Nowoczesne kościoły mogą prowadzić do… utraty wiary. Czas to zmienić!

Okazuje się, że z nowoczesną architekturą sakralną nie godzimy się nie tylko w Polsce, gdzie co i rusz stawia się nowe kościoły przypominające a to sale kinowe wewnątrz, a to olbrzymie wyciskarki do owoców na zewnątrz. Podobne wrażenia opisał również Amerykanin Dan Burke.

Czytaj dalej „Nowoczesne kościoły mogą prowadzić do… utraty wiary. Czas to zmienić!”

Z Orędzia Fatimskiego … „Na koniec moje Niepokalane Serce zwycięży!” (1)

In The End My Immaculate Heart Will Triumph_Pinterest

… Matka Boża powiedziała Łucji w Tuy w 1929 roku:

— „Nadszedł moment, kiedy Bóg prosi Ojca Świętego, aby  w jedności ze wszystkimi biskupami świata, poświęcił Rosję mojemu Niepokalanemu Sercu, obiecuję ratunek”.

Ale poświęcenie nie nastąpiło w czasie panowania Piusa XI.

Latem 1931 nasz Pan powiedział Łucji:

„Oni, podobnie jak król Francji, nie usłuchają mojej prośby.

Nawrócą się i  zrobią to,  ale będzie za późno.  Rosja już rozszerzy swoje błędne nauki po świecie,  wywołując  wojny  i prześladowania Kościoła.  Ojciec Święty będzie musiał wiele cierpieć! „

„Oni”  odnosi się zarówno do Piusa XI jak i jego doradców, a także Piusa XII i jego następców, kolejnych papieży.

Czytaj dalej …

PIERWSZE SOBOTY – Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej

Maternity of Mary New Popup_catholicharboroffaithandmorals.comRóżaniec i żółta róża_fatimska.lublin.pl

PIERWSZE SOBOTY
Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej

immaculate-heart-of-mary-fatima_lagloriadelasantisimavirgen-wordpress-com
Wynagrodzenie Maryi za nieprawości wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu i błaganie o nawrócenie grzeszników

Ponieważ z upływem czasu ludzkość zobojętniała na dobrodziejstwa Chrystusowego Odkupienia i zaczęła pędzić do swej zguby, Pan Bóg rozszerzył na świecie cześć Najświętszego Serca Jezusowego i cześć Niepokalanego Serca Maryi Panny, aby nam w ten sposób najlepiej ukazać niezmierną miłość tych dwóch osób, które całkowicie się ofiarowały dla naszego zbawienia, i aby im wynagrodzić za tę obojętność, której tak często od ludzi doznają.

Czytaj dalej…

Sercem Orędzia Fatimskiego jest alternatywa pomiędzy pokutą a karą

_________________________________________________________________________

Opatrzność   dała   światu   sto   lat   na  nawrócenie. Jednak do nawrócenia nie doszło – mówi prof. Roberto de Mattei, wybitny włoski historyk i publicysta katolicki, w rozmowie z Piotrem Doerre.

Powiedział Pan kiedyś, że zetknięcie się z orędziem fatimskim wpłynęło na całe Pańskie życie…

Poznałem Orędzie fatimskie, kiedy byłem bardzo młody, i Orędzie Matki Bożej wywarło na mnie niezwykle silny wpływ duchowy, ale również i intelektualny, bo dało mi klucz do interpretacji historii współczesnej.

Przesłanie fatimskie jest z jednej strony dramatyczne, ale z drugiej strony otwiera serce na bezgraniczną nadzieję na przyszłość.I to poruszyło moje młode serce już ponad 40 lat temu.

Ale dlaczego Pan, jako historyk, nie tylko, interesuje się tym, co zaszło w 1917 roku w Fatimie,    —   ale   nawet nazywa to, co tam się stało,   jednym z najważniejszych wydarzeń minionego stulecia?

Fatima to najważniejsze wydarzenie historyczne XX wieku.

Czytaj dalej…

SERCE MARYI DROGĄ DO SERCA JEZUSA.

Święty Liguori (Bol. Mar. 6 ) powtarza za Hubertem Cazala piękne słowa:

— „Jeśli   — pisze,   — wy   dzieci   Maryi,   chcecie   znaleźć miejsce w Sercu   Jezusa,   to   idźcież   do   Maryi,   aby   wam tę łaskę wyjednała”.

A O. Gallifet w swym memoryale o czci Jezusa i Maryi tak pisze:

—  „Przez Serce Pana Jezusa wszystko uzyskamy od Ojca Przedwiecznego;   — a podobnie uzyskamy wszystko od Pana Jezusa przez Serce Maryi”.

Ale czemu to nam pożytecznie i dobrze obrać drogę do Serca Pana Jezusa przez   Serce   Maryi, kiedy każdemu samo już Serce Pana Jezusa otworem stoi i głos tego Serca na nas woła:

—   Pójdźcie   do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę (Mat. XI, 28).

Czemu?  — dwie przynajmniej przyczyny w krótkości podam.

Czytaj dalej „SERCE MARYI DROGĄ DO SERCA JEZUSA.”

FATIMA – aktualność Przesłania i konsekwencje niesubordynacji: dzieje odmowy prośbom Matki Bożej – bez cenzury

Poniższy tekst ukazał się w piśmie BIBUŁA w maju 2005 roku — pierwszy raz opublikowany w styczniu 2012 — mj

FATIMA – aktualność Przesłania i konsekwencje niesubordynacji: – Lech Maziakowski

13 lutego 2005 roku, o godzinie 17:30 odeszła do Pana w wieku 98 lat siostra Łucja dos Santos, ostatnia z trojga dzieci, którym 88 lat temu w Fatimie ukazała się Matka Boża. Boleśnie będziemy odczuwać jej brak wśród nas na ziemi, ale znając jej heroiczną postawę, a nade wszystko pamiętając o obietnicy Matki Bożej spotkania się w Niebie, po ludzku pocieszamy się tym zapewnieniem i radujemy dostąpieniem przez nią chwały Bożej.

