Abp. Paglia: dodajmy polityce energii, nie sięgajmy po broń

Abp. Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, podczas prezentacji swojej książki „Siła kruchości” stwierdził, że bezbronność osób starszych splata się z bezbronnością całej ludzkości, która po zakończeniu krytycznej fazy pandemii czuje się zraniona wizją wojny nuklearnej.

Czytaj dalej „Abp. Paglia: dodajmy polityce energii, nie sięgajmy po broń”

Trwają trzy rzeczy – wiara, nadzieja, miłość.. Komentarz biblijny

Jeremia
Wizja Jeremiasza – Augsburger Wunderzeichenbuch / Autor z XVI w. (PD)

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej
sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać

Czytaj dalej „Trwają trzy rzeczy – wiara, nadzieja, miłość.. Komentarz biblijny”

IV Niedziela wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Tak postępuje dobry pasterz, który jest związany ze swoimi owcami „na życie i na śmierć”. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością…opuszcza owce i ucieka. Najemnik nigdy nie będzie dobrym pasterzem, gdyż szuka własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa (Flp 2, 21) Czytaj dalej „IV Niedziela wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza”

Miłość … (Mk 12, 28b-34)

Piątek,
12 marca 2021 

Ostra BramaWidok z Kaplicy Ostrobramskiej / © L24.lt (Fot. Marlena Paszkowska)

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jeden z nauczycieli Pisma, widząc, że Jezus dobrze odpowiedział saduceuszom, zapytał Go: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”. Jezus rzekł: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Powiedział do Niego nauczyciel Pisma: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i poza Nim nie ma innego. Miłować Go całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I odtąd nikt już nie odważył się Go pytać.

Czytaj dalej „Miłość … (Mk 12, 28b-34)”