Wierność Tradycji w dobrym towarzystwie Świętych

Ks. Jacek Bałemba SDB

wtorek, 13 marca 2012

Katolik dojrzały w świętości to rozumie: ortodoksja (poprawna wiara) jest równie ważna jak ortopraksja (poprawne działanie).

W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się bez-bożnych humanistycznych poglądów wciskających się na ambony.

W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się „chrześcijaństwa” antropocentrycznego, które Pana Boga odsuwa na drugie miejsce.

W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się stawiania człowieka w miejsce Boga.

W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się ateistycznej karykatury chrześcijaństwa – bez Boga.

W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się destrukcyjnej karykatury chrześcijaństwa – miłości bez Prawdy.

W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się rewolucyjnej karykatury chrześcijaństwa – współczesności bez Tradycji.

W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się złudnych poglądów, jakoby ważne było nie to, w co się wierzy, lecz to, by być „dobrym człowiekiem”.

W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się karykatury chrześcijaństwa – ortopraksji bez ortodoksji.

Święci uczą wciąż. Św. Teresa z Avila, wybitna miłośniczka Kościoła i Chrystusowej nauki, nie ulegała płytkim złudzeniom, jakoby wystarczyło mniej więcej czynić dobro dla ludzi. Była katoliczką integralną. Uświęciła się – aż po najwyższe stany mistyczne – uczestnicząc we Mszy Świętej Trydenckiej. Czytajmy dobrze: dla obrony każdego szczegółu depozytu wiary była gotowa oddać życie! Sama o tym pisze klarownie:

   „W tej materii nigdy nie miałam najmniejszej obawy i byłam pewna siebie, że w rzeczach wiary nikt mi nic nie zarzuci, że za każdą sprawę zapisaną w Piśmie świętym, za każdy artykuł wiary, owszem, za każdą najmniejszą ceremonię kościelną tysiąc razy gotowa jestem ponieść śmierć” (Księga życia, 33, 5).

   Jakiż to niemodny dzisiaj temat! Wysoce aktualny!

Uczmy się od Świętych, bo czas nagli. Fałszywych nauczycieli przybywa. Są cierpliwi, wyrafinowani i bezczelni. Z troską przestrzegam przed wilkami w owczarni Pańskiej.

Błogosławiony, kto wytrwa przy Prawdzie – w dobrym towarzystwie Świętych.

Amen.

* * *

Ostatnie słowo do Polski:

„Umie Pan Bóg odmienić wyroki swoje, jeśli my odmienim złości nasze.

Pokutujmyż a wracajmy się do Pana Boga naszego,

a On sam uleczy rany nasze”

(Ks. Piotr Skarga SI).

Za; http://novushiacynthus.blogspot.com/

Dowody istnienia Stwórcy.

Debaty ewolucyjne.

Trwają nieskończone debaty na temat ewolucji. Niestety są one czystą stratą czasu. Ewolucjoniści prowadzą je z jednej tylko przyczyny. Chcą nam udowodnić, że nie posiadając ich ‚wiedzy’ nie jesteśmy w stanie zrozumieć owych ewolucyjnych procesów. Ich zdaniem Chrześcijanin to niedouczony głupiec i powinien im wierzyć na słowo, ponieważ oni są naukowcami.

Ale eksperci tacy jak Dawkins unikają chrześcijańskich naukowców jak dżumy!

Ben Stein – Expelled – Kreacjonizm vs Ewolucjon …

Zamiast filmu – napis; Ten film wideo został usunięty przez użytkownika. Przepraszamy za usterki.

Od roku 1860, w którym to po raz pierwszy sformułowano tę teorię, tysiące naukowców łamie sobie głowy nad tym, jak ową teorię przedstawić jako naukowo udowodniony fakt. Napisano setki tomów, nakręcono wiele filmów a przeciwników owej teorii usunięto z uniwersytetów oraz szkół. Nadal teoria ta jest jedynie teorią, którą wtłacza się nam do umysłów jako naukowo udowodniony fakt!

Zapomina się o podstawowym zrozumieniu terminu – ewolucja. Ewolucja jest to proces stały – kontynuowany. Wszystko powinno więc nieustannie ewoluować, ale nigdzie nie ma na to dowodów. W zamian za konkretne dowody zwolennicy owej teorii przedstawiają nam przykłady procesów adaptacyjnych nazywając je ewolucją lub bardziej naukowo – makroewolucją.