Wraz z odejściem siostry Łucji do Pana i przeżywanymi w niecałe dwa miesiące później uroczystościami pogrzebowymi papieża Jana Pawła II, zamknął się pewien rozdział w historii objawień fatimskich, choć przesłanie Matki Bożej trwa niezmiennie. Nadal aktualne są prośby i wezwania Matki Przenajświętszej, lecz równie aktualne są obiecane surowe konsekwencje wobec niesubordynacji. Kondycja współczesnego Kościoła i obserwowany przez nas wszystkich stan dzisiejszego, rozszarpywanego siłami zła świata, nie jest przypadkowa. Wręcz przeciwnie: jest bezpośrednią konsekwencją zapowiedzianych kar, a wynikają one właśnie z niepodporządkowania się woli Chrystusa i prośbom Jego Matki.

Nie wszyscy pragną takiego podporządkowania. Wraz z odejściem siostry Łucji modernistyczne kręgi w Kościele odetchnęły z ulgą. Mogą teraz podwoić swoje działania od lat zmierzające do pomniejszania znaczenia Przesłania Fatimskiego i zarazem wykorzystania go do własnych celów: przekształcenia Kościoła jako Boskiej instytucji stojącej na straży Wiary po tej strony świata i skierowanej ku doprowadzeniu dusz do zbawienia, w czysto ziemską organizację wyznającą humanitarne hasła “jedności”, “pokoju” i “braterstwa” pomiędzy ludźmi. Przesłanie Fatimskie stoi na drodze ku wizjom ekumenicznej jedności ze schizmatykami i heretykami – bez uprzedniego ich powrotu na łono Kościoła – oraz kapitulanckim “dialogom” z innowiercami. Na tej drodze stał też ostatni żyjący świadek nieustannie błagający o wypełnienie wezwań Matki Bożej.

Historia Przesłania Fatimskiego przepełniona jest wieloma elementami gry zarówno wrogich sił wewnątrzkościelnych, jak i zewnętrznych działań mających na celu pomniejszenie znaczenia Przesłania i podważenie wiarygodności ostatniego świadka. Ostatnimi laty obserwujemy szczególnie nasilony atak tych sił, czego nadrzędnym przykładem stał się największy dotychczasowy “owoc” w postaci ogłoszonego przez Watykan 26 czerwca 2000 roku tekstu mającego uchodzić za treść “Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”.[1]

Czytaj dalej…

W 100-LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH WEŹMY DO RĄK RÓŻANIEC

MODLITWA RÓŻAŃCOWA NIE JEST ŁATWA

Statua Pellegrina Cuore Immacolato di Maria /4.bp.blogspot.com-

W 100-LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH WEŹMY DO RĄK RÓŻANIEC … NIECH PACIORKI   „ZDROWAŚ MARYJA”  PRZESUWAJA   SIĘ   JAK MINUTY… GODZINY … LATA… NASZEGO ŻYCIA.

ZAUFAJMY,   ŻE   W   TYM   POZDROWIENIU  ANIELSKIM   W  „ZDROWAŚ  MARYJA” JEST WIELKA MOC.       

Fatima /.kath-zdw.ch

mj

PIERWSZE SOBOTY – Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej

Maternity of Mary New Popup_catholicharboroffaithandmorals.comRóżaniec i żółta róża_fatimska.lublin.pl

PIERWSZE SOBOTY
Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej

immaculate-heart-of-mary-fatima_lagloriadelasantisimavirgen-wordpress-com
Wynagrodzenie Maryi za nieprawości wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu i błaganie o nawrócenie grzeszników

Ponieważ z upływem czasu ludzkość zobojętniała na dobrodziejstwa Chrystusowego Odkupienia i zaczęła pędzić do swej zguby, Pan Bóg rozszerzył na świecie cześć Najświętszego Serca Jezusowego i cześć Niepokalanego Serca Maryi Panny, aby nam w ten sposób najlepiej ukazać niezmierną miłość tych dwóch osób, które całkowicie się ofiarowały dla naszego zbawienia, i aby im wynagrodzić za tę obojętność, której tak często od ludzi doznają.

Kult Niepokalanego Serca Maryi Panny został potwierdzony Objawieniami Fatimskimi Matki Bożej.

Najświętsza Maryja Panna ukazała się trójce dzieci i nakazała im, aby na całym świecie zaczęto w szczególny sposób czcić Jej Niepokalane Serce, tzn., aby ludzie gorliwie się modlili i podejmowali ofiary z miłości do Pana Jezusa w intencji nawrócenia grzeszników i jako wynagrodzenie za nieprawości czynione wobec Maryi Panny.

W objawieniach fatimskich Najświętsza Maryja Panna w zamian za cześć dla Swojego Serca   — obiecała światu długi okres pokoju, nawrócenie Rosji, Swym czcicielom łaskę potrzebną do zbawienia a także nawrócenie grzeszników.

Matka Boża powiedziała w Fatimie:  

—  „Niech ludzie nie obrażają więcej naszego Pana, Który już i tak jest tak bardzo znieważany”.

Czytaj dalej „PIERWSZE SOBOTY – Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej”