Działanie Boga w Kościele poprzez Niepokalaną

Niepokalane Serce Maryi_2.bp.blogspot.com

Chwała Tobie, święta Matko Boga! Poprzez Ciebie wielbiona jest Trójca, poprzez Ciebie czczony i wielbiony jest na całym świecie drogocenny Krzyż. 

Poprzez Ciebie radują się niebiosa, cieszą się aniołowie i archaniołowie, demony są odpędzane, a człowiek zostaje powołany do nieba. 

Poprzez Ciebie człowiek zanurzony w ciemności bałwochwalstwa pojmuje prawdę, wierzący przychodzą do chrztu świętego i na całej kuli ziemskiej budowane są kościoły.

Dzięki Twojej pomocy narody przystępują do pokuty. Co jeszcze?

Poprzez Ciebie Syn jedynego Boga, prawdziwa Światłość, ukazał się tym, którzy pogrążeni są w ciemnościach i cieniu śmierci.

Poprzez Ciebie prorocy zapowiadali narodom zbawienie, a apostołowie głosili kazania

Św. Cyryl Aleksandryjski

Czytaj dalej „Działanie Boga w Kościele poprzez Niepokalaną”

Modlitwa do Matki Bożej z Góry Karmel za dusze czyśćcowe + Modlitwa łacińska

Królowa Niebios - Wybawicielka dusz czyścowych_Relief_www.traditioninaction.orgO, Najmilsza, Matko Boża z góry Karmel. Ty jesteś radością Kościoła Zwycięskiego, pomocą Kościoła Wojującego i pocieszeniem Kościoła Cierpiącego, dlatego usilnie  modlimy się do Ciebie, skieruj swoje miłosierne spojrzenie na te dusze, które cierpią męki ognia czyśćcowego i uwolnij je tak szybko, jak  to tylko możliwe, by mogły być dopuszczone do oglądania Boga w wiekuistej radości.

Pamiętaj i pomóż, o Święta Matko, szczególnie moim krewnym, którzy są najbardziej opuszczeni i pozbawieni pomocy.

Najmiłosierniejsza Matko, wylej zasługi drogocennej Krwi Pana Jezusa na te wybrane dusze Jezusa Chrystusa, aż zostaną pocieszone wspaniałościami niebiańskimi.

A wy,Święte Wybrane Dusze, które możecie tak wiele  dla nas uczynić swoimi modlitwami, wstawiajcie się za nami i uwolnijcie nas od niebezpieczeństw ciała i duszy.Ochraniajcie nasze rodziny, aż wszyscy zostaniemy dopuszczeni do wiekuistej szczęśliwości. Amen.

Czytaj dalej „Modlitwa do Matki Bożej z Góry Karmel za dusze czyśćcowe + Modlitwa łacińska”

16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej

Matka Boża Szkaplerzna, Królowa Karmelu. Statua w Bazylice na Górze Karmel

Góra Karmel zajmuje honorowe miejsce w mistyce chrześcijańskiej, w dziejach reli- gii, w historii i w geografii.

Na wyżyny najwyższej wzniosłości mistycz nej wyniósł górę  Karmel  św. Jan od Krzy- ża. Ten  współreformator zakonu  karme-litańskiego – wraz ze św. Teresą z Avili – dla potrzeb duchowych karmelitanek napisał fundamentalne w mistyce dzieło Droga na Górę Karmel.

Góra Karmel jest tu miejscem zjednocze- nia się w najwyższym stopniu z Bogiem w duchu wzajemnej miłości Boga  i  człowieka. Księga traktuje o tym, jak poko- nać wszelkie przeszkody i trudności, piętrzące się na tej drodze. We  właści- wy  temu  świętemu i znakomitemu  poecie sposób ukazana jest konieczność przejścia przez „noc czynną” zmysłów, ducha, pamięci i woli, przez „noc ciemną”.

Jest to wszystko konieczne po to, by każda dusza mogła zrozumieć,

„jaką drogą idzie i jaką iść powinna, jeśli chce dojść na szczyt Góry”.

