NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Niepokalane Poczęcie – św. Maksymilian Maria Kolbe

Niepokalana NMP z Cudownym Medalikiem_ogienmilosci.plW  objawieniach  w Lourdes Matka Boża przekazała  Bernadecie Soubirous  —  „Jestem Niepokalane Poczęcie!” — Jest to objawienie najgłębszej tajemnicy wewnętrznego życia Maryi.

Święty Maksymilian Maria Kolbe tak o tym pisze:

— I miłym Jej bardzo musi być ten przywilej, jeżeli sama nazywa się w Lourdes:  — „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

I nie mówi tu: —  „Jestem Niepokalanie Poczęta”,  — ale „Niepokalane Poczęcie”,  — stąd wynika, że Ona to Niepokalaność sama…

Czy jest różnica między wyrazami: ‘Niepokalane Poczęcie’ a ‘Niepokalanie Poczęta’?

— Różnica istnieje taka,  jaka np. między wyrażeniem ‘biały’ i ‘białość’.

Jeżeli jest biały – to może się pobrudzić, ale białość nie ulega już żadnym zmianom.

 „Celem każdego człowieka jest być Bożym przez Jezusa Pośrednika u Ojcaa Jezusowym – przez wszelkich łask Pośredniczkę, Niepokalaną” .

Czytaj dalej „NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Niepokalane Poczęcie – św. Maksymilian Maria Kolbe”

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Imaculada  - Murillo_commons.wikimedia.org„Gdybyście wiedzieli, jak drogocenna jest ta pobożność, nie zamienilibyście jej na żadne skarby świata”

(św. Jan Bosko o pobożności Maryjnej)

 W skarbcu katolickiej Tradycji Kościół przynosi nam szlachetny i wyborny nurt pobożności Maryjnej. Drogocennej!

Tak możemy myśleć, mówić i praktykować – jak święci: De Maria numquam satis – o Maryi nigdy dosyć.

Św. Jan Bosko wyróżniał się pobożnością Maryjną. Czcił Matkę Bożą i szerzył Jej cześć szczególnie pod dwoma tytułami: Niepokalanej i Wspomożycielki Wiernych.

Dając wskazania pierwszym salezjanom udającym się na misje, pisał m.in.:

„Polecajcie nieustannie nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki i do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.

Dwie kolumny zawsze aktualne! O nich często przypominał młodzieży powierzonej jego duszpasterskiej i wychowawczej trosce.

Czasem szczególnie świętym, naznaczonym gorliwością, odrzuceniem grzechu, szczerą spowiedzią, dobrymi postanowieniami, umartwieniami, czystością serca, mnogością dobrych czynów i radością, była od początku w środowiskach salezjańskich Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. —  Matka Boża w tym czasie robi porządki…

Czytaj dalej „Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

adwent/Maryja/11

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny oznacza, że Matka Syna Bożego od pierwszej chwili swego istnienia nie miała grzechu pierworodnego.

Ten wielki przywilej spośród wszystkich ludzi otrzymała tylko Ona.

Nie wypadało bowiem, aby Matka Pana Jezusa miała grzech pierworodny i w ten sposób choć na chwilę była pod władzą szatana.Rzucałoby to cień na samą osobę Syna Bożego.

Wiemy, jak smutne skutki sprowadził grzech pierworodny na ludzi, i chociaż popełnili go nasi prarodzice Adam  i  Ewa,  ale  jako  grzech rodzaju ludzkiego przeszedł on na nas wszystkich z wyjątkiem Matki Boskiej. 

Czytaj dalej „8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”

Niepokalane Poczęcie – Ks. Jules Didiot

I.

–    Pod  tą  nazwą  rozumiemy  przywilej   nadprzyrodzony,  na   mocy którego Najświętsza Maryja Panna,  począwszy od pierwszej chwili połączenia rozum- nej swej duszy z ciałem,  została zachowana  i wolna od grzechu pierworodne- go,   podczas   gdy   wszyscy  inni  potomkowie  Adama  bywają  tym   grzechem zmazani.

Ponieważ  i   N. M.  Panna  pochodzi  od  Adama  podług  zwykłych  praw  natu ry ludzkiej, powinna  by  się  przeto rodzić bez łaski  uświęcającej,  którą  pier wszy  człowiek  postradał  dla  siebie  i  dla  całego  swego  potomstwa;  a  tym   samym  powinna  by  się  była  narodzić  w  grzechu  pierworodnym, będącym brakiem tej łaski.

