16 lipca święto Matki Bożej Szkaplerznej

16 lipca święto Matki Bożej Szkaplerznej

Szkaplerz Karmelitański_traditia.fora.pl

Kościół święty wiąże Szkaplerz Karmelitański z dwoma łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi:

  1. Szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia
  2. Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia noszącym godnie Szkaplerz.

Szkaplerz to dwa kawałki brązowego materiału połączone tasiemkami. Na jednym jest wizerunek Pana Jezusa a na drugim Matki Bożej Szkaplerznej.

Nosi się go tak, aby jeden wizerunek spoczywał na piersiach a drugi na plecach. —  Po uroczystym przyjęciu płóciennego szkaplerza można zamiast niego nosić Medalik szkaplerzny, również posiadający oba wizerunki.

Czytaj dalej „16 lipca święto Matki Bożej Szkaplerznej”

Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel i Szkaplerz Karmelitański

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ_dewocjonalia-roza.pl

Dnia 16 lipca 1251 r. święty Szymon Stock otrzymuje najbardziej   niezwykły  znak zbawienia, jaki kiedykolwiek był dany człowiekowi.

Pewnego dnia podczas spaceru po ulicach Rzymu spotkali się trzej oddani słudzy Pana.

Jednym z nich był Dominik de Guzmán, który poszukiwał właśnie ludzi do zakładanego przez siebie zakonu kaznodziejów, nazwanego później zakonem dominikańskim.

Drugim był Franciszek z Asyżu, który nie tak dawno zgromadził wokół siebie grupę ludzi mających służyć tej, którą zwał Panią Biedą.

Trzecim był ojciec Angelo, pochodzący z daleka, z góry Karmel w Palestynie, wezwany do Rzymu ze względu na sławę kaznodziei.

Wszyscy trzej, oświeceni przez Ducha Świętego, rozpoznali się nawzajem i w czasie rozmowy wygłosili wiele przepowiedni.

— Święty Angelo przepowiedział na przykład stygmaty, którymi Bóg miał dotknąć świętego Franciszka.

Święty Dominik przepowiedział:

— „Pewnego dnia, bracie Angelo, Najświętsza Maryja Panna obdarzy Twój zakon darem, który będzie znany jako Brązowy Szkaplerz, a mojemu zakonowi kaznodziejów podaruje kult Różańca.

I przyjdzie czas, w którym zbawi Ona świat poprzez ów Różaniec i szkaplerz”.

Na miejscu tego spotkania zbudowano kaplicę, która po dziś dzień istnieje w Rzymie. (1)

Czytaj dalej „Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel i Szkaplerz Karmelitański”

Maryja Pogromicielka szatana : Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!

O,  dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Maryja, Najświętsza   Matka   Boża,   jest   największą   nieprzyjaciółką,  jaką Bóg przeciwstawił szatanowi.

Bóg   dał   Maryi   tak   wielką   władzę   nad   nim, że   jak  często  sam zmuszony   był   wyznać   przez   usta   opętanych,   więcej   boi  się jednego Jej  westchnienia   za   jakąś duszą,  niż modlitw wszystkich świętych; więcej boi się jednej Jej groźby niż wszelkich innych mąk.

***

Święty Ojciec Maksymilian Kolbe w jednej ze swoich konferencji ascetycznych do braci franciszkańskiej nauczał:

  Ojcowie Kościoła mówią, że Pan Bóg wystawiając Aniołów na próbę odsłonił im człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i zapowiedział, że będą się musieli kłaniać Bogu – Człowiekowi.

— Jeżeli On objawił Aniołom człowieczeństwo Pana Jezusa, musiał też odsłonić   postać   Matki Bożej jako zwykłego stworzenia, które będzie ich Królową.

 Duchowi czystemu, ale pysznemu, zdawało się to niemożliwe. — Zbuntował się i strącony został w przepaść piekielną.

— Od tego czasu zaczyna się nienawiść szatana ku Niepokalanej.  To było okazją, że on stracił niebo. — Nie chciał służyć, chciał sam sobie zrobić niebo.  — Tymczasem zapomniał, że co miał, od Boga było.

Szatan jest utwierdzony w swojej złości i dlatego i innych pragnie pozbawić tego szczęścia, które sam utracił. Trzeba ufność w Niepokalanej położyć, nie ufać sobie. Prośmy Matkę Najświętszą, byśmy się coraz bardziej Jej stawali.

Czytaj dalej „Maryja Pogromicielka szatana : Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!”

Szkaplerz Karmelitański – owoc nieustannej modlitwy do Matki Bożej z Góry Karmel

Nuestra Senora Carmen_gabitogrupos.com

 Maryjo! Kazałaś nam uciekać z Góry Karmel jak z domu Matki. Posłuchaliśmy Ciebie. Przybyliśmy do Europy, jak bezdomne dzieci, a tutaj grozi nam śmierć jeszcze gorsza od tej, przed którą uciekaliśmy.

Czy przybyliśmy tu, by oglądać naszą klęskę, rozwiązanie zakonu i wcielenie do innych zakonów? Czy już nas nie chcesz, Matko? Czy przestałaś być naszą Królową i Siostrą?

Czym zgrzeszyliśmy, że obchodzisz się z nami jak z niechcianymi dziećmi? Dlaczego   Twój   Kościół  nas odrzuca, czemu nie możemy służyć mu modlitwą i pokutą?

