Bp Fellay: Przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X oskarża Franciszka

  „Mamy  do  czynienia  z  prawdziwym modernizmem” – bp  Fellay  o  papieżu  Franciszku

fell_0ct12-sm12  października  b.r. bp  Fellay  w   Kansas City,  gdzie  przebywał  z  wizytacją między  11 a 13 października, po przemówieniu na Anioł Pański,  na  konferencji  prasowej, stwierdził, że

„Sytuacja  Kościoła   jest   prawdziwie katastrofalna,  a obecny papież czyni ją  jeszcze  10000  razy   gorszą”

Przełożony  generalny  Bractwa  Świętego Piusa X,  w  sobotę  po południu wygłosił obszerny wykład,  na  temat  Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej  zapowiadającej  wielki  kryzys  w  Kościele i kary, które spadną na świat.

fellay-pulpit-sm W kazaniach głoszonych w sobotę i niedzielę, skupił  się  szczególnie  na  najbardziej dramatycznych  aspektach  fatimskiego przesłania, cytując słowa siostry Łucji i innych, którzy  poznali  treść  Trzeciej  Tajemnicy.

Zwrócił  uwagę  na  słowa  siostry  Łucji,  w których powiedziała, że

„jeśli  chcemy  poznać  treść  Trzeciej Tajemnicy,  należy  przeczytać  rozdziały  8  do  13  Apokalipsy.

Słowa siostry Łucji wskazujące na rozdziały  od  8  do 13  Apokalipsy  mrożą krew w żyłach,   ponieważ  koniec  rozdziału  13-tu  mówi  o  przyjściu Anty- chrysta.

Biskup  Fellay  zauważył,  że  papież  Pius X  powiedział  na  początku swego pontyfikatu,  że  „syn zatracenia”  może być już na ziemi.

Zwrócił  także  uwagę  na  modlitwę  do Świętego Michała Archanioła, ułożoną przez  papieża  Leona XIII  i  podkreślił,  że  celem  ​​szatana  jest ustanowienie swojego panowania w Rzymie.

Czytaj dalej „Bp Fellay: Przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X oskarża Franciszka”

MARYJA ZWYCIĘŻY – ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC!

Notre Dame de Fatima[1]_zniepokalana.blogsp– Zawsze, kiedy ludzkość zbliżała się do  jakiegoś zakrętu dziejowego, bliska zguby własnej, Matka Boża schodziła na ziemię,  żeby pomóc ludziom.

Kiedy Krzysztof Kolumb  –  wielki czciciel Matki Bożej   –    wylądował  wraz  ze  swoją  załogą  na kontynencie  amerykańskim,  złoto przyćmiło niektórym z nich kult Matki Bożej.

Tymczasem, w święto Niepokalanego Poczęcia, Maryja ukazała się Juanowi Diego w Meksyku przedstawiając  się  jako  Matka  Boża  z Guadalupe, a owo Guadalupe było głównym sanktuarium Hiszpanii.

Po  wybuchu  rewolucji  francuskiej,  kiedy  zatraciło  się wszelkie morale, a wszystko, co dobre, było niszczone i palone, Maryja aż trzy razy przyszła do Francji –  do Lourdes, La Salette i na Rue du Bac,  podczas objawień Cudow- nego Medalika.

Tuż przed wybuchem rewolucji październikowej, od maja do października miały miejsce objawienia w Fatimie. Maryja mówiła: „Kochane dzieci. Ten dzień,  trzynasty  miesiąca  musimy  odebrać  szatanowi  i  poświęcić  go mojemu Niepokalanemu Sercu”

Zamach  na  Jana Pawła II  miał  miejsce 13 maja 1981 roku, czyli, w rocznicę  pierwszego objawienia w Fatimie.  W  tym  samym roku, 13-go grudnia był za- mach na Polskę.  Wszystkie  najważniejsze  dokumenty  związane  z  Polską  i Unią Europejską także były podpisane 13-go.

Wydaje się, że szatan usiłuje zakpić sobie z Matki Bożej…  I to wszystko dzieje się na naszych oczach.

Ostateczna rozgrywka jednak przed nami, a Matka Boża tę wojnę wygra, bo taki jest Boży plan. Od nas zależy jednak, jak bardzo się nacierpimy żyjąc z daleka od Pana Boga i Matki Najświętszej….

