Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wczoraj obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania. W dokumentach wymienione jest przy świętach pańskich, nie świętych.

Uroczystość Zwiastowania upamiętnia przyjście anioła Gabriela do Najświętszej Maryi Panny, aby oznajmić Jej szczególną misję, jaką Bóg dla Niej wybrał, będąc matką Jego jedynego Syna.

Czytaj dalej „Uroczystość Zwiastowania Pańskiego”

Święto Gromniczne – Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny
Święto Gromniczne

 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 30 * Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». [Łk. 2 29]

Ta wielka uroczystość, która zamyka święty okres Bożego Narodzenia, została ustanowiona dla upamiętnienia dwóch ostatnich tajemnic narodzin i dzieciństwa naszego Zbawiciela.

Czytaj dalej „Święto Gromniczne – Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny”

Pierwszy tydzień Adwentu. Scena Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Foto:: @Renáta Modrá

Scena Zwiastowania Najświętszej Marii Panny została zaczerpnięta z brewiarza przeoryszy klasztoru benedyktynów św. Jerzego Kunhuta z Kolovratz (patrz herb). Bibliotekarz Narodowy CZ XIII E 14a manuscriptorium.com/apps/index.php  | Za: @Renáta Modrá

Czytaj dalej „Pierwszy tydzień Adwentu. Scena Zwiastowania Najświętszej Marii Panny”

Ikona Matki Bożej „Zmiękczającej Złe Serca” płynęła strumieniem mirry

Mirrotoczenie ikony Matki Bożej „Zmiękczającej złe serca” w Głównej Świątyni Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

W Głównej Świątyni Sił Zbrojnych Rosji w Kubince pod Moskwą z ikona Matki Bożej „Zmiękczającej złe serca” zaczęła płynąć mirra.

Czytaj dalej „Ikona Matki Bożej „Zmiękczającej Złe Serca” płynęła strumieniem mirry”