Chrystus Król – Najwyższy Prawodawca świata!

procesja-boc5bcego-ciac582a-czec59bc487-dla-najc59bwic499tszego-sakramentu_gazetawarszawska-com

Corpus Christi – Hiszpania – Procesja Bożego Ciała – Cześć dla Najświętszego Sakramentu /Foto: gazetawarszawska.com

Rządzi   Chrystus!   Nie   prezydenci i ministrowie i nie sejmy i parlamenty! Nie rządzi kapitał ani prasa! Ani demokracja! Ani bramy piekielne! Rządzi Chrystus Król!

Niebo   podobne   jest  królowi. Niebo jest królestwem, jest monarchią. Jeszcze i dzisiaj.

Czytaj dalej „Chrystus Król – Najwyższy Prawodawca świata!”

Dzisiaj przypada pierwszy piątek miesiąca

„Słońce, które oświetla wosk, rozmiękcza go, lecz świecąc na błoto – utwardza je. Różnica tkwi nie w słońcu, lecz w tym, na co świeci. Dlatego nie ma różnicy w Bogu miłości, gdy sądzi On grzesznika i zbawionego; różnica tkwi w samych sądzonych.”

abp Fulton JSheen

Św. Małgorzaty Marii Alacoque – Obietnice Serca Jezusowego

Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca.

Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy.

Czytaj dalej „Św. Małgorzaty Marii Alacoque – Obietnice Serca Jezusowego”

Koronka do Miłosierdzia Bożego – pierwotnie odmawiana z 1894 r.

Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej.

Nie wiedzą one,  że nazwa jest  „zapożyczona”  od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne  imprimatur.  Dla  użytku  wiernych  podajemy  oryginalną,   zatwierdzoną przez  Kościół  koronkę,  z  „Nowego Brewiarzyka  Tercjarskiego”:

Ojcze nasz,  Zdrowaś Maryjo,  Chwała Ojcu.

Modlitwa.

O Serce Jezusa,  nie mieć miłosierdzia  nad  nędznymi grzesznikami,   jest  to rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy,  zmiłuj się nad nami, użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy,  przez Niepokalane i bolejące Serce Maryi, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.

10 razy: O mój Jezu, miłosierdzia.

Modlitwę wraz z westchnieniem powtarza się pięć razy,  na  końcu dodaje się

Ojcze nasz  i  Zdrowaś Maryjo.

Czytaj dalej „Koronka do Miłosierdzia Bożego – pierwotnie odmawiana z 1894 r.”

GODZINA ŚWIĘTA! – noce z czwartku na piątek

fronda.pl

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest Godzina Święta.

Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym.

I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi.

A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

 

PIERWSZE SOBOTY – Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej

Maternity of Mary New Popup_catholicharboroffaithandmorals.comRóżaniec i żółta róża_fatimska.lublin.pl

PIERWSZE SOBOTY
Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej

immaculate-heart-of-mary-fatima_lagloriadelasantisimavirgen-wordpress-com
Wynagrodzenie Maryi za nieprawości wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu i błaganie o nawrócenie grzeszników

Ponieważ z upływem czasu ludzkość zobojętniała na dobrodziejstwa Chrystusowego Odkupienia i zaczęła pędzić do swej zguby, Pan Bóg rozszerzył na świecie cześć Najświętszego Serca Jezusowego i cześć Niepokalanego Serca Maryi Panny, aby nam w ten sposób najlepiej ukazać niezmierną miłość tych dwóch osób, które całkowicie się ofiarowały dla naszego zbawienia, i aby im wynagrodzić za tę obojętność, której tak często od ludzi doznają.

Kult Niepokalanego Serca Maryi Panny został potwierdzony Objawieniami Fatimskimi Matki Bożej.

Najświętsza Maryja Panna ukazała się trójce dzieci i nakazała im, aby na całym świecie zaczęto w szczególny sposób czcić Jej Niepokalane Serce, tzn., aby ludzie gorliwie się modlili i podejmowali ofiary z miłości do Pana Jezusa w intencji nawrócenia grzeszników i jako wynagrodzenie za nieprawości czynione wobec Maryi Panny.

W objawieniach fatimskich Najświętsza Maryja Panna w zamian za cześć dla Swojego Serca   — obiecała światu długi okres pokoju, nawrócenie Rosji, Swym czcicielom łaskę potrzebną do zbawienia a także nawrócenie grzeszników.

Matka Boża powiedziała w Fatimie:  

—  „Niech ludzie nie obrażają więcej naszego Pana, Który już i tak jest tak bardzo znieważany”.