Drodzy Czytelnicy – jeśli ktoś z Was chociaż raz słyszał,  że od jego modlitwy zależy Królestwo Boże i pokój na świecie, a nie podjął tego zadania, niech będzie pewny, że za to odpowie. Lepiej by było dla Was, gdybyście tego nie słyszeli.

Opr. na podst: Cuda i Łaski Boże/maj 2004 – emjot

Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi w rodzinie

Najw_Serca_Jezusa_i_Maryi_pu.i.wp.plObietnice Najświętszego Serca Pana Jezusa, dane za pośrednictwem św. Marii Małgorzaty Alacoque

Dam im wszystkie łaski, potrzebne w ich stanie.

 1. Zgoda i pokój będą w ich rodzinach.
 2. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życiu.
 3. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 4. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 5. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 6. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 7. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
 8. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.
 9. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
 10. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.
 11. Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej: że nie umrą w stanie niełaski, ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

10 grudnia 1925 r. Matka Boska objawiła się s. Łucji,  która przebywała  wów- czas w klasztorze w Pontevedra.  Przy  Jej  boku  na świetlistej chmurze stało Dzieciątko Jezus, wskazując na swoje  Najświętsze Serce.  Dzieciątko przemó wiło następującymi słowami:

Miej  litość  nad  Niepokalanym  Sercem Mojej Najświętszej Matki.  Jest ranione cierniami, które niewdzięczni ludzie nieustannie w Nie wbijają, i nikt nie chce ich usunąć poprzez akt zadośćuczynienia”.

NSM z dzieciątkiem_armia.pl.pinger.plWówczas N.M.Panna wyciągnęła w stronę s. Łucji swoje Serce, mówiąc:

Spójrz, córko,  na  Moje Serce otoczone cierniami, które ciągle wbijają niewdzięczni ludzie poprzez swoje bluźnierstwa i niewdzięczność.

Przynajmniej  ty  pociesz  Mnie  i  rozgłaszaj,  że obiecuję  być obecna  w godzinie  śmierci,  ze  wszystkimi  łaskami  niezbędnymi  do   zbawienia, przy wszystkich tych, którzy w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesię cy 1° przystąpią do spowiedzi i 2° Komunii św., 3° odmówią pięć dziesią tek Różańca oraz 4° będą Mi towarzyszyć [myślą] przez piętnaście  mi- nut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych –  z intencją zadośćuczy- nienia Mojemu Sercu”.

Jednak nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca ma szczególną wagę, zwłasz cza w tych apokaliptycznych czasach:

Widzieliście  piekło,  do  którego  idą  biedni grzesznicy. Aby ich urato- wać, przybędę ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokala nego Serca” (13 VII1917).

Czytaj dalej „Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi w rodzinie”

Najświętsze Serce Pana Jezusa – nadzieja i zbawienie dla świata

***

” żądam, by pierwszy piątek miesiąca po oktawie Bożego Ciała był szczególną uroczystością ku czci Serca mego, by w tym dniu zbliżano się do Stołu Pańskiego, by mi cześć składano celem wynagrodzenia tych wszystkich zniewag, które Serce me spotykają, gdy na ołtarzach przebywam. A ja ci powiadam, że Serce moje w obfitej mierze da odczuć swą miłość tym, którzy je czcią otoczą i którzy o to starać się będą, by i inni cześć mu oddawali”.

Czytaj dalej „Najświętsze Serce Pana Jezusa – nadzieja i zbawienie dla świata”

Przez Niepokalaną do Przenajśwętszego Serca Jezusa {2} – św. Maksymilian Kolbe

immaculate-heart1.jpg

„Miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem” – czytamy w „uwadze 2” dyplomika Milicji Niepokalanej.

Oto cel dalszy, do którego dążą nasze wysiłki.

Jasno też to wyznajemy w „Akcie poświęcenia się NMP Niepokalanej” zamie- szczanym także na dyplomikach, a wyrażającym istotę Milicji Niepokalanej. Zwracamy się tam bowiem do Niepokalanej z prośbą:

„Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego (-łą), bez żadnego zastrzeżenia, do  dokonania  tego,  co  o Tobie powiedziano:  Ona  zetrze  głowę  twoją, jako też: Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twych niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał(-a) się użytecz- nym narzędziem do zaszczepiania i najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak najwięk- szego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowe- go”.

A dlaczego właśnie przez Niepokalaną?

Czytaj dalej „Przez Niepokalaną do Przenajśwętszego Serca Jezusa {2} – św. Maksymilian Kolbe”

RATUNEK LUDZKOŚCI W NIEPOKALANYM SERCU MARYI – KS. LEON CIEŚLAK

Istotna treść ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi

 Serce jest ogniskiem życia.

