PIERWSZE PIĄTKI – Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najśw. Serce Jezusa_nk.pl

Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny

BP OLIVER ORAVEC

 PIERWSZE PIĄTKI
Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zadośćuczynienie za nasze grzechy

Przedmiotem święta i w ogólności nabożeństwa do Boskiego Serca jest samo cielesne, ludzkie serce Pana Jezusa. Ponieważ jest istotowo zjednoczone z drugą osobą Boską, toteż jest człowieczym sercem samego Boga i jest jednocześnie symbolem oraz siedzibą niezmiernej miłości naszego Odkupiciela do rodzaju ludzkiego. Tą miłością otoczył nas Pan Jezus, abyśmy także i my Go podobnie kochali, Jego czcili i wielbili.

Nabożeństwo to sięga swymi początkami aż na Kalwarię, kiedy to żołnierz włócznią otworzył bok Ukrzyżowanego, z którego wypłynęła krew i woda. W ten sposób Zbawiciel otworzył Swe Serce jako źródło Swej miłości.

Na przestrzeni wieków żyło wielu świętych, czcicieli Boskiego Serca, w którym to znajdowali ukojenie swoich trudów. (*)

Najwięcej  o tym pięknym nabożeństwie przekazała nam św. Małgorzata Maria Alacoque,  której w latach 1673-75 sam Zbawiciel osobiście się objawiał.

Pan Jezus powiedział jej między innymi:

„Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom… Ono pragnie rozlewać łaski za twoim pośrednictwem i wzbogacać ludzi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będą potrzebować dla ratowania swych dusz z przepaści zguby”.

Czytaj dalej „PIERWSZE PIĄTKI – Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa”

Fatima Centre: Raport specjalny – Tylko Ona może nam pomóc! Siły zła wpychają świat w wojnę.

Tylko Ona może nam pomóc! Siły zła wpychają świat w wojnę.

Raport specjalny Fatima Centre

Analiza w 2 częściach: pierwsza – obecna trajektoria w kierunku III wojny światowej, i druga – jedyne rozwiązanie tej zbliżającej się tragedii.

a137

Część 1

Nadchodzące niebezpieczeństwo III wojny światowej

Rozdział 1.

Pierwszy akt III wojny światowej? Mord 298 osób

Wydaje   się,  że zniszczenie Malezyjskich Linii Lotniczych Lot MH-17 w dniu 17 lipca 2014  — miało sprowokować wojnę, — albo przynajmniej eskalację napięcia między siłami NATO i Rosją z powodu Ukrainy.

Wbrew nieuzasadnionym oskarżeniom z ostatnich miesięcy przez liderów amerykańskich i brytyjskich, że bojownicy cywilni z Ukrainy wschodniej zniszczyli  MH-17 dostarczoną przez Rosję rakietą BUK 21 ziemia-powietrze, — jedyne dostępne realne fakty pokazują, że samolot zestrzelił samolot wojskowy  —  (a zatem nie cywilna milicja, która nie ma sił powietrznych).

Dobrze udokumentowana, szczegółowa odpowiedź Rosji na oskarżenia jej uczestnictwa i odpowiedzialności w katastrofie została w większości zignorowana przez zachodnich liderów i media.

Czytaj dalej „Fatima Centre: Raport specjalny – Tylko Ona może nam pomóc! Siły zła wpychają świat w wojnę.”

Fatima i nieuchronność kary Bożej

lagloriadelasantisimavirgen-wordpress-com.jpg

Rozważając teologię historii, tak mocno zapomnianą w dzisiejszym świecie, dochodzimy do wniosku, iż w dziejach państw i narodów istnieje jedna bardzo pewna zasada   –   jeśli narody grzeszą, spotyka je zasłużona kara.

Najczęściej objawiają się one poprzez wielkie katastrofy, co uzmysławia nam także orędzie z Fatimy.

Każdy, kto choć trochę zna historię potwierdzi,   — że największe i najgłośniejsze katastrofy zbierają się nad tymi, którzy mają być ukarani wcześniej,  — i wiszą nad nimi jakiś czas,   niczym ciemne chmury.

Zjawisko to pozostaje generalną zasadą tego typu okropnych wydarzeń.

Czytaj dalej „Fatima i nieuchronność kary Bożej”

Zapowiedź bitwy

mid_12555John Martin, Wielki dzień Jego gniewu (1852)

—  Kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, ów wiek Maryi

– pytał w proroczym uniesieniu św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który przewidział nie tylko potężny ucisk, jaki ma spaść na dzieci Maryi,

ale też widział już Jej przyszłe zwycięstwo nad szatanem i jego wspólnikami, mające się dokonać na tym świecie.