Zamiast wnikać w zagmatwane celowo szczegóły teorii ewolucyjnej – pokuśmy się o sprawdzenie pewnych bezspornych dowodów, które niezwykle wyraźnie ukazują nam oblicze Tego, kto spowodował istnienie wszystkiego.

SPÓJRZMY NA OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT.

Możemy w nim zaobserwować wiele rzeczy, które są zaprojektowane przez Boga, ale powtarzają się w sposób zupełnie przypadkowy. Takie wydarzenia to burze, pioruny, deszcze, padający śnieg czy kształty… śnieżynek.

Wiemy, jak to się dzieje i nie jest to dowodem na to, że Bóg osobiście bierze w tych wydarzeniach bezpośredni udział. Są to wyniki całkowitych przypadków i nie widać w nich żadnej celowej i inteligentnej mocy. Owszem, warunki, w jakich one powstają są dziełem Stwórcy, ale rezultaty owych warunków są zupełnie przypadkowe. Nikt nie powie, że każdą śnieżynkę stworzyła inteligenta Osoba.

Jednakże mamy rzeczy w naszym najbliższym otoczeniu, które nieomylnie wskazują nam źródło – inteligentną istotę, która się za nimi kryje.

Dwa przykłady inteligentnych produktów umysłu. Nuty w muzyce. Pisany tekst. Są to informacje, o których wiadomo, że powstały w wyniku działania osób inteligentnych. Są to rezultaty intelektu i wiedzy.

Znalezienie nut na księżycu świadczyłoby o tym, że ktoś musiał je tam umieścić. Nie mogłyby one powstać jako dzieło przypadku.

Gdybyśmy znaleźli tekst – „Strefa niebezpieczna, promieniowanie radioaktywne – wstęp surowo wzbroniony.”

Podobnie jak nuty, taki tekst byłby oczywistym dowodem na to, że ktoś to musiał napisać – mowa o inteligentnej osobie, autorze tekstu.

Widząc dwa takie dowody podczas pierwszej wizyty na innej planecie natychmiast wiemy, że ktoś tutaj już był lub jest nadal obecny i ten ktoś nie tylko zna muzykę, ale posiada pewną konkretną wiedzę o promieniowaniu radioaktywnym oraz jego niebezpieczeństwie. Wiemy także, że jest to osoba mówiąca i pisząca po polsku!

„Nasi tutaj są” – zawołałby każdy polski kosmonauta, gdyby znalazł na Marsie taki fragment informacji.

Co to oznacza? Owe dwa przykłady ukazują nam INFORMACJĘ – która może powstać jedynie w wyniku działania osoby inteligentnej. Dlatego nazywamy to informacją, ponieważ możemy ją odczytać oraz zrozumieć. Czy nuty czy litery – obie formy zawierają określoną dozę bardzo specyficznych informacji.

INFORMACJA nigdy nie powstała samoczynnie w wyniku przypadku.

Nie mamy żadnego przykładu samorzutnego powstania informacji bez udziału inteligentnego projektanta.

INFORMACJA zawsze wymaga inteligencji.

Jeszcze się nie zdarzyło na świecie, aby jakikolwiek kod powstawał bez udziału człowieka lub… siły znacznie wyższej! Nic w fizycznym świecie nie tworzy się samo –plany, instrukcje, kody czy symbole.

Świat zawsze poszukiwał i nadal poszukuje jakichkolwiek informacji, czyli kodu, który świadczyłby o tym, że jego twórcy to osoby inteligentne.

Znalezienie takiej informacji oznaczałoby… znalezienie innej cywilizacji.

DNA.

DNA –  jest to informacja zawarta w ludzkiej komórce, zawierająca 3 miliardy liter. Najmniejszy kod DNA posiada 500.000 liter.

Litery DNA to:

 • Adenine
 • Thymine
 • Cytosine
 • Guanine

W języku komputerowym mamy jedynie 2 znaki – 0 oraz 1.  To, co widzisz teraz na ekranie jest złożone z takiego kodu, jaki widzisz po prawej stronie.