 Potrójne życie tętni w sercu człowieka, życie fizyczne, duchowne i nadprzyrodzone. Serce jest ogniskiem pełni życia, którego koroną jest życie nadprzyrodzone, darowane nam przez łaskę. Tą drogą człowiek wprowadzony został we współży­cie z Bogiem, bo uczestniczy w życiu Boga – Mi­łości. Człowiek ma coś z Boga – Miłości. Ma coś jakby z Bożego Ducha. Symbolem tego Ducha Bo­żego w człowieku, tej miłości jest – serce. A miłość do Boga polega na zachowaniu woli Bożej.

 „Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwać w miłości mojej, jak i ja zachowałem przykazania Ojca mego, i trwam w miłości Jego” (Jan 15, 10).

A więc serce jest ogniskiem ducha – miłości, który szuka tylko woli Bożej, i pełni ją wiernie.

 Co objawił Dobry Bóg ludzkości w Niepokala­nym Sercu Maryi? Serce Maryi jest symbolem Jej Najświętszego Ducha Miłości, ogniskiem najdoskonalszego współżycia z Bogiem. Do Niej mógł Archanioł po­wiedzieć: „Łaski pełna, Pan z Tobą…”.

 A. Serce Niepokalane jest upomnieniem i przestrogą dla ludzkoś­ci przed katastrofą z powodu ohydnych brudów i nieładu, w życiu jednostek i wspólnoty. Serce Przeczyste wyrzucać będzie i niepokoić sumienie tych jednostek i małżeństw, które żyją dziko, nie­etycznie; wyrzucać będzie rozdarcie i niezgodę, rozkładające wygodnictwo i szukanie tylko przyjem­ności życia; piętnować będzie z bólem szaleństwo katolików, którzy gonią za wartościami zwodniczymi a wyrzucili Boga z życia codziennego. Dzieci Boże – żyją zeświecczone, bezbożne… I tak zmar­nują życie, zatracą szczęście pędząc ku wiecznej zagładzie!

 B. W Niepokalanym Sercu Maryi daje nam Bóg równo­cześnie przykład porywający, najcudniejszy wzór dla odkażenia i udosko­nalenia serca ludzkiego.

Czytaj dalej „RATUNEK LUDZKOŚCI W NIEPOKALANYM SERCU MARYI – KS. LEON CIEŚLAK”

Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi w rodzinie – ks. Karol Stehlin FSSPX

Wobec rozmaitych pokus, które na nas nieustannie czyhają, musimy przyznać, że ten iście apokaliptyczny świat stanowi szczególne zagrożenie dla zbawienia naszych dusz. Niemal wszystko w nim zaprasza do popełnienia grzechów i podporządkowania się strategii szatana, która jest „pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą tego życia” (1 J 2,16). Dotyczy to zwłaszcza rodziny, wobec której obecny świat jest nastawiony wręcz wrogo.

Bezbożna propaganda, rozwiązłe obyczaje, wreszcie egoizm i pragnienie zadowolenia własnej zmysłowości zagrażają celom małżeństwa. Jakże trudno wobec takich nacisków zachować wierność małżeńską, skoro dzisiaj „wolna miłość” uważana jest za normę, kiedy ludzie nie chcą nic słyszeć o poświęceniu, o znoszeniu ofiar i krzyża.

To samo należy powiedzieć o wychowaniu dzieci: pomimo wszelkich starań o katolickie wychowanie w rodzinie, dzieci wcześniej czy później opuszczają ognisko rodzinne, „wyfruwają” spod opieki rodzicielskiej. Szczególnie w tzw. „trudnym wieku” wpływ rodziców na swoje dzieci maleje, a rośnie wpływ kolegów lub koleżanek w klasie czy na podwórku, przyjaciół etc. Dziś nie można już beztrosko zakładać, że te wpływy są dobre – gdyż najczęściej dzieci te są zepsute przez liberalne wychowanie, częste oglądanie telewizji, nieodpowiednie filmy i gazety. Poza tym dzisiejsza szkoła stanowi dla religijności i moralności dziecka bardzo poważne zagrożenie.

