Pierwszy klasztor karmelitański

Ruiny pierwszego klasztoru karmelitańskiego z XIII wieku – Hajfa: Wadi es-Siah
/ o. Silvano Giordano OCD

Eremici łacińscy na Karmelu

Sławny tekst Jacques de Vitry’ego, który w latach 1216 do 1228 był biskupem Akko, tak opisuje kwitnące życie zakonne w Palestynie:

Czytaj dalej „Pierwszy klasztor karmelitański”

Karmel – to duch Eliasza…. i Fatimy

cipecar.org

— ”Zrozumiałam,   co  to znaczy chodzić w Prawdzie. Tą Prawdą jest sam Bóg”   (Św. Teresa od Jezusa)

Biblia   mówi,  że   na   końcu   czasów wystąpi Dwóch Świadków, którzy bardzo   umocnią   wybranych.  Choć w Biblii nie ma mowy o ich tożsamości, — komentarze Ojców Kościoła mówią o Henochu i Eliaszu.

Czytaj dalej…

Karmel – to duch Eliasza…. i Fatimy

cipecar.org

— ”Zrozumiałam,   co  to znaczy chodzić w Prawdzie.  Tą Prawdą jest sam Bóg”   (Św. Teresa od Jezusa)

Tak więc przez modlitwę musimy trwać w Bogu-Prawdzie. Tylko przez modlitwę   jest   to  możliwe.  Przez trwanie w Bożej Obecności.

Biblia   mówi,  że   na   końcu   czasów wystąpi Dwóch Świadków, którzy bardzo   umocnią   wybranych.  Choć w Biblii nie ma mowy o ich tożsamości, — komentarze Ojców Kościoła mówią o Henochu i Eliaszu.

W prorockich objawieniach w Fatimie — Maryja w dniu ostatnim ukazała się w habicie karmelitańskim ze szkaplerzem w dłoni.

OSTATNIE OBJAWIENIE W FATIMIE WSKAZUJE NA KARMEL…

Św. Teresa od Jezusa powiedziała także,   — że w dniach ostatnich pewien zakon odegra zasadnicza rolę. Nie wymieniła jego nazwy, lecz wszyscy są zgodni,  że miała na myśli Karmel.

Karmel  —  to duch Eliasza….

Czy to,   co Karmel proponuje, jest ratunkiem przed zwodzeniem Antychrysta?

Czy  Karmel ma odegrać obecnie także podobną rolę,   jak Jan Chrzciciel, który   przyszedł w duchu Eliasza, jako ten, który bezpośrednio przygotowywał ludzi na przyjście Chrystusa?

Potrzeba modlitwy, ducha modlitwy, zawierzenia Bogu, trwania w Jego Obecności.   Bez tego przepadniemy! *

Czytaj dalej „Karmel – to duch Eliasza…. i Fatimy”

16 lipca Matki Bożej z Góry Karmel – Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego

MariaKarmel_cantualeantonianum.com Karmel/cantualeantonianum.com

Góra  Karmel  kojarzy  nam  się  z biblijnym miejscem, w którym prorok Eliasz pokonał  450  kapłanów  Baala  w  publicznym  sporze  duchowym, który przyniósł im klęskę i zgubę, jak  to opisano w Biblii (1Krl 18:19–40).

To  również  tutaj  Eliasz  posłał swego sługę na sam szczyt aż siedem razy, by sprawdził,  czy  nadchodzi  deszcz po wielu latach suszy, która zakończyła się wtedy,  gdy  oznajmił:

 —  „Oto  obłok  mały,  jak  dłoń człowieka, podnosi się z morza!” (1Krl 18:44).

Górę  Karmel,  która  wznosi się na wysokość 546 m n.p.m., możemy odnaleźć na  wybrzeżu  Morza  Śródziemnego  w  Izraelu. 

Jej  wapienne  skały  w  formie  urwisk robią niezwykłe wrażenie. 

Rozpościera się z niej widok na miasteczko Hajfa.

Klasztor Karmelitów na Górze Karmel – Foto: © Jerzy Zieliński OCD /karmel.pl/carmelitana

Nazwa Karmel,  w  języku hebrajskim „Hakkarmel” oznacza „ogród” słynący w czasach  starożytnych  z  przepięknej,  bujnej  zieleni (Iz 35:2).  —  Znana jest ona również dzisiaj z bujnie kwitnących kwiatów, krzewów i pachnących ziół.

Taki  był  urok  i czar tego miejsca,  — że porównywano go z urokiem i wdziękiem panny młodej  z Pieśni nad Pieśniami 7:5.

Czytaj dalej „16 lipca Matki Bożej z Góry Karmel – Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego”

16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej

Matka Boża Szkaplerzna, Królowa Karmelu. Statua w Bazylice na Górze Karmel

Góra Karmel zajmuje honorowe miejsce w mistyce chrześcijańskiej, w dziejach reli- gii, w historii i w geografii.

Na wyżyny najwyższej wzniosłości mistycz nej wyniósł górę  Karmel  św. Jan od Krzy- ża. Ten  współreformator zakonu  karme-litańskiego – wraz ze św. Teresą z Avili – dla potrzeb duchowych karmelitanek napisał fundamentalne w mistyce dzieło Droga na Górę Karmel.