W języku DNA są cztery litery – ATCG. Stwarza to nieporównywalnie większe możliwości tego kodu, który posiada tak niezwykłe cechy, o których Microsoft może sobie jedynie pomarzyć. DNA może się samo kopiować, częściowo a nawet kompletnie, w całości. Tak jak można kopiować tekst w Wordzie!

DNA jest więc kodem w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko że znacznie bardziej skomplikowanym niż jakikolwiek kod komputerowy współczesnej technologii. Kod ten jest niezwykle kompleksowy i nie jest jeszcze dokładnie rozumiany! Wiadomo jednak że kod ten posiada informacje służące określonym celom. To kod decyduje, z których komórek uformuje się oko, ucho czy inne narządy – mówimy o wzrastaniu embriona ludzkiego. W kodzie DNA są zakodowane precyzyjne informacje, których nie potrafimy dzisiaj dokładnie odczytać.

DNA jest więc kodem w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko że znacznie bardziej skomplikowanym niż jakikolwiek kod komputerowy współczesnej technologii. Kod ten jest niezwykle kompleksowy i nie jest jeszcze dokładnie rozumiany! Wiadomo jednak że kod ten posiada informacje służące określonym celom. To kod decyduje, z których komórek uformuje się oko, ucho czy inne narządy – mówimy o wzrastaniu embriona ludzkiego. W kodzie DNA są zakodowane precyzyjne informacje, których nie potrafimy dzisiaj dokładnie odczytać.

Skąd wziął się ów kod?

Przykład alfabetu. TAGC itd. niewiele znaczące litery, które rozpoznajemy, ponieważ ustaliliśmy, że owe litery właśnie to oznaczają. Aby cokolwiek napisać ludzkość musiała się zgodzić na jednolite znaczenie liter alfabetu. Dlatego go właśnie używamy i dlatego czytasz ten tekst.

W DNA także mamy litery, słowa, zdania, paragrafy i rozdziały (chromosomy) które znaczą znacznie, znacznie więcej niż te same paragrafy i rozdziały  w naszych książkach, ponieważ nasze książki nie powodują żadnej akcji czy działania. Kod DNA powoduje całą masę działań, podobnie jak kod języka komputerowego. Oba kody powodują określone akcje, które są uzależnione albo od otoczenia albo ingerencji z zewnątrz.

Szczytowym osiągnięciem DNA są zapłodnienie, ciąża oraz narodziny nowego człowieka. Cały proces rozmnażania jest jawnym cudem – nie tylko z fizycznego punktu widzenia. W niezrozumiały sposób nagle po porodzie dziecięcia u obojga rodziców pojawia się miłość macierzyńska. Czyżby także była zaprogramowana przez DNA?

Podkreślmy podstawowe prawdy dotychczas omówione.

 • DNA jest informacją oraz kodem.
 • Kod DNA musi posiadać Inteligentnego Projektanta.

 Ani informacja ani kod nie mogły powstać bez udziału inteligentnej istoty.

Nigdzie poza ziemią w całym znanym nam kosmosie nie znaleziono żadnej informacji czy też kodu, pomimo usilnych i wieloletnich poszukiwań, które trwają do dzisiaj.

W tym linku jest artykuł propagujący nowe metody leczenia alergii poprzez PRZEPROGRAMOWYWANIE DNA.

..”określone fragmenty DNA (kodony) rzeczywiście postępują zgodnie z zasadami podstawowej składni – wykazują biologiczne umiejętności językowe. Ponadto badacze odkryli, że kodony formułują słowa i zdania, podobnie jak nasz zwykły ludzki język przestrzegania zasad gramatyki.” link.

DNA widziane oczami programisty – Link w tłumaczeniu Google. Autor programista omawia wspólne cechy oprogramowania komputerowego oraz języka programowego DNA. Jego uwagi na temat Dawkinsa, który ‚wyjaśnia’ nam ewolucję możemy sobie śmiało darować. 🙂

Niezwykle ciekawy artykuł z Microsoft.

„Język oprogramowania dla dających się składać obwodów DNA”. Link w tłumaczeniu Google.

Wystarczy napisać na wyszukiwarce Google – DNA programming language, (DNA – język programowy) i natychmiast otrzymujemy 15 milionów uderzeń. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, że kod DNA jest niezwykle zaawansowanym kodem programowym o takiej jakości, która jest całkowicie obca dla Microsoftu.