Od wypowiedzenia tych proroczych słów minął wiek – wypełniony krwawymi prześladowaniami, które rozpoczęła Rewolucja Francuska – i Najświętsza Maryja Panna w samym oku antykatolickiego cyklonu, jako najlepsza Matka zaczęła przychodzić na ziemię, upominając się o swoje królestwa, napominając   krnąbrne   dzieci, wzywając do poprawy w obliczu nadciągającej kary, jaką Dobry Bóg Ojciec wymierzy zbuntowanej ludzkości.

Od ofiarowania światu wspaniałej broni Cudownego Medalika podczas Objawień w 1830 roku   św. Katarzynie Labouré   w Paryżu, przez wstrząsające proroctwa wypowiedziane przez Nią w La Salette, po pełne otuchy zapowiedzi zwycięstwa oraz niekończące się cuda w Lourdes,   do tragicznych i pełnych nadziei tajemnic Fatimy oraz wiejących grozą nieuchronnej kary Objawień w japońskiej Akita,

  Maryja   nie przestaje wzywać świata do nawrócenia i przepowiada po karze zwycięstwo swego Niepokalanego Serca.

Maryja jako wybrana Córka Boga Ojca, Oblubienica Ducha Świętego i  Najlepsza Matka Jezusa Chrystusa   niczego bardziej nie pragnie,  jak tylko tego,   aby   świat   oddawał   Bogu  w Trójcy Jedynemu najwyższą cześć i chwałę.

Czytaj dalej „Zapowiedź bitwy”

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – LIST NA WRZESIEŃ

BRACTWO-LOGO-13493396_184371325299089_1961918496_oContemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ  —  LIST NA WRZESIEŃ

O gorliwości w poznaniu wiary świętej

indeks.jpg 1Jest wielu ludzi, którzy odnoszą się do religii jak do jakiejś wiedzy świeckiej i uczą się jej tylko dlatego, że taki panuje zwyczaj.

Tacy umieją nieraz na każde pytanie, odnoszące się do spraw wiary, wcale trafnie odpowiedzieć — ale w gruncie rzeczy niewiele o tę znajomość wiary dbają, a tym mniej jeszcze powodują się nią w życiu codziennym.

U takich znajomość wiary uczepiła się pamięci, może nawet i rozumu, ale nie dotarła ani do woli, ani do ich serca, i pospolicie nie mają z niej pożytku, — lecz przeciwnie narażeni są na owo słowo Pańskie:

„Sługa, który poznał wolę Pana swego, a nie nagotował ani uczynił wedle woli Jego, wielce będzie karany”.

Inaczej postępują ci, którzy rozumieją z św. Pawłem, że   — wiara nasza święta, czyli nauka Chrystusowa jest mądrością nie przez ludzi wymyśloną, ale mądrością Bożą,   od Boga nam daną i do Boga prowadzącą.

Tacy wyznają z św. Piotrem, że to są słowa żywota wiecznego i dlatego z pokorą i wdzięcznością je przyjmują, cenią je nad wszelką naukę ludzką i usiłują coraz lepiej ją rozumieć i coraz doskonalej w całym życiu i postępowaniu swoim stosować.   — Do nich stosuje się owo błogosławione słowo św. Pawła:

—  Sprawiedliwy z wiary żyje.

Czytaj dalej „RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – LIST NA WRZESIEŃ”

SERCE MARYI DROGĄ DO SERCA JEZUSA.

immaculate-heart-of-mary-fatima-painting-cropped

Święty Liguori (Bol. Mar. 6 ) powtarza za Hubertem Cazala piękne słowa:

— „Jeśli   — pisze, — wy dzieci Maryi, chcecie znaleźć miejsce w Sercu Jezusa,   to   idźcież   do   Maryi,   aby   wam   tę   łaskę   wyjednała”.

A O. Gallifet w swym memoryale o czci Jezusa i Maryi tak pisze:

— „Przez Serce Pana Jezusa wszystko uzyskamy od Ojca Przedwiecznego;   — a podobnie uzyskamy wszystko od Pana Jezusa przez Serce Maryi”.

Ale czemu to nam pożytecznie i dobrze obrać drogę do Serca Pana Jezusa przez Serce Maryi,   kiedy każdemu samo już Serce Pana Jezusa otworem stoi i głos tego Serca na nas woła:

—   Pójdźcie   do   mnie wszyscy, którzy   pracujecie  i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę (Mat. XI, 28).

Czemu?   dwie przynajmniej przyczyny w krótkości podam.

Czytaj dalej „SERCE MARYI DROGĄ DO SERCA JEZUSA.”

JE Biskup R. Williamson zaprasza Polaków do Broadstairs !

Regina Martyrum House

west-cliff.jpg 1

(Regina Martyrum Hous 17, West Cliff Road, Broadstairs, Kent CT10 1PU
United Kingdom , https://respicestellam.wordpress.com/broadstairs/)

***

Biskup Ryszard Williamson zaprasza – do   uczestnictwa   na Pierwszosobotnie Nabożeństwa, które odprawiane są w Kaplicy Biskupiej każdego miesiąca, spełniając prośbę Matki Bożej Fatimskiej.