Matko, daj nam znak Twojej opieki!

Czytaj dalej „Szkaplerz Karmelitański – owoc nieustannej modlitwy do Matki Bożej z Góry Karmel”

Karmel – to duch Eliasza…. i Fatimy

cipecar.org

— ”Zrozumiałam,   co  to znaczy chodzić w Prawdzie.  Tą Prawdą jest sam Bóg”   (Św. Teresa od Jezusa)

Tak więc przez modlitwę musimy trwać w Bogu-Prawdzie. Tylko przez modlitwę   jest   to  możliwe.  Przez trwanie w Bożej Obecności.

Biblia   mówi,  że   na   końcu   czasów wystąpi Dwóch Świadków, którzy bardzo   umocnią   wybranych.  Choć w Biblii nie ma mowy o ich tożsamości, — komentarze Ojców Kościoła mówią o Henochu i Eliaszu.

W prorockich objawieniach w Fatimie — Maryja w dniu ostatnim ukazała się w habicie karmelitańskim ze szkaplerzem w dłoni.

OSTATNIE OBJAWIENIE W FATIMIE WSKAZUJE NA KARMEL…

Św. Teresa od Jezusa powiedziała także,   — że w dniach ostatnich pewien zakon odegra zasadnicza rolę. Nie wymieniła jego nazwy, lecz wszyscy są zgodni,  że miała na myśli Karmel.

Karmel  —  to duch Eliasza….

Czy to,   co Karmel proponuje, jest ratunkiem przed zwodzeniem Antychrysta?

Czy  Karmel ma odegrać obecnie także podobną rolę,   jak Jan Chrzciciel, który   przyszedł w duchu Eliasza, jako ten, który bezpośrednio przygotowywał ludzi na przyjście Chrystusa?

Potrzeba modlitwy, ducha modlitwy, zawierzenia Bogu, trwania w Jego Obecności.   Bez tego przepadniemy! *

Czytaj dalej „Karmel – to duch Eliasza…. i Fatimy”

16 lipca Matki Bożej z Góry Karmel – Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego

MariaKarmel_cantualeantonianum.com Karmel/cantualeantonianum.com

Góra  Karmel  kojarzy  nam  się  z biblijnym miejscem, w którym prorok Eliasz pokonał  450  kapłanów  Baala  w  publicznym  sporze  duchowym, który przyniósł im klęskę i zgubę, jak  to opisano w Biblii (1Krl 18:19–40).

To  również  tutaj  Eliasz  posłał swego sługę na sam szczyt aż siedem razy, by sprawdził,  czy  nadchodzi  deszcz po wielu latach suszy, która zakończyła się wtedy,  gdy  oznajmił:

 —  „Oto  obłok  mały,  jak  dłoń człowieka, podnosi się z morza!” (1Krl 18:44).

Górę  Karmel,  która  wznosi się na wysokość 546 m n.p.m., możemy odnaleźć na  wybrzeżu  Morza  Śródziemnego  w  Izraelu. 

Jej  wapienne  skały  w  formie  urwisk robią niezwykłe wrażenie. 

Rozpościera się z niej widok na miasteczko Hajfa.

Klasztor Karmelitów na Górze Karmel – Foto: © Jerzy Zieliński OCD /karmel.pl/carmelitana

Nazwa Karmel,  w  języku hebrajskim „Hakkarmel” oznacza „ogród” słynący w czasach  starożytnych  z  przepięknej,  bujnej  zieleni (Iz 35:2).  —  Znana jest ona również dzisiaj z bujnie kwitnących kwiatów, krzewów i pachnących ziół.

Taki  był  urok  i czar tego miejsca,  — że porównywano go z urokiem i wdziękiem panny młodej  z Pieśni nad Pieśniami 7:5.

Czytaj dalej „16 lipca Matki Bożej z Góry Karmel – Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego”

Szkaplerz noś, na Różańcu proś…

szkaplerzSzkaplerz karmelitański czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.
  1. Opis historyczny.

Założycielem  Szkaplerza karmelitańskiego jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów  na  górze  Karmel  w  Palestynie. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej.

16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu Szkaplerz koloru brunatne- go, rzekła:

„Przyjmij,najukochańszy Synu, Szkaplerz zakonu twego jako znak moje- go  Bractwa  i  szczególniejszej  łaski dla ciebie i dla wszystkich Karmeli- tów.

Kto  umierając mieć  będzie  na sobie ten Szkaplerz, zachowany zostanie od  ognia  piekielnego,  jest  to  bowiem godło zbawienia, puklerz i tarcza przeciw  wszelkim  niebezpieczeństwom,  rękojmia  pokoju  i   szczególnej Mej opieki do końca wieków.”

Od  tego  czasu  oo.  Karmelici  noszą Szkaplerz, a w ich ślady poszli za wiedzą Papieża  ludzie  świeccy, nawet królowie i książęta.

Nie  dość  tego. Najświętsza Maryja Panna objawiła się Papieżowi Janowi XXII i  przyrzekła  mu  nowy przywilej  dla noszących pobożnie  Szkaplerz karmeli- tański, że wyzwoli z czyśćca zaraz w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, któ- re, za życia nosiły pobożnie ten Szkaplerz.

Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu dnia 3 marca 1322 r. bullą „Sabbatina”, co też następcy jego po kilkakroć zatwierdzili.

Czytaj dalej „Szkaplerz noś, na Różańcu proś…”