Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel

Dziś Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, zwaną też Szkaplerzną. Na Jasnej Górze, w Czernej pod Krakowem i wielu sanktuariach maryjnych odbędą się odpusty. Obecnie na świecie miliony katolików nosi szkaplerz – prostokątne kawałki materiału lub medalik z wizerunkiem Matki Bożej Szkaplerznej.

Czytaj dalej „Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel”

Karmel – to duch Eliasza…. i Fatimy

cipecar.org

— ”Zrozumiałam,   co  to znaczy chodzić w Prawdzie. Tą Prawdą jest sam Bóg”   (Św. Teresa od Jezusa)

Biblia   mówi,  że   na   końcu   czasów wystąpi Dwóch Świadków, którzy bardzo   umocnią   wybranych.  Choć w Biblii nie ma mowy o ich tożsamości, — komentarze Ojców Kościoła mówią o Henochu i Eliaszu.

Czytaj dalej…

DZIŚ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ: SZKAPLERZ – A NABOŻEŃSTWO MARYJNE

SZKAPLERZ – A NABOŻEŃSTWO MARYJNE

Wybrany fragment tekstu, […] wskazuje na elementy jakie powinno zawierać życie Maryjne każdego kto nosi Szkaplerz.  Autor wskazuje, że główną istotą każdego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i Świętych Pańskich jest naśladowanie ich cnót. W tym wypadku aby wykazać słuszność tej katechizmowej prawdy autor posługuje się słowami Ojca Karmelity z Ypres.

Juan Arecharaleta

_______________________________________________________________________________

Zbyt ściśle, jak powiedzieliśmy, połączone jest ze Szkaplerzem życie Maryjne naszego Zakonu, zatem nie przekroczymy ram naszego skromnego założenia, przytaczając w krótkości trafne określenie istoty życia maryjnego przez Przew. Ojca Archanioła od Dziewicy Karmelu, Karmelity z Ypres.

Czytaj dalej „DZIŚ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ: SZKAPLERZ – A NABOŻEŃSTWO MARYJNE”

16 lipca święto Matki Bożej Szkaplerznej

16 lipca święto Matki Bożej Szkaplerznej

Szkaplerz Karmelitański_traditia.fora.pl

Kościół święty wiąże Szkaplerz Karmelitański z dwoma łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi:

  1. Szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia
  2. Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia noszącym godnie Szkaplerz.

Szkaplerz to dwa kawałki brązowego materiału połączone tasiemkami. Na jednym jest wizerunek Pana Jezusa a na drugim Matki Bożej Szkaplerznej.

Nosi się go tak, aby jeden wizerunek spoczywał na piersiach a drugi na plecach. —  Po uroczystym przyjęciu płóciennego szkaplerza można zamiast niego nosić Medalik szkaplerzny, również posiadający oba wizerunki.

Czytaj dalej „16 lipca święto Matki Bożej Szkaplerznej”

Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel i Szkaplerz Karmelitański

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ_dewocjonalia-roza.pl

Dnia 16 lipca 1251 r. święty Szymon Stock otrzymuje najbardziej   niezwykły  znak zbawienia, jaki kiedykolwiek był dany człowiekowi.

Pewnego dnia podczas spaceru po ulicach Rzymu spotkali się trzej oddani słudzy Pana.

Jednym z nich był Dominik de Guzmán, który poszukiwał właśnie ludzi do zakładanego przez siebie zakonu kaznodziejów, nazwanego później zakonem dominikańskim.

Drugim był Franciszek z Asyżu, który nie tak dawno zgromadził wokół siebie grupę ludzi mających służyć tej, którą zwał Panią Biedą.

Trzecim był ojciec Angelo, pochodzący z daleka, z góry Karmel w Palestynie, wezwany do Rzymu ze względu na sławę kaznodziei.

Wszyscy trzej, oświeceni przez Ducha Świętego, rozpoznali się nawzajem i w czasie rozmowy wygłosili wiele przepowiedni.

— Święty Angelo przepowiedział na przykład stygmaty, którymi Bóg miał dotknąć świętego Franciszka.

Święty Dominik przepowiedział:

— „Pewnego dnia, bracie Angelo, Najświętsza Maryja Panna obdarzy Twój zakon darem, który będzie znany jako Brązowy Szkaplerz, a mojemu zakonowi kaznodziejów podaruje kult Różańca.

I przyjdzie czas, w którym zbawi Ona świat poprzez ów Różaniec i szkaplerz”.

Na miejscu tego spotkania zbudowano kaplicę, która po dziś dzień istnieje w Rzymie. (1)

Czytaj dalej „Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel i Szkaplerz Karmelitański”

Maryja Pogromicielka szatana : Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!

O,  dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Maryja, Najświętsza   Matka   Boża,   jest   największą   nieprzyjaciółką,  jaką Bóg przeciwstawił szatanowi.

Bóg   dał   Maryi   tak   wielką   władzę   nad   nim, że   jak  często  sam zmuszony   był   wyznać   przez   usta   opętanych,   więcej   boi  się jednego Jej  westchnienia   za   jakąś duszą,  niż modlitw wszystkich świętych; więcej boi się jednej Jej groźby niż wszelkich innych mąk.

***

Święty Ojciec Maksymilian Kolbe w jednej ze swoich konferencji ascetycznych do braci franciszkańskiej nauczał:

  Ojcowie Kościoła mówią, że Pan Bóg wystawiając Aniołów na próbę odsłonił im człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i zapowiedział, że będą się musieli kłaniać Bogu – Człowiekowi.

— Jeżeli On objawił Aniołom człowieczeństwo Pana Jezusa, musiał też odsłonić   postać   Matki Bożej jako zwykłego stworzenia, które będzie ich Królową.