„..Kto spełni warunki uczestnictwa w Nabożeństwach Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca, ten będzie zbawiony… mimo wszechpanującego modernizmu

first-sat-aug16-007.jpg 2

***

W każdą pierwszą sobotę można przystąpić do Spowiedzi Świętej o godz. 10.30., po której, — o godz. 11.00. — rozpoczyna się  Msza Święta Trydencka oraz Nabożeństwo Wynagradzające składane Niepokalanemu Sercu Maryi Bogarodzicy.

Czytaj dalej „JE Biskup R. Williamson zaprasza Polaków do Broadstairs !”

Orędzie Fatimskie jest antyekumeniczne

immaculate-heart-mary-_www.st-cyril.org_Objawienia Fatimskie są bardzo głęboko sięgającym orędziem zbawienia przez Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Biskup Alberto Cosme de Amaral, ordynariusz Fatimy, nazywa Objawienia Matki Bożej w Cova da Iria „skróconą Ewangelią”, ponieważ mówią one o zwycięskiej mocy Chrystusa za pośrednictwem Maryi.

Kardynał Cerejera, patriarcha Lizbony, stwierdził:

— „Wierzymy, że Objawienia Fatimskie otwierają nową erę, erę Niepokalanego Serca Maryi”.

Czy ten kult do Niepokalanego Serca Maryi, potwierdzony przez Kościół i rozpowszechniany na całym świecie, ma coś wspólnego z dzisiejszym ekumenizmem?

Warto zauważyć, że bezpośrednim następstwem Objawień Fatimskich było rozpowszechnienie się Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi.

Dzięki temu na całym świecie Kościół katolicki odnotował liczne nawrócenia, które swym zasięgiem objęły ludzi wszystkich stanów – od zwyczajnych i prostych aż do warstw inteligenckich.

Ten   sukces   misyjny   został   nagle przerwany po Soborze Watykańskim II; — wtedy to nowa orientacja ekumeniczna zaczęła przenikać umysły duchowieństwa.

Czytaj dalej „Orędzie Fatimskie jest antyekumeniczne”

Koniec świata w tym roku?

Po modlitwie do Ducha Świętego o pomoc w zdaniu matury dla najmłodszego syna, w drugim dniu, nie myśląc zupełnie o niczym,  — nagle otrzymałem jakby „sms nieba”:   — „Koniec świata w tym roku”.

Było to dla mnie zupełnym zaskoczeniem, bo zupełnie o tym nie myślałem a jeśli już miałoby to nastąpić, to według logiki ludzkiej raczej w przyszłym roku, — bowiem w roku 2017 przypadają okrągłe rocznice wrogów Kościoła, którymi najprawdopodobniej będą się szczycić.

  1. Równo 500 lat temu, w roku 1517 piekłoszczyk Luter wystąpił przeciw Kościołowi, odrywając pół Europy od Kościoła. Ponieważ poza Kościołem nie ma zbawienia, dlatego protestanci wszelakiego rodzaju, od Adwentystów do Zielonoświątkowców nie mają szans na zbawienie.
  2. W roku 1717 a więc równo 300 lat będzie w przyszłym roku, powstaje pierwsza loża masońska. Masoneria powstała by zniszczyć Kościół psuciem obyczajów, bo wiedzieli, że innym sposobem nie dają rady. To im się udało, dlatego tyle nieprawości, że nawet w Dniach Noego tyle nieprawości nie było.
  3. Równo 100 lat temu, w roku 1917 w Fatimie objawiła się Matka Boża, która objawiła dzieciom Tajemnice, z których dwie znamy a Trzeciej nie znamy, mimo iż miała być ujawniona przed 1960r. Ponadto Matka Boża w Fatimie objawiła, że na końcu nastąpi Tryumf Jej Niepokalanego Serca.
  4. Równo 80 lat temu będzie 9/II.[1937]. Ostatki. Ostatnie te dwa dni karnawału, poznałam wielki nawał kar i grzechów. Dał mi Pan poznać w jednym momencie grzechy świata całego w dniu tym popełnione. Zemdlałam z przerażenia i pomimo, że znam całą głębię miłosierdzia Bożego, zdziwiłam się, że Bóg pozwala istnieć ludzkości. I dał mi Pan poznać, kto podtrzymuje istnienie tej ludzkości: to są dusze wybrane, Kiedy dopełni się miara wybranych, świat istniał nie będzie.

”Z Fatimy wysłano do nas surowy sygnał ostrzegawczy przed lekkomyślnością, przed nieszczęściami zagrażającymi ludzkości.

Zawarte   jest   w tej przepowiedni to samo upomnienie, które głosił tak często  Jezus:

—  „lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” ( Łuk 13.3).

Czytaj dalej „Koniec świata w tym roku?”