Kod DNA posiada takie cechy, które przyprawiają programistów Windows o zawroty głowy. Nasza jedna komórka posiada 3 miliardy liter czyli pojemność średniej wielkości DVD – 3 Gb kodu. Posiadamy wiele miliardów komórek w naszym ciele i każda z nich zawiera taką ilość kodu.

Nad wszystkimi wersjami Windows oraz DOS pracowało około 40 tysięcy najlepszych programistów na świecie. Różnica pomiędzy kodami? Nie można w tym przypadku użyć przysłowia – DNA ma się do Microsoftu jak pałac do chlewa, ponieważ różnice są tak olbrzymie, że mówiąc tak obrazilibyśmy Boga!

http://bio-alive.com/animations/DNA.htm

W tym linku mamy wiele animacji wyjaśniających wiele funkcji DNA, jak m.in. rozmnażanie się DNA czy reperacja kodu. Nie jest to pomyłka! Cod DNA może się sam reperować a nawet kopiować.

Zwróćmy uwagę na niezwykłe porównanie. Wysłanie maila na drugi koniec świata jest jest identycznym procesem, jakim jest skopiowanie kodu DNA do innej komórki.

Z matematycznego punktu widzenia oba procesy są niemal identyczne. Napisany list musi być zakodowany oraz odczytany czyli odcyfrowany, aby mógł być wyświetlony prawidłowo na ekranie.

„Informacja jest informacją, nie jest materią ani nie jest energią. Materializm, który tego nie akceptuje nie może przetrwać w dzisiejszym czasie.” Norbert Weiner – matematyk i ojciec cybernetyki.

Podsumujmy dotychczasowy materiał.

 • 1. DNA jest zakodowaną informacją.
 • 2. Wszystkie kody posiadają inteligentnego projektanta.
 • 3. DNA jest więc kodem, który został zaprojektowany przez Osobę niezwykle inteligentną.

 DNA jest bezspornym dowodem istnienia inteligentnego Projektanta, czyli Boga.

Nawet ewolucja jest dowodem inteligentnego projektanta, ponieważ zawsze, kiedy słowo ewolucja występuje w odniesieniu do nauki, kultury, technologii. wiedzy procesów socjalnych,  świat zawsze nawiązuje do inteligentnych procesów.

Termin – ewolucja jest stosowany także w biologii i jedynie w tym przypadku stosuje się zupełnie nieprawidłowe wyjaśnienie, które bezpodstawnie określa się procesem przypadkowym.

Ewolucja biologiczna jest zaprogramowanym procesem, który jest zakodowany w DNA!

Barbara McClintock – fragment z Wikipedii:

W 1951 roku ogłosiła wyniki swych badań nad cytogenetyką kukurydzy, które były dowodem istnienia ruchomych elementów genomu, nazwanych później transpozonami. Odkrycia McClintock, wyprzedzające ówczesną naukę, zostały potwierdzone dopiero w latach 70. (odkryto wtedy geny wędrujące u bakterii). Eksperymenty Barbary McClintock na kukurydzy pozwoliły wyjaśnić, w jaki sposób bakterie przekazują sobie geny oporności na antybiotyki. Swoje prace prowadziła ona, zanim jeszcze odkryto budowę DNA i rozszyfrowano kod genetyczny.

Kod DNA posiada inteligencję.

Kod DNA może sam siebie nie tylko reperować ale także usprawniać oraz przystosowywać się w pewnym stopniu do zmieniających się warunków.

Prosty przykład – zalałeś poplamioną atramentem kartkę. Możesz jednak odczytać tekst i przepisać go na nowej czystej kartce. To samo robi DNA i odporność bakterii na antybiotyki jest właśnie tego dowodem. DNA sam się naprawia!

Jest to kolejny dowód na istnienie inteligentnego Projektanta!

Porównajmy to z oprogramowaniem Windows, które pozwala ci czytać ten tekst. Gdyby to był kod DNA, wystarczyłaby jedna wersja Windows, powiedzmy Windows 1.0 i jako odpowiedź na coraz szybsze komputery Windows 1.0 ewoluowałby do współczesnej wersji Windows 7 i proces ten nigdy by się nie kończył!

