Modlitwa Jezusowa – dzięki niej możesz „modlić się nieustannie”

–„Panie, Jezu Chryste, Synu Boży,
                       zmiłuj się nade mną grzesznym”.

Modlitwa Jezusowa – od wieków i odmawiana przez chrześcijan prawosławnych.  została spopularyzowana przez XIX-wieczną książkę rosyjską „Opowieści pielgrzyma”, zaliczaną do duchowej klasyki, która jest kojarzona z modlitewną kontemplacją trwająca cały czas. Św. Paweł nazywał ją modlitwą „nieustanną”. Modlitwa ta jest tak ukochana przez wschodnich (a obecnie coraz częściej zachodnich) chrześcijan, że mówi się, iż jest to najczęściej odmawiana modlitwa po Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo.

 Santa Sofia – Crist Pantocr.

Czytaj dalej „Modlitwa Jezusowa – dzięki niej możesz „modlić się nieustannie””

Cud Miłosierdzia Bożego? Promienie świetlne z obrazu Bożego Miłosierdzia podczas Mszy [video]

W niedzielę Miłosierdzia Bożego [22 kwietnia b.r.] ks. José Guadalupe Aguilera Murillo z kościoła katolickiego San Isidro Labrador w Querétaro [ Meksyk], odprawiał Mszę w intencji ustąpienia pandemii koronawirusa transmitowaną na żywo przez video. Podczas transmisji wystąpiło jednak coś nieoczekiwanego.

Czytaj dalej „Cud Miłosierdzia Bożego? Promienie świetlne z obrazu Bożego Miłosierdzia podczas Mszy „

GODZINA ŚWIĘTA! – noce z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest Godzina Święta.

Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym.

Czytaj dalej…

SERCE MARYI DROGĄ DO SERCA JEZUSA.

Święty Liguori (Bol. Mar. 6 ) powtarza za Hubertem Cazala piękne słowa:

— „Jeśli   — pisze,   — wy   dzieci   Maryi,   chcecie   znaleźć miejsce w Sercu   Jezusa,   to   idźcież   do   Maryi,   aby   wam tę łaskę wyjednała”.

A O. Gallifet w swym memoryale o czci Jezusa i Maryi tak pisze:

—  „Przez Serce Pana Jezusa wszystko uzyskamy od Ojca Przedwiecznego;   — a podobnie uzyskamy wszystko od Pana Jezusa przez Serce Maryi”.

Ale czemu to nam pożytecznie i dobrze obrać drogę do Serca Pana Jezusa przez   Serce   Maryi, kiedy każdemu samo już Serce Pana Jezusa otworem stoi i głos tego Serca na nas woła:

—   Pójdźcie   do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę (Mat. XI, 28).

Czemu?  — dwie przynajmniej przyczyny w krótkości podam.

Czytaj dalej „SERCE MARYI DROGĄ DO SERCA JEZUSA.”

GODZINA ŚWIĘTA! – noce z czwartku na piątek

fronda.pl

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest Godzina Święta.

Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym.

I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi.

A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

 

Jesu dulcis memoria.

Dzieciątko Jezus-Boże Nrodzenie_wobroniewiaryitradycji.wordpress.com

Słodyczą, Jezu, Tyś bez miary
Dla serca, które Cię pamięta,
Lecz nad miód i nad wszelkie dary,
Słodsza obecność Twoja Święta.
 
Nic w słodkim pieniu tak nie nęci,
Nic w uszach milej brzmieć nie może,
Nic tak błogiego dla pamięci,
Jak Imię Jezus, Słowo Boże.
 
Nadziejo grzesznych, co z Nim wstają,
Jak tkliwie modłów słuchasz w niebie,
Jak dobryś dla tych, co szukają,
Lecz czemżeś tym, co znajdą Ciebie?
 
Ni język zdoła oddać w słowie,
Ni ksiąg uczonych treść bogata:
Kto zaznał, jeno ten się dowie,
Co znaczy kochać Zbawcę świata!
 
Radością Jezu bądź nam trwałą,kwiaty mieszane-forsycje-anemony_przewodnikmp.pl
Ty, co masz wieńcem być nagrody,
Bądź nieśmiertelną naszą chwałą,
Tam, gdzie wieczyte święcisz gody!

______________________

Książeczka do Nabożeństwa  “Wianek Maryjny“.  W-wa 1961;  Imprimatur: Mgr Joannes Grabowski, Vicarius Generalis, Siedlce die 14.II.1959 a. [ XII-wieczny hymn Jesu dulcis memoria został zainspirowany Piętnastym z kazań  o Pieśni  nad  pieśniami  św. Bernarda z Clairvaux, które poświęcił  Najświętszemu Imieniu Jezus . /mj

Najpiękniejsza modlitwa świata – „Jezu Ty się tym zajmij”

serce_jezusa_franciszkaniegorki-akcja-pl

Jezus mówi do duszy:

Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? — Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi.

Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie   wywołuje   pożądany   przez   was   efekt i rozwiązuje trudne sytuacje.

Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami;   — zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę.

Zawierzenie   oznacza   spokojne   zamknięcie   oczu   duszy,   odwrócenie myśli   od   udręki   —  i   oddanie   się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc   Mi: —  Ty się tym zajmij.

Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia.

Czytaj dalej „Najpiękniejsza modlitwa świata – „Jezu Ty się tym zajmij””

Święto Imienia Jezus

Beginning of a Byzantine copy of the Gospel of Luke, 1020. Luke 1.31 states - bring forth a son, and shalt call his name JESUS_en.wikipedia.org

Kopia    strony   bizantyjskiej    Ewangelii wg św. Łukasza, 1020. Łk 1,31  –  „Oto   poczniesz   i   porodzisz   Syna,   Któremu nadasz Imię JEZUS”./en.wikipedia.org

Na cześć Najświętszego Imienia Jezus Kościół obchodzi osobne święto.

Najpierw zaprowadził je zakon franciszkański i święcił je w dniu 14 stycznia. — Niebawem potworzyły się pod tym wezwaniem bractwa kościelne.

Papież   Inocenty   XIII   rozpowszechnił to święto na prośby cesarza Karola VI i przełożył na drugą niedzielę po Trzech Królach. — W najnowszym czasie przesunięto tę   uroczystość   na  niedzielę pomiędzy Nowym Rokiem a Trzema Królami.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa obchodzono to święto razem z pamiątką   obrzezania Pana Jezusa,   —  bo Ewangelia tego dnia wymienia Imię Jezus.

Czytaj dalej „Święto Imienia Jezus”