Atoli, ze względu na tę nadzwyczajną godność Matki wcielonego Syna Bożego, jako  też  ze  względu  na  zasługi, jakie On, jako Odkupiciel świata, miał sobie zdobyć,  N. M. Panna  została  najzupełniej  wyjęta od zmazy, wspólnej wszyst- kim ludziom (prócz samego Odkupiciela); została poczęta w łasce uświęcają- cej,  w  której  oni  wszyscy  byliby się poczynali,  gdyby  nie  grzech  Adama,  i  do  której  przez  chrzest  św. bywają  na nowo przywracani.

Dla Niej zupełnie był niepotrzebny chrzest św.  i wszelki inny środek przywra- cania nowonarodzonych dzieci do pierwotnego stanu łaski.

Czytaj dalej „Niepokalane Poczęcie – Ks. Jules Didiot”

Cud św.Bernadetty Soubirous

Bernadeta urodziła się w 1844 roku w Lourdes. Jej rodzicami byli Francois Soubirous i Louise Casterot. Swoje dzieciństwo spędziła w młynie Boly. Jednak w 1854 roku rodzina Soubirous musiała opuścić młyn Boly i przenieść się do domu Laborde. Ojciec Bernadety był najemnym robotnikiem, który z trudem utrzymywał swą 6-osobową rodzinę. Bernadeta w tym czasie opiekowała się swoim rodzeństwem.

W 1855 roku do Lourdes dotarła epidemia cholery. Bernadecie udało się przeżyć, ale jej stan zdrowia pogorszył się – cierpiała bowiem na astmę. Z chorobą tą borykała się przez całe życie.
Zimą 1855/56 sytuacja rodziny Soubirous stała się krytyczna. Nie mając czym zapłacić za czynsz zostali wyrzuceni z domu i zamieszkali w dawnym więzieniu — Cachot. Była tam wilgotna izba o rozmiarach 4 na 4,5 m. Na domiar złego ojciec Bernadety został posądzony o kradzież dwóch worków mąki i aresztowany. W wieku 13 lat Bernadeta udała się do Bartes, aby paść owce — rodziców nie było stać na wyżywienie wszystkich swoich dzieci.

Po kilku miesiącach (w grudniu 1857) wróciła jednak do Lourdes, ponieważ w Bartes tęskniła za najbliższymi, a poza tym chciała przygotować się do I Komunii Świętej.

Rankiem 11 lutego 1858 roku Bernadeta wraz z siostrą udała się na poszuki- wanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w kominku.

Dołączyła się do nich córka kamieniarza. Dziewczynki przeszły przez most na Gave, minęły młyn Savy i doszły do miejsca, w którym kanał Savy łączył się z rzeką. Za kanałem wznosiła się Stara Skała (Masse Vieille lub w dialekcie Massabielle). Siostra Bernadety z koleżanką przeszły na drugą stronę kanału. Bernadeta została sama.

  • Nagle usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i na wysokości ok. 3 metrów zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać kobiety. Było to pierwsze z 18 Objawień Matki Bożej. 25 marca Maryja podała Bernadecie swoje imię, mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

Po objawieniach Bernadeta wstąpiła do klasztoru w Newers (Francja), obie- rając sobie imię zakonne Maria-Bernarda. W klasztorze pracowała jako pielęgniarka, lecz sama ciężko chorowała.

Bernadeta Soubirous, dziewczynka z Pirenejów, której oczy oglądały za życia Niepokalaną Dziewicę zmarła 16 kwietnia 1878 roku.

Św. Bernadetta Soubirous          Św. Bernadetta Soubirous

Jej ciało spoczywa dziś w specjalnym relikwiarzu w klasztorze w Newers.

Od momentu objawień Matki Bożej w 1858 roku aż do naszych czasów, Lourdes pozostaje fenomenem, który szokuje nie tylko agnostyków i ateistów.

  • Bez przerwy dokonują się tam ewangeliczne cuda wbrew wszelkim prawom natury i medycyny. W ten sposób Lourdes jest znakiem, który prowokuje do korekty myślenia, do zmiany życia, zachęca do otwarcia się na tajemnicę Bożej Miłości.
  • To, co się dzieje w Lourdes jest szczególnym orędziem, jakie Bóg kieruje do ludzi zniewolonych i ogłupionych liberalno-materialistycznymi ideologiami; jest apelem wzywającym do nawrócenia.

Czytaj dalej „Cud św.Bernadetty Soubirous”

Święta Bernadetta Soubirous – O. Antonio Sicari

św. Bernadetta_marypages.comŚwięci stanowią pewien rodzaj wspólnoty, nawet gdy się nie znają (porozumiewają się bezpośrednio poprzez tego samego Jezusa, którego kochają całym sercem), zważywszy, że niekiedy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wyrażają swoje myśli w podobny sposób.

Gdy w 1858 roku Bernadetta miała czternaście lat i zaznała łaski wielokrotnego widzenia Świętej Dziewicy w Lourdes, święty proboszcz z Ars (Jan Maria Vianney) dobiegał ostatniego roku życia. Jednak pomiędzy staruszkiem i dziewczynką było pewne osobliwe pokrewieństwo duchowe.