Ale to nie wszystko. Takie Windows kopiowałyby się same, bez potrzeby tłoczenia milionów kopii. Bill Gates nie potrzebowałby 40 tysięcy programistów.

Tak wygląda w bardzo ogólnych zarysach porównanie wiedzy człowieka z wiedzą niezwykle inteligentnego Projektanta, jakim jest nasz Stwórca.

Wszystkie żywe istoty, zwierzęta i rośliny rozmnażają się.

Czy ludzkość może dojść do takiego etapu, w którym mogłaby stworzyć życie, i zaprojektować je tak, żeby owe żywe istoty same się rozmnażały? Jedyne co potrafimy, to kopiowanie fragmentów DNA. Na zaprogramowanie nowego życia nie widać żadnych szans.

Ale pseudo nauka wtłacza w umysły ludzkie nonsensy ewolucyjne, na które do dziś nie posiadamy żadnych dowodów.

Jest jeszcze gorzej! Posiadane dowody w sferze adaptacji świadczą właśnie o istnieniu genialnego Programisty, dobrego Boga, który tak ZAPROGRAMOWAŁ kod DNA, że potrafi się on sam dostosowywać do zmian otoczenia.

I to jest właśnie dowodem na genialną konstrukcję kodu DNA, który został w ten sposób zaprogramowany przez Boga. Owe zmiany adaptacyjne są kolejnym bezspornym dowodem na istnienie Boga.

Nauka błędnie nazywa je zmianami ewolucyjnymi zapominając o tym, że ewolucja to proces stały. Gdyby Bóg zaprogramował ewolucję w formie, o jakiej mówi nam współczesna nauka, mielibyśmy na nią miliony dowodów.

Poza procesami adaptacyjnymi nie widać nigdzie dowodów na ewolucję, a owe procesy adaptacyjne i ochronne są właśnie dowodem na istnienie genialnego programisty, czyli Boga.

W poniższym linku mamy sporo obszernych informacji na temat kodu DNA i wiele innych interesujących szczegółów na temat tego niezwykłego programu, który jest tak rozpowszechniony tutaj na ziemi.

Informacje w linku w języku polskim. http://wiara.us/DNA.html

James A. Shapiro odkrył, że tzw. protozoa w wyjątkowo niesprzyjających warunkach potrafi się podzielić na 100 tysięcy warstw, zreorganizować kolejność oraz przeprogramować je i naprawić w taki sposób, aby dostosować się do nowych warunków. W ten sposób bakterie stają się odporne na antybiotyki!

Nie trzeba chyba dodawać, że DNA nie jest jeszcze dokładnie zbadany. Nie udało się jeszcze nikomu stworzyć DNA.

PODSUMUJMY.

 • Kod komputerowy jest INFORMACJĄ. Nie jest ani masą ani energią.
 • INFORMACJA jest tworem inteligentnej osoby, która umieściła ową INFORMACJĘ.
 • Nie znaleziono nigdy i nigdzie w znanym nam Wszechświecie ani kodu, ani INFORMACJI.
 • DNA jest niezwykle złożonym kodem komputerowym – kompleksową INFORMACJĄ.

WNIOSEK?

Kod DNA jest dowodem na istnienie Boga.

Od lat astronomowie szukają życia w Kosmosie. W jaki sposób? Jak można rozpoznać sygnały z innych galaktyk, że pochodzą od osób obdarzonych inteligencją?

Jeżeli dotrze do nas z Kosmosu zdanie w jakiekolwiek formie:

Szukamy z wami kontaktu„, oznaczać to będzie, że ktoś chce się z nami skontaktować i owa osoba posiada inteligencję. Owo zdanie to zaledwie 19 liter, ale o określonym precyzyjnym znaczeniu i zasób informacji w tym zdaniu posiada niezwykłe implikacje. Wiemy z niego, że gdzieś w przestrzeni istnieje inteligentna osoba, która szuka z nami kontaktu a nawet osoba ta posługuje się językiem polskim!

Kod DNA to ponad 3 miliardów znaków, a informacje zawarte w nim nie są jeszcze dogłębnie zbadane i zrozumiane.

Z zaledwie 19 liter wyciągnęliśmy daleko idące wnioski.

Kod DNA daje nam oszałamiające świadectwo o niezwykłej inteligencji jego Twórcy!