Czytaj dalej „PIERWSZE SOBOTY – Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej”

PIERWSZE PIĄTKI – Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najśw. Serce Jezusa_nk.pl

Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny

BP OLIVER ORAVEC

 PIERWSZE PIĄTKI
Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zadośćuczynienie za nasze grzechy

Przedmiotem święta i w ogólności nabożeństwa do Boskiego Serca jest samo cielesne, ludzkie serce Pana Jezusa. Ponieważ jest istotowo zjednoczone z drugą osobą Boską, toteż jest człowieczym sercem samego Boga i jest jednocześnie symbolem oraz siedzibą niezmiernej miłości naszego Odkupiciela do rodzaju ludzkiego. Tą miłością otoczył nas Pan Jezus, abyśmy także i my Go podobnie kochali, Jego czcili i wielbili.

Nabożeństwo to sięga swymi początkami aż na Kalwarię, kiedy to żołnierz włócznią otworzył bok Ukrzyżowanego, z którego wypłynęła krew i woda. W ten sposób Zbawiciel otworzył Swe Serce jako źródło Swej miłości.

Na przestrzeni wieków żyło wielu świętych, czcicieli Boskiego Serca, w którym to znajdowali ukojenie swoich trudów. (*)

Najwięcej  o tym pięknym nabożeństwie przekazała nam św. Małgorzata Maria Alacoque,  której w latach 1673-75 sam Zbawiciel osobiście się objawiał.

Pan Jezus powiedział jej między innymi:

„Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom… Ono pragnie rozlewać łaski za twoim pośrednictwem i wzbogacać ludzi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będą potrzebować dla ratowania swych dusz z przepaści zguby”.

Czytaj dalej „PIERWSZE PIĄTKI – Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa”

Najpiękniejsza modlitwa świata – „Jezu Ty się tym zajmij”

serce_jezusa_franciszkaniegorki-akcja-pl

Jezus mówi do duszy:

Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? — Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi.

Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie   wywołuje   pożądany   przez   was   efekt i rozwiązuje trudne sytuacje.

Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami;   — zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę.

Zawierzenie   oznacza   spokojne   zamknięcie   oczu   duszy,   odwrócenie myśli   od   udręki   —  i   oddanie   się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc   Mi: —  Ty się tym zajmij.

Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia.

Czytaj dalej „Najpiękniejsza modlitwa świata – „Jezu Ty się tym zajmij””

Święto Imienia Jezus

Beginning of a Byzantine copy of the Gospel of Luke, 1020. Luke 1.31 states - bring forth a son, and shalt call his name JESUS_en.wikipedia.org

Kopia    strony   bizantyjskiej    Ewangelii wg św. Łukasza, 1020. Łk 1,31  –  „Oto   poczniesz   i   porodzisz   Syna,   Któremu nadasz Imię JEZUS”./en.wikipedia.org

Na cześć Najświętszego Imienia Jezus Kościół obchodzi osobne święto.

Najpierw zaprowadził je zakon franciszkański i święcił je w dniu 14 stycznia. — Niebawem potworzyły się pod tym wezwaniem bractwa kościelne.

Papież   Inocenty   XIII   rozpowszechnił to święto na prośby cesarza Karola VI i przełożył na drugą niedzielę po Trzech Królach. — W najnowszym czasie przesunięto tę   uroczystość   na  niedzielę pomiędzy Nowym Rokiem a Trzema Królami.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa obchodzono to święto razem z pamiątką   obrzezania Pana Jezusa,   —  bo Ewangelia tego dnia wymienia Imię Jezus.

Czytaj dalej „Święto Imienia Jezus”

Wszystko za pośrednictwem Maryi – św. Maksymilian Maria Kolbe

mid_10112————————————————————————————————————————————————-

1. Jeśli   my   Jej,   to i nasze wszystko jest Jej   — i Pan Jezus przyjmuje wszystko od nas,   jak  od Niej, jak rzeczy Jej.

I Ona nie może wtedy pozostawić tych czynności niedoskonałych, ale czyni je godnymi siebie, tj. niepokalanymi bez najmniejszej zmazy.

Stąd dusza Jej oddana, —  chociaż by nawet wyraźnie nie zwracała uwagi na Niepokalaną i wprost ofiarowała Przenajświętszemu Sercu Jezusowemu modlitwę, pracę, cierpienia czy cokolwiek,   sprawia Przenajśw[iętszemu] Sercu Pana Jezusa bez porównania więcej przyjemności, — niż gdyby tak Niepokalanej nie była oddana.

2. Ponieważ Ona jest najdoskonalej Jezusowa, a Jezus Bogiem i Ojca Przedwiecznego własnością, — każda nasza ofiara, chociażby wprost skierowana do Ojca Przedwiecznego,   — z natury rzeczy oczyszcza się w Niepokalanej i do nieskończonej doskonałości podnosi w Jezusie, i staje się przedmiotem upodobania Trójcy Przenajświętszej.

Czytaj dalej „Wszystko za pośrednictwem Maryi – św. Maksymilian Maria Kolbe”