 marca 2018 r. w krakowskiej uczelni Ignatianum zostanie wręczona nagroda ks. prof. Michałowi Czajkowskiemu, o którym od dawna wiadomo, że był tajnym współpracownikiem SB pod pseudonimem TW „Jankowski”.

TW komunistycznej SB laureatem nagrody przyznawanej „osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego

Czytaj dalej „Nagroda UJ „Ignatianum” dla TW! … donosiciela na ks. Popiełuszkę – W ramach dezubekizacji ?”

Auschwitz: początek nowej ery?

Gregory Baum:teologia zastępcza: 

— „istnienie” „żydów” jest pierwszą zasadą, której muszą ustępować nawet najbardziej podstawowe dogmaty katolickie.

Czytam książkę zatytułowaną „Auschwitz: Beginning of a New Era?” [Auschwitz: początek nowej ery?]

Jest to zbiór dokumentów wręczanych na    „Międzynarodowym sympozjum o holokauście”,   jakie odbyło się w Katedrze św. Jana Bożego w Nowym Jorku w dniach 3-6 czerwca 1974 roku.

Książkę zredagowała Eva Fleischer i opublikował Kościół Katedralny św. Jana Bożego i należąca do B’nai B’rith ADL.

Tytuł tej książki winien być   „Theological Contrivances Rationalizing Displacement of Calvary by Auschwitz to be Taught in Christian Churches and Schools”   [Teologiczne pomysły racjonalizujące zastąpienie Kalwarii przez Auschwitz mają być nauczane w kościołach chrześcijańskich i szkołach],  

bo  to jest dokładnie to z czym razem wyszli katoliccy księża, protestanccy kaznodzieje, rabini i inni łącznie z Elie Wiesel żeby zsyntetyzować to sympozjum.

Gregory Baum był judejskim (rzekomo) konwertytą na katolicyzm i katolickim księdzem,  —  asystentem kard. Bea i peritus (doradca teologiczny) na II soborze,   — zwłaszcza w trzech pierwszych najtrudniejszych dokumentach: Dignitatis Humanæ, Unitatis Redintegratio i Nostra Aetate.

Teraz skupię się głównie na jego słowach, gdyż był bardzo wpływowym księdzem w Rzymie I na II soborze.

Przechodząc od razu do sprawy, o. Gregory Baum w ten sposób rozpoczął swoją wypowiedź:

—  „Po  Auschwitz,  kościoły  chrześcijańskie  już  nie chcą nawracać żydów.

Skoro nie są pewni w kwestii teologicznych podstaw, które zwalniają ich z  tej  misji,  kościoły  uświadomiły  sobie, że  proszenie żydów by stali się chrześcijanami jest duchowym sposobem wymazania ich z egzystencji, i tym sposobem tylko wzmacnia skutki holokaustu.

Ponadto,  kościoły  realizują śmiertelną ironię ukrytą w chrześcijańskim pretekście konwersji żydów; bo po Auschwitz i udziale narodów, to chrze ścijański świat potrzebuje nawrócenia.

Główne  kościoły  odżegnały  się  od misji wobec żydów, nawet jeśli jej nie usprawiedliwiały odpowiednimi wyjaśnieniami doktrynalnymi.

Mamy  tu  przypadek,  często występujący w historii kościoła, gdzie pra- ktyczna decyzja ze strony kościołów, w reakcji na znaczące wydarzenie, poprzedza  dogmatyczną  refleksję  i  faktycznie staje się wskazówką dla przyszłego rozwoju doktrynalnego.

Poruszone poczuciem wstydu z powodu sformułowań doktrynalnych ne- gujących  istnienie  żydów,  kościoły  doszły  do  uznania  judaizmu  jako autentycznej religii przed Bogiem, z niezależną wartością i znaczeniem, a nie jako etap na drodze do chrześcijaństwa. . .