 Duchowi czystemu, ale pysznemu, zdawało się to niemożliwe. — Zbuntował się i strącony został w przepaść piekielną.

— Od tego czasu zaczyna się nienawiść szatana ku Niepokalanej.  To było okazją, że on stracił niebo. — Nie chciał służyć, chciał sam sobie zrobić niebo.  — Tymczasem zapomniał, że co miał, od Boga było.

Szatan jest utwierdzony w swojej złości i dlatego i innych pragnie pozbawić tego szczęścia, które sam utracił. Trzeba ufność w Niepokalanej położyć, nie ufać sobie. Prośmy Matkę Najświętszą, byśmy się coraz bardziej Jej stawali.

Czytaj dalej „Maryja Pogromicielka szatana : Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!”

Szkaplerz Karmelitański – owoc nieustannej modlitwy do Matki Bożej z Góry Karmel

Nuestra Senora Carmen_gabitogrupos.com

 Maryjo! Kazałaś nam uciekać z Góry Karmel jak z domu Matki. Posłuchaliśmy Ciebie. Przybyliśmy do Europy, jak bezdomne dzieci, a tutaj grozi nam śmierć jeszcze gorsza od tej, przed którą uciekaliśmy.

Czy przybyliśmy tu, by oglądać naszą klęskę, rozwiązanie zakonu i wcielenie do innych zakonów? Czy już nas nie chcesz, Matko? Czy przestałaś być naszą Królową i Siostrą?

Czym zgrzeszyliśmy, że obchodzisz się z nami jak z niechcianymi dziećmi? Dlaczego   Twój   Kościół  nas odrzuca, czemu nie możemy służyć mu modlitwą i pokutą?

Matko, daj nam znak Twojej opieki!

Czytaj dalej „Szkaplerz Karmelitański – owoc nieustannej modlitwy do Matki Bożej z Góry Karmel”

Szkaplerz noś, na Różańcu proś…

szkaplerzSzkaplerz karmelitański czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.
  1. Opis historyczny.

Założycielem  Szkaplerza karmelitańskiego jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów  na  górze  Karmel  w  Palestynie. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej.

16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu Szkaplerz koloru brunatne- go, rzekła:

„Przyjmij,najukochańszy Synu, Szkaplerz zakonu twego jako znak moje- go  Bractwa  i  szczególniejszej  łaski dla ciebie i dla wszystkich Karmeli- tów.

Kto  umierając mieć  będzie  na sobie ten Szkaplerz, zachowany zostanie od  ognia  piekielnego,  jest  to  bowiem godło zbawienia, puklerz i tarcza przeciw  wszelkim  niebezpieczeństwom,  rękojmia  pokoju  i   szczególnej Mej opieki do końca wieków.”

Od  tego  czasu  oo.  Karmelici  noszą Szkaplerz, a w ich ślady poszli za wiedzą Papieża  ludzie  świeccy, nawet królowie i książęta.

Nie  dość  tego. Najświętsza Maryja Panna objawiła się Papieżowi Janowi XXII i  przyrzekła  mu  nowy przywilej  dla noszących pobożnie  Szkaplerz karmeli- tański, że wyzwoli z czyśćca zaraz w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, któ- re, za życia nosiły pobożnie ten Szkaplerz.

Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu dnia 3 marca 1322 r. bullą „Sabbatina”, co też następcy jego po kilkakroć zatwierdzili.

Czytaj dalej „Szkaplerz noś, na Różańcu proś…”

Szkaplerz karmelitański czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.

 

 

kto_umrze w Szkaplerzu..._piotrskarga.pl

1. Opis historyczny.

Założycielem Szkaplerza karmelitańskiego jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów na górze Karmel w Palestynie. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej.

16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu szkaplerz koloru brunatnego, rzekła:

„Przyjmij, najukochańszy Synu, Szkaplerz zakonu twego jako znak mojego Bractwa i szczególniejszej łaski dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów.

Kto umierając mieć będzie na sobie ten Szkaplerz, zachowany zostanie od ognia piekielnego, jest to bowiem godło zbawienia, puklerz i tarcza przeciw wszelkim niebezpieczeństwom, rękojmia pokoju i szczególnej mej opieki do końca wieków.”

Od tego czasu oo. Karmelici noszą Szkaplerz, a w ich ślady poszli za wiedzą Papieża ludzie świeccy, nawet królowie i książęta.

Nie dość tego.

Najświętsza Maryja Panna objawiła się Papieżowi Janowi XXII i przyrzekła mu nowy przywilej dla noszących pobożnie Szkaplerz karmelitański, że wyzwoli z czyśćca zaraz w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, które, za życia nosiły pobożnie ten szkaplerz.

 

Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu dnia 3 marca 1322 r. bullą „Sabbatina”, co też następcy jego po kilkakroć zatwierdzili.

2. Opis Szkaplerza.

Szkaplerz_rumiakrzyz.pl

 

Szkaplerz karmelitański składa się z dwóch prostokątnych skrawków wełnianego sukna koloru brunatnego lub czarnego.

Pierwszy kolor jest odpowiedniejszy dla odróżnienia go od Szkaplerza czarnego Siedmiu Boleści. Tasiemki mogą być jakiekolwiek. Ozdoby na szkaplerzu nie są potrzebne.

3. Warunki przyjęcia i noszenia.

Przyjmować do Bractwa Szkaplerza karmelitańskiego mogą tylko oo. Karmeli ci i kapłani przez nich upoważnieni.

Władzę przyjmowania można otrzymać od generała oo. Karmelitów lub od przełożonych prowincji.

Czytaj dalej „Szkaplerz karmelitański czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.”