Myślępowiadał – iż Pan zechciał wybrać największego ignoranta spomiędzy wszystkich proboszczów… Gdyby znalazł gorszego ode mnie, wybrałby jego na moje miejsce, ażeby w ten sposób okazać swoje wielkie miłosierdzie.

Jeżeli Święta Dziewica wybrała mnietłumaczyła Bernadettato dlatego, że byłam najbardziej niewykształconą. Gdyby znalazła gorszą ode mnie, wybrałaby ją.

Stary proboszcz był zaniepokojony, widząc na dróżkach swojej parafii, która stała się celem nieustających pielgrzymek, w sprzedaży swój portret. Pocieszał się jednak: za niewiele wieków nie będę więcej wart.

W podobny sposób zareagowała Bernadetta, gdy w klasztorze, do którego wstąpiła, zorientowała się, że w Lourdes sprzedawano za dziesięć centymów jej fotografię; skomentowała to: dziesięć centymów, to wszystko, co jestem warta!

To pokorne współbrzmienie przypomina nam głęboką prawdę o wspólnocie świętych i głęboko wzrusza świadomość, że gdy umiera wiekowy już, świątobliwy kapłan, który połowie Francji ukazał drogi prowadzące z ziemi do nieba, jego dziedzictwo przejmuje dziewczynka, która wskaże całemu światu jak Niebo pochyla się miłosiernie nad ziemią.

Czytaj dalej „Święta Bernadetta Soubirous – O. Antonio Sicari”

8 grudnia – «Niech ta godzina łaski będzie znana i szerzona po całym świecie…»

8 grudnia

« Niech ta godzina łaski będzie znana i szerzona po całym świecie… »

MPragnę,     żeby     każdego    roku   —  8  grudnia, w południe —  obchodzono ‘godzinę łaski  dla  całego świata’. 

Przez to  nabożeństwo otrzymać można   niezliczone   łaski   dla   ciała i duszy.” 

„Niechaj ci, którzy nie mogą się udać do kościoła  – pozostaną w domu.

Kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu,  —  znajdzie  pewną  pomoc i uzyska z mojego Serca opiekę i łaski.

Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich dzieci, które słuchają Mego głosu i te Moje życzenia biorą sobie do serca.”

————————

(…) — Nowina o bliskim objawieniu się Matki Bożej, 8 grudnia, rozeszła się lotem błyskawicy zwłaszcza w prowincji Brescia.

— Pisała o tym prasa. Władze trwały w stanie napięcia.

Co do Pieriny była uosobieniem spokoju.

Do miasta ściągnęli pielgrzymi, a zewsząd przybyli ciekawscy.

Katedra, tak przestronna i majestatyczna, została napełniona tłumem w sposób niewiarygodny: aż po małe krużganki.

Czytaj dalej „8 grudnia – «Niech ta godzina łaski będzie znana i szerzona po całym świecie…»”

Niepokalane Poczęcie – św. Maksymilian Maria Kolbe

Maryja_Niepokalana_pip.opole.pl[Niepokalanów, 17 II 1941, w dzień aresztowania] [1]

Niepokalane Poczęcie.

Słowa te wyszły z ust samej Niepokalanej; wskazywać więc muszą najdokładniej, najistotniej, kim Ona jest.

Jeśli na ogół słowa ludzkie nie są zdolne wyrazić rzeczy Bożych, to i tutaj znaczenie tych słów musi być dużo głębsze, bez porównania głębsze, piękniejsze i wznioślejsze niż rzeczy, które one ogólnie wyrażają albo do których poznania rozum sam choćby najwnikliwszy mógłby doprowadzić [a].

[Słowa] „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie weszło” [1 Kor 2,9] i w tym wypadku w całej pełni dostosować można.

Jednak można i trzeba nawet, o tyle przynajmniej, o ile nasz rozum i słowa wydają o Niepokalanej i myśleć, i mówić, i pisać, i czytać.

Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?

Czytaj dalej „Niepokalane Poczęcie – św. Maksymilian Maria Kolbe”

8 grudnia – Godzina Łaski: Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary.

1208-poczecie_1-jpg1Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary.

Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus Pius IX.

Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

Pisał on tak:

— „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż

Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia — mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego  —  została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego,

—  jest prawdą przez Boga objawioną—  i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Tym samym,  kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła,    stałby się odstępcą i winnym herezji.

1208-poczecie_2Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić,   ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.

Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga.

Bóg jednak,  ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością.

Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci   stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia,    a nie śmierci).

Czytaj dalej „8 grudnia – Godzina Łaski: Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary.”