Nowa  otwartość wobec wiary żydowskiej i pojawienie się nowego zrozu- mienia  misji  odzwierciedla  reakcję  chrześcijańskiego sumienia na głos holokaustu. . .

Kościoły  uważają, że przez te wydarzenia do nich skierowane było Sło- wo Boże;—  one poddały się sądowi Bożemu”.

Później o. Baum powraca do idei, że „Słowo Boże”

— przemawia do „chrześcijańskiego sumienia” poprzez holokaust, i wyjaśnia co jest „wymagane” w reakcji na „wezwanie Boga”.

Nawet bez opracowywania odpowiedniej podstawy dogmatycznej, wygłosili znaczące publiczne deklaracje i w niezwykły sposób zmienili politykę publiczną.

Czytaj dalej …

Jan Paweł II publicznie całuje księgę Koran mówiąc o „braciach” islamskich,

Ostateczny cel islamistów: „Zdobędziemy Rzym, połamiemy wasze krzyże i zniewolimy wasze kobiety”


  Nie pamiętał o wszystkich pomordowanych przez „braci” islamskich…?

To nie Berlin, nie Paryż i nie Londyn są ostatecznym celem islamistów. Oni chcą zniszczyć nie tylko Europę, ile chrześcijaństwo. I wcale tego nie ukrywają.

Ostatecznym celem islamu i islamistów nie jest ani Londyn, ani Paryż, ani nawet Berlin (choć bez wątpienia one także maja stać się miastami islamskimi), ale… Rzym.

—  „Celem jest Rzym, ponieważ trwająca wojna ma wymiar nie tyle ekonomiczny, polityczny czy demograficzny, ile przede wszystkim – jak zawsze – religijny, i ponieważ to z Rzymu płynie owa siła moralna, która w 1571 roku w Lepanto i w 1683 r. pod Wiedniem rozgromiła islam.

Prawdziwym wrogiem nie są Stany Zjednoczone czy państwo Izrael, które nie istniały, kiedy islam dotarł do bram Wiednia w 1683 r., ale Kościół katolicki i cywilizacja chrześcijańska, których  religia Mahometa stanowi diaboliczną parodię”

– pisał w eseju „Islam idzie na Rzym” („Nasz Dziennik” 12-13.09.2015) włoski historyk Roberto de Mattei.

 Czytaj dalej …

„13 LUCYFERYCZNYCH TEZ” Karola Wojtyły z lat 1969-79

„TEZY” opublikowano w 2010r. na podstawie autoryzowanego w 1979r. przez JPII tłumaczenia jego książki „Osoba i czyn” z 1969r.

„13 LUCYFERYCZNYCH TEZ” Karola Wojtyły z lat 1969-79

 dr Marek Głogoczowski

Poniższe   „TEZY”   zostały   opublikowane   w 2010 roku, przez badającego wpływy masońskie w Kościele, księdza Luigi Villana  —  na podstawie autoryzowanego w roku 1979, przez Karola Wojtyłę   już jako papieża, tłumaczenia jego książki „Osoba i czyn” z roku 1969, na język angielski pod tytułem „The Acting Person”.

Teza 15:
Bóg nie jest historycznym bytem, który współpracuje z ludźmi, ani też człowiek nie współpracuje z Bogiem, lecz wyłącznie z innymi ludźmi. Religia nie   ma swych źródeł w Boskim objawieniu,   — lecz jest rezultatem wyobraźni człowieka. Religia katolicka nie różni się [pod tym względem] od innych kultów.

Teza 16:
Objawienie Boże jest niemożliwe do udowodnienia.

Teza 17:
Jedyne realne wytłumaczenie treści Nowego Testamentu nosi charakter filozoficzny.