Geograficznie góra Karmel jest jednym z najpiękniejszych miejsc Ziemi Świę- tej. Jak kadłub okrętu wcina się w Morze Śródziemne swym wysokim na 546 m masywem, sąsiadującym z Hajfą. Piękno tej góry było wielokrotnie opiewane, także w Biblii. Karmel znaczy po hebrajsku „ogród Boży”.

3_pustyniakarmelu.blogspot.com

W grotach wśród zieleni i strumyków tej góry już w zamierzchłych czasach biblijnych pędzili życie pustelnicy.

1_pustyniakarmelu.blogspot.com

Góra Karmel w szczególny sposób związana jest ze świętym prorokiem Elia- szem, który na niej przebywał.

  • Dramatyczne dzieje św. Eliasza – współpatrona zakonu karmelitańskiego – opisane są w Pierwszej Księdze Królewskiej.

Czytaj dalej „16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej”

Szkaplerz karmelitański czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.

 

 

kto_umrze w Szkaplerzu..._piotrskarga.pl

1. Opis historyczny.

Założycielem Szkaplerza karmelitańskiego jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów na górze Karmel w Palestynie. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej.

16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu szkaplerz koloru brunatnego, rzekła:

„Przyjmij, najukochańszy Synu, Szkaplerz zakonu twego jako znak mojego Bractwa i szczególniejszej łaski dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów.

Kto umierając mieć będzie na sobie ten Szkaplerz, zachowany zostanie od ognia piekielnego, jest to bowiem godło zbawienia, puklerz i tarcza przeciw wszelkim niebezpieczeństwom, rękojmia pokoju i szczególnej mej opieki do końca wieków.”

Od tego czasu oo. Karmelici noszą Szkaplerz, a w ich ślady poszli za wiedzą Papieża ludzie świeccy, nawet królowie i książęta.

Nie dość tego.

Najświętsza Maryja Panna objawiła się Papieżowi Janowi XXII i przyrzekła mu nowy przywilej dla noszących pobożnie Szkaplerz karmelitański, że wyzwoli z czyśćca zaraz w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, które, za życia nosiły pobożnie ten szkaplerz.

 

Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu dnia 3 marca 1322 r. bullą „Sabbatina”, co też następcy jego po kilkakroć zatwierdzili.

2. Opis Szkaplerza.

Szkaplerz_rumiakrzyz.pl

 

Szkaplerz karmelitański składa się z dwóch prostokątnych skrawków wełnianego sukna koloru brunatnego lub czarnego.

Pierwszy kolor jest odpowiedniejszy dla odróżnienia go od Szkaplerza czarnego Siedmiu Boleści. Tasiemki mogą być jakiekolwiek. Ozdoby na szkaplerzu nie są potrzebne.

3. Warunki przyjęcia i noszenia.

Przyjmować do Bractwa Szkaplerza karmelitańskiego mogą tylko oo. Karmeli ci i kapłani przez nich upoważnieni.

Władzę przyjmowania można otrzymać od generała oo. Karmelitów lub od przełożonych prowincji.

Czytaj dalej „Szkaplerz karmelitański czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.”

Ruiny pierwszego klasztoru karmelitańskiego z XIII wieku

Ruiny pierwszego klasztoru karmelitańskiego z XIII wieku
Hajfa: Wadi es-Siah
Eremici łacińscy na Karmelu

Sławny tekst Jacques de Vitry’ego, który w latach 1216 do 1228 był biskupem Akko,  —  tak opisuje kwitnące życie zakonne w Palestynie:

„Pobożni ludzie, wyrzekając się świata,  zgodnie  ze  swoimi  pragnieniami, pobudzeni gorliwością religijną, mieszkają w miejscach przez siebie wybranych.

Jedni, pociągnięci chęcią naśladowania Pana, wybrali błogosławioną samotność  na  pustyni  Kwarantanny,  gdzie  On  po  swoim chrzcie przez czterdzieści dni pościł,

— i żyją tam jako pustelnicy na służbie Chrystusa, mieszkając w skromnych grotach.

Inni, naśladując wzór świętego anachorety, proroka Eliasza,  — prowadzą życie samotne na  górze  Karmel, 

— szczególnie  w  tej  części,  która góruje nad miastem Porfirią, zwanym dzisiaj Hajfą,   — przy źródle Eliasza, niedaleko klasztoru św. Małgorzaty,   gdzie   w  małych  ulach  swoich  cel,  niby pszczoły Pańskie, gromadzą słodki miód duchowy”.