Góra Karmel jest tu miejscem zjednocze- nia się w najwyższym stopniu z Bogiem w duchu wzajemnej miłości Boga  i  człowieka. Księga traktuje o tym, jak poko- nać wszelkie przeszkody i trudności, piętrzące się na tej drodze. We  właści- wy  temu  świętemu i znakomitemu  poecie sposób ukazana jest konieczność przejścia przez „noc czynną” zmysłów, ducha, pamięci i woli, przez „noc ciemną”.

Jest to wszystko konieczne po to, by każda dusza mogła zrozumieć,

„jaką drogą idzie i jaką iść powinna, jeśli chce dojść na szczyt Góry”.

Geograficznie góra Karmel jest jednym z najpiękniejszych miejsc Ziemi Świę- tej. Jak kadłub okrętu wcina się w Morze Śródziemne swym wysokim na 546 m masywem, sąsiadującym z Hajfą. Piękno tej góry było wielokrotnie opiewane, także w Biblii. Karmel znaczy po hebrajsku „ogród Boży”.

3_pustyniakarmelu.blogspot.com

W grotach wśród zieleni i strumyków tej góry już w zamierzchłych czasach biblijnych pędzili życie pustelnicy.

1_pustyniakarmelu.blogspot.com

Góra Karmel w szczególny sposób związana jest ze świętym prorokiem Elia- szem, który na niej przebywał.

  • Dramatyczne dzieje św. Eliasza – współpatrona zakonu karmelitańskiego – opisane są w Pierwszej Księdze Królewskiej.

Czytaj dalej „16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej”

Ruiny pierwszego klasztoru karmelitańskiego z XIII wieku

Ruiny pierwszego klasztoru karmelitańskiego z XIII wieku
Hajfa: Wadi es-Siah
Eremici łacińscy na Karmelu

Sławny tekst Jacques de Vitry’ego, który w latach 1216 do 1228 był biskupem Akko,  —  tak opisuje kwitnące życie zakonne w Palestynie:

„Pobożni ludzie, wyrzekając się świata,  zgodnie  ze  swoimi  pragnieniami, pobudzeni gorliwością religijną, mieszkają w miejscach przez siebie wybranych.

Jedni, pociągnięci chęcią naśladowania Pana, wybrali błogosławioną samotność  na  pustyni  Kwarantanny,  gdzie  On  po  swoim chrzcie przez czterdzieści dni pościł,

— i żyją tam jako pustelnicy na służbie Chrystusa, mieszkając w skromnych grotach.

Inni, naśladując wzór świętego anachorety, proroka Eliasza,  — prowadzą życie samotne na  górze  Karmel, 

— szczególnie  w  tej  części,  która góruje nad miastem Porfirią, zwanym dzisiaj Hajfą,   — przy źródle Eliasza, niedaleko klasztoru św. Małgorzaty,   gdzie   w  małych  ulach  swoich  cel,  niby pszczoły Pańskie, gromadzą słodki miód duchowy”.

Czytaj dalej „Ruiny pierwszego klasztoru karmelitańskiego z XIII wieku”

Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego – Matka Boża z Góry Karmel – Góra Karmel dzisiaj

Góra Karmel dzisiaj

Góra Karmel kojarzy nam się z biblijnym miejscem, w którym prorok Eliasz pokonał 450 kapłanów Baala w publicznym sporze duchowym, który przyniósł im klęskę i zgubę, jak trafnie to opisano w Biblii (1Krl 18:19–40).

To również tutaj Eliasz posłał swego sługę na sam szczyt aż siedem razy, by sprawdził, czy nadchodzi deszcz po wielu latach suszy, która zakończyła się wtedy, gdy oznajmił:  —  „Oto obłok mały, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza!” (1Krl 18:44).

Górę Karmel, która wznosi się na wysokość 546 m n.p.m., możemy odnaleźć na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Izraelu.  —  Jej wapienne skały w formie urwisk robią niezwykłe wrażenie. Rozpościera się z niej widok na miasteczko Hajfa.

Nazwa Karmel, w języku hebrajskim „Hakkarmel”  — oznacza „ogród” słynący w czasach starożytnych z przepięknej, bujnej zieleni (Iz 35:2). Znana jest ona również dzisiaj z bujnie kwitnących kwiatów, krzewów i pachnących ziół. Taki był urok i czar tego miejsca, że porównywano go z urokiem i wdziękiem młodej panny z Pieśni Salomona (Pieśń nad Pieśniami 7:5).

Obecnie góra ta przyjmuje różne nazwy, takie jak: — Antelope-Nose, Har Karmel, Święta Góra, Jebel Kurmul, Mar Elyas, Mount of User, Rosh-Kedesh.

Pochodzenie tytułu Matki Bożej z Góry Karmel

Tytuł Matki Bożej z Góry Karmel sięga aż do czasów pustelników, którzy zwykli mieszkać na znanej i błogosławionej górze w czasach Starego Testamentu.

Tam to pobożna i prowadząca bardzo surowy tryb życia wspólnota modliła się w oczekiwaniu na pojawienie się Dziewicy-Matki, która przyniesie wybawienie ludzkości,   — podobnie jak prorok Eliasz wstąpił na Górę Karmel, by modlić się do Boga o wybawienie Izraela, który cierpiał w owym czasie z powodu okropnej suszy.

Czytaj dalej „Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego – Matka Boża z Góry Karmel – Góra Karmel dzisiaj”