DNA występuje jedynie na Ziemi i jest dowodem na istnienie niezwykle inteligentnego Projektanta, czyli… Boga!

Czy Ewolucja to pseudo – nauka?

Angielska definicja nauki.

NAUKA – obserwacja, identyfikacja, opis, śledztwo eksperymentalne oraz teoretyczne i praktyczne wyjaśnienie fenomenu.

Ewolucja nie spełnia żadnego z tych wymogów. Nie można przypadkowych pozytywnych mutacji zaobserwować, zidentyfikować, opisać, odtworzyć ani teoretycznie wyjaśnić. Pseudo nauka Ewolucji nie jest w stanie niczego udowodnić, czy wyjaśnić – jak powstał DNA, w jaki sposób żyrafa uzyskała taka długą szyję, kto zaprogramował w pamięć węgorzy czy bocianów mapę świata i wiele, wiele innych. Znacznie więcej informacji na temat braku jakichkolwiek odpowiedzi na podstawowe pytania w filmie dr. Hovinda – 100 POWODÓW dla których EWOLUCJA jest GŁUPIA. Warto obejrzeć całą serię!(Więcej na temat ewolucji i ateizmu w linku – Ateizm, ewolucja i Chrześcijaństwo.)

Wszystko co posiadamy to historyjki bez żadnych żadnych konkretnych dowodów. Pomijam procesy adaptacyjne, które nie podlegają dyskusji. Mikroewolucja jest poza krytyką.

Nauka polska definicja –  w tym linku mamy także takie zdanie:

W opozycji do świata nauki posługującego się metodą naukową znajduje się pseudonauka (i paranauka), której przedstawiciele odrzucają takie podejście do prowadzania badań. Naukowcy wytykają im, że wykorzystują autorytet nauki, aby promować niesprawdzone hipotezy i domysły, które nie dają się zweryfikować naukowo

Według Ewolucji wystarczy jedynie odpowiednia ilość czasu i z niczego powstanie wszystko, z życiem włącznie. Według tej teorii wszystko powstało w wyniku wybuchu małej kropki materii, wielkości kropki na końcu zdania. Z tej kropki powstał cały wszechświat, życie i wszystkie prawa fizyczne, chemiczne itd. itp. Totalny nonsens! Potrzebny był do tego czas!

Księżyc miał identyczne szanse czasowe na powstanie życia, podobnie jak cały nasz układ Słoneczny – miliardy lat!

Ktoś powie, że na innych planetach nie ma warunków do życia.  A w ludzkich jelitach istnieją warunki do życia? A żyje w nich tasiemiec i wiele innych robaków, glist i owsików. Ryby żyją na głębokościach do 11 km. Nacisk wody na ich ciała powinien je zmiażdżyć.

W głębokich i ciemnych jaskiniach żyją bliżej nieznane nam ślepe stwory. Posiadamy wiele przykładów życia w warunkach, które teoretycznie nie są warunkami dla życia. Czy w wodzie są warunki do życia? Są, ale nie dla człowieka.

Na księżycu mogłyby powstać istoty żywe, nie koniecznie złożone z węglowodanów ale ze związków krzemu, odpornych na gwałtowne zmiany temperatur. Organizmy takie mogłyby pobierać energię z różnicy temperatur.

Możliwości jest mnóstwo ale… ewolucja jakoś nie zdołała z nich skorzystać i nie zrobiła dosłownie niczego a czasu było pod dostatkiem.

Nawet nie wystartowała. Absolutne zero i nie mamy żadnego śladu jakiekolwiek żywej inteligencji w całym znanym nauce Kosmosie. Co jest wymowne, nauka doskonale wie, że jesteśmy okłamywani. Oni doskonale wiedzą, że istnieje Bóg ale Go odrzucają służąc szatanowi za marne 30 srebrników.

Sprawdź ten film!  Cały niemal świat wierzy w Boga.

Rzymian 1:(19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi.

DNA jest niezwykle zaawansowanym kodem komputerowym, czystą formą niezwykłej ilości informacji, która istnieje tylko na ziemi. Jest ona niezwykłym dowód na istnienie Autora owej informacji oraz kodu – Boga, Stwórcy wszystkiego, co nas otacza.

Chwała Mu na wieki wieków.

Ostatnie uaktualnienie: 25 Września 2011