Cud nad Wisłą w Loreto

W niewielkim włoskim miasteczku Loreto, w bazylice, znajduje się jedno z najpiękniejszych przedstawień Bitwy Warszawskiej 1920 roku, określanej jako Cud nad Wisłą.

Pod obrazem znajduje się napis: „Beatae Mariae Virginis auxilio Poloni ad Vistulam sarmatas fugant A. D. MCMXX” – Polacy wsparci pomocą Najświętszej Maryi Dziewicy odpierają Rosjan nad Wisłą w roku Pańskim 1920.

Czytaj dalej …

Jak dom Matki Bożej w Nazarecie trafił do Włoch

Ten mały dom, zwany Świętym Domkiem, w którym młodą dziewicę odwiedził Anioł Gabriel i gdzie Bóg stał się człowiekiem, to prosta siedziba zbudowana z kamieni.

Matka Boża z Loreto jest uważana za patronkę lotnictwa ze względu na cuda związane z jej domem

Loreto to małe miasteczko na zachodnim środkowym wybrzeżu Włoch. Oferuje piękne widoki na Morze Adriatyckie, ale jest najbardziej znane ze względu na związek Matki Boskiej z miastem –  Matka Boża z Loreto. Nabożeństwo do Matki Bożej z Loreto nawiązuje do tradycyjnych relacji o cudownym przeniesieniu domu Dziewicy z Nazaretu do tej małej włoskiej wioski.
Czytaj dalej „Jak dom Matki Bożej w Nazarecie trafił do Włoch”

10 grudnia Matki Bożej Loretańskiej

Freski autorstwa Melozza da Forli  – Loreto

Matka Boża Loretańska  w sposób szczególny czczona jest w Sanktuarium Domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto (k. Ankony) we Włoszech.

Jest to dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało się Ciałem.

Centralne miejsce w ołtarzu bazyliki zajmuje łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dzieciątkiem;  — postaci okrywa jedna dalmatyka a Matka Boża i Dzieciątko mają ciemne Oblicza.  (…)

Pierwsza   figura,  —   która    pochodziła z XIV wieku — spłonęła w 1921 roku. — Wykonano nową (dłuta Leopolda Celaniego).

Czytaj dalej „10 grudnia Matki Bożej Loretańskiej”

Cud nad Wisłą w Loreto

Polski Cmentarz wojenny w Loreto. W głębi, Adriatyk

To niewielkie, liczące około 10 tysięcy mieszkańców miasteczko nad Adriatykiem, położone jest w odległości 30 km od Ankony, miasta, które w lipcu 1944 roku zdobyli po ciężkich walkach Polacy. Zajęcie portu w Ankonie i zorganizowanie bazy zaopatrzeniowej, umożliwiło aliantom przełamanie silnie ufortyfikowanej Linii Gotów i ostateczne zwycięstwo na Półwyspie Apenińskim.

Czytaj dalej …

10 grudnia – Matki Bożej Loretańskiej

mb_loretanska_1-1Matka Boża Loretańska w sposób szczególny czczona jest w Sanktuarium Domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto (k. Ankony) we Włoszech.

Jest to dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało się Ciałem.

Centralne miejsce w ołtarzu bazyliki zajmuje łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dzieciątkiem;  — postaci okrywa jedna dalmatyka a Matka Boża i Dzieciątko mają ciemne Oblicza.  (…)

Pierwsza   figura,  —   która    pochodziła z XIV wieku — spłonęła w 1921 roku. — Wykonano nową (dłuta Leopolda Celaniego).

Czytaj dalej „10 grudnia – Matki Bożej Loretańskiej”

Bazylika Najświętszej Maryi Panny w Loreto

sanktuarium-loretanskie-pl-wikipedia-orgSanktuarium Loretańskie /pl.wikipedia.org

freski-autorstwa-melozza-da-forli-loreto_freskoFreski autorstwa Melozza da Forli  – Loreto / Fresko

Piazza della Madonna w Loreto. Po prawej stronie fronton Bazyliki, w głębi kopuła, pod którą znajduje się jedna z największych relikwii chrześcijaństwa  —  Domek z Nazaretu   —  ocalony przez Polaków.

Loreto – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji Ankona.

Ośrodek  pielgrzymkowy, miejsce kultu Maryjnego. — Najważniejszym miejscem jest Święty Domek, który przechowuje nazaretański dom Maryi.

Prawdopodobnie został on przeniesiony z Nazaretu przez grecką rodzinę Angeli,   —  która chciała w ten sposób uchronić go przed zniszczeniem.

Czytaj dalej…

Pocztówki z Loreto znalezione na Monte Cassino

DSC_1207_551x800 3

W okresie bitwy o Monte Cassino Tata, który był chirurgiem, operował rannych w Głównym Punkcie Opatrunkowym (GPO). Operowano tych rannych, których nie można już było dowieźć do szpitala na tyłach frontu. Tata wspominał, że pracował pod kierunkiem profesora Szareckiego. W GPO  w czasie bitwy wszyscy lekarze praktycznie nie spali. Ilość rannych była ogromna i operowali bez przerwy. Generał Szarecki (miał wtedy 70 lat) przez dwie doby operował i kierował pracą Głównego Punktu Opatrunkowego.

Czytaj dalej „Pocztówki z Loreto znalezione na Monte Cassino”

Litania Loretańska – historia powstania modlitwy

Centralną  częścią  nabożeństwa  majowego  jest Litania Loretańska,  jeden ze wspaniałych Hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cno ty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.

Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji,  a zat- wierdził  ją  oficjalnie  papież  Sykstus V.  Nazwę  „Loretańska”  otrzymała  od miejscowości  Loreto we Włoszech,  gdzie  była szczególnie propagowana i od- mawiana.

Tekst  litanii  miał  przedłożyć w 1578 r., do zatwierdzenia papieżowi Grzego- rzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti.

11 czerwca 1587 r.  Sykstus V  obdarzył  „Litanię Loretańską”  dwustu  dniami odpustu.

Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI.

W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania  w tekście  sa- mowolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła.

Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.:  Mistrzyni pokory, Matko Miłosier- dzia czy Bramo odkupienia.

Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675),  Kró- lowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903),  Kró lowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950).

Czytaj dalej „Litania Loretańska – historia powstania modlitwy”

Taniec pajaca w Loreto – ksywa „ arcybiskup”

„Kościołowa”  Rewolucja  w  obrazkach  –  impreza  sylwestrowa  w  Sanktua- rium Świętego Domu z Nazaretu w Loreto.

—————————————–

567-Loreto-01 1

Arcybiskup  Giovanni  Tonucci  –  papieski  delegat  do Sanktuarium Świętego Domu z Nazaretu  w Loreto

– zgodnie ze zwyczajem [posoborowym ] – przybył do Sanktuarium w noc  św. Sylwestra wraz z franciszkanami z Loreto; powyżej  –  klaskający hierarcha odziany w płaszcz arlekina nałożony sutannę.


Zdjęcia pochodzą z filmu grupy rockowej zaproszonej na imprezę zorganizo waną przez arcybiskupa, franciszkańskich zakonników i zakonnice, aby przy witać Nowy Rok 2010.


Po  otwarciu  butelki  szampana – pierwsze zdjęcie poniżej, – „nagrzany” pa- pieski hierarcha rozpoczął taniec podnosząc ręce w geście zielonoświątkow- ców. Czytaj dalej „Taniec pajaca w Loreto – ksywa „ arcybiskup””