Czytaj dalej „Ruiny pierwszego klasztoru karmelitańskiego z XIII wieku”

Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego – Matka Boża z Góry Karmel – Góra Karmel dzisiaj

Góra Karmel dzisiaj

Góra Karmel kojarzy nam się z biblijnym miejscem, w którym prorok Eliasz pokonał 450 kapłanów Baala w publicznym sporze duchowym, który przyniósł im klęskę i zgubę, jak trafnie to opisano w Biblii (1Krl 18:19–40).

To również tutaj Eliasz posłał swego sługę na sam szczyt aż siedem razy, by sprawdził, czy nadchodzi deszcz po wielu latach suszy, która zakończyła się wtedy, gdy oznajmił:  —  „Oto obłok mały, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza!” (1Krl 18:44).

Górę Karmel, która wznosi się na wysokość 546 m n.p.m., możemy odnaleźć na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Izraelu.  —  Jej wapienne skały w formie urwisk robią niezwykłe wrażenie. Rozpościera się z niej widok na miasteczko Hajfa.

Nazwa Karmel, w języku hebrajskim „Hakkarmel”  — oznacza „ogród” słynący w czasach starożytnych z przepięknej, bujnej zieleni (Iz 35:2). Znana jest ona również dzisiaj z bujnie kwitnących kwiatów, krzewów i pachnących ziół. Taki był urok i czar tego miejsca, że porównywano go z urokiem i wdziękiem młodej panny z Pieśni Salomona (Pieśń nad Pieśniami 7:5).

Obecnie góra ta przyjmuje różne nazwy, takie jak: — Antelope-Nose, Har Karmel, Święta Góra, Jebel Kurmul, Mar Elyas, Mount of User, Rosh-Kedesh.

Pochodzenie tytułu Matki Bożej z Góry Karmel

Tytuł Matki Bożej z Góry Karmel sięga aż do czasów pustelników, którzy zwykli mieszkać na znanej i błogosławionej górze w czasach Starego Testamentu.

Tam to pobożna i prowadząca bardzo surowy tryb życia wspólnota modliła się w oczekiwaniu na pojawienie się Dziewicy-Matki, która przyniesie wybawienie ludzkości,   — podobnie jak prorok Eliasz wstąpił na Górę Karmel, by modlić się do Boga o wybawienie Izraela, który cierpiał w owym czasie z powodu okropnej suszy.

Czytaj dalej „Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego – Matka Boża z Góry Karmel – Góra Karmel dzisiaj”

Matka Boża Szkaplerzna – Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel.

Krótka historia szkaplerza świętego +

Historia Szkaplerza świętego sięga XII wieku, kiedy to duchowi synowie Proroka Eliasza prowadzący życie kontemplacyjne na Górze Karmel, prześladowani przez Turków, przenieśli się do Europy. Ich tryb życia wzbudzał podziw i szacunek, choć spotykali się również z niechęcią i uprzedzeniami. Stolica Apostolska upatrując w „Braciach Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel” skuteczna pomoc w ożywieniu życia chrześcijańskiego przez ich życie, modlitwy i umartwienia, przyjęła z radością nową rodzinę zakonną i ułatwiła jej zakładanie nowych klasztorów. Dzięki poparciu władz kościelnych zakon Karmelitów szybko rozwijał się i promieniował przykładnym życiem. Należy odnotować szybki rozwój zakonu w Anglii. Zasłużył się tam szczególnie wielki czciciel Maryi, mąż modlitwy i wielkiej świątobliwości, Szymon Stock. Kiedy dostrzegł niebezpieczeństwa grożące zakonowi, przypuścił „szturm” do nieba, by wybłagać opiekę i wsparcie Tej, która od początku istnienia zakonu była jego niezawodną orędowniczką.

Kiedy w nocy z 15 na 16 lipca 1251r. trwał na modlitwie, ujrzał Najświętszą Dziewicę w otoczeniu Aniołów podająca mu Szkaplerz brązowego koloru. Usłyszał te słowa od Maryi:
Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich Karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania„.

Czytaj dalej „Matka Boża Szkaplerzna – Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel.”