Czytaj dalej „„13 LUCYFERYCZNYCH TEZ” Karola Wojtyły z lat 1969-79”

MSWiA zbada sprawę budowy islamskiego centrum kultury i edukacji w Białymstoku

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay.com

Joachim Brudziński zapowiedział, że podległy mu resort spraw wewnętrznych i administracji zbada sprawę związaną z planami budowy islamskiego centrum kultury i edukacji w Białymstoku, które ma powstać dzięki pieniądzom pochodzącym z Arabii Saudyjskiej.

„Zleciłem odpowiednim departamentom MSWiA monitorowanie tej sprawy. Nie wydaje mi się, aby odlegli kulturowo, mentalnie, historycznie i geograficznie ortodoksyjni saudyjscy wahabici mieli wspierać polskich Tatarów którzy zawsze mogli liczyć na wsparcie własnej Ojczyzny”

– napisał Brudziński na Twitterze.

Czytaj dalej „MSWiA zbada sprawę budowy islamskiego centrum kultury i edukacji w Białymstoku”

I znów dzień islamu w Kościele. Zamiast nawracania – ekoekumenizm!

fot. Pawel L. Terlikowski / Forum

„Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”  – pod tym hasłem już 26 stycznia XVII będzie obchodzony Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Spotkania współorganizowane są przez KEP oraz Radę Wspólną Katolików. W programie przewidziano m. in. modlitwy i lektury fragmentów Biblii i Koranu.

Zgodnie z informacjami na stronie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, obchody będą miały miejsce w Warszawie, Krakowie i Katowicach.

Czytaj dalej „I znów dzień islamu w Kościele. Zamiast nawracania – ekoekumenizm!”

Porzucili islam. Przypominają Franciszkowi: nie czcimy tego samego Boga co muzułmanie!

fot. Fayed El-Geziry/NurPhoto via ZUMA Press/FORUM

Jak informują m.in. Church Militant i LifeSiteNews — grupa byłych muzułmanów, którzy nawrócili się na katolicyzm, opublikowała list do papieża Franciszka, nie mogąc się doczekać odpowiedzi na „swoje listy i prośby o spotkanie”.

Wyrażają w nim swoje zaniepokojenie postawą ojca świętego wobec islamu, jak i jego wypowiedziami na temat wyznawców Allaha.

Czytaj dalej „Porzucili islam. Przypominają Franciszkowi: nie czcimy tego samego Boga co muzułmanie!”

Dialog Kościoła z judaizmem – jak wyjść z gąszczu błędów

Judaizm i dialog Kościoła z jego wyznawcami budzi często skrajne emocje. Wynikają one z nieporozumień.

—  Powiedzmy jednak jasno: religia Starego Testamentu to co innego, niż oparty głównie na Talmudzie współczesny judaizm.

Kościół nie wywodzi się od rabinów, lecz od Mojżesza i proroków. To katolicyzm jest doskonałą kontynuacją wiary starożytnych Izraelitów.

Czytaj dalej „Dialog Kościoła z judaizmem – jak wyjść z gąszczu błędów”

Jak zlikwidowano krzyże na żwirowisku oświęcimskim? – W majestacie prawa pod osłoną nocy! – Z aprobatą „Kościoła Katolickiego” w Polsce i „polskich biskupów”.

Rabin Joskowicz grozi Papieżowi palcem, mówiąc: „Proszę, aby Pan Papież dał wezwanie do swoich ludzi, by także ten ostatni krzyż wyprowadzili z tego obozu”. Fot. PAP.

Polacy muszą sobie uświadomić, że żydowska teologia cierpienia różni się od chrześcijańskiej –  abp Józef Życiński, 4 sierpnia 1998 r.

—  Krzyż, przy którym Jan Paweł II odprawił Mszę św. w  Oświęcimiu w 1979 r., a który stoi obecnie na terenie dawne go klasztoru karmelitanek, tuż obok obozu koncentracyjnego, zostanie niedługo przeniesiony

–  Krzysztof Śliwiński, minister w rządzie J. Buzka, 18 lutego 1998 r.

Czytaj dalej…