8 maja 1610 r. w Krakowie – Najświętsza Maria Panna ogłosiła się KRÓLOWĄ POLSKI

320px-Matka-Boza_Rokitno_upload.wikimedia.orgKrólowa Polski z Rokitna  (Bledzewska) Królowa Polski /upload.wikimedia.org

„Szczęśliwe   narody, które   mają   taką historię,   jak   Polska, szczęśliwszego od   was   nie   widzę  państwa,  —   gdyż wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a   to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymow­ne;  —  obyście to tylko zrozumieli sami”.

(papież Innocenty XII  do hetmana Stani­sława Jabłonowskiego)

O szczególnym miejscu Maryi w naszej narodowej religijności ostatecznie zadecydowało następujące zdarzenie.

W roku 1635 książę Albrecht Radziwiłł, Kanclerz Wielki Księstwa Litewskiego ogłosił drukiem książeczkę pt.: „Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy Maryjnej.”

Treścią jej jest objawienie jakie od Matki Bożej w Neapolu otrzymał włoski jezuita o. Juliusz Mancinelli.

Kiedy ukazała mu się Maryja zapytał Ją:  — pod jakim imieniem jeszcze chciałaby   być czczona?  —  A Maryja poleciła mu by ją nazwano   —  „Królową Polski”.

Książeczka z wezwaniem Matki Bożej zrobiła na Polakach tak wielkie wrażenie, że już wtedy przed oficjalnym Jej uznaniem za Królową wszyscy w Polsce tym tytułem Ją nazywali.

Czytaj dalej „8 maja 1610 r. w Krakowie – Najświętsza Maria Panna ogłosiła się KRÓLOWĄ POLSKI”

♥ LITANIA DO IMIENIA MARYI ♥

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane,  MÓDL SIĘ NA NAMI
Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury
Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego,
Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność
Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości

Czytaj dalej „♥ LITANIA DO IMIENIA MARYI ♥”

♥ Wielką moc ma Imię Maryja.

Jaką MOC ma IMIĘ MARYI wspomina pewien kapłan egzorcysta.

Pewien  chłopak, prosił o modlitwę o uwolnienie.  Spytałem  go,  czym  się  to zniewolenie objawia.  Odpowiedział,  że  coś  mu  przeszkadza się modlić,  po prostu coś go w czasie modlitwy zaczyna szarpać.

– Od kiedy? – pytam. – Od kilku dni.
– Czy jesteś świadomy, co mogło spowodować to zniewolenie?
Przyznał, że nie wie, dlaczego tak się dzieje.
– Przecież jakaś przyczyna musi być – nalegam.
Poznanie przyczyny zniewolenia jest istotne.
Jeżeli nie zostanie ona usunięta, modlitwa pomoże tylko na pewien czas,
albo w ogóle nie da rezultatu.
Młody człowiek zastanawiał się, ale nie odpowiadał.
Postanowiłem, więc pomodlić się o światło dla niego i dla mnie.
I oto, gdy tylko uczyniłem znak krzyża, jakaś siła zaczęła gwałtownie przekręcać mu głowę w lewo i w prawo.
Po chwili upadł i zaczął tarzać się po posadzce kaplicy.
Modlitwy się przeciągały.
Trzeba było cały czas trzymać go za ręce.
Co jakiś czas przytomniał, wtedy można było z nim rozmawiać.
Ale kiedy znowu zaczynaliśmy się modlić, konwulsje powracały.
Nie mógł słuchać modlitwy Ojcze nasz.
Najbardziej jednak działała na niego modlitwa różańcowa.
Słysząc Zdrowaś Maryjo, wpadał jakby w szał.
Poprzez zaciśnięte zęby powtarzał:
– Tylko nie Maryja!
Objawy zniewolenia opuściły go dopiero po wyspowiadaniu się, otrzymaniu rozgrzeszenia i kolejnych modlitwach.
Co mnie wtedy uderzyło?
Jego( a właściwie złego ducha) lęk przed imieniem Maryi.

Często podczas Egzorcyzmów szatan boi się wypowiedzieć święte Imię Maryi.
Często mówi o Matce Bożej „Ona”, tak wielka moc ma Imię Maryja.

Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, przez Boga Najwyższego, więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi tak bowiem wsławił Twe imię, że twoja chwała nie zejdzie z ust ludzi.” (Tekst antyfony)

______________________________________

Za; http://pl.gloria.tv/?media=331356

Litania do Imienia Maryi (kard. J.H.Newmana)

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami                Synu Maryi, usłysz nas
Ojcze Niebieski, który w Maryi masz córkę Twoją,             zmiłuj się nad nami
Synu wiekuisty, który w Maryi masz Matkę Twoją,           zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, który w Maryi masz oblubienicę twoja, zmiłuj się nad nami
Pełna chwały Trójco, która w Maryi masz służebnice, zmiłuj się nad nami

Maryjo, Matko Żywego Boga, módl się za nami
Maryjo, córko niedostępnego światła
Maryjo, nasze światło

Czytaj dalej „Litania do Imienia Maryi (kard. J.H.Newmana)”