Pierwszy klasztor karmelitański

Ruiny pierwszego klasztoru karmelitańskiego z XIII wieku – Hajfa: Wadi es-Siah
/ o. Silvano Giordano OCD

Eremici łacińscy na Karmelu

Sławny tekst Jacques de Vitry’ego, który w latach 1216 do 1228 był biskupem Akko, tak opisuje kwitnące życie zakonne w Palestynie:

Czytaj dalej „Pierwszy klasztor karmelitański”

Karmel – to duch Eliasza…. i Fatimy

cipecar.org

— ”Zrozumiałam,   co  to znaczy chodzić w Prawdzie. Tą Prawdą jest sam Bóg”   (Św. Teresa od Jezusa)

Biblia   mówi,  że   na   końcu   czasów wystąpi Dwóch Świadków, którzy bardzo   umocnią   wybranych.  Choć w Biblii nie ma mowy o ich tożsamości, — komentarze Ojców Kościoła mówią o Henochu i Eliaszu.

Czytaj dalej…

Najświętsza Panna Maryja – wybawicielka dusz czyśćcowych

Szczególną pomoc dusze cierpiące w czyśćcu zyskują za przyczyną Matki Bożej. Jest Ona Matką Kościoła, a jak wiemy, należą do niego także dusze cierpiące w czyśćcu.

Z relacji świętych dowiadujemy się, że w dni i święta Jej poświęcone wprowadza Ona wiele dusz do Nieba.

W liturgii Kościoła dniem poświęconym Matce Bożej jest sobota.  — Ojciec Jouvet tak to ilustruje:

— Pewnej nocy czcigodna siostra Paola di Santa Teresa w ekstazie została zabrana do czyśćca. 

—  Zobaczyła, że jest on rzeczywiście oświetlony, jak gdyby przygotowany na specjalne święto.  — Następnie zobaczyła Matkę Bożą otoczoną niezliczoną liczbą Aniołów, którym Najświętsza Matka wydała polecenia, aby uwolnili te dusze, które w czasie swojego ziemskiego życia miały do niej szczególne nabożeństwo.

Jeżeli tak się dzieje w soboty, to co się musi dziać w czasie dużych i ważnych świąt Matki Bożej.

Czytaj dalej…

Flos Carmeli |POLECAM!

Flos Carmeli, vitis florigera,
Splendor cæli, virgo puerpera, singularis.
Mater mitis sed viri nescia
Carmelitis esto propitia, stella maris.
Radix Iesse germinans flosculum
Hic adesse me tibi servulum patiaris.
Inter spinas quæ crescis lilium
Serva puras mentes fragilium tutelaris.
Armatura fortis pugnantium
Furunt bella tende præsidium scapularis.
Per incerta prudens consilium
Per adversa iuge solatium largiaris.
Mater dulcis Carmeli domina,
plebem tuam reple lætitia qua bearis.
Paradisi clavis et ianua,
Fac nos duci quo, Mater, gloria coronaris.

Czytaj dalej „Flos Carmeli |POLECAM!”

DZIŚ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ: SZKAPLERZ – A NABOŻEŃSTWO MARYJNE

SZKAPLERZ – A NABOŻEŃSTWO MARYJNE

Wybrany fragment tekstu, […] wskazuje na elementy jakie powinno zawierać życie Maryjne każdego kto nosi Szkaplerz.  Autor wskazuje, że główną istotą każdego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i Świętych Pańskich jest naśladowanie ich cnót. W tym wypadku aby wykazać słuszność tej katechizmowej prawdy autor posługuje się słowami Ojca Karmelity z Ypres.

Juan Arecharaleta

_______________________________________________________________________________

Zbyt ściśle, jak powiedzieliśmy, połączone jest ze Szkaplerzem życie Maryjne naszego Zakonu, zatem nie przekroczymy ram naszego skromnego założenia, przytaczając w krótkości trafne określenie istoty życia maryjnego przez Przew. Ojca Archanioła od Dziewicy Karmelu, Karmelity z Ypres.

Czytaj dalej „DZIŚ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ: SZKAPLERZ – A NABOŻEŃSTWO MARYJNE”

PIERWSZE SOBOTY – Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej

Maternity of Mary New Popup_catholicharboroffaithandmorals.comRóżaniec i żółta róża_fatimska.lublin.pl

PIERWSZE SOBOTY
Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej

immaculate-heart-of-mary-fatima_lagloriadelasantisimavirgen-wordpress-com
Wynagrodzenie Maryi za nieprawości wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu i błaganie o nawrócenie grzeszników

Ponieważ z upływem czasu ludzkość zobojętniała na dobrodziejstwa Chrystusowego Odkupienia i zaczęła pędzić do swej zguby, Pan Bóg rozszerzył na świecie cześć Najświętszego Serca Jezusowego i cześć Niepokalanego Serca Maryi Panny, aby nam w ten sposób najlepiej ukazać niezmierną miłość tych dwóch osób, które całkowicie się ofiarowały dla naszego zbawienia, i aby im wynagrodzić za tę obojętność, której tak często od ludzi doznają.

Kult Niepokalanego Serca Maryi Panny został potwierdzony Objawieniami Fatimskimi Matki Bożej.

Najświętsza Maryja Panna ukazała się trójce dzieci i nakazała im, aby na całym świecie zaczęto w szczególny sposób czcić Jej Niepokalane Serce, tzn., aby ludzie gorliwie się modlili i podejmowali ofiary z miłości do Pana Jezusa w intencji nawrócenia grzeszników i jako wynagrodzenie za nieprawości czynione wobec Maryi Panny.

W objawieniach fatimskich Najświętsza Maryja Panna w zamian za cześć dla Swojego Serca   — obiecała światu długi okres pokoju, nawrócenie Rosji, Swym czcicielom łaskę potrzebną do zbawienia a także nawrócenie grzeszników.

Matka Boża powiedziała w Fatimie:  

—  „Niech ludzie nie obrażają więcej naszego Pana, Który już i tak jest tak bardzo znieważany”.

Czytaj dalej „PIERWSZE SOBOTY – Wyraz naszej czci i miłości do Matki Bożej”