Czytaj dalej „Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi w rodzinie – ks. Karol Stehlin FSSPX”

Ekumenizm w świetle objawień Matki Bożej w Fatimie

immaculate-heart_catholictradition.orgimmaculate-heart_catholictradition.org

Objawienia fatimskie są bardzo głęboko sięgającym orędziem zbawienia przez Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Biskup Alberto Cosme de Amaral, ordynariusz Fatimy, nazywa objawienia Matki Bożej w Cova da Iria  — „skróconą Ewangelią”,  — ponieważ mówią one o zwycięskiej mocy Chrystusa za pośrednictwem Maryi.

Kardynał Cerejera, patriarcha Lizbony, stwierdził:

— „Wierzymy, że objawienia Fatimskie otwierają nową erę, erę Niepokalanego Serca Maryi1.

Czy ten kult do Niepokalanego Serca Maryi, potwierdzony przez Kościół i rozpowszechniany na całym świecie, ma coś wspólnego z dzisiejszym ekumenizmem?

Warto zauważyć, że bezpośrednim następstwem Objawień Fatimskich było rozpowszechnienie się Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi.

Dzięki temu na całym świecie Kościół katolicki odnotował liczne nawrócenia, które swym zasięgiem objęły ludzi wszystkich stanów – od zwyczajnych i prostych aż do warstw inteligenckich.

Ten sukces misyjny został nagle przerwany po Soborze Watykańskim II; wtedy to nowa orientacja ekumeniczna zaczęła przenikać umysły duchowieństwa.

Czy może to być zjawisko przypadkowe, czy też raczej wskazuje ono na antynomię między Fatimą a działalnością ekumeniczną?

I. Atmosfera fatimska i ekumenizm

Kiedy na wiosnę 1916 r. Anioł objawił się dzieciom po raz pierwszy,  z jego ust padły słowa:

— „Nie bójcie się,   jestem Aniołem Pokoju, módlcie się ze mną”.

I uklęknąwszy, pochylił głowę aż do ziemi i uczył dzieci znanej modlitwy:

— „O   mój   Boże,  wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Ci nie ufają, którzy Cię nie kochają”.

I dodał:

—  „Tak macie się modlić. Serca Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb2.

Jest  to jakby wprowadzenie dzieci w główny temat przyszłych Objawień Matki Bożej. — Istotą tego wprowadzenia jest troska Maryi o zbawienie dusz oraz o oddanie Bogu   należytego   hołdu   w   formie zadośćuczynienia za ciągle obrażany Boży Majestat.

Innymi słowy, orędzia fatimskie są teocentryczne.

Fatima jest orędziem rzeczy ostatecznych, najważniejszych dla człowieka.

Czytaj dalej „Ekumenizm w świetle objawień Matki Bożej w Fatimie”

Zniewolenie świata lub pokój – to zależy od Papieża

WORLD ENSLAVEMENT OR PEACE
It’s Up to the Pope
http://www.worldenslavementorpeace.com/contents.asp
Ojciec Nicholas Gruner i inni eksperci fatimscy
Tłumaczenie Ola Gordon
 
 • Matka Boża powiedziała, że Rosja będzie instrumentem wybranym przez Niebo do ukarania całego świata, jeśli wcześniej nie doprowadzimy do nawrócenia tego biednego narodu” – s. Łucja

Czytaj dalej „Zniewolenie świata lub pokój – to zależy od Papieża”

Plan Boży dla świata – ks. Karol Stehlin FSSPX

Chyba nigdy w historii sytuacja Kościoła katolickiego nie była tak trudna, jak dziś. Odejścia od wiary duchownych i świeckich, brak powołań, promowanie fałszywych zasad przez wielu hierarchów — oto chleb powszedni w wielu katolickich środowiskach i instytucjach. Jednocześnie nigdy wcześniej w historii Kościoła wola Pana Boga nie była tak jednoznacznie i czytelnie wyrażona, jak to ma miejsce w naszych czasach. „Nadeszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka” — takie wezwanie usłyszała s. Łucja w 1929 r. z ust Najświętszej Marii Panny.

„Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko Mnie popełnionych. Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się” — to kolejne słowa Maryi. Refleksja nad słowami naszej Niepokalanej Matki powinna doprowadzić nas do zrozumienia logiki, jaką postanowił posłużyć się Pan Bóg prowadząc nas po swoich drogach. Nie zakomunikował swej woli bezpośrednio Ojcu Świętemu, ale dał ją poznać niewykształconej portugalskiej dziewczynie. I to właśnie za jej pośrednictwem skierował słowa objawień fatimskich także do nas.

Czytaj dalej „Plan Boży dla świata – ks. Karol Stehlin FSSPX”