Trzy „Zdrowaś Maryjo”. Perła modlitewna z czasów apostolskich.

Trzy „Zdrowaś Maryjo” na dobre życie i dobrą śmierć.

Perła modlitewna z czasów apostolskich.

„Dusze wybrane, wiedzcie, że Zdrowaś Maryjo po Ojcze nasz ze wszystkich modlitw jest najpiękniejsze. Jest to najmilsze Maryi pozdrowienie, jakie Jej złożyć możecie, bo pozdrowienie, z którym Najwyższy przysłał do Niej Archanioła, żeby pozyskać Jej Serce.

I tak też ono Jej Sercem zawładnęło, że Maryja, mimo swej pokory dała przyzwolenie na Wcielenie Syna Bożego. I ty także ujmiesz Ją za Serce, gdy będziesz je odmawiał ze czcią i pobożnością.”

Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Czytaj dalej „Trzy „Zdrowaś Maryjo”. Perła modlitewna z czasów apostolskich.”

NABOŻEŃSTWO TRZECH ZDROWAŚ MARYJO Z OPISEM JEGO ROZWOJU I SKUTECZNOŚCI – JAK ODMAWIAĆ

NABOŻEŃSTWO TRZECH „ZDROWAŚ MARYJO…”

JAK ODMAWIAĆ:

mary-vivarinibar 1_catholictradition.org

1.) Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za POTĘGĘ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony oOwoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.

Czytaj dalej…

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY: CZĘŚĆ DRUGA – ROZDZIAŁ II – Święte niewolnictwo

Prawdziwe nabożeństwo – niewola miłości do Matki Bożej - Fra Angelico_upload.wikimedia.orgZwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – Fra Angelico /upload.wikimedia.org

 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673 – 1716)
TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

CZĘŚĆ DRUGA

Święte niewolnictwo

1. Chrześcijanie są bezwzględną własnością Chrystusa Pana

Druga prawda.

Z   powyższych   uwag   wykazujących,  kim Jezus Chrystus jest dla nas, wynika, że nie należymy do samych siebie,  —  jak mówi Apostoł (zob. 1 Kor 6,19), —  lecz całkowicie do Chrystusa jako Jego członki i Jego niewolnicy, których odkupił nieskończenie drogo, bo ceną swojej drogocennej Krwi (zob. 1 P 1,19).

Przed Chrztem św. byliśmy niewolnikami szatana.    — Chrzest św. uczynił nas prawdziwymi   niewolnikami Jezusa Chrystusa[1], którzy mają żyć, pracować i umierać tylko po to, by rodzić owoc Bogu-człowiekowi (por. Rz 7,4), by Go wielbić w naszym ciele i pozwolić Mu panować w naszej duszy,  —  gdyż jesteśmy Jego zdobyczą, Jego ludem nabytym i Jego dziedzictwem (por. 1 P 2,9).

Dlatego przyrównuje nas Duch Święty:

1) do drzew posadzonych na roli Kościoła wzdłuż potoków łaski, mających rodzić owoc w swoim czasie ( Ps 1,3);

2) do latorośli, której szczepem jest Jezus Chrystus i która ma wydać obfite grona (zob. J 15,1-5);

3) do stada, którego pasterzem jest Chrystus i które ma rozmnażać się i dawać hojnie mleko (zob. J 10,11nn);

4) do ziemi urodzajnej, którą Bóg uprawia, a której ziarno mnoży się i przynosi plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny (zob. Mt 13,8).

Czytaj dalej „TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY: CZĘŚĆ DRUGA – ROZDZIAŁ II – Święte niewolnictwo”

NABOŻEŃSTWO TRZECH ZDROWAŚ MARYJO Z OPISEM JEGO ROZWOJU I SKUTECZNOŚCI – JAK ODMAWIAĆ

NABOŻEŃSTWO TRZECH „ZDROWAŚ MARYJO…”

JAK ODMAWIAĆ:

1.) Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za POTĘGĘ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony oOwoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.

„O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo: tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

2.) Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za MĄDROŚĆ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.

„O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo: tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

3.) Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za SŁODYCZ I MIŁOSIERDZIE udzielone Najświętszej Maryi Pannie.

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.

„O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo: tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

DO CZCICIELI I CZCICIELEK MARYI

Czytaj dalej „NABOŻEŃSTWO TRZECH ZDROWAŚ MARYJO Z OPISEM JEGO ROZWOJU I SKUTECZNOŚCI – JAK ODMAWIAĆ”

Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo z opisem jego rozwoju, skuteczności i doznanych łask

Nabożeństwo Trzech  Zdrowaś Maryjo  z opisem jego rozwoju, skuteczności i doznanych łask

mary-vivarinigem_catholictradition.orgNabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo należy do jednych z najskuteczniejszych i najstarszych w Kościele.  — Praktykującym je Najświętsza Panna obiecała wytrwanie w stanie łaski uświęcającej aż do śmierci.

Trzy Zdrowaś Maryjo odmawia się rano i wieczorem.   — Przy każdym Zdrowaś   — należy myśleć o jednej z Trzech Osób Boskich i dziękować za

  POTĘGĘ    jaką   Matka   Boża   otrzymała od Boga Ojca,  — MĄDROŚĆ od Syna Bożego   — i  SŁODYCZ I MIŁOSIERDZIE  od Ducha Świętego.

Po   trzech   Zdrowaś Maryjo  —  należy   odmówić   z   całą gorącością ducha i z  żywym pragnieniem, by prośba nasza była wysłuchana, krótki akt strzelisty:

 „O Maryjo, moja Dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

***

„Niechże spowiednik bardzo się stara zachęcać do Nabożeństwa do Matki Bożej, szczególnie dzieci i niech je nakłania do odmawiania na co dzień Różańca i Trzech Zdrowaś Maryja rano i wieczór.”

  —   pisał św. Alfons Liguori.

Czytaj dalej „Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo z opisem jego rozwoju, skuteczności